Vrtulníky Sovětské armády na letišti Olomouc

09.09.2017

Během invaze v srpnu 1968 přistává na neředínském letišti neznámá vrtulníková letka, vyzbrojená tak jako náš 12. vrp vrtulníky Mi-4.

Podle pražské „Smlouvy mezi vládami ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR“ z 16.10.1968 byla Střední skupině vojsk v posádce Olomouc předána kasárna Prokopa Holého a Jiskry z Brandýsa, což společně s dalšími objekty představovalo ubytovací plochu cca 20 000 m2 a skladovací plochu cca 6 000 m2. Dále sovětská strana převzala do užívání letiště Olomouc-Neředín, společně s proviantním skladem o ploše 2 700 m2, skladem spojovacího materiálu o kapacitě 100 železničních vagonů a skladem chemického materiálu o kapacitě 150 železničních vagonů. 

Z Olomouce ještě před příchodem sovětských vojsk musel odejít 12. vrp se svými zabezpečovacími útvary a 1. letecký stavební prapor. 

V roce 1969 bylo dále odsunuto Výcvikové středisko specialistů raketového a dělostřeleckého vyzbrojování a kromě toho zanikl 8. železniční stavební pluk, společně s velitelstvími silničního sboru, 46. letecké dopravní divize, 5. letecké technické divize a jejich zabezpečovacími útvary. 

V Olomouci se v rámci Střední skupiny sovětských vojsk nacházelo velitelství 28. armádního sboru, 322. motostřelecký pluk (48. motostřelecké divize z Vysokého Mýta), část 7. spojovací brigády, 490. vrtulníkový pluk, zabezpečovací útvary sborového velitelství a vrtulníkového pluku, společně se širokou škálou týlových útvarů. Celkem se jednalo přibližně o 4 500 vojáků a 600 občanských zaměstnanců. Z tohoto počtu na letišti působilo 1 250 vojáků a 50 občanských zaměstnanců. 

Spojenecké cvičení Štít 72.

Generální tajemník ÚV KSČ dostal ujištění od šéfa sovětských komunistů Leonida Brežněva, že k příležitosti jeho plánovaného zvolení prezidentem ČSSR v roce 1975 se místní hlučný pluk odstěhuje. Nakonec se pluk nikam nestěhoval a olomoučáci dále trpěli kraválem z vrtulníků.

 

Jediným útvarem na letišti Neředín byl 490. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) armádního letectva, skládající se ze dvou letek vybavených klasickou technikou v podobě strojů Mi-24V/P, Mi-8T/TB, Mi-8MT (Mi-17) a jedním až dvěma vrtulníky Mi-6VKP. Vrtulníky tohoto pluku zřejmě plnily bojovou podporu 31. tankové divizi v Bruntále a 48. motostřelecké divizi ve Vysokém Mýtě. Některé zdroje ovšem uvádějí, že v Olomouci byl umístěn pouze jeden vrtulník typu Mi-6 a to ještě pouze v určitém období, rozhodně ne na stálo, takže je docela možné, že tento typ těžkého transportního vrtulníku nepatřil do sestavy 490. OVP. První letka se skládala z 5 rojů (zvenó) s 20-ti bitevními vrtulníky Mi-24V/P a 1 roje se čtyřmi vrtulníky Mi-24RChR/K. Druhá letka se skládala opět z 6-ti rojů, vybavených celkově 24 transportními-bojovými vrtulníky Mi-8T/TB a Mi-8MT (Mi-17). Celkový počet vrtulníků 490. OVP v Neředíně je tedy udáván číslem 48. Část olomouckých vrtulníků (~8 ks Mi-24 a ~6 ks Mi-8) pravděpodobně plnila bojovou podporu 48. motostřelecké divizi (48. MSD) s divizním velitelstvím ve Vysokém Mýtě. Dvě krátké asfaltové VPD o délce 500 m sloužily především k provozu Mi-6VKP.

