24. vrtulníkový pluk VÚ 8645 Brno-Černovice

28.10.2016

Brněnský 24. vrtulníkový pluk byl vytvořen k 1.9.1964 na letišti Brno-Černovice.Velitel pluku byl pplk. František Šťourač.

Zabezpečovací útvary: 3. letištní prapor VÚ 8851, velitel pplk. Šimeček a 9. prapor RTZ VÚ 6190, velitel pplk. Racek.

Více než polovina příslušníků přišlo od 3. slp. Ti byli v červenci 1964 přeškoleni v Košicích na vrtulník Mi-4.

12. vrtulníkový pluk v Olomouci a 24. vrtulníkový pluk tvořily součást 46. dopravně-výsadkové letecké divize v Olomouci pod velením plk. Homoly.

9.2.1965

Mi-4 1599

mjr. Smolík Vladimír, npor. Zeleňák Petr, ?

Černovice

Při dotáčení rotoru, poryv od druhého vrtulníku způsobil náraz listu do koncového nosníku.

.

24.2.1965

Mi-4 0147 24.vrp

kpt. Kratochvíla, ?, ?

?

Střet s dráty 800 m po vzletu v noci při létání v terénu. Po záblesku pilot vypnul magneta. Po přistání převrácení. PT zraněn.

.

18.5.1965

Mi-4 0152

mjr. Eibel František, ?, ?

1 km J Telče

Pokles tlaku v zubové spojce. Přistání do terénu. Závada na vysílači tlaku.

.

14.7.1965

Mi-4 1093

kpt. Kukan Štefan, ?, ?

Kyjov

Prasknutí vzpěry lože reduktoru. Odtáhnutí z Kyjova do Černovic.

.

11.8.1965

Mi-4 0152

kpt. Spousta Svatopluk, ?, ?

Černovice

Pokles tlaku v zubové spojce. Při přistávání došlo k rozpojení spojky a zvýšení otáček motoru. Přistání ART.

.

13.8.1965

Mi-4 7145

kpt. Kubica Jaroslav, ?, ?

Kyjov

Pokles tlaku oleje. Závada na vysílači tlaku.

.

14.1.1966

Mi-4 3132

mjr. Kovařík Jaromír, ?, ?

Tuřany

Únik oleje. Nesprávné uzavření zátky olejové nádrže technikem rt. Karlem Kambou.

.  

24.5.1966

Mi-1 0114

kpt. Spousta Svatopluk

?

Zvýšené teploty oleje. Závada ovládání žaluzií chladiče.

.  

26.5.1966

Mi-4 3152

kpt. Hrnčíř Miloš, Mílek Jaroslav, ?

Pacov

Závada přepínače magnet. Motor byl po přistání vypnut dusidlem.

.  

1.6.1966

Mi-4 7152

npor. Baláček Josef, ?, ?

Černovice

Pozvolný pokles tlaku oleje v reduktoru. Závada vysílače tlaku oleje.

.

17.6.1966

Mi-4 9150

mjr. Šťourač František, ?, ? ? Přiblížení s podvěšeným břemenem k prámu. Pokles otáček rotoru. Odhození břemene a odskok na břeh. Překročení maximální vzletové hmotnosti 59 kg.

.  

1.7.1966

Mi-4 0150

kpt. Vrškový Anton, ?, ?

JZD Podolí

Nepravidelný chod motoru a vibrace. Přistání do terénu. Uvolněná svíčka.

.  

18.7.1966

Mi-4 0151

kpt. Spousta Svatopluk, kpt. Bártík Jaroslav, ?

Černovice

Pokles výkonu motoru. Přistání na letišti. Zaolejování svíček.

Velitel pluku pplk. Kopec.  

28.7.1966

Mi-4

mjr. Šrámek Josef, ?, ?

?

Při letmém přistání a vzletu pozemní rezonance. Poškozena rotorová hlava, přední podvozek a střelecké stanoviště.

Spojenecké cvičení Vltava 66.

16.1.1967 

Mi-4 1152

npor. Sekereš František, ?, ?

200 m J letiště Černovice

Pokles výkonu motoru. Přistání do terénu v noci.

.

