Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Základny vojenského, svazarmovského, bezpečnostního, civilního letectva, LZS,

výroba a servis od roku 1945 do roku 1992 včetně, zaměřené na vrtulníky

03.05.2018

Stav letištní plochy v 50. letech.

Cheb - 11. lp 1952-53

Mariánské Lázně - detachment Bezpečnostního letectva 5.1948-50 / 51. lp 1950-52

Plzeň-Bory - ČNA odbočka Plzeň a jeho nástupci do roku 1958 (nezaměňovat s letištěm Plzeň-Skvrňany)

Plzeň-Skvrňany - LP 24 1946-48  / LP 25 1946-48 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 8.11.1948-50  / 51. lp 1950-52 / LP 4 1949-50 / LP 6 1950 / LP 5 1949-51 / 45. dpzlp 1949-58 / 4. lp 1951-54 / 18. lp 1951-53 / 22. LD 1951-54 / Bez provozu 1958-63 / 1. spojlt 1963-64 / 19. vrlt 1964-74 / 321. vrtulníkový roj 1964-74 / Svazarm 1964-74 / 11. vrlt 1974-85 / 1. spojlt 1974-85  / Odloučená skupina Leteckého oddílu MV 1975 / 4. lt 51. vrp 1982-83 / 11. vrp 1985-89 / 11. vrp 1990-91 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti  

Dobřany - výstavba dráhy 1949-52 / 5. slp 1952-91 / 8. lsp 1952-54 / 16. slp 1952-58 / 3. sld 1952-58 / 1. vrlt 1960-63 / 45. dpzlp 1959-69 / 47. pzlp 1969-85 / 1. ltvpz 1985-92 / 1. vro / 2. vro / 19. vro / 20. vro / 11. vrp 1991-94 / Kryštof 07 1991- / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Karlovy Vary  - Letecká hlídka Letectva SNB 30.6.1947-47 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / 51. lp 1950-52 / 20. vrlt 1964-74

Žatec - Výcviková letka tryskových letadel při LVÚ 1949 / 11. slp 1951-93 / 15. slp 1952-58 / 17. slp 1952-54 / 5. sld 1952-58 / 3. sld 1958-61 / 3. sbor PVOS 1961-69 / 3. div PVOS 1969-91 / 3. velitelský roj a 3. vlt 1961-74 / 3. dPVO 1991-94 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Kožlany - záložní letiště - 2. sbolp

Panenský Týnec - záložní letiště - Historie

Slaný - 1. vrlt 1964-74

Hořovice - záložní letiště - 

Příbram - záložní letiště - 1. A 1960-65 / 1. spojlt 1964-74 / ZVO 1965-69 / 1. A 1969-91 / RTZ u 1. A

Tchořovice (u Blatné) - záložní letiště - 17. slp, 5. slp 1983

Katovice (u Strakonic) - záložní letiště -

Strakonice - 51. lp 1950-52 / Svazarm 1964-75

Písek - 9. vrlt 1965-69 / 4. spojlt 1969-74 / 4. A 1969-91 / RTZ u 4. A

Klatovy - detachment Bezpečnostního letectva 5.1948-50 / 51. lp 1950-52 / 2. vrlt 1964-74

České Budějovice VLO 2 1945 / VL 2. O 1945-47 / CL 2 1946-51 / V II. LS 1947-48 2. ld 1945-50 / LP 4 1945-49 / LP 5 1945-49 / LP 25 1946 / SVS 1947-49 / Letecká hlídka Letectva SNB 1.10.1946-47 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / Výstavba dráhy 1949-52 / 51. lp 1950-52 / 1. slp 1952-94 / 9. slp 1952-57 / 1. sld 1952-58 / 1. velitelský roj 1952-58 / 19. slp 1952-55 / 15. vrlt 1964-74 / Kryštof 13 1991-94 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Hosín (u Českých Budějovic) Historie - Svazarm 1964-74

Bechyně - 19. slp 1955-58 / 9. slp 1957-90 / 1. sld 1958-90 / 4. vrlt 1960-63 / 4. spojlt 1963-69 / 40. spojlt 1969-74 / 9. vrlt 1969-74 / 1. velitelský roj a 1. vlt 1958-74 / 14. vrlt 1974-85 / 4. spojlt 1974-85 / 5. slp 1983 / 31. smltvpz 1985-92 / 9. vro 1985-92 / 15. vro 1985-92  / 9. sbolp 1990-93 / 31. ltvpz 1992-93 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Všechov (u Tábora) - záložní letiště -

