Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

51. vrtulníkový pluk VÚ 9333 Prostějov (1990-94)

18.07.2019

Na jaře 1990 bylo zrušeno hotovostní stanoviště v Malackách a přesunem SH PVOS do Prostějova. V dubnu velení 1. letky převzal mjr. Ing. Čestmír Tesařík.

Po revoluci v květnu 1990 byl propůjčen 51. vrp čestný název Dr. E. Beneše.

Od května 1990 51. vrp začal provádět sekundární lety LZS s vrtulníky Mi-17.

24.6.1990

Mi-24 

? ? Prasknutí vnější vrstvy čelního skla.

 Mi-8 "0210" helo4425.jpg (485478 bytes), Mi-24D "4010" helo4356.jpg (380713 bytes), Mi-24D "0217" helo6189.jpg (381385 bytes) a Mi-24D "4011" helo4364.jpg (364664 bytes) v září 1990. Foto Petr Popelář.

7.9.1990

Mi-24 "0149"

Mazura Jiří, Šťastný, Spáčil

?

Prasknutí skla operátora.

Při vystoupení na Leteckém dnu s Květy v Prostějově 8.9.1990 osádky Mi-24D ve složení pplk. Macura, npor. Šťastný, nrtm. Pelikán a mjr. Valach, npor. Gubík a prap. Folkman poprvé použili pro dokreslení své sestavy barevné kouřové efekty. Dnem 1.10.1990 převzal velení pluku pplk. Ing. Jiří Macura.

V lednu 1991 převzal velení 2. letky mjr. Adolf Výlet.

12.3.1991

Mi-24 "0214"

Šebesta, Študent, Tóth

Prostějov

Pokles tlaku oleje motoru.

V průběhu roku se vrtulníky Mi-24 představily na leteckých dnech v Pardubicích, Piešťanech, na 1. Memorial Show v Roudnici, v Karlových Varech, na CSIAF 91 ve Kbelích a ve Sliači.

První účast Mi-17 a Mi-24 na západě na leteckém dnu ve švýcarském Payerne 7.-8. 9. 1991. Osádky pplk. Roháček, npor. Špaček, kpt. Módl, a mjr. Valach, npor. Srnec, nrtm. Holaza.

helo1396.jpg (34277 bytes), helo1398.jpg (90191 bytes).

K 1.11.1991 byl pluk vyňat z podřízenosti rušené vševojskové 4. armády a přešel pod Velitelství letectva a PVO a dále se stal velitelem 2. letky pplk. Ing. Milan Šuta a velitelem 3. letky se stal mjr. Ing. Libor Dědoch.

Během roku 1991 byly všechny Mi-17 v rámci vídeňských dohod postupně "odzbrojeny" odstraněním zbraňových nosníků se závěsníky a demontáží elektrické kabeláže výzbroje.  (L+K 8,16/92)

Koncem března a začátkem dubna 1992 byla skupina Mi-17 a Mi-24 odvelena na dva týdny ne letiště Prešov, k ověření schopností tohoto letiště k využití vrtulníkovým letectvem.

13.4.1992

Mi-17 "0834"

Maťašovský, Hazucha, Refka

Hontianské Nemce

Vytékání paliva za letu.

Zajímavými prvky předvádění se staly skupinový vzlet Mi-24D a zahajovací průlet s letounem L-29 Delfín na leteckém dnu v Piešťanech 29.5.1992. V červnu 1992 na leteckým dnu v Ruzyni se zúčastnily dvě Mi-17 a tři Mi-24D.

24.6.1992

Mi-24 "0223"

Lenhardt, Študent, Krajňák

Prostějov

Vysazení motoru. Přistání s dojezdem.

1.7.1992

Mi-24 "0149"

Ferkanin, Novák, Synek

Prostějov

Zablokování páky kolektivního řízení.

V maďarském Taszáru 8.-9.8.1992 opět vystoupili tři prostějovské Mi-24. Osádky tvořili pplk. Macura, npor. Kobelovský, rtm. Pospíšil a pplk. Roháček, kpt. Špaček, nrtm. Bobalík a pplk. Maťašovský, mjr. Borsiczky a ?.