14.3.1967 

Mi-4

kpt. Vrbovský Tomáš, kpt. Mirvald, kpt. Kločanka

?

Pokles otáček motoru při zbrždění na 60 km/h. Špatná práce s plynem a kolektivem. Špatně seřízený vrtulník.

.

10.5.1967 

Mi-4 2152

npor. Vitáloš Milan, npor. Sekereš František, ?

Měřín

Kmitání tlaku oleje spojky. Přistání do terénu. Závada ukazatele.

.

18.5.1967 

Mi-4 9150

mjr. Eibel František, npor. Tomeš Otakar, ?

?

Kouř v kabině. Přistání do terénu. Závada SRO-2.

.

2.6.1967 

Mi-4

mjr. Mencl Václav, ?, ?

?

Vysazení motoru v noci. Po dosednutí do terénu převrácení. Utržená lopatka ventilátoru přerazila páku plynu.

10.1.1968

Mi-4 1274

mjr. Vlček Karel, ?, ?

?

Přistání do terénu v noci ve skupině. Rozvířený sníh. Prosednutí. Zborcení přepážky a vnějšího potahu koncové části trupu.

11.4.1968

Mi-4 7552

mjr. Smolík Vladimír, ?, ?

?

Vysazení GIKu při přeletu v oblacích. Sklesání dírou v mracích a přistání ve Kbelích.

23.4.1968

Mi-4 3143

kpt. Zeleňák Petr, ?, ?

Brno-Černovice

Při převisování se utrhla lopatka ventilátoru. Požár uhašen.

21.5.1968 8.00

Mi-4 3552

mjr. Spurný Miloš, ?, ?

Vysoká Hola

Pokles výkonu na okruhu v horách. Ulomení trubky palivového čerpadla k trysce válce č. 13.

8.7.1968

Mi-4 7116

mjr. Hammer Zdeněk, ?, ?

Moravská Třebová

Rána. Vibrace. Přistání do terénu. Přetržení vzpěry lože hlavního reduktoru.

Velitel pplk. Ing. Miroslav Zamykal. ZV ILS pplk. J. Procházka.

2.8.1968

Mi-4 0152

kpt. Fogaš Josef, ?, ?

Šumperk

Při kontrole po přistání stříkal olej. Prasklý pravý chladič.

1968

Mi-4

mjr. Mencl Václav, npor. Sépi Tibor, ?

U Litovle

Závada na motoru v noci. přistání do terénu. Podrobnosti.

V červnu 1968 se z Brna na kótu Tišina SZ Tachova vrtulníkem Mi-4 přepravoval laboratorní vzorek radiotechnického pátrače PRP 2 (pozdější Ramona). Posádka málem zakufrovala, poté přistála na lesní mítince a pro velký úspěch se další lety už radši konaly pouze do Tachova.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Příslušníci 24. vrp.

12.2.1969

Mi-4 0153

pplk. Pohl Zdeněk, ?, ?

?

Únik oleje. Dým do kabiny během přistání. Prasklá tyčinka u válce č. 13.

25.3.1969

Mi-4 0153

kpt. Mencl Antonín, ?, ?

?

Vzlet ve skupině. Přetažení rotoru, prosednutí s doběhem. Pozemní rezonance. Vypnutí motoru.

Z politických důvodů vyhozeni piloti Jaroslav Mílek, ...

2.4.1969

Mi-4 9504

mjr. Hanic František, ?, ?

Vyškov

Vytékání oleje za letu v noci. Prasklá trubka olejového potrubí.

.

10.7.1969

Mi-4 1974

mjr. Hanic František, ?, ?

Přerov

Pokles tlaku oleje. přistání. Závada na vysílači tlaku oleje.

24. vrp byl zrušen 31.8.1969. 

Vrtulníky přešly k odloučené části 1. dvlp.

23.9.1969 přelétlo šest Mi-4 do Bechyně k nově ustavené 1. velitelské letce 1. sld.

Několik příslušníků pluku přešlo do opraven (piloti Zamykal, Spousta, Školný).

V prostorách pluku bylo potom Výcvikové středisko letectva VSL (4. výcvikový prapor ILS) VÚ 6578.