22. letecká stíhací divize pístová

22. stíhací letecká divize VÚ 7357

08.04.2023

V důsledku zahájení přezbrojení stíhacích pluků 3. ld, došlo k oslabení stíhacího letectva.

Proto bylo zřízeno 1.6.1951 velitelství nové 22. letecké stíhací divize, spolu s dvěma novými stíhacími pluky: 4. lsp a 18. lsp na letišti Plzeň-Skvrňany.

Velitelství 22. lsd bylo v Plzni-Skvrňanech. Po celou dobu existence podléhala přímo MNO-VL.

Jejím prvním velitele byl mjr. let. Kačer Čestmír. Toho vystřídal ve velení pplk. Kovál Ján. Po něm velel pplk. Praus Zdeněk.

22. lsd měla v podřízenosti od 1.6.1951 4. lsp s 6. letištním praporem v Plzni, 18. lsp s 9. letištním praporem v Plzni.

Od srpna 1951 přešel do podřízenosti 22. lsp ještě 3. lp (od dřívější 4. ld). Vyzbrojena zatím vrtulovými S-199. Proto byla nazývána jako "Mesršmítová". 

Pod 22. lsdp chvilku patřil i 51. lp.

Od 1.5.1952 radiolokační stanoviště Radiotechnická stanice Nová Hospoda Plzeň-Skvrňany a též i pro Dobřany.

Od 1.1.1953 měla v podřízenosti 22. letecká divizní opravna.

18. lsp se přestěhoval od 10.1953 do Pardubic.

Od 1.10.1953 měla v podřízenosti 22. leteckou spojovací rotu.


V roce 1954 se velitelství 22. lsdp přesunulo do Chrudimi v souvislosti s přezbrojením 4. slp a 18. slp na proudovou techniku a které byly redislokovány do Pardubic.

22. lsdp v Chrudimi měla v roce 1954 v podřízenosti - 3. lsp s 9. rotou LZS/ PZN v Brně, 4. lsp od 8.10.1954 v Pardubicích a 18. lsp v Pardubicích.

Od 1.11.1955 měla v podřízenosti 22. radiotechnickou rotu.

Plk. Kačer Čestmír pak velel 22. sld v době od 1.1956 do 7.1958.

V polovině července 1958 funkci velitele divize převzal pplk. Rotrekl Jan.


V srpnu 1958 se velitelství přesunulo do Brna. Velitelský roj 22. sld v Brně-Černovicích 1958-61. helo4850.jpg (206873 bytes) MiG-15 CA-02.

V září 1958 se 4. slp dostal do podřízenosti 1. sld. 18. slp byl přejmenován na 18. sbolp a přešel do podřízenosti 34. sbold.

20. slp přešel v září 1958 od 6. sld pod 22. sld. 8. slp přešel od 3. sld pod 22. sld

Podřízené jednotky od září 1958: 3. slp, 3. l pr a 9. pr pzn v Brně, 8. slp, 31. l pr a 16. pr pzn ve Kbelích, 20. slp, 19. l pr v Čáslavi.

Stěhování 8. slp od 10.1959 do Mošnova, kde byl s 31. l pr, 17. pr.

Stěhování 20. slp od 1.1960 do Náměště nad Oslavou, kde byl 19. l pr, 51. pr pzn.

K 1.10.1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda letectva a protivzdušné obrany státu. Pod 7. A L a PVOS patřilo 1., 2., 3. a 22. sld, 25. bolp, 34. sbold, 1. dvlp, 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

Nařízením o reorganizačních a redislokačních změnách č. j. 006190-OMS-1961/20.7.1961 bylo zrušeno velitelství 22. sld a všechny součásti "velitelství", z kterého vznikl 2. sbor PVOS, který patřil pod 7. A PVOS.

Od 22. sld pod 2. s PVOS přešel 3.slp a 8 slp

20. slp v Náměšti nad Oslavou přešel k 2. sld, reorganizované na 2. sbold.

Od 2. sld přešel ke 2. PVOS též 7.slp s 33. l pr, 13. pr pzn v Piešťanech.