3. dopravní letecký pluk VÚ 7087 Kbely

12.07.2019

K 23.8.1974 byl 50. spojovací letecký pluk ve Kbelích přejmenován na 3. dopravní letecký pluk což bylo spojeno se jeho vyčlením z organizačního rámce 10. letecké armády a převedením do podřízenosti Náčelníka letectva a vojsk PVOS – zástupce ministra národní obrany. Reorganizovaný pluk tvořily pouze dvě letky. (L+K 4/80) Mi-1 a Mi-4 byly převážně odveleny jinam. Mimo jiné i k 51. vrp. do Prostějova, vzniklému k 1.9.1974. (L+K 1/90, 3/95).

Zabezpečovací jednotky: 8. letištní prapor a 16. prapor radiotechnického zabezpečení.

Velitel pluku byl plk. Ing. Mošna Josef.

1 letka - smíšená dopravní s An-24 a Mi-8. VL pplk. Lustig Jozef, mjr. Procházka Jiří.

1 letka  - dopravní s  Il-14. VL  pplk. Horák Iljí.

1 letka - vrtulníková s  Mi-4. VL  mjr. Klika František.

Ve dnech 2. až 20. září 1976 proběhlo spojenecké cvičení Štít 76 v polském Pomořansku, kterého se zúčastnily i kbelské vrtulníky Mi-8. (L+K 23/76)

Velitel pluku od února 1978 byl plk. Ing. Antonín Kodejš. ZV ILS pplk. Jaroslav Matuna. ZVL Mi-8 mjr. Miroslav Svoboda.

3.2.1980

Mi-8P 0816

mjr. Oplt Jaromír

Kbely

Vysazení pravého motoru. Námraza.

.

19.2.1980

Mi-8P 0816

mjr. Havlík Václav, mjr. Švandelík, mjr. Breburda

Kbely

Vibrace. Vysazení umělých horizontů. Požár. Po přistání uhašen. Zadření a vyhoření generátoru 115V.

6.3.1980 předán vrtulník Mi-1 2012 do Bechyně k 9. slp.

27.1.1981

Mi-8P 0815

mjr. Havlík Václav

Kbely

Krátkodobé zatřesení vrtulníku a pokles otáček pravého motoru o 10 %. Kondenzát v SO-40.

.

26.3.1981

Mi-8S 2832

pplk. Novotný, kpt. Meduna, prap. Lacina

Mělník

Střet s ptákem. Zvýšená teplota výstupních plynů pravého motoru. Podrobnosti.

.

2.4.1981

Mi-8P 0210

mjr. Havlík Václav

8 km Z Poličky

Střet s čejkou. Vyražen jeden dolní přední díl zasklení.

.  

2.6.1981

Mi-4 1152

mjr. Vařák Bedřich

?

Po vzletu nebylo možné snížit kolektiv. Přistání s dojezdem Vzpříčený svazek klíčů pod levým kolektivem.

.  

29.9.1981

Mi-8P 0815

mjr. Svoboda Miroslav

?

Vysazení ARK-9 na OSP. Sestup podle RSP.

ZV ILS kpt. Ing. Josef Michálek.

7.10.1982

Mi-8P 0816

mjr. Svoboda Miroslav

Martin

Vysazení levého umělého horizontu. Přerušení 1 fáze napájecího napětí - pokles otáček setrvačníku.

.

?.1.1983

Mi-8

? ? Při přeletu ve výšce 1850 m samovolné snížení otáček pravého motoru na 85 % a levého na 95 %. Pilot zvedl poomy a do 3 sekund se otáčky sesouhlasily. Před přistáním otáčky PM opět poklesly. Příčina: únik regulačního vzduchu z uvolněné koncovky 

V roce 1983 odešel do civilu pilot Evžen Kulič.

Velitel pluku od února 1985 byl plk. Krahulec Metoděj.

K 31.10.1985 sloučením 3. dlp a jeho dosud samostatných zabezpečujících jednotek byl vytvořen Dopravní letecký pluk MNO.

Odkazy :

Kulič Evžen - U letectva je krásně, Svět křídel, 1998

Zpracoval Stanislav Vystavěl.