Tábor - VL 2. O 1945 / 4. A 1958-65 / SVO 1965-69 / ZVO 1969-91

Kámen (u Pacova) - záložní letiště -


Ústí nad Labem  - Svazarm 1965-74 / Kryštof 15 1991-

Rabštejn - Weser spol. s. r. o. pro stavbu letadel 1945

Liberec - Svazarm 1964-74 / Kryštof 18 1992-

Vrchlabí - Svazarm 1964-74

Hradčany - 46. bold 1951-52 / 24. bolp 1951-55 / 47 lzpp 1951-52 / 25. bolp 1952-54 / 29. bolp 1952-55 / 17. slp 1955-64 / 26. slp 1956-58 / 30. sbolp 1958-59 / Fotoletecká skupina 1959-68 /2. sbolp 1964-68 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti / Sovětská armáda 1968-91

Mnichovo Hradiště - záložní letiště - Historie

Mladá Boleslav - Svazarm 1963-74 / AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. 1991- / HELI SERVICES, společnost s ručením omezeným 1992-2002 / TB - HELICAM, spol. s r.o. 1992-94

Klecany - LP 8 1950-51 / 45. lp 1951-52 / 50. lp - 50. spojlp 1951-63 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Kladno  - Svazarm 1964-74

Stará Boleslav - Velitelství PVOS 1981-90 / Velitelství 1990-93

Praha - Velitelství 1945- / VLO 1 1945 / VL 1. O  1945-47 / V I. LS 1947-50 / Hlavní letecký operační sál 1949-51 / Ústřední velitelské stanoviště velitelství letectva 1951-53 / Ústřední velitelské stanoviště 1953-55 / ČMS  / Aero / ČMS oddělení letadlových motorů Praga  / LOM 1954- / Prototypové dílny VZLÚ 1952-71 / 7. A PVOS 1961-75 / Velitelství PVOS 1976-81

Praha-Ruzyně - LDS 1945-46 / Velitelství letectva SNB 1945-47 / Letecká hlídka Letectva SNB 15.7.1946-47 / LDP 1946 / Velitelství Bezpečnostního letectva 1947-50 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / Bezpečnostní letka 1951-53 / Video z roku 1953 - Modrý den. Letecký oddíl MV 1953-79 / Závod Čs. aerolinií - Agrolet 1961-68 / Leteckou správu FMV 1979-88 / Kryštof 01 1987- / Leteckou správu SNB 1988-90 / Úřad FMV pro leteckou službu 1990-91 / Leteckou službu Federálního policejního sboru 1991-93 / Letecká služba Policie ČR 1993-

Praha-Kbely -  VL 1. O  1945-47 / Letecký náhradní pluk 1 1945-48 / 1. ld 1945-48 LP 1 1945-46 / LP 2 1945-46 3. ld 1945-46 / LP 7 1945-46 / LP 8 1945-46 / Fotoletecká skupina 1945-52 / LP 10 1946-48 / LP 12 1946-48 / CL 1 1946-51 / LDP 1946-49  / V I. LS 1947-50 / Výstavba dráhy 1947-49 / Spojovací letka 1 1947-49 / LP 25 1948-50 / Výcviková letka tryskových letadel při LVÚ 1949-50 / LP 41 1950 / Lzpp 47 1950-51 / LDP 1 1949-50  / 1. ldp 1950-54 / LP 1 1950-51 / LP 8 1950-51 / 3. ld 1950-51 / Letecké operační středisko 1 1950 / 1. letecké operační středisko 1951-52 / 15. ls 1951-55 / 47. lzpp 1952 / Týlová základna letectva 1952-55 / 47. lpzp 1953-54 / 8. slp 1954-59 1. dlp 1954-56 / Velitelská letka VLaPVOS 1954-59 / SL-PVOS 1955-58 / Velitelský oddíl VLaPVOS 1959-60 / 1. dvlp 1956-59 / 7. lo 1960-69 / 50. spojlp 1963-69 / 50. spojlp 1969-74 / 311. vrtulníkový roj 1968-74 / 3. dlp 1974-85 / DLP MNO 1985-90 / 3. dlp FMNO 1990-94 / 6. smdlp 1994 / 6. zDL 1994-2003 / AVIATION SERVICE, spol. s r. o. 1998-2003 / 24. zDL 2003- / Letecká zkušební činnost 1948- / Výzkumák 1957- / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Praha-Letňany -  4. ld 1945 / 1. lp 1945 / 2. lp 1945 / LP 3 1945 / Opravny Kbely 1945-1952 / LOK 1952-2003 / Výzkumák 1945- / VZLÚ, a. s. 1954- / Svazarm 1964-74

