Týlové zabezpečení na letišti Přerov

11.03.2017

V létě 1946 "ožilo" na plno letiště u Henčlova.Vznikla zde Letecká základna 11 (LZ 11) VÚ 5480    Přerov. Zabezpečovala LP 43.

Po "redislokaci" zbytků LP 43 Dr. E. Beneše do Havlíčkova Brodu, byla LZ 11 ještě 1.10.1949 "přečíslována na VÚ 2729.

Velitelem LZ 11: mjr. let. Paleček Josef, mjr. let. Zádrapa František.

Při reorganizaci týlu byl výnosem č. j. 00206/OS 23.3.1951 zřízen 11. letištní prapor VÚ 2729. Velitelé 11. lpr: pplk. let. Pálka Václav (1951-1953), plk. Benhard Ladislav ("letecký pes" 1953-1955), mjr. Sejda František (1955-1956), kpt. Rábek Josef (1956-1959), kpt. Dohnal Otakar (1959 - 1969), pplk. Ing. Lolek Josef (1969-1971), pplk. Ing. Mikulenka Jaroslav (1971-1979), pplk. Frydrych Stanislav (1979-1981), pplk. Ing. Zbirovský ..(1981-….),..

Výstavba betonové VPD byla dokončena na podzim 1951.

Proto je, až do podzimu 1952 veškerý provoz zajišťován ze "základny" u Henčlova. Začíná se "nová" historie letiště Přerov-Bochoř.

V roce 1953 bylo sem přemístěno z  Mladé PVSL, přejmenováno na 7. lšp. Jeho týlové zajištění převzal 11. lpr.

1.10.1954  byl 7. lšp zrušen. Jeho místo zaujal 16.10.1954 25. bolp ještě s letouny C-3. Čekalo zde přezbrojení 46. letecké bombardovací divize na B-228.

Proto se sem v květnu 1955 "přestěhoval" i 24. bolp, jehož týlové zajištění měl 17. letištní prapor.

Letištní prapory od 1.8.1957 podléhaly velitelství leteckých technických skupin.U 46. bold vznikla 46. letecká technická skupina Přerov VÚ 9446.

Byla zrušena v r. 1960 spolu se 46. bold, 24. bolp. Zároveň byl 30.8.1960 zrušen i 17. letištní prapor.

Výcvikové letky byly zrušeny a z nich 1.9.1962 vznikl 4. letecký školní pluk LU.

25. bolp byl  v r. 1965 zrušen a vznikl zde 10. prtlo.

Působení 6. sbolp v rámci 2. sbold u 10. LA z Hajník způsobovalo řadu potíží a proto bylo rozhodnuto o jeho přesunutí "blíže" na západ! Proto došlo v září 1965 "k výměně letišť" se 4. lšp VLU z Přerova.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V první den invaze vojsk Varšavské smlouvy byly na dráhu (VPD) letiště vytaženy různé prostředky pozemního zabezpečení a žádnému letounu se nepodařilo přistát.

To se později stalo jedním z mnoha argumentů pro pravověrné normalizátory v rámci prověrek, při nichž bylo rozhodnuto o osudu mnoha čestných důstojníků! Jedním z mnoha "nezpůsobilých pro službu v ČSLA" se stal také dlouholetý velitel 11. letištního praporu vynikající člověk mjr. Otakar Dohnal.

V důsledku "redislokačních změn vyvolaných VSTUPEM" bylo přemístěno do Přerova z Brna (předtím v Mladé) Výcvikové středisko letectva.

Z něj vznikl v  r.1973 1. lšp VVŠL SNP.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Bojový 6. sbolp s 11. lpr a 1. pr rtz  spolu vydržely až do července 1991, kdy byly zrušeny.

Poslední "týlovou"jednotkou  na 33. zVrL je Letecké technické zabezpečení: Letka letištní provozní techniky a letka leteckého zabezpečení.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.