3. dopravní letecký pluk FMNO VÚ 3300 Kbely

12.07.2019

K 31.12.1988 byl obnoven 3. dlp FMNO. Velitel pluku plk. Krahulec Metoděj.

Zabezpečovací jednotka: 8. prapor letištního a RTZ.

V lednu 1989 přišly do Kbel čtyři Mi-8PS-11 0834, 0835, 0836 a 0837. Od LS FMV přišla Mi-8PS-9 0829.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

27.2.1990

Mi-8P 0815

Meduna, Kejla, Urbanský, Sobotka

U Českého Brodu

Vysazení motorů po zásahu bleskem. Podrobnosti.

Od Letecké správy SNB 3. dlp převzal zgenerálkované salony Mi-8PS-9 0829 a Mi-8PS-11 0830.

V květnu 1990 byl propůjčen 3. dopravnímu leteckému pluku FMNO čestný název T. G. Masaryka.

Velitel pluku od června1990 - plk. Ing. Procházka Jiří. Velitel vrtulníkové letky Miloš Meduna.

V roce 1973 byl propuštěn do zálohy jako politicky nespolehlivý, pro nepochopení internacionální pomoci a pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky, se zákazem nevykonávat funkci pilota v ČSLA ani v jiných civilních organizacích, pilot Mi-4 slánské 1. vrtulníkové letky mjr. Jiří Houdek. Rehabilitován byl v roce 1990 kdy znovu nastoupil k VÚ Praha-Kbely a po přeškolení na vrtulníky Mi-8 mohl znovu v činnosti pilota pokračovat až do odchodu do starobního důchodu.

17.7.1990

Mi-8PS-11 0835

Dočekal, Sluka Karel, ?

Podlešín u Slaného

Poškození ocasní vrtulky při přistávání.

helo4355.jpg (346595 bytes) Mi-8PS-11 0836 smíšené letky speciálního určení a helo4398.jpg (364664 bytes) Mi-8PS-9 0829 a Mi-8PS11 0830 helo4422.jpg (379298 bytes) ve Kbelích. helo4354.jpg (373568 bytes) Mi-8PS-11 0830 a helo4428.jpg (431365 bytes) Mi-8PS-11 0834 smíšené letky speciálního určení na letišti Prostějov. Září 1990. Foto Petr Popelář.

2.12.1990

Mi-8PS-11 0836

Sluka Karel, Kneslík, ?

?

Námraza. Vysazení motoru. Znovu spuštění.

V červenci 1991 byla ve Kbelích zřízena letka vojenské policie, operačně podřízená 3. dlp, do jehož sestavy byla začleněna koncem roku 1993.

7.1.1992

Mi-8PS-11 0836

Švandrlík, Vološin, Sluka Miroslav

Kbely

Pokles tlaku v hydraulickém systému.

Předvedení vrtulníku Bell 412 ve Kbelích v únoru 1992.

Přesun personálu a techniky na Slovensko na podzim 1992. Vrtulníky Mi-8P 0210, Mi-8S 2838, Mi-8PS-11 0837 byly přesunuty do Bechyně k 31. ltvpz, kde se na nich dělal výcvik pilotů pro Slovenskou armádu. Vznik 4. letky velení a průzkumu v Piešťanech.

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

K červnu 1993 byla v rámci další dílčí reorganizace vytvořena 3. letecká základna, ta měla charakter leteckého technického útvaru s včleněnými prvky radiotechnického zabezpečení a zabezpečovaly činnost 3. dlp. Dnem 1.6.1993 z 1. smíšeného dopravního leteckého pluku v Mošnově byla vytvořena odloučená dopravní letecká skupina dopravního pluku Kbely, kterému velel mjr. Ing. Juraj Papp. 16.10.1993 byl tento útvar redislokován z Mošnova do Pardubic. 1.1.1994 byl vytvořen 36. smíšený dopravní letecký pluk VÚ 1999.

1.7.1993

Mi-17 0848

Zicháček, Vávra

?

Střet s ptákem.

helo4370.jpg (623514 bytes) Mi-2 4526 v září 1993. Foto Petr Popelář.

Od počátku roku 1994 byl pak 3. dlp přečíslován a označen 6. smdlp TGM 8407.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.