11. letecký pluk

11. letecký stíhací pluk

11. stíhací letecký pluk

02.04.2023

Ministerstvo národní obrany č. j. 0015703 vel. let. 17.9.1951 vyřizuje se č. j. 009549 vel. let. z 11.9.1951. Věc: 11. letecký stíhací pluk (proudový) - zřízení.

Na výnos č. j. 004443/OMS-OS ze dne 10.9.1951. Dnem 1.10.1951 zřizuji: 11. letecký stíhací pluk (proudový), krycí číslo 1610, který až do dalšího rozhodnutí podřizuji prozatím velitelství 3. ld. Zatím zůstává v Mladé. Útvar organisuje se nově s dosavadních stíhacích útvarů letectva a nových kádrů. Je vyzbrojen letouny S-101. Až do definitivního ustanovení nebo pověření určuji: velitelem 11. lsp: kpt. let. Ludovít Solár.

Při vzniku pluku tvořily výzbroj první bojové letouny - proudové S-101 (Jak-23) a a také C-2 (Arado Ar 96). Po založení převzal 10 ks (+1) S-101. Označení příslušnosti KR-10 až KR-19, /KR-20/ a dále pokračovací Arada C-2B1.601, C-2.B1.753, C-2.B1.786, C-2.B1.807 a také kurýrní K-68 č.30071 "KR-68". V počátcích používal původního označení příslušnosti letounů k jednotce, určeného pro PVSL!

8.12.1951 vydává v Mladé velitel pluku Tajný rozkaz č.15: “Přesun 11. leteckého pluku. Čl.1.: Na rozkaz velitele letectva č. j. 0017540/VL z 27.11.1951 a na rozkaz velitele 3. LD č. j. 00999/OS přesune se 11. letecký pluk s posádky Mladá do posádky Žatec dne 13.12.1951.“


11. slp byl zabezpečován od počátku působení v Žatci až do 30.4.1991: 23. letištním praporem VÚ 8682 zabezpečovačka. Ta změnila několikrát svůj název (5. rota LZS/PZN, 5. prapor PZN).

Ze Situační zprávy o výstavbě stíhacího letectva k 1.1.1952 č. j. 0040149/VL"- z fondů MNO: 

11. lp podléhá dočasně 3. ld. Má 19 pilotů vycvičených na proudových letadlech a 11 ks letounů S-101 a 5 letounů S-102.

1.3.1952 zřídit 13. letištní prapor v Žatci (bude zabezpečovat 15. letecký pluk, který bude zřízen)

1.4.1952 zřídit velitelství 5. letecké stíhací divise proudové  5. lsdp v Žatci

Od dubna 1952 do dubna 1953 držel 11. lp hotovost na detachementu na letišti v Chebu .

Provoz z Chebu. helo5033.jpg (142155 bytes) S-101 "KR-17".

15. letecký stíhací proudový pluk 15. lspp

1.8.1952 zřídit 15. letištní prapor v Žatci (bude zabezpečovat 17. letecký pluk, který bude zřízen)

1.9.1952 zřídit 17. letecký stíhací proudový pluk 17. lspp.

Velitel 11. lp byl škpt. let. Březina Jaroslav od 1.4.1952 do 5.1953.

Od 1.4.1952 byl 11. lp podřízen 5. letecké stíhací divizi proudové 5. lsdp.

16.10.1952 zahynul por. Jiří Čermák na S-101 "KR-12" ev. č. 10103 a stal se první obětí u 11. lp.

V průběhu roku 1952 dostal pluk S-102 (MiG-15) již z domácí výroby a také cvičné CS-102 MiG-15 UTI).

Velitelský roj - JH, 1. letka - HF, 2. letka - KF, 3. letka - LE, 4. letka - GF.

helo4969.jpg (186807 bytes) S-102 "JH-02".

helo4971.jpg (62952 bytes) S-102 "HF-17".

he290.jpg (130217 bytes) S-102 "LE-51".

K radikální změně došlo až v roce 1953, kdy dostal již i několik moderních S-103 (MiG-15bis).

