25. letecký pluk

25. letecký bombardovací pluk

25. bombardovací letecký pluk VÚ 9128

12.07.2019

25. lp byl zřízen jako "druhý" u 46. ld podle plánu výstavby bombardovacího letectva. Umístěn byl na letišti Hradčanech. 25. lp byl v podřízenosti 46. ld.

Fakticky ho velitel letectva chtěl zřídit "přečíslováním" 47. lp na 25. lp. To mu MNO-GŠ neschválil a de jure ke zřízení -jak je často uváděno k 19.11.1951- neměl pravomoc! Proto bylo "požádáno nově o zřízení" a na to MNO-GŠ zřídilo 25. lp k 1.1.1952.

Velitel pluku pplk. let. Dvořák František, mjr. Sladký Josef, mjr. Penker Jiří, mjr. Bukovský, plk. Grolmus Vladimír.

Zabezpečovací útvary: 6. letištní prapor, 46. rota PZN

Byl vyzbrojen letouny Aero C-3 "Siebel".


25. bolp byl přemístěn od léta 1954 do Přerova. Tam z počátku "létal" ještě na C-3, součastně "přezbrojován"na B-228/Il-28.

Reorganizace k 1.11.1955 na 25. bombardovací letecký pluk reaktivní.

Zabezpečovací útvary: 11. letištní prapor, 1. prapor PZN, od 1.9.1963 1. prapor RTZ.

Po zrušení 24. bolp v roce 1959-61 jeho technika přešla k 25. bolp.

46. bold byla zrušena 15.9.1960. 25. bolp byl v podřízenosti od 15.9.1960 pod 7. A LaPVOS.

25. bolp byl v podřízenosti od 14.8.1961 pod 1. ssmls.

25. bolp byl v podřízenosti od r.1962 10. LA.

25. bolp byl zrušen Rozhodnutím vel.10. LA č. j. 001601-OMO/ z 19.5.1965 ke dni 19.5.1965.

Dnem 1.7.1965 převedena podstatná část „zbytků bombardovacího letectva“ k nově vzniklému 10. protiradiotechnickému leteckému oddílu 10. prtlo.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003

Miroslav Sedlák - Letecké příhody i nehody. Svět křídel 2003

Zpracoval Stanislav Vystavěl.