Stíhací výcvikové středisko

14.02.2021

1.2.1947 vzniklo Stíhací výcvikové středisko při velitelství 2. letecké divize na personální a materiální bázi LP 5 v Českých Budějovicích. Mělo za úkol zabezpečit bojový stíhací výcvik frekventantů LU  na S-89 a od roku 1948 na S-199. 

Dostala letouny od Leteckého pluku 4, Leteckého pluku 5 a od Letectva Sboru národní bezpečnosti L SNB. Bojový výcvik na 20 Spitfirech do listopadu 1948, v roce 1947 na zapůjčených čtyřech C-10 (S-99), od dubna 1948 celkem 35 kusů S-199.

Cvičné letouny C-2 helo4807.jpg (152455 bytes), helo4808.jpg (152338 bytes), C-4/C-104 a C-6/C-106.

První akce SVS byl kurs učitelů létání na stíhacích letounech. K 1.5.1947 byl přiznán charakter učitele létání stupně způsobilosti D patnácti instruktorům.

1.7.1947 nastoupili do SVS frekventanti části "a" I. turnusu z Prostějova v počtu 19 pilotů.

Plánované kursy na rok 1947-48. Kurs č. 1 od 1.10.1947 do 31.12.1947. Kurs č. 2 od 1.2.1948 do 30.4.1948. Kurs č. 3. od 1.7.1948 do 30.8.1948. Kurs č. 4 od 1.11.1948 do 31.1.1949.

1.9.1947 nastoupili do SVS frekventanti části "b" I. turnusu z Prostějova v počtu 14 pilotů (Kurs č. 1), spolu se třemi důstojníky a deseti slovenskými letci, jejichž výcvik trval do 29.2.1948.

2.12.1947 se během cvičného letu zřítil jihozápadně letiště rt. Richard Nerger z kursu č. 1 s letounem S-89 "TE577" od SVS. Příčinu nebylo možné zjistit.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům  ----------

Sedm z nich zůstalo v SVS jako učitelé létání.

1.3.1948 nastoupili do SVS frekventanti II. turnusu ze Stichovic v počtu 34 pilotů (Kurs č. 2), jejichž výcvik trval do července 1948.

Od 14.4.1948 přílety S-199.

helo4853.jpg (79723 bytes) Dvoumístná Avia C-10.501, pozdější označení typu C-110.501c a ještě později na CS-99.501 s kódovým označením "EV-7".

helo4855.jpg (45153 bytes) Dvoumístná Avia C-110.510c a ještě později na CS-99.510 "EV-34".

helo4854.jpg (54638 bytes) Avia C-10, pozdější označení typu S-99 "EV-11" zapůjčená od L SNB.

helo4959.jpg (146202 bytes) Avia C-10/S-99 "EV-14" zapůjčená od L SNB.

helo5586.jpg (360596 bytes) Nehoda Avia C-10.2/S-99.2 "EV-9".

Od 10.5. do 16.10.1948 výcvik v rámci Akce DI.

V květnu 1948 byl u pluku zahájen přeškolovací kurz na S-199 pro 33 židovské piloty. Pro výcvik na Spitfiry byly zde od 7.10.1948 připraveny 4 letouny, ostatních 14 letounů bylo předáno k přípravám k prodeji, který se uskutečnil v období září až prosinec 1948. Z pokračovacího výcviku na letounech S-199 a S-89 v kurzu v LVA v Hradci Králové přešlo do Českých Budějovic počátkem září 1948 13 židovských pilotů. Podrobnosti.

24.5.1948 ulétl frekventant II. turnusu rtn. František Novák mladší s letounem S-199.54 "KS-10" do Mnichova helo5771.jpg (232993 bytes).

21.6.1948 nastoupili do SVS frekventanti III. turnusu z Prostějova v počtu 50 pilotů (Kurs č. 3), z nichž 14 v průběhu výcviku přešlo do Trenčína k 30. bilp k výcviku na bitevních letounech. Zbývajících 33 pilotů po dovolené bylo 3.11.1948 rozesláno k LP 4, LP 7 a LP 8.

23.6.1948 během vzletu byl letoun S-199.68 "NO3" od SVS odtrhnut na malé rychlosti, došlo k přetažení letounu a pádu z 20 m. Rt. František Machala z kursu č. 2 zahynul. Letecká badatelna.

19.7.1948 uletěl S-89 "SL631" "MP-7" do americké zóny. Por. Milan Hořava při přistání havaroval.

Od července 1948 přejmenování na Stíhací kurs.

14.9.1948 nehoda letounu S-199.127. Během vzletu při prvním samostatném letu nezvládl jankovitého "Mezka" mladý frekventant z kursu č. 3 rotný František Kvasnička. Během rozjezdu mu letoun "utekl" ze spoutání od země stroj zachytil pravým křídlem a pravým podvozkovým  kolem o násep střelnice. Letoun se stočil, dopadl na letištní plochu, vlivem porušení palivové instalace došlo k požáru. Ten v několika okamžicích zachvátil celý letoun. Pilot byl sice obětavým zásahem z letounu vyproštěn, později v nemocnici ale rozsáhlým popáleninám podlehl. Protipožárními prostředky, které byly na letišti k dispozici nebylo možno požár letadla lokalizovat, stroj kompletně shořel. Letecká badatelna.

V říjnu 1948 nastoupili frekventanti IV. turnusu ze Stichovic v počtu 28 pilotů (Kurs č. 4), jejichž výcvik už byl dokončen v dubnu 1949 ve Zvolenu.

Později přejmenování na Pilotní stíhací kurs.

Do konce roku 1948 prošlo kurzem 192 pilotů, z nichž úspěšně výcvik dokončilo 151.


Přestěhování v březnu 1949 do Zvolena do podřízenosti LP 1. Velitel kursu byl velitel LP 1 mjr. let. Vladimír Kriško.

Od 4.4.1949 proběhl Kurs č. 5 za účasti 24 pilotů V. turnusu z Prostějova.

V červenci 1949 bylo 8 pilotů přiděleno k LP 5 a zbývající k LP 3.

Od 31.7.1949 proběhl Kurs č. 6 za účasti 20 pilotů VI. turnusu z Prostějova. Dne 7.11.1949 byli piloti odesláni k útvarům.

Od dubna 1950 proběhl Kurs č. 7 za účasti 17 pilotů VII. turnusu z Prostějova a tím se výcvik u Pilotního stíhacího kursu ukončil. 

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

U Leteckého učiliště počínaje VIII. turnusem byl zaveden třístupňový systém výcviku. Bojový výcvik už žáci absolvovali přímo v LU.

Od 1.11.1950 předání LU jako Pilotní škola V v Hájníkách.