Od 1.6.1945 Velitelství letecké oblasti 2 (VLO 2) do 28.10.1945

 

Od 28.10.1945 Velitelství letectva 2. oblasti (VL 2. O) do 1.8.1947

Od 28.10.1945 Velitelství leteckého týlu 2. oblasti do 2.1.1946

 

Od 2.1.1946 Velitelství leteckých základen 2. oblasti (V LZ 2. O) do 1.8.1947

 

Od 1.8.1947 Velitelství II. leteckého sboru (V II. LS) do 1.7.1948

12.07.2019

Velitelé leteckých oblastí byli pověřeni výkonem funkce výnosem čj. 8005/taj.let. 45 dnem 1.6.1945.

K 1.6.1945 v Táboře vzniklo Velitelství letecké oblasti 2. Velitel plk. let. Jaroslav Skála. Byly mu podřízeny pozemní útvary letectva.

15.6. 1945 v Táboře vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 2.

15.9.1945 v Táboře zřízen Letecký náhradní pluk 2, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.


V Táboře nebylo vhodné letiště a tak se VLO 2 a LNP 2 k 1.10.1945 přestěhovalo do Českých Budějovic.

 

K 28.10.1945 bylo VLO 2 transformováno na Velitelství leteckého týlu 2. oblasti. Velitel pplk. let. Václav Vlček. 

K 28.10.1945 vzniklo nové Velitelství letectva 2. oblasti VÚ 4681. Velitel plk. gšt. Josef Schejbal. 

Byly mu podřízeny bojové a zpravodajské útvary letectva v oblasti a prostřednictvím Velitelství leteckého týlu 2. oblasti, reorganizovaného od 2.1.1946 na Velitelství leteckých základen 2. oblasti, také všem pozemním útvarům letectva v oblasti kromě leteckých škol.

VL 2. O bylo nadřízeno 2. letecké divizi v Č. Budějovicích a 6. letecké divizi v Havlíčkově Brodě.

K 15.7.1946 přešla CL 2 do sestavy VL 2. O.

K 15.1.1947 se u VL 2. O nacházelo sedm letounů C-8/K-68. 

Od 21.1.1946 byla pro označení letounů VL 2. O přidělena čísla 11-20.

Odhalení pomníku letců v Českých Budějovicích 8.9.1946 helo4830.jpg (173961 bytes) Plk. gšt. Josef Schejbal.

 

K 1.8.1947 VL 2. O reorganizováno na Velitelství II. leteckého sboru VÚ 4681. Velitel plk. let. Alexander Hess.

Byly mu podřízeny divize a pluky bojového a zpravodajského letectva v oblasti. Z jeho sestavy bylo zrušeno Velitelství leteckých základen 2. oblasti. V I. LO v Praze převzal působnost v oblasti materiálně technického a týlového zabezpečení na základě teritoriálního členění: zabezpečoval letectvo v rámci I. a II. leteckého sboru na území Čech.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Po rámcování V I. LS v Praze přibyl pod V II. LS ještě LP 41 a CL 1.

K 10.4.1948 bylo nařízeno rámcování podřízeného velitelství 6. ld a velitelství LP 24.

1.7.1948 bylo nařízeno rámcování V II. LS. Jeho působnost a agendu poté převzalo velitelství 2. letecké divize

15.2.1950 byla 2. ld zrušena.