Údržba v Piešanech

04.08.2016

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: LP 2 1945-48, LP 44 1946-49, Pš II 1950-51, 6. lšp 1951-53, 30. bilp 1953-58, 7. slp 1958-67

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 4. lšp 1968-73, Oč. 1. lšp 1973-87, 3. lšp 1987-92,

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 3. lšp 1987-92, 4. ltvpz 1992