Ústí nad Labem Aussig an der Elbe

Božtěšice Postitz

Brná Birnai

Dělouš Tillisch

Vaňov Wannow

MAPA.

04.11.2022

helo6103.jpg (231463 bytes)

Konrad Puschner byl ústecký letecký průkopník, který upadl v zapomnění po svých nezdařených leteckých pokusech na Mariánské skále v roce 1908. Podrobnosti.


.


Balón v Ústí nad Labem v roce 1910.(?)


Balon Bohemia o objemu 1680 mvlastněný Deutscher Luftfahrt Verein in Böhmen Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách se sídlem v Teplicích-Šanově. Startoval za chemičkou s plukovníkem Hörnesem a A. Meckem a Dr. Frankem z Teplic. Kdy?


8.7.1912 fyzik Dr. Victor Franz Hess uskutečnil průlomová měření během letu balónem z Ústí nad Labem. Tehdy mu bylo 29 let, pracoval jako asistent na institutu pro výzkum radioaktivity vídeňské Akademie věd a v dubnu 1912 začal s praktickým měřením zemské radioaktivity. Na své první balónové lety se vydával z Vídně; párkrát se dostal až k Brnu a jednou až do Sadové na Královéhradecku. Nicméně Hess však plánoval měření ve velkých výškách, pro které Vídeň nevyhovovala - potřeboval lepší balón a jiné prostředí, a tak hledal nové startovní místo. Tím se stalo Ústí nad Labem, nedaleko nějž sídlil Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách (se sídlem v Teplicích-Šanově), který mu poskytl balón Böhmen o objemu 1 680 m³ a především tu mohl získat nejlepší dostupný balónový plyn vodík, který vyráběl Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem, dnes známý jako Spolchemie. Startovalo se tedy 7.8.1912 v 6.12 hod. v areálu ústecké chemičky. Balon pilotoval Hauptmann Hoffory a třetí člen posádky byl meteorolog Dr. Wolf. Hess. Vystoupali až do výšky 5 350 m a přistáli 50 km od Berlína. Během Hessových měření v různých výškách letu a po přistání došel vědec k závěru, že se vzdáleností od povrchu zemského jeho intenzita roste a tudíž že záření není původu zemského a jeho jediným možným zdrojem je vesmír. Definitivně tím potvrdil existencí záření, které dostalo jméno kosmické. Hessův objev měl zásadní význam pro další rozvoj fyziky elementárních částic. V roce 1936 získal Victor Franz Hess za svůj objev Nobelovu cenu za fyziku. Muzeum Ústí nad Labem.

, , . Kdy a kde?

Už v průběhu letních měsíců 1912 jsou v ústeckých novinách zveřejněny inzeráty o pořádání ukázkových a vyhlídkových letů s pasažéry, které se původně měly konat 15.9.1912, ale nakonec je termín změněn na sobotu 28. a neděli 29.9.1912.

Karl Illner .

Za vhodnou plochu je vytipována louka v prostoru dnešního sídliště Skřivánek. Letecká komise po té vytyčila letovou plochu, vyznačila místa pro diváky a v rohu plochy je umístěn improvizovaný hangár, což byl vlastně jen plátěný stan kde byl smontován letoun Etrich Taube.

, helo6087.jpg (128001 bytes), helo6085.jpg (69064 bytes).

28.9.1912 se v místě konání sejde několik tisíc platících diváků, ale i diváků, kteří zdarma sledovali dění na louce z Mariánské skály a i z Větruše. Pořádek na místě zajišťují městská policie, hasiči a četníci. Za jasného počasí a mírného větru Karl Illner oblečen v kožené letecké kombinéze prochází letovou plochu a krátce po tři čtvrtě na čtyři hodiny odpoledne spouští motor letadla Etrich Taube. Motor Austro-Daimler o výkonu 66 kW se škytavě rozehříval a několikrát i zhasl a tak se přítomní domnívali, že něco není v pořádku. Ale po doplnění benzinu byl v půl páté motor opět nahozen a ač opět poškytával, nakonec se rozběhl na plný výkon. Přítomní návštěvníci se rozestupují, letoun je přidržován mechaniky a hasiči a kola zašpalkována. Zazní zvuk trumpety, špalky jsou odstraněny, motor rachotí, vrtule se točí a Illner v 16.44 hodin dává rukou znamení, mechanici doposud držící letoun ho pouští a stroj Etrich Taube se rozjíždí východním směrem a po sto metrech se odlepuje od země a stoupá do dvaceti metrů. Karl Illner po té otáčí doprava a letí zpět směrem k divákům a po průletu se znovu obrací na Stříbrníky.