Velitel pluku byl mjr. let. Leško Jozef od 5.1953 do 3.1958.

helo4963.jpg (342773 bytes) MiG-15UTI "LE-67".

Od počátku roku 1954 se na letišti dostaly nové dvoumístné pokračovacích letouny z  čs.výroby C-11.

Od 1.11.1954 označení 11. slp.

Koncem roku 1954 až počátkem roku 1955 byly u stíhacích pluků zavedeny 4. letky. V té době činil dle TMP stav bojových letounů v pluku: 4 velitelské roje + (4x 12 = 48) = 52  (+ cvičné a kurýrní). Předepsaný stav bojových letounů v letce činil 12 strojů (+ cvičné)!

Od 1.3.1955 přešel 11. slp spolu s 5. sld  (po reorganizaci PVOS do podřízení SL PVOS.

Tak od roku 1955 byl dodáván k 1. letkám 1.a 11. slp stíhací letoun vybavený radiolokátorem: K 1.1.1956 bylo u pluku prvních 6 letounů MiG-17PF, s radiolokátorem RP-1 a bylo vycvičeno 8 pilotů.

helo4962.jpg (287992 bytes) MiG-17PF "HF-13".

4. letky byly zrušeny k 31.10.1956. Tyto letouny pak byly použity k postavení slp 6. sld. Tak od 5. sld byly předány do Hradčan pro 26. slp.  

Výraznou modernizaci letecké techniky přinesla druhá polovina roku 1957, kdy bylo v bednách do Kbel dodáno 12 letounů MiG-19S a 26 letounů MiG-19P. Po smontování a záletu byly postupně dodány přepadovým letkám 1. a 11. slp. Tak 3.1.1958 dostal 11. slp, jako první v čs. letectvu první z nich: MiG-19S "0859".

Od konce 50-tých let sloužil u pluku také jeden letoun Jak C-11 určený proti "pomalým cílům".

Velitel 11. slp byl kpt. Filip Stanislav od 3.1958 do 9.1961.

Po reorganizaci letectva v létě 1958 byla 5. sld přečíslována na 3. sld - až do července roku 1961.

11. slp byl od 20.7.1961 do 31.8.1969 po vzniku 7. A PVOS v podřízenosti 3. sbor PVOS.

Velitel 11. slp byl mjr. Ing. Prelec Michal od 9.1961 do 31.7.1966.

První licenčně vyrobený MiG-21F v. č. 36 0002 byl zalétnut v červnu 1963 a stal se také prvním zařazeným do řadové služby v čs. letectvu. Dostal jej 1. letka 11. slp.

Od podzimu roku 1963 5. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 2705.

MiG-19PM u 3. přepadové letky byly v létě 1964 vystřídány MiGy 21PF. V průběhu roku 1965 byly vyřazeny i od 2. letky poslední devatenáctky a nahrazeny MiG-21F.

V této době asi přišel k pluku vrtulník Mi-1 "1040". Pilot Valdemar Golfus.?

Velitel 11. slp byl mjr. Ing.Macek Josef 1.8.1966 do 29.10.1969.

V souvislosti se zrušením 7. slp v Piešťanech u 2. s PVOS na podzim roku 1967 byla do Žatce redislokována letka MiG-17PF. Byly zde soustředěny poslední MiGy 17PF a staly se výzbrojí 4. letky - proti nízko letícím a pomalým cílům!

V létě roku 1968 byla zavedena u 11. slp verze MiG-21PFM a určena k 1. letce místo "eFek".

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Od roku 1969 se používaly L-29 proti nízko letícím a pomalým cílům proti "pomalým cílům" helo4783.jpg (164138 bytes), helo4784.jpg (164127 bytes).

11. slp byl od 1.9.1969 do 30.9.1991 v podřízenosti 3. div PVOS

Velitel 11. slp byl mjr. Ing. Rypl František od 30.10.1969 do 12.1973.

28.7.1970

U Tachova

Bell H-13 Sioux, pilot měl červenou přilbu

?, MiG-21PF, 11. slp Vrtulník unikl.

