Olomouc Olmütz Оломоуц

Neředín Neretein

Vojenské cvičiště Neředín

Od roku 1919 Olomouc-Neředín

Stále vojenské letiště Olomouc I

Fliegerhorst Olmütz

Olmütz-West

MAPA.

04.06.2024

21.8.1910 měla Olomouc tu čest stát se prvním městem na území Moravy a Slezska, kde byl proveden vzlet letadla těžšího vzduchu. helo5265.jpg (106379 bytes), helo8415.jpg (205086 bytes). V podvečer na zdejším cvičišti vzlétl ing. Jan Kašpar z Pardubic na letadle Blériot XI. Jeho let trval 6.32 min. Závada znemožnila další let.


22.10.1911 při veřejném vzletu vzlétl Heinrich Bier z Josefova na Etrichově jednoplošníku Schwalbe a létal 25 minut.


.


.


od února 1914

od října 1914


.


od listopadu 1916


.


helo6233.jpg (86583 bytes) 27.3.1918 se uskutečnil první let na trati z Wien-Aspern - Krakau (Rakowice - Czyżyny) Kraków - Lemberg polsky Lwów, dnes ukrajinský Львів - Płoskirów, dnes ukrajinský Хмельницький - Київ - Одеса letounem Hansa-Brandenburg C.I (Ph) 27.48 s motorem Austro Daimler 117 kW. MAPA. Na trati nebylo záměrně naplánováno žádné mezipřistání na území našeho státu, pouze v Praze a Brně byly zřízeny zvláštní sběrny u hlavních poštovních úřadů. Olomoucké vojenské cvičiště a plocha u Českého Těšína byly pouze záložní letiště. V blízkosti Fortu XV byl pro letadla postaven plátěný hangár. Letiště mělo i svého určeného velitele. Nadporučík Vojtěch Pašek příslušník letecké pošty a jeden čas i velitel pomocného letiště v Olomouci. Malé letecké společnosti v Rakousku 1918-38.

od 1.7.1918.

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

Příprava zamýšlené letecké kurýrní linky z Prahy do východních oblastí republiky. "Česká letecká pošta se právě organisuje", napsaly 15.11.1918 brněnské Lidové noviny. Trasa byla zvolena z Prahy do Pardubic, dále do Olomouce, Brna, Uherského Hradiště, s prodloužením dále na východ až do Košic, kde však bylo nejprve potřeba vojensky zajistit území Slovenska. To ovšem trvalo až do poloviny ledna 1919.

Po polovině listopadu 1918 se na cestu po republice vydala komise, která na zvolených místech vyhledávala vhodné plochy a s místními úřady dojednávala možnosti stavby letišť.

od 27.11.1918 do 1919.

3.12.1918 byl jmenován velitelem Letecké oddílu Olomouc setník Josef Smetana. (Letecký oddíl 3.) helo7717.jpg (82321 bytes)

10.12.1918 přijeli první podřízení. Stravování a ubytování zajišťoval Dělostřelecký pluk č. 107 ve Fort Galgenberg Šibenik. Koncem roku u jednotky bylo už na 40 mužů, jeden rotmistr a dva důstojníci. Ubytování bylo v pevnůstce č. 38 Salzredoute u Rábova mlýna. Místnosti však nevyhovovaly, a proto okrskové velitelství přidělilo jeden dům v dělostřeleckých kasárnách v Olomouci. Stálo hodně úsilí aby byl obyvatelný.

O zřízení letiště bylo oficiálně rozhodnuto již 30.12.1918 nařízením Ministerstva národní obrany. Vedle snah Leteckého sboru se již v prosinci 1918 objevily úvahy o civilní letecké poště na Ministerstvu pošt a telegrafů. Protože pošta tehdy v některých případech zajišťovala i dopravu osob, zmíněné úvahy se také týkaly příležitostné dopravy osob v režii poštovní správy.


od 1919 do 27.12.1921.

V lednu 1919 přišlo pět dalších důstojníků, takže se mohlo začít vystupovat jako samostatný útvar - Letecká setnina Olomouc. Pro nedostatek všeho se výcvik nekonal.