Jenže asi po devadesáti sekundách letoun začíná ztrácet stabilitu a Karl Illner se rozhoduje okamžitě nouzově přistát a klesá k louce. V tom se zčistajasna před strojem zjevují nečekaně dvě běžící postavy, kterým se není jak a kudy vyhnout a stroj obě osoby sráží k zemi, přičemž je sám poškozen. Karl Illner po srážce s nečekanou překážkou vylézá z letounu zcela nezraněn, ale oba diváci, kteří se ocitají na zcela nevhodném místě v nevhodnou dobu umírají.

Šestapadesátiletá Marie Rehnová na místě a její manžel třiašedesátiletý starosta obce Stříbrníky Ziebernik Franz Rehn umírá i přes lékařskou péči přibližně po hodině. Oba byli smrtelně zraněni vrtulí letounu na hlavě. Následovalo vyšetřování této tragické události, při kterém se ukázalo, že starosta ani přes mnohé výzvy pořadatelů a striktní příkaz četníků odmítal opustit svou jetelovou louku, kde bylo výslovně zakázáno komukoli pobývat právě pro případ, že by se mohlo něco s letounem přihodit. A ačkoli bylo starostovi nabízeno místo zdarma mezi diváky, i tak odmítl s tím, že není společensky oblečen. Karl Illner se psychicky zhroutil a okamžitě s manželkou odcestoval zpět do Vídně, ostatně to byla první nehoda, která se mu přihodila a navíc s těmito fatálními následky. Karl Illner byl v celé té události nevinně, protože se starosta zdržoval v místě, kde v době letecké produkce neměl za žádných okolností co dělat. A co se týče příčin nouzového přistání, nejednalo se o závadu motoru, ale o místní turbulenci, která zapříčinila rozhození stability letounu. I přesto, že letoun zůstal i druhý den na místě a opět se sešlo mnoho zvědavců, druhý termín 29.91912 se už letecká produkce neuskutečnila, protože psychicky rozhozený Karl Illner už odcestoval zpět do Vídně a po této události nechtěl podruhé letět. A celou tragickou událost, která byla prvním leteckým neštěstím v Ústí nad Labem, dokonal pohřeb starosty Franze Rehna a jeho manželky v úterý 1.10.1912. Podrobnosti.


.


od února 1914

6.2.1914 v Ústí nad Labem vzlétl balon "Schicht" s osádkou Merck, pí. Peterová, sl. Arnoldová a po sedmi hodinách přistál u Arnsdorfu na německé straně Krkonoš.

V roce 1914 byl z iniciativy Heinricha a Georga Schichtových uspořádán Schichflug Schichtův let s cenami v hodnotě 100 000 rak. korun. Trasa vedla z Vídně do Prahy, Terezína, Brna, Budapešti a zpět do Vídně. Z Terezína se nepovinně mohlo letět ještě do Teplic a Ústí nad Labem a zpět. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, to byla velmi účinná reklama firmy. Z dvanácti přihlášených pilotů dokončili celou tisícikilometrovou trasu pouze dva. Dne 19.4.1914 v Terezíně přistály letouny v pořadí: L. Bareth s cestjícím ing. Schiskem na letounu Lohner Pfeilflieger, F. Konschel s cestujícím Krigerem na Etrichově letounu, A. Stiploschek s cestujícím Hackstätterem na letounu Lohner Parasol a večer V. Wittmann s cestujícím por. Lanyim s letounem Lohner Pfeilflieger. Do Teplic a Ústí nad Labem letěly ještě první tři letouny. Piloti museli obletět vrch Doubravka, který označoval bílý prapor, v Ústí byla otočným bodem Větruše. Poté pokračovali do Brna a Wien. Muzeum Ústí nad Labem.


.

.


od 27.12.1921 do prosince 1926.


.


Verband Deutscher Flieger in der ČSR (VDF) Svaz německých pilotů v ČSR v Ústí nad Labem. Plachtařský provoz. Od kdy?

Svahové a rovinné letiště. Kde?


.


Od 17.6.1925 Pavel Kreibich v Ústí nad Labem provozoval letoun Aero A 23.3 L-BUCC. Kde ho provozoval?


