Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Cvičná letka 2

29.06.2020

K 1.4.1946 (1.8.1946) u 2. letecké divize v Českých Budějovicích zřízena Cvičná letka 2 VÚ 2280. Zabezpečovala bojový výcvik absolventů LVA a pilotních škol LU, docvičovala a přezkušovala piloty, kteří z různých příčin přerušili bojový letecký výcvik na dobu delší jednoho měsíce, a přecvičování stíhacích pilotů na dvoumotorové letouny.

Používala letouny K-68, K-65, C-104, C-3, C-4/C-104, C-2, C-8.

Letouny byly označeny písmenem T.

První velitel byl kpt. Karel Pošta. Další byl mjr. Václav Boček a por. Jaroslav Kamarýt.

K 15.7.1946 přešla CL 2 do sestavy VL 2. O.

K 12.3.1947 bylo ve stavu letky jeden letoun C-104.

K 1.8.1947 přešla CL 2 do sestavy V II. LS.

13.10.1947 Jaroslav Kamarýt dostal od MNO povolení sportovního létání v Českých Budějovicích.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

1.7.1948 CL 2 přešla do podřízenosti 2. ld.

8.2.1949 Jaroslav Kamarýt dostal od MNO písemný souhlas k provádění akrobacie na civilních letadlech.

K 15.2.1949 přešla do podřízenosti LP 5. Ve stavu letky byly dva letouny C-2, jeden letoun C-3, dva letouny C-4, sedm letounů C-104, tři letouny K-65 a šest letounů C-8.

K 25.4.1949 byly ve stavu letky tři letouny C-2, jeden letoun C-3, 11 letounů C-4/C-104, tři letouny K-65 a šest letounů C-8.

Od 20.6.1949 je podřízena veliteli III. LS v Brně.

V září 1949 lety se zapůjčenými C-3B pro ostré střelby DPL a VKPL v Boleticích.

Od 1.10.1949 nové krycí číslo VÚ 6333.

K 1.6.1950 do podřízenosti 3. ld v Brně.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

28.6.-9.7.1950 účast na přípravě a provedení Jihočeské výstavy v Soběslavi, vystoupení v rámci armádního dne tamtéž dne 9.7.1950 - akrobacie C-104, bojový nálet roje C-2 na pěchotu. Provedeno 294 letů.

3.-4.9.1950 předváděcí a vyhlídkové lety v rámci leteckého dne na letišti Světlíky, závěrečné defilé letky. Nasazeno 13 letounů, provedeno 204 letů.

V září 1950 spolupráce s DPL a VKPL a "lehčí bojové úkoly" s letouny C-2 v rámci spolupráce s 1. pěší divizí, dále kromě svých letounů ošetřuje 37 uložených C-104.

K 1.11.1950 byly ve stavu letky tři letouny C-2, 49 letounů C-104, jeden letoun C-106, dva letouny K-65 a šest letounů C-8.

K 15.1.1951 byla CL 2 zrušena.