Kamufláž vrtulníků Mi-8TB olomouckého OVP tvořila nepravidelná pole tmavé zelené, světlejší zemitě hnědé a světlé zelené barvy shora a na bocích. Spodní plochy byly světle šedomodré, "bortová" čísla žlutá. Vrtulníky Mi-8MT (Mi-17) nesly klasickou kamufláž, složenou z nepravidelných polí světlé a tmavé šedozelené barvy na horních a bočních plochách a světlou šedomodrou barvu na spodních plochách.

Vrtulníky startovaly kursem 120 stupňů - přímo na nemocnici ve městě. Pro velký odpor obyvatelstva Sověti umožnili postavit českou firmou a za české peníze dráhu orientovanou tak, aby vrtulníky nelétaly přímo přes město. Dvě krátké asfaltové VPD o délce 500 m sloužily především k provozu vrtulníků Mi-6VKP.

Překvapující je téměř nulová "spolupráce" s naším 51. vrp z Prostějova. Podle vzpomínek Jardy Špačka se údajně povedla jen jediná "výměna", kdy sovětští piloti přijeli do Prostějova.

Vrtulníky Mi-24 (asi 28 kusů), Mi-8T/TB "08, 29" MT "18" (asi 14 kusů) a (1-2) Mi-6VKP.

1984

Mi-24V (?)

+ ?, +?, +?

VVP Libavá

Během střeleb v roji jednomu stroji uletěl rotor. Trosky na ploše 200 x 200 m.

.

?

Mi-24

?

Olomouc

Srážka v noci při létání na OSP

?

Mi-24

?

Olomouc

Srážka v noci při létání na OSP

V 80-tých letech velel zdejšímu 490. OVP T.T. Tajrov.

Spojenecké cvičení Družba 82.

V roce 1984 se u 490. OVP vyškolili radiooperátoři 14.vrlt z Bechyně pro nový vrtulník Mi-8VKP (Mi-9 IVOLGA).

Spojenecké cvičení Štít 84.

V polovině 80-tých let bylo z olomouckého pluku vysláno několik pilotů do Afghánistánu, z čehož vybraní jedinci pochopitelně neměli přílišnou radost. Tato služba ovšem čekala i příslušníky dalších vrtulníkových útvarů nejenom z CGV.

Spojenecké cvičení Družba 86.

24.7.1987

Mi-24

+ ?, +?, +?

Hněvotín

Podchvat a střet s dráty. Shořeli. (?) Trosky poté zakopali do země na letišti, jen kolečko vyčuhovalo.

Na základě jednostranného rozhodnutí SSSR ze 7.12.1988 z Olomouce ještě v roce 1989 odešly samostatný automobilní prapor (13. května) a samostatný ženijní prapor (20. června). 

3.9.1989 XVIII. letecký den s Květy v Mošnově. Foto a program. Mi-8MT "žlutá 18" sovětského letectva, seskok sovětského parašutisty mjr. Nosova z výšky 80 metrů. , .

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Podle moskevské „Smlouvy mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR“, podepsané 26.2.1990 ministry zahraničních věcí obou smluvních stran, opustily město i zbývající útvary sovětské armády. Útvary odcházející z olomoucké posádky většinou spadaly do I. etapy odsunu, která byla vymezena obdobím od 26.2.1990 do 31.5.1990. 

, helo1096.jpg (63255 bytes) Foto Václav Jukl.

Obě letky 490. OVP opouštějí neředínské letiště trochu překvapivě ve čtvrtek 5.4.1990, několik týdnů před plánovaným odletem a přesunují se na letiště Sliač. Vrtulníky 490. OVP jsou ovšem na Sliači jen krátce a v pondělí 9.4.1990 dochází k přeletu jedné letky do SSSR, přičemž druhá letka opouští Sliač stejným směrem hned v úterý 10.4. Vrtulníkový pluk tak opustil Československo během 1. etapy stahování vojsk CGV z území ČSSR.

K 25.9.1990 sovětská armáda předala čs. straně 11 z 25 využívaných objektů.

Během úklidových prací bylo nalezeno kolo. Při vykopávání onoho kola se objevil vrtulník Mi-24. A tak se zjistilo, že Sověti pomocí bagru vykopali díru, do které Mi-24 zahrabali. Díra byla ale o trochu menší než rozchod vrtulníku, proto kolo vyčuhovalo. Vasil Škriba.