Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Pilotní škola III v Olomouci

Pilotní škola III v Prostějově (od 1.5.1950)

03.05.2019

Počátkem června 1945 opětovně zahájilo činnost Vojenské letecké učiliště (VLU) v Prostějově.

Letouny LU byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UA, PŠ II ve Stichovicích ( Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UC.

V polovině prosince 1945 bylo učiliště přejmenováno na Letecké učiliště (LU), z důvodu možné záměny s VLÚ - Vědeckým leteckým ústavem v Letňanech.

Od ledna 1946 vznikaly pilotní školy jakožto řídící mezičlánek leteckého výcviku mezi velitelstvím LU a výcvikovými jednotkami. Byly podřízeny po všech stránkách veliteli školní peruti s výjimkou výcvikových otázek, kde podléhaly veliteli LU. Pilotní škola sestávala z velitelství, učitelského sboru a vlastní pilotní školy, kterou tvořili učitelé létání a žáci.

15.1.1946 vzniklo Velitelství pilotních škol a kursů Olomouc.

9.2.1946 se z Velitelství pilotních škol a kursů Olomouc stalo Velitelství pilotních škol Olomouc.

26.2.1946 obdrželo název Pilotní škola III v Olomouci.

Elementární výcvik PŠE 1c a všechny další PŠE.

Letouny LU od roku 1947 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UC, PŠ II ve Stichovicích (Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UA.

Letoun C-2 (Ar 96) "UA-??".  Kdy a kde? Je to v Olomouci?

C-4 (Bü 131) "UA ??" Fotky Mojmíra Reicha.

Od 1.11.1947 přešla PŠ III v Olomouci již jako samostatný útvar do podřízenosti velitele LU. Obdržela své krycí číslo VÚ 8833.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Akce DI od 7.7.1948 do 27.11.1948. Výcvik elementární a pokračovací. Deset nejslabších odešlo do LSŠ v Chrudimi. Podrobnosti. 

Létat jsme se učili v Olomouci

Eva Turečková, spolupracovnice LN na Blízkém východě, 6.4.2008

Šedesát let starou historii československé pomoci židovskému státu připomíná výstava v Hercliji

HERCLIJA Hugo Marom, brněnský rodák a veterán letecké války o Izrael, byl jedním ze tří pilotů, kteří měli koncem 40. let v rámci československé zbrojní pomoci dovézt vznikajícímu židovskému státu poslední letouny Spitfire. Nestalo se. Zaplacená letadla nakonec zůstala v Československu. „Tenkrát akorát začaly problémy s komunisty, proces se Slánským atd., a tak jsme nakonec dojeli do Izraele vlakem,“ říká LN usměvavý muž dosud výbornou češtinou.

Právě rozsáhlé zbrojní pomoci, kterou Československo poskytlo před 60 lety vznikajícímu židovskému státu, je zasvěcená probíhající výstava českého Vojenského historického ústavu (VHÚ) v Hercliji.

Hugo Marom není zdaleka jediným pamětníkem pohnutých událostí. „Z té první čs. jednotky v Olomouci, co jsme dokončili výcvik podle RAF, nás zůstalo naživu asi pět,“ kývá u expozice hlavou směrem ke skupince veteránů. A také k manželce: „Byla v brigádě ve Velké Střelné, brali jsme se v Košicích,“ dodává.

