47. průzkumný letecký pluk VÚ 8863 Pardubice

Podrobnosti.

21.07.2023

V letech 1968 se 47. pzlp přemístil z Mladé do Pardubic.

V roce 1969 byl v Dobřanech zrušen 45. dpzlp. Pokračoval v Dobřanech jako detašovaná část - odřad 47. pzlp do roku 1985.

K 1.9.1969 měl pluk několik vrtulníků Mi-1 a Mi-4.

Velitel pluku pplk. Kvarda byl v září 1969 nahrazen pplk. Jiřím Kubů.

Od jara 1968 u Výzkumného a zkušebního střediska 031 zkoušky průzkumné Mi-4R "9549" (přestavěná v LOT) s fotoaparáty pro svislé snímkování (kamera ve střelišti MRB-21/1818, AFP-02, AFP-21/KT) a šikmé snímkování (kamera v bočních dveřích AFA-100/30, AFP-75/30, AFP-21/KT a dělostřelecký dalekohled TZK). Doplňkové zkoušky v létě 1969. Od srpna 1970 vojskové zkoušky Mi-4R u 50. spojlp a 47. pzlp. Doplňkové vojskové zkoušky na jaře 1974 - měření oxidu uhličitého v kabině vrtulníku. Doporučení k zavedení do výzbroje. Mi-4R sloužila u 11. vrlt v Plzni. L+K 7/23

K 1.1.1971 se stal velitelem pluku pplk. Ing. Jozef Racko.

Přestavby vrtulníků Mi-4 na retranslační stanice pro MiG-21R (příchod v roce 1969) v LOKu. Sloužily v Pardubicích u 47. pzlp a v Bechyni u 1. vellt.

helo1207.JPG (29919 bytes)V roce 1971 byla 5. letka posílena o roj tří-čtyř retranslačních vrtulníků Mi-4 čísel 1274, 6552 a 8150 pro předávání průzkumných zpráv od letounů Mig-21R. Zde sloužili piloti Vladimír Osovský - velitel roje, Jan Novák, Miroslav Vystavěl, Miroslav Bukový, Jaroslav Sejpal, Alois Ondřej, palubní technici Ervín Chrenko, Václav Zahradníček, Slavomír Čičko, Roman Stupka, Jan Slapnička, Jaroslav Vítek, Milan Pacolák, a operátoři Jan Venclík, Jan Pohl, Jan Szabo, Alois Zatloukal, radista Jiří Doležal a pozemní technik Michal Lavrovič.

Roj disponoval také Mi-1 4009 s pilotem Veselým. U pluku sloužili ještě Mi-4 čísel 1093 a 3152.

16.8.1974 Jan Novák přeplaval kanál La Manche.

47. pzlp byl k 9.5.1975 přejmenován na "Letecký pluk Klementa Gottwalda".

K 1.11.1975 byl roj retranslačních vrtulníků zrušen. 

K 3.11.1977 se stal velitelem pluku mjr. Ing. Rudolf Koubek.

10.11.1981

Mi-1 3051

kpt. Břicháček Pavel

Bechyně

Utržení levého stabilizátoru.

K 27.11.1981 se stal velitelem pluku mjr. Ing. Ján Mokoš.

V roce 1985 se 47. průzkumný letecký pluk přemístil z Pardubic do Hradce Králové a naopak z Hradce do Pardubic se přesídlil 30. bitevní letecký pluk.