Vrtulníky Sovětské armády na letišti Mnichovo Hradiště Мнихово-Градиште

15.06.2021

Během cvičení Štít 84 byly na letišti po dobu tří měsíců maďarské Mi-8.

Dále zde plnilo palivo 12 vrtulníků Mi-6.

, , "66" , , . Foto Václav Jukl.


.


V dubnu 1986 byly hradčanské 230 ОВЭ a 199 ОВЭ provizorně dislokovány na záložním letišti v Mnichově Hradišti, neboť hradčanské letiště právě procházelo kompletní rekonstrukcí VPD, pojížděcích drah a stojánek. Zároveň zde byly budovány úplně nové vrtulníkové stojánky v jihovýchodní části letiště, a proto bylo nutné přesunout všechny vrtulníky do Mnichova Hradiště, kde panovaly velmi spartánské podmínky. Zimní měsíce přežíval personál obou vrtulníkových letek například ve vytápěných stanech!

26.4.1986 vybuchla atomová elektrárna v Čornobylu.

Dvojice vrtulníků Mi-24RCh "33" a "34" ihned po černobylské havárii prováděla po několik dnů měření radiační situace v atmosféře a své lety absolvovala právě z letiště v Mnichově Hradišti. Veškeré hodnoty měření zůstaly utajeny a čs. orgány se jejich výsledky nikdy nedozvěděly a byly odkázány pouze na svá vlastní měření. Československé sdělovací prostředky navíc tuto vážnou havárii představovaly jako běžnou poruchu a její možné dopady před obyvatelstvem trestuhodně bagatelizovaly.

V létě 1986 se vrtulníky vrátily na letiště Hradčany.