Skupina prostějovských Mi-24 v roce 1992 vystoupila ještě na CSIAF 92 ve dnech 4.-5.9. v Bratislavě s osádkami pplk. Roháček, kpt. Špaček, npor. Meričko a mjr. Valach, por. Gajdoš, nrtm. Holaza. Skupina Mi-17 s veliteli posádek mjr. Machem, mjr. Braunem, mjr. Hroncem a kpt. Krásným. Skupina Mi-24 s veliteli osádek pplk. Macurou, mjr. Tesaříkem, mjr. Pospíchalem a pplk. Maťašovský.

9.9.1992

Mi-24 "0215"

Pospíchal, Tesařík, Furda

5 km J Prostějova

Střet s ptákem. Poškozen koncový oblouk. Přistání do terénu.

22.-27.9.1992 návštěva vrtulníků Army Air Corps s vrtulníky Gazelle Mk.1 Foto a Lynx Mk.7 Foto v Prostějově.

Letiště v Havlíčkově Brodě bylo opuštěno v roce 1992. V říjnu 1992 byly vrtulníky Mi-2 "0240", "0241", "0709", "0712", "0713", "5432", "8218", "8747", "9427", "9428" a vrtulníky Mi-8 "0910" a "1232" byly předány do Prostějova.

Zůstalo tam středisko VLZS Kryštof 17 s dvěma Mi-2, jako součást 3. letky 51. vrp. Stanice LZS byla zrušena v prosinci 1994.

Letiště Mošnov opustily Mi-17 v roce 1992 a a čtyři Mi-17 se přesunuly do Prostějova.

Přesun personálu a techniky na Slovensko na podzim 1992. Rozvodové řízení mělo za následek odlet osmi Mi-24D a několika Mi-2 k 4. vrtulníkovému pluku v Prešově. Na Slovensko odešlo 13 pilotů.

Na letiště Dobřany k 11. vrp byl přesunuta Mi-24DU. 

Z Piešťan od 3. lšp do Prostějova přelétlo pět Mi-2 "3302", "7740", "7741", "8214", "8216", z Bechyně od 31. ltvpz jedna Mi-2. (L+K 2/93, 5/96)

Koncem roku byla u pluku zavedena nová organizace. Vrtulníky Mi-24 byly sloučeny do 1. letky s velitelem mjr. Tesaříkem. Mjr. Dědoch zůstal i nadále velitelem 2. letky s Mi-17. Nově se ustavila 3. letka s vrtulníky Mi-2 a velitelem mjr. Ing. Miroslav Juhás. Nově vznikly i technické letky. (L+K 4/93)

Zabezpečovací útvary 51. letištní prapor (původně VÚ 3798) VÚ 6918 a 61. rota spojení a radiotechnického zabezpečení VÚ 8423 se k 31.10.1992 reorganizovaly do 51. praporu letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 6918. Ten byl zrušen 31.12.1994.

4.12.1992

Mi-24D "0219"

Borsicský, Valvoda, Horák

?

Odpadnutí nátrubku výstupních plynů motoru za letu.

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

Plk. Ing. Macura se zúčastnil ve dnech 14. a 15.4.1993 první mezinárodní konference konané v Londýně pod názvem "The Support Helicopter". Konference probíhala v duchu výměny zkušeností z použití vrtulníků pro různé účely. Dále se přítomní zabývali výcvikem pilotů vrtulníků, včetně nočního létání za použití přístrojů pro noční vidění. (Night Vision Gougles).

4.5.1993

Mi-2 "3302"

Pospíšil, Girgle, Rotter

Prostějov

Pokles otáček motoru.

Premiérou šňůry vystoupení byla účast na II. Air Show Morava a Slezko. (L+K 16/93)

17.5.1993 51. vrp přešel pod velitelství 1. smíšeného leteckého sboru v Hradci Králové.

3.6.1993

Mi-24 "0219"

Kostelník, Juračka, Horák

?

Střet s ptákem. Poškozen okrajový oblouk.

25.-27.6. v Roudnici 2. Memorial air show. Mi-24D "0103" helo3729.jpg (156195 bytes) Foto Mirek Kubicek.

