Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

RTZ na letišti Plzeň

 27.09.2019

Bývalé letiště Plzeň-Skvrňany zůstalo travnaté a to ovlivnilo jeho využití! Působila zde celá řada leteckých pluků. (LP 24, LP 25, LP 5, LP 4/LP 6). Od r. 1951 5. lp, 51. lp, 4. lp a 18. lp. Ty však jen několik let. Nejdéle zde působil 45. lp/45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk "Jabůrci".

Poloha goniometrického zaměřovače byla asi 1 km západně letiště v ose dráhy.

Proto dlouho postačovalo "skromné" pozemní zabezpečení prostředky Letecké zabezpečovací služby. Ta byla organizována právě podle "nároků" do "Radiotechnických čet LZS I., II., III.třídy.

Od 1.1.1953 12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy.

1.10.1957 přejmenování na 12. četa PZN (Pozemního zabezpečení navigace).

Při redislokaci 45. dpzlp na letiště Dobřany byla k 1.10.1958 zrušena.

 

Zabezpečení vrtulníkových jednotek po roce 1963.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

31.7.1974 vznikla v Plzni 11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení sloučením prostředků od jednotlivých letek z posádek Karlovy Vary, Slaný, Klatovy, Příbram. (11. rlrtz zabezpečovala 11. vrlt a 1. spojlt). Její velitelé: mjr. Kudlička Zdeněk (1974-1977), mjr. Svoboda Josef (1977-1981), mjr. Hrstka Ladislav (1981-1984), kpt. Prskavec Miloslav (1984-1985). Rota byla zrušena 1.7.1985. Pro radiotechnické zabezpečení činnosti 11. vrp vznikla v r. 1985 v Plzni 11. rota spojení a RTZ (11. rsrtz) VÚ 6683. Svým složením umožňovalo komplexní spojovací a radiotechnické zabezpečení činnosti pluku ze dvou letišť. Velitelé 11. rsrtz: kpt. Ing. Benč Vlastislav, npor. Ing. Kurtulík Dušan.

Jako osvětlovací souprava složil systém SVĚTLUŠKA-2.

Později byly "zabezpečovací pozemní prostředky" dodávány jako komplety BASA. Jako spojovací VKV a UKV rdst sloužila PLR-80, přívodná rdst LPR-80 a osvětlovací souprava SVĚTLUŠKA.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Letiště Plzeň bylo zrušeno na podzim 1991 a 11. vrp se přemístil místo zrušeného 5. slp na letiště Dobřany. (Týl na letišti Dobřany.)

Zpracoval Stanislav Vystavěl.