Koncem ledna či v únoru 1919 byla letadla typu Hansa-Brandenburg B.I (Fd) 276.11 a 276.19, která měla Polní letecká setnina 1 na polní letiště Hrabová u Moravské Ostravy ve výzbroji v prosinci 1918, odeslána k revizi do Olomouce.

Již 4.2.1919 poškodil pilot šikovatel Karel Hrubín od Polní letecké setniny 1 při přistání na letišti v Hrabové zadní část trupu letadla Hansa-Brandenburg C.I (Ph) 26.70. Letoun musel být odeslán na opravu do leteckých dílen v Olomouci.

V březnu 1919 se do podřízenosti velitele Leteckého oddílu Olomouc dostaly Správkové vozatajské dílny ve Štefánikových kasárnách. Přejmenování na Letecké dílny Olomouc, později Čs. letecký sbor, letecké dílny Olomouc a ještě později Čs. letecký armádní park v Olomouci. Setník Smetana určil velitelem npor. Žváčka.

Odvelení potřebného mužstva setninu oslabilo. Dále tři piloti odjeli za výcvikem do Francie.

Do podřízenosti oddílu se dostala Letecká setnina Brno. Setník Smetana ji nalezl demoralizovanou a tak ji rozpustil a převedl k pěchotě.

Podařilo se založit sklad zbraní a střeliva a sklad výstroje. Uniformy které dosloužily, začali konečně vyměňovat.

Koncem března 1919 setník Smetana ustanovil por. Fejtise do funkce technického důstojníka a zřídil Technický sklad (název?), zatím bez materiálu.

V dubnu 1919 byly z Prahy-Kbel přiděleny letouny Hansa-Brandenburg B.I (Fd) 276.11 a Hansa-Brandenburg C.I (Ph) 26.56. Letiště nebylo dobudované a nebyly hangáry. Setník Smetana nechal pro letadla na cvičišti u Fortu XV provizorně postavit velký stan a rozhodl, že toto cvičiště bude nadále sloužit jako letiště. Spory s okolními sedláky, kteří by nejraději po konci války rozorali cvičiště. Problémy s obnovou nájemních smluv na plochu. Jeden německý sedlák v noci odpálil ekrazitovou patronu u stanového hangáru. Naštěstí bez zranění strážných. Poškozena jen celtovina stanu.

19.4.1919 první let vykonal npor. polní pilot Jaroslav Topič s letounem Hansa-Brandenburg B.I 276.11. Objevení se letounu nad městem vyvolalo velké pozdvižení u civilního obyvatelstva.

Díky učiteli létání rtm. Albertu Kociánovi se piloti brzy dostávali do kondice.

Koncem dubna jednotka dostala osobní auto, později i několik nákladních aut.

V květnu 1919 jednotka dostala hangár Wagner z Chebu.

Letoun Ansaldo SVA 10. Od kdy?

V červnu 1919 byl firmou stavitele Lošťáka postaven montovaný hangár typu Wagner. Ještě téhož roku další dva nové železné hangáry Wagner dovezené z Vídně. Jednotka si sama postavila čtyři dřevěné polní hangáry. Příprava na přijetí nových letounů.

8.9.1919 z Kbel se přesunula Letecká setnina Sal 3 s letouny Salmson SAL. 2 A. 2 pod velením Roberta Ellnera. Nově příchozí byli ubytováni ve Fort Galgenberg Šibenik - dělostřelci vyklízeli kasárna.

Dosavadní cvičné lety byly tak od podzimu rozšířeny o letecký bojový výcvik.

V září 1919 se na letišti uskutečnila jedna z prvních významných návštěv. Příslušníci japonského vojenského letectva před letounem Hansa-Brandenburg C.I.

21.9.1919 se uskutečnila na letišti první letecká slavnost pro veřejnost. Jak se lze dočíst v dobovém tisku, veřejnost byla velmi nadšena předvedenými ukázkami, hlavně akrobacií kapitána Lachmana, velitele francouzské eskadrily v Bratislavě.

6.10.1919 čet. Klazárek obelhal pilota letícího s letounem L.V.G. C.VI od Escadrilla kpt. DeRoy (?) z Prahy-Kbel nebo Olomouce, nebo Vajnor nebo Nitry do Opavy a vloudil se na palubu a přistáli někde v Polsku. Úlety a únosy.