Pilotní boty Luftwaffe

Výcvikem v Olomouci se může pochlubit i Meir Šeffer, po odchodu na Blízký východ letecký instruktor. „Byl jsem tu nejstarší ze všech - když jsem se učil létat, bylo mi už 26 let,“ usmívá se. Tady v Izraeli jsem kvůli tomuhle handicapu zprvu nemohl na stíhačku, ale jen na dvoumotorová letadla. Později jsem přitom létal i na spitfirech či meteorech,“ vzpomíná 86letý muž pobaveně na své začátky v židovském státě. Mezi přítomnými jsou také veteráni vyškolení v Hradci Králové nebo Českých Budějovicích. Právě tam se krátce zacvičoval i pozdější izraelský prezident Ezer Weizman. Podle autora výstavy Michala Buriana jsou v Hercliji i rarity, které se v Čechách předtím neobjevily. „Nejaktuálnější zajímavostí jsou pilotní boty, které nám po zesnulém otci, jenž v roce 1948 prošel výcvikem v Československu, donesl jeho syn. Původně patřily německé Luftwaffe,“ upozorňuje. To, že židovští piloti zpočátku užívali německé uniformy, potvrzuje také Robert Speychal z VHÚ. „Na výstavě máme pilotní kombinézu, na níž je patrná silueta německé nášivky Luftwaffe - tedy orlice v letu držící hákový kříž. Nášivka je odpáraná, ale silueta tam pořád je,“ říká český historik. „I z vystavených fotografií izraelských letců je patrné, že nosili všechno: německé uniformy, kukly i boty.“ Ačkoliv česká strana usilovala o to, aby se na výstavě objevily i dobové zbraně, a vojenské muzeum v Tel Avivu přislíbilo jejich zapůjčení, k vidění tu nakonec nejsou. Z bezpečnostních důvodů.

Pomoc oběma stranám

„Zbrojní dohoda s Čechy byla největší pomoc, kterou jsme tehdy dostali, a pochybuji, že bychom bez ní obstáli,“ zhodnotil svého času přínos Československa nově vznikajícímu Izraeli jeho zakladatel David Ben Gurion. Jeho slova dnes doplňuje český generální honorární konzul v Izraeli Chanan Rosen: „V prvé řadě to bylo díky T. G. Masarykovi,“ upřesňuje pro LN pamětník, který přišel do Palestiny před sedmdesáti lety. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že Izrael tehdy za československé zbraně zaplatil asi tři čtvrtě miliardy dolarů. Zbraně Praha posílala do britské mandátní Palestiny už několik měsíců před vyhlášením Izraele v květnu 1948. Mířily k židovským povstaleckým organizacím bojujícím proti Britům i zdejším Arabům. A to navzdory platnému zbrojnímu embargu. „Ti lidé dobře vědí, proč jsme jim tenkrát pomáhali, a uvědomují si, že jsme potom pomáhali i arabským státům. Ale říkají: v době, když jste dodávali zbraně nepřátelům, jsme už byli schopni se ubránit. V době, kdy jste pomáhali nám, bychom se neubránili,“ shrnuje aktuální izraelský pohled autor výstavy Burian. 

Od 1.10.1949 nové krycí číslo PŠ III v Olomouci VÚ 6989, ŠP III VÚ 4932.

Od 1.12.1949 pokračovací výcvik jednomotorový části 8. turnusu LU.

V prvním pololetí 1950 výcvik instruktorů na CS/S-199.

8. turnus LU začal jako první od července 1950 do 26.10.1950 létat už na strojích CS/S-199.

Přestěhování do Trenčína.


1.5.1950 bylo nařízeno přečíslování pilotních škol a školních základen tak, aby číslování odpovídalo posloupnosti výcviku. Přejmenování Pilotní školy I v Prostějově na Pilotní školu III v Prostějově a Pilotní školy III v Olomouci na Pilotní školu I v Olomouci.

Od 1.5.1950 Pilotní škola III v Prostějově.

Letouny LU od roku 1950 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ III v Prostějově UC, PŠ I v Olomouci UA, PŠ IV ve Stichovicích a v Trenčíně UB, PŠ II v Piešťanech UP, PŠ V ve Zvolenu UL.

V prvním pololetí 1950 výcvik na CS/S-199.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

30.11.1950 v Prostějově pojíždějící letoun C-2B "UC-65" let. dor. Svárovského vrtulí usmrtil por. Bohumíra Livara. Letecká badatelna.

15.3.1951 byly pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky. Pilotní škola III v Prostějově na 4. lšp LU VÚ 9957 v Prostějově.