30.6.1993

Mi-2 "9428"

Musílek, Kvaš, Žitný

Bezděkov u Chotěboře

Střet s ptákem. Rozhozeny otáčky motorů. Přistání na jeden motor.

2. až 5.7.1993 odletěly dvě prostějovské Mi-24 do Eindhovenu v Nizozemí a Koksjide v Belgii. Posádky tvořili pplk. Roháček, kpt. Špaček, prap. Horák a mjr. Valach, npor. Nezdoba, prap. Štec. Doprovodnou Mi-17 pilotoval pplk. Macura, mjr. Braun, mjr Kriška a ?.

CIAF 93 v Hradci Králové 16.-17.7.1993. Zahájení předvedla skupina MiGu-29 a dvojice Mi-24D. Osádky jako v Belgii. Posádky Mi-17 - Lešenár, J. Dvořák, Křížan "0832", Bosák, Hejda, Refka "0818", Hronec, Pacovský, Snovák "0838" a Braun, Krejčiřík, Módl s "0819". Mi-24D "0216" helo4467.jpg (374768 bytes), Mi-2 "7741" helo4369.jpg (379231 bytes), Mi-2 "8216" helo4366.jpg (399624 bytes). Foto Petr Popelář.

V druhé polovině roku byla 2. a 3. letka sloučena. Velitelem zůstal mjr. Dědoch. K 1. lšp a 4. sslt do Přerova bylo předáno sedm vrtulníků Mi-2. Jedna Mi-2 byla předána do Pardubic k 30. bilp a jedna do Čáslavi k 28. sbolp. Jedna Mi-17 byla předána k 2. div. PVO v Brně. 

SIADu 93 v Košicích se zúčastnili tři prostějovské Mi-24. Posádky pplk. Roháček, kpt. Špaček, prap. Petržela, pplk. Macura, npor. Nezdoba, prap. Janeček a mjr. Borsicuky, kpt. Študent, kpt. Babinec. Doprovodnou Mi-17 pilotovali kpt. Balek, kpt. Hejda a npor. Omelka.

V březnu 1994 převzal velení 1. letky pplk. Ing. Milan Šuta.

28.6.1994

Mi-24 "0140"

Valach, Roháček, Pospíšil

Prostějov

Vysazení pomocného hydraulického systému.

Od 5.5.1994 je Mi-24D "4011" v "tygří" kamufláži. Neveřejné vystoupení 7.5.1994 na letové ukázce v Přerově. helo4502.jpg (224850 bytes) (Foto z června 1994.)

Jarda Špaček na Helimeet International 94 v Middle Wallop 10.-13.5.1994.

Oficiální představení "4011" na Aviatické pouti Jana Kašpara 22.5.1994 v Pardubicích. Vyzkoušena skupina jedné Mi-24 s dvěma MiG-29.

V roce 1994 vrtulníky 51. vrp se zúčasnily předvádění v Pardubicích.

1.- 4.7.1994 Air show v Laupheimu.

18.7.1994

Mi-24 "0140"

Kostelník, Fiala, Synek

Prostějov

Vysazení hlavního hydraulického systému.

30.7.-8.8. International Air Tatoo 94 a Mini Tiger Meet 94. (L+K 3/95)

V Prostějově se oslavovalo 20. výročí založení pluku na mezinárodním leteckém dni "Helicopter Flight Day" 10.9.1994.

Na leteckém dnu ve Wiener Neustadt v Rakousku se 17.9. představila tygří Mi-24D s maketami čtyř PTŘS Falanga.

20.10.1994

Mi-24 "0218"

Špaček, Maťašovský, Pospíšil

Prostějov

Pokles výkonu motoru.

Na konci roku 1994 se přestěhoval 51. vrp. z Prostějova (L+K 3/95) do Přerova, kde vznikla 1.12.1994 33. základna vrtulníkového letectva 33. zVrL s velitelem plk. Čajkou. Jedna Mi-2 byla odevzdána 34. zŠL Pardubice a dvě Mi-17 32. zTL Náměšť.

Po dvaceti létech končí …  

Létající personál 51. vrp.

 

Odkazy :

Špaček Jaroslav - "Jedenapadesátý " aneb Historie 51. vrtulníkového pluku vesele i vážně., Votobia 1998, (L+K 19/98)