31.10.1919 se Letecká setnina Sal 3 přejmenovala na Letecká setnina 3.

V listopadu 1919 kasárna dělostřelci vyklizena. Do Olomouce byla přemístěna část vzduchoplaveckého skladu (název?).

1.12.1919 vznikl Náhradní letecký prapor. Velitel kpt. František Kabeláč.

V prosinci 1919 bylo v Čs. leteckém armádním parku v Olomouci v prostorách bývalé pevnosti Fort Galgenberg Šibenik osm letounů Hansa-Brandenburg C.I, tři letouny SPAD S.VII C1, jeden letoun L.V.G. C.VI, jeden letoun Breguet Bre. XIV A. 2, jeden letoun Salmson SAL. 2 A.2 a jeden letoun Voisin Voi. 10 Bn2.

Trupy dvou SAL. 2 A.2 .


K 1.1.1920 Letecký oddíl 3 se přejmenoval na Letecká skupina na Moravě. (Velitelství letectví pro Moravu ?).

Počátkem roku 1920 tak bylo na letišti pro úschovu letadel k dispozici již osm postavených hangárů, které brzy doplnily ještě dva dřevěné hangáry typu Ehrenvald. Pro zabezpečení chodu letiště byla postavena strážnice, benzínové skladiště a ubikace pro mužstvo s kanceláří. V krátké době byly postaveny další budovy pro mužstvo, velitelská budova, kuchyně a budova povětrnostní stanice. Pro provozní zabezpečení letiště byly využívány i místnosti ve Fortu XV.

7.1.1920 z Kbel se přesunula Letecká setnina 5. Personálem naplněn z Náhradního leteckého praporu.

Od roku 1920 nový název leteckých dílen Čs. letecké dílny Olomouc.

Od poloviny února 1920 se Hlavní letecké skladiště v Praze stěhovaly do Olomouce.

1.3.1920 založena Letecká setnina 9 s letouny SPAD S.VII C1.

Od 1.4.1920 Velitelství vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko (Letecká skupina pro Moravu a Slezsko ?) s podřízenou Leteckou skupinou na Moravě.

10.4.1920 silný zadní vítr způsobil nehodu při přistání letounu Salmson SAL. 2 A. 2 N°.4358 od Letecké setniny 3. Posádka p. p. Josef Hartl a šik. Vojtěch Červinka.

16.4.1920 velitel Leteckých oddílů pro Moravu (?), major Josef Smetana píše 13. oddělení MNO: "U zdejšího velitelství nachází se několik pilotů, kteří v případě války by byli nuceni létati aparáty typu Salmson a Breguet, kteréž však typy dosud neovládají. Ke školení a přezkoušení pilotů nacházejí se zde toliko dva aparáty a sice typu 276 a 26, které však k tomu účelu (pro francouzská létadla) nevyhovují. Tak například 5. letecká setnina má 5 polních pilotů a 3 žáky, z nichž toliko jeden ovládá typ Breguet. 3. setnina má rovněž 2 žáky, kteří dosud neovládají typ Salmson. Z těchto důvodů prosíme o přidělení dvou aparátů typu ANATRA, které se nejlépe hodí k průpravě pilotů k létání, spojeném s francouzskými létadly. Jeden z nich navrhujeme k předělání na dvojité řízení, což jest dle mínění npor. Žváčka lehce proveditelné ..."

30.5.1920 posádka letmistr Josef Hartl a npor. Bedřich Adam odstartovala s letounem Salmson SAL. 2 A.2 N° 4355 od Letecké setniny 3 k propagačnímu letu. Po vzletu táhl silně doprava. Při přistání utržený podvozek, zničená vrtule, spodní křídlo. Letoun stál dva měsíce v hangáru, do kterého pršelo. Generálka trvala do 26.8.1920.

V Brně a Olomouci působila soukromá Moravská letecká společnost Aero-Lloyd. Provozovala upravené, původně vojenské letouny Hansa-Brandenburg C.I 326, Phönix C I a rychlý italský stroj Ansaldo S.V.A. 10. Když její ředitel ing. Richard Harabus náhle 2.5.1921 zemřel, společnost zanikla. Přestože tyto informace uvádí několik na sobě nezávislých zdrojů nejsou podklady ověřeny zápisy z firemních rejstříků.