Praha-Čakovice - Avia

Točná Historie - Svazarm 1972-74

Jičín - Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / LVA 1949 / Letecký spojovací pluk 1 1949-61 / 10. spojovací pluk 1 1961-92

Luštěnice - 311. vrtulníkový roj 1964-68

Boží Dar, Mladá, Milovice - LP 41 1946-49 / Výstavba dráhy 1949-51 / 5. stíhací letka - PVSL 1950-52 / 11. slp 1951 / 5. lsp 1951-52 / 8. lsp 1951-52 / 1. lsp 1951-52 / 3. LD 1951-52 / 9. lsp 1952 / 166. lsdp 1953 / 51. lp 1952-53 / 2. lsp 1953-54 / 6. lp 1953-54 / 7. slp 1953-54 / 17. lsp 1954-55 / 2. sld 1953-54 / 47. lpzp 1954 / 47. pzlp 1954-68 / 29. bolp 1955-58 / Výcviková letka LU/VLU 1960-66 / 13. vrlt 1964-68 / VSL VLU 1966-68 / 311. vrtulníkový roj 1967-68 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti / Sovětská armáda 1968-91

Hořice - Svazarm 1964-74

Čáslav  -  Výstavba dráhy 1952-58 / 6. lp 1955 / 2. lšp 1956-57 / 6. sld 1956-58 / 20. slp 1956-60 / 22. slp 1957-58 / 28. sbolp 1958-94 / 34. sbold 1958-92 / 34. velitelská letka 1969-74 / 4. zSL 1995-97 / 4. zTL 1997-2003 / 21. zTL 2003- / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Přelouč - Historie do 1958

Hradec Králové - LVA 1946-52 / ŠDLZ 1951-55 / Výstavba dráhy 1957-58 / 2. lšp 1957-59 / 30. sbolp 1959-85 / Zahraniční/51. výcviková letka VÚ 8727 1959-1961 / 1. smsls 1961-62 / 10. LA 1962-90 / Svazarm 1964-74 / Polský 49. PŠ 1968 / Fotoletecká skupina 1952-59, 68-93 / 10. velitelská letka 1967-85 / odloučený roj 31. smltvpz 1985-87 / 47. pzlp 1985-93 / 1. smls 1990-93 / Kryštof 06 1990- / DELTA SYSTEM - AIR, s.r.o. 1991-96 Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Pardubice - Výcviková peruť/pluk, Instrukční pluk LVA / ŠDLZ 1951-54 / 2. lšp 1951 / 18. slp 1953-58 / 4. slp 1954-89 / 18. sbolp 1958-67 / 47. pzlp 1968-85 / 30. bilp 1985-94 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Chrudim - Historie - Letecká spojovací škola 1946-50 / Letecké spojovací učiliště 1950-53 / Navigační škola 1951-? / Šturmanské a spojovací učiliště 1953-54 /  22. sld 1954-58 / 22. slp 1957 / Letový oddíl 103 1981-91 / BEL-AIR, s.r.o. 1991-92

Skuteč

Vysoké Mýto - Letecký náhradní pluk 1 1948-? / Svazarm 1964-68 / Sovětská armáda 1968-91

Choceň - Orličan Choceň 1967-71

Polička - záložní letiště - 17. slp


Havlíčkův Brod - LVA 1945-46 / 6. ld 1946-48 / LP 25 1946 / LP 41 1949-50 / Lzpp 47 1950 / Navigační škola 1950-51 / 4. vrlt 1964-74 / 41. spojlt 1974-85 / 42. spojlt 1974-85 / 52. ltvpz 1985-92 / 3. vro 1987-92 / 4. vro 1985-92 / Kryštof 17 1992-94 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Jihlava - Kryštof 12 1991-