, , od prosince 1926 do 1939.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

V neděli 9.10.1938 v poledne odešlo čs. vojsko.

V neděli 9.10.1938 okolo 14 hod. vstoupily do města jednotky wehrmachtu, bouřlivě vítané německými obyvateli. Při tom v obci Brná Birnai zřícení letounu Ju 52/3m "+39" asi od KGr. zbV 1 či KGr. zbV 2 (MAPA) po střetu s dráty elektrického vedení v kaňonu řeky Labe. Foto. Letecká badatelna.

2.12.1938 přiletěla vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II D-LZ130 (Sudetenlandfahrt) a nad městem shazovala volební lístky a papírové praporky s hákovým křížem.


V roce 1939 nehoda německého Bf 109 u obce Vaňov Wannow.

NSFK-Sturm 6/40, Aussig/Sudetenland, Nordwestbahnstr. 3. Kde se létalo?

16.7.1939 plula  vzducholoď LZ 130 Graf Zeppelin II D-LZ130 helo5249.jpg (274313 bytes) nad Ústím nad Labem. Fotografováno ze čtvrti Vaňov, v popředí hrad Střekov. Plavba nesla název "Görlitzfahrt", vedla z Frankfurtu do Görlitz a zpět a část plavby vedla nad dnešními severozápadními Čechami, tehdy Sudety. Velitelem vzducholodi byl kapitán Albert Sammt (přežil katastrofu LZ 129 Hindenburg). Snímek pochází z bývalého archivu Hilfsverein Aussig München, dnes uložen v Sudetendeutsches Archiv München.


Střekov - Sedlo 284 m n. m. pozorovatelna Luftschutzu.

V protileteckém krytu v Mariánské skále byla instalována malá vojenská vysílačka typu 80 WSa, provozována jako LLS Luftlagesender  1 202 kHz (délka vlny 249,5 m), výkon 80 W. Vysílala téměř po celou dobu války. Podrobnosti.


 .


.


.


V Schichtových závodech výroba součástek pro střely V1. Zdroj.

16.12.1944 od 12.12 do 12.30 hod. americký nálet bombardérů od 15th USAAF z Itálie na STW u Mostu. Část svazu bombardovala od 12.17 do 12.45 hod. Ústí nad Labem. Kromě bomb byly shozeny také letáčky tištěné v německé řeči v tomto znění: "Aussig ist ein finsteres Loch, aber wir finden es doch". (Ústí je tmavá díra, my ho přesto najdeme.) Podrobnosti.


2.3.1945 v 10.15 hod byl nad Ústím nad Labem americkými stíhači od 486th FS, 352nd FG, 8th USAAF z Velké Británie sestřelen Fw 190 D od 8./JG 301 z letiště Stendal západně Berlína. Svůj první let Helmut Peter Rix přežil pomocí padáku u obce Větrov Streckenwald severozápadně Ústí nad Labem. Letoun dopadl u obce Kratzhammer, těsně za hranicí. Podrobnosti. P-51 Mustang vs Fw 190.

Další stroj byl sestřelen u Dělouše Tillisch severně Ústí nad Labem. Podrobnosti. Letecká badatelna.

----------

14.4.1945 v 19.50 hod. u Brné zřícení letounu panzerbucker Bü 181 po střetu s dráty elektrického vedení na trati z Dresden do Prahy-Ruzyně. Pilot Uffz. Eifel od noční bitevní a protipancéřové jednotky Straubing vyvázl z nehody bez zranění. Letecká badatelna.

----------

15.4.1945 u Brné zřícení letounu Fi 156 Storch po střetu s dráty elektrického vedení. Fw. Hermann Spletzer zahynul. Letecká badatelna.

----------

16.4.1945 v 20.20 hod. u obce Božtěšice Postitz zřícení Bf 109 WNr. 465464 pro nedostatek paliva. Pilot Obfw. Heinz Meissner od Fl.Ü.G.1 byl zraněn. Podle jeho výpovědi přelétával z Chebu do Drážďan.

----------

17.4.1945 od 14.45 do 15.01 hod. nálet 87 bombardérů B-17 od 8th USAAF z Velké Británie na nádraží.

----------

18.4.1945 v 10 hodin dopoledne kroužily nad Ústím průzkumné letouny a fotografovaly účinky náletu.