.

27.10.1970

Poběžovice, Stod

Bell 204 (UH-1)?

Bartoš Václav, 5.slp, MiG-19 S

Měl ho v zaměřovači ale odmítl ho sestřelit. Podrobnosti.

.

5.6.1971

?

Bell 204 (UH-1)?

kpt. Havner Václav, MiG-15bis, 11. slp Přehrazování cíle.

V roce 1973 byla 4. letka přezbrojena MiGy 15bis. Část letky byla nasazena v Dobřanech.

Velitel 11. slp byl mjr. Budínský Ján od 12.1973 do 1978.

6.8.1974

Mi-1 "1040"

mjr. Sroka Zdeněk

Cítoliby

Přerušení dodávky paliva. Přistání do terénu. Ohnutý ocasní nosník a poškozena ocasní vrtulka. Překroucení hřídelky náhonu čerpadla.

V říjnu 1975 personál 4. letky 11. slp byl odvelen na letiště České Budějovice s letouny MiG-15. Sloužili jako 4. letka 1. slp.

Velitel 11. slp byl pplk. Ing. Pelčák Oldřich od 1978 do 16.3.1981.

Velitel 11. slp byl kpt. Ing. Vašek Václav od 16.3.1981 do 8.10.1987.

Závěrem roku 1981 bylo rozhodnuto, že jedna letka od 11. slp bude vyzbrojena MiGy 23MF od 1. slp, který dostal modernější verzi MiG-23ML.

14.9.1984 vojenská přehlídka na letišti Žatec.

Velitel 11. slp byl pplk. Ing. Valehrach Oldřich od 8.10.1987 do zrušení.

Letectvo hledalo náhradu za neodvratně stárnoucí letouny MiG-21 u PVOS. Základním typem letounu, určeným pro stíhací letectvo PVOS ČSLA, se měl stát MiG-29.

28.4.1989 - přistál první MiG-29UB: "4401". MiGy 29: "7501", "7702", "8003", "8304", "9207", "8605", "8906", "9308".

1.7.1989 přilétla druhá"spárka" MiGu 29 UB "4402".

Video. MiG-29. (Třetí část videa).

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Další dodávky v lednu 1990: "3709", "3810", "3911", "4012" a v dubnu 1990: "5113", "5414", "5515", "5616", "5817", "5918".

V květnu 1990 bylo 11. slp udělen čestný titul Invazní.

Počátkem roku 1991 dochází ke zrušení zabezpečujících útvarů - 23. l pr a 5. pr rtz - a k 2. květnu je zde vytvořena 11. letecká základna -11. LZ VÚ 4928.  

11. slp byl od 1.10.1991 do 31.12.1993 v podřízenosti 3. d PVO.

V průběhu roku 1991 přicházely k pluku - od rušených slp MiGy 21MF a MiGy 21UM. Proto došlo k vyřazení MiGů 21PFM.

Od roku 1992 byl u 2. TL ošetřován vrtulník Mi-17 "0815" a později "0840".

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

15.9.1993 nastoupil celý 11. slp a příslušníci jeho zabezpečovací 11. LZ, aby jim byl oficiálně přečten rozkaz ministra obrany o zrušení všech útvarů na letišti k 31.12.1993.

Celou dobu své existence se podílel na ostraze vzdušného prostoru západní části státu - "Modré zdi"!

Bylo zahájeno "čistění letiště" : v září byly předávány MiGy 21 do Přerova k 82. sslt a do Čáslavi k 28. sbolp, do Dobřan k uložení nadpočetné techniky. Ke konci října přelétly do Českých Budějovic k 1. slp také MiGy 29. Spolu s letouny tam zamířilo i několik pilotů a techniků alespoň s nadějí.

To byl však již soumrak stíhačů v Čechách.

 

Odkazy: Stanislav vystavěl - Říkali mu Korea. O lidech a letadlech z letiště Žatec v období 1949 až 1994. Svět křídel 2005

Zpracoval Stanislav Vystavěl.