Náměšť nad Oslavou Historie - 20. slp 1960-61 / 20. sbolp 1961-94 / 8. slp 1972-73, 90 / Týl na letišti / RTZ na letišti

Uničov - ALFA - HELIKOPTER, spol. s r. o. 1991-2001

Olomouc - Pš III 1946-50 / Pš I 1950-51 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / Letecké operační středisko 2 1950 / 2. letecké operační středisko 1951-52 / 1. lšp 1951-55 / 1. pomocné velitelské stanoviště 1953-55 / 12. vrp 1962-66 / 12. vrp 1967-68 / 331. vrtulníkový roj 1964-68 / 46. dvld 1964-69 / Svazarm 1964-74 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti / Sovětská armáda 1968-91 / Kryštof 09 1990-

Stichovice - PŠ II 1946-50 / IV 1950 / 30. lbip 1950-53 / 12. vrp 1968-69 / 331. vrtulníkový roj 1968-70 / Oč. 1. dvlp 1969-70 / Týl na letišti / RTZ na letišti

Prostějov - VLU 1945 / ŠDLZ 1945-46 / LU 1945-59 / Pš I 1946-50 / Pš III 1950-51 / Navigační škola 1951 / 4. lšp 1951-54 / 2. lšp 1954-55 / 1. lšp 1954-59 / Zahraniční elementární výcviková letka 1959-60 / 1. dvlp 1959-71 / Oč. 1. dvlp 1969-74 / 331. vrtulníkový roj 1970-74 / 51. vrp 1974-79 / 51. vrp 1980-82 / 51. vrp 1983-89 / 3. vro 1985-87 / 51. vrp 1990-94  / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Přerov - LP 43 1946-49 / detachment Letectva SNB 1947 / Spojovací letka 2 1949- / 45. dlp 1950-52 / PVSL 1952-53 / 7. lšp 1953-54 / 2. lšp 1954-55 / 46. bold 1955-60 / 24. bolp 1955-60 / 25. bolp 1954-65 / (Zahraniční letka)/56. výcviková letka VÚ 3872 1957-62 / (Zahraniční letka)/51. výcviková letka VÚ 8727 1961-62 / Netopýr 1958-69 / 4. lšp 1962-65 / 2. sbold 1965-69 / 6. sbolp 1965-91 / VSL 1969-73 / 1. lšp 1973-94 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Holešov 28. bilp 1957 / Letecká škola Slov-airu 1981-89

Otrokovice - Moravan (Zlin) 1956-71 / Svazarm 1964-72

KunoviceLet / Aerotechnik 1970

Brno-Černovice - VLO 3 1945 / VL 3. O 1945-47 / CL 3 1946-51 / 3. ld 1946-50 / LP 7 1946-50 / LP 8 1946-50 / Letecká hlídka Letectva SNB 1.10.1946-47 / V III. LS 1947-50 / Spojovací letka 3 1947-49 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / LP 9 1950 / 3. slp 1949-64 / 4. ld 1950-51 / Lzpp 47 1950 / 47 lzpp 1950-51 / 34. bild 1951-58 / 28. bilp 1952-58 / 32. bilp 1952-54 / 22. sld 1958-61 / 2. sbor PVOS 1961-69 / 24. vrp 1964-69 / Svazarm 1964-74 / VSL 1968-69 / 2. div PVOS 1969-94 / 2. velitelský roj a 2. vlt 1961-74 / Kryštof 04 1988-2006 / 2. div PVO 1992-94 / UNIS, spol. s r. o. 1992-99 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Brno-Tuřany 3. slp 19?-64 / 8. slp 1983-90 Týl na letišti / RTZ na letišti

Moravský Krumlov (Jamolice) - záložní letiště - 4. slp 1956

Mošnov - 1. dvlp 1960-86 / 8. slp 1959-83, 1990 / 82. sslt 1991-93 / 1. smdlp 1986-93 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Ostrava-Hrabůvka 

Ostrava-Zábřeh Kryštof 05 1989-

Dolní Benešov

Zábřeh (u Hlučína) Svazarm 1964-74


Malacky-Nový Dvor, Kuchyňa  - Základna  / 6. lp 1955 / 8. slp 1991 / RTZ na letišti