----------

19.4.1945 od 14.00 do 14.25 hod. nálet 109 bombardérů  B-17 od 93rd BW, 8th USAAF z Velké Británie na nádraží.

19.4.1945 se podařilo proti bombardovacím svazům od 8th USAAF z Velké Británie odstartovat na 30-40 stíhacích Me 262 od I./JG 7, KG (J) 54. Navedla je asi Funkmeßstellung 1. Ordnung Tapir. Nárokovali si v 12.15 hod. nad Příbramí celkem pět sestřelů bombardérů mířícím na Pirnu a Ústí nad Labem.

19.4.1945 v 12.15 hod. německý Me 262 sestřelil bombardér B-17G S/N: 43-38048 od 849th BS, 490th BG, 8th USAAF z Velké Británie mířící na Ústí nad Labem. Osmičlenná posádka velitele 1/Lt Buforda E. Stovalla se zachránila pomocí padáků. Dva zranění muži přistáli poblíž Litně (okres Beroun) a skončili v berounské nemocnici, kde radista brzy zemřel. Další se zraněnýma nohama byl nalezen v lese u Berouna. Letoun dopadl u obce Sýkořice (okres Rakovník). Letecká badatelna.

19.4.1945 v 12.30 hod. německý Me 262 sestřelil nad Sedlčany bombardér B-17G S/N: 43-38701 od 850th BS, 490th BG, 8th USAAF z Velké Británie mířící na Ústí nad Labem. Z osmičlenné posádky velitele 2/Lt Paula A. Snydera se třem členům podařilo zachránit pomocí padáku, poté bombardér vybuchl. Sedm členů zahynulo. Rozpadlý letoun dopadl u obce Sestrouň (okres Příbram). Tři muži byli zajati a byli zavražděni u Konopiště (okres Benešov). Letecká badatelna.

19.4.1945 německý Me 262 poškodil jižně Prahy bombardér B-17G S/N: 43-38078 od 849th BS, 490th BG, 8th USAAF z Velké Británie mířící na Ústí nad Labem. Osmičlenná posádka velitele 1/Lt Roberta A. Norvella se zachránila pomocí padáků východně Sedlčan. Zadní střelec našel úkryt v Tochovicích (okres Příbram). Radista byl zastřelen maďarskými Waffen SS u Olbramovic (okres Benešov). Pět mužů bylo zajato a byli zavražděni u Konopiště (okres Benešov). Zbylí dva členové vyskočili až nad Plzní, kde byli zajati. Opuštěný bombardér se zřítil u obce Račetice (okres Chomutov). Letecká badatelna.

V protileteckém krytu v Mariánské skále byla instalována malá vojenská vysílačka LLS Luftlagesender  1 202 kHz (délka vlny 249,5 m). Vysílala téměř po celou dobu války a její význam zvláště vzrostl po bombardování města 17. a 19.4.1945, kdy byl zničen městský rozhlas a telefonní ústředna na hlavní poště. Prostřednictvím rozhlasového přijímače se obyvatelé města a celého okresu dovídali o přeletech bombardovacích letadel, o začátku a konci poplachu a o jiných bezpečnostních opatřeních, důležitých pro chod života ve městě. Podrobnosti.

Letecké nálety na Ústí nad Labem a okolí za druhé světové války. Muzeum Ústí nad Labem. Podrobnosti o průběhu náletů.

Kdy?

Kdy?

Kdy?

Kdy?

Kdy?

Kdy?

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

8.5.1945 od 14 hod. české rozhlasové vysílání. Zdroj. Zdroj.

------  8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

9.5.1945 odpoledne Sověti obsadili Ústí nad Labem.

----------

31.7.1945 výbuch skladiště zbraní ve čtvrti Krásné Březno. Ústecký masakr. Zničeny nepotřebné uskladněné motory DB 605 pro stíhací letouny Bf 109 G až K. Motory byly více verzí, jejíchž agregáty se nedaly již zaměňovat a proto nebyly vhodné pro sériovou zástavbu do nových draků. Drak Bf 109 byl upraven pro jiný typ motoru, nacházející se ve velkém množství Jumo 211. Výroba motorů v Česku za války. Zdroj. Vypadá to, že akce byla připravena gen. Svobodou, podobně jako na Švédských šancích u Přerova.

V září 1945 umístěno letectvo Rudé armády na Střekově. Zdroj. Co tam dělali? Jaká jednotka?

Kdy Sověti odešli?


.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


.


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------