Bratislava - VLO 4 1945 / VL 4. O 1945-47 / V IV. LS 1947-48 / 2. slp 1954-61 / 2. sbolp 1961-64 / Odloučená skupina Leteckého oddílu MV 1961-79 / SLOV-AIR, podnik pre leteckú činnosť 1969-92 / Odloučená skupina Letecké správy FMV 1979-88 / Letový oddíl 101 1981-92 / Letový oddíl 102 1981-92 / Letecká správa SNB 1988-90 / Úřad FMV pro leteckou službu 1990-91 / Krištof 11 1990- / BEL-AIR, s.r.o. 1991-92 / Air Express 1991-92 / Leteckou službu Federálního policejního sboru 1991-93 / Letecký útvar Ministerstva Vnútra SR 1993- / Týl na letišti / RTZ na letišti

Bratislava-Vajnory - LP 44 1946-47 / Letecká hlídka Letectva SNB 1.10.1946-47 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / Odloučená část 6. lšp 1951-53 / Svazarm 1964-75

Piešťany - 2. lp 1945 / LP 12 1945-46 / LP 2 1946-48 / LP 44 1946-49 / CL 4 1946-50 / Pš II 1950-51 / 6. lšp 1951-53 / 30. bilp 1953-58 / 7. slp 1959-67 / 4. lšp 1968-73 / Oč. 1. lšp 1973-87 / 3. lšp 1987-92 / 4. ltvpz 1992 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Nové Mesto nad Váhom - Spojovací učiliště 1954-?

Trenčín - 4. ld 1945-50 / 3. lp 1945-46 / LP 3 1946 / LP 30 1946-50 / LP 25 1948 / 2. vojenský okruh 1950-65 / IV 1950-51 3. lšp 1951-54 / 32. bilp 1954-60 3. lšp 1960-64 / 2. vrlt 1960-63 / 2. spojlt 1963-79 / 2. spojlt 1980-85 / 13. vrlt 1968-69 / VVO 1965-1991 / Kryštof 16 1992- / LOT / Týl na letišti / RTZ na letišti

Žilina - Svazarm 1964-75 / Krištof 14 1991-

Poprad - Odloučená část 2. lšp 1951-53 / Svazarm 1964-74 / Odloučená skupina Leteckého oddílu MV 1976-79 / Krištof 03 1988-  / AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Poprad 1991-

Mokraď (pri Liptovskom Hrádku) - CL 4 1950-51

Banská Bystrica - Krištof 02 1987-

Hájníky, Zvolen-Hájníky, Sliač, Sliač-Tri Duby - 1. lp 1945 / LP 10 1945-46 / LP 1 1946-50 / CL 4 1946-51 / Letecká hlídka Letectva SNB 1947 / Spojovací letka 4 1948-49 / Letecký spojovací pluk 3 1949-50 / Pilotní stíhací kurz 1949-50 / Letecké operační středisko 3 1950 / 3. letecké operační středisko 1951-52 / 51. lp 1951 / Pš V 1950-51  / 5. lšp 1951-54 / 2. pomocné velitelské stanoviště 1953-54 / 2. sld 1954-61 / 6. lp 1954-61  / 2. sbold 1961-65 / 6. sbolp 1961-65 / 4. lšp 1965-68 / Sovětská armáda 1968-91 / 1. divize PVO 1991-92 / 81. sslt 1991-92 / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Rimavská Sobota - Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 8.11.1948-50 (provoz z letiště Zvolen)

Nové Zámky - Pilotní stíhací kurz 1949-50 / Krištof 10 1990-

Spišská Nová Ves - Spojovací peruť 4 1945-46 / Spojovací letka 4 1946-48

Košice - Letecká hlídka Letectva SNB 30.6.1947-47 / Letecká hlídka Bezpečnostního letectva 12.12.1947-50 / 7. slp 1954-58 / Letka vlečných terčů 1955-59 / Oddíl vlečných terčů 1959-65 / LU 1959-63 / 2. lšp 1959-92 / VLU 1963-73 / VVLŠ SNP 1973-92 / Krištof 8 1990- / Údržba / Týl na letišti / RTZ na letišti

Ražňany - Svazarm 1964-74

Prešov - 2. lšp 1951-53 / Letka vlečných terčů 1954-55 / 1. dlp 1954-55 / Týlová základna letectva 1955-59 / 1. lšp 1959-66 / Svazarm1964-74 / 4. vrp 1992 / Údržba / VSOŠL / Týl na letišti / RTZ na letišti