Od července 1920 Hlavní letecké skladiště do října 1921.

10.8.1920 vznikl Balonový oddíl. Velitel mjr. Kazimír Churý. V podřízenosti měl zatím jen Balonovou rotu 2 společně s balonovým parkem. Do složení balonové roty náleželo velitelství, spojovací družstvo, pomocné družstvo, balonová četa a pomocná četa. Používaly balony Semperit německé konstrukce pocházející ještě z doby první světové války. Naše vojenské balony a vzducholodě.

Ze začátku to byly pouze upoutané balónové lety. . Kdy? Zdroj.

20.8.1920 mechanik vojín Rudolf Peksa při spouštění letounu Salmson SAL. 2 A. 2 N°.4592 od Letecké setniny 3 poškodil letoun Hansa-Brandenburg C.I 27.64 asi od Letecké setniny 5.

Pokusný seskok figuriny s padákem. Padák se neotevřel a figurína navlečená do stejnokroje prorazila střechu kovárny v Topolanech a způsobila šok místnímu kováři. Poté místní připravili parašutistu o nové erární boty. Kdy?

5.9.1920 se konala Letecká slavnost, která přilákala na letiště na 10 tisíc diváků. Obdivně sledovali výkony letců, hlavně akrobacii npor. Topiče. Kronika 2. leteckého pluku uvádí také jednu úsměvnou příhodu. Opodál divácké tlačenice ležela na zádech bodrá Hanačka, někde od Litovle a přihlížela Topičově akrobacii. Na otázku pořadatelů proč leží mimo vymezený prostor, odpověděla „abech nemosela hlovo ohébat, mám tak lepši véhled na te eropláne, jož mě z teho bolel krk“. Na závěr leteckého dne provedli npor. Filip a rtm. Kocián imitaci vzdušného boje se zapálením letadla a seskokem pilota s padákem. Jelikož tenkrát ještě nebylo povoleno provádět volné seskoky, byla proto vysazena figurína pilota. Padák se snesl poblíž prachárny č. V a obecenstvo, nevěda, že se jedná o figurínu, běželo jako o závod k místu dopadu padáku. V této letecké ukázce se však odehrála ještě jedna příhoda. Dýmovnice, která vydávala kouř zapáleného letadla, zapadla pod sedačku v letadle. Bravurním manévrem rtm. Kociána se letoun rychle snesl z oblohy na zem a dýmovnice vyndána dřív, než mohla způsobit pohromu. Pod tou sedačkou se nacházela palivová nádrž.

6.9.1920 se Velitelství vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko (Letecká skupina pro Moravu a Slezsko ?) přejmenovalo na Letecký pluk 2. Byl podřízen Zemskému vojenskému velitelství pro Moravu a Slezsko.

6.9.1920 se Letecká skupina na Moravě přejmenovala na První skupinu leteckého pluku 2.

12.9.1920 leteckého dnu v Brně se zúčastnili: s letounem Breguet Bre. XIV A. 2 od Letecké setniny 5 polní pilot Kocián a zástupce velitele pluku kpt. František Kabeláč, s letounem Salmson SAL. 2 A. 2 od Letecké setniny 3 pilot Bělohlávek a npor. Budín, s letounem Hansa-Brandenburg C.I od Letecké setniny 5 polní pilot Hartl a por. Baier, s dvěma letouny SPAD S.VII C1 od Letecké setniny 9 npor. Topič a pol. pilot Černohous.

20.10.1920 se Letecká setnina 3 přejmenovala na Leteckou rotu 1.

20.10.1920 se Letecká setnina 5 přejmenovala na Leteckou rotu 61.

20.10.1920 se Letecká setnina 9 přejmenovala na Leteckou rotu 33.

Na podzim 1920 byl uskutečněn první volný let balonem z Olomouce. Posádka tvořila dvojice vojenských vzduchoplavců kpt. Hassal a npor. Huppner. Balon doletěl do Krnova, kde byla posádka nucena přistát, aby nepřekročila státní hranice.

14.12.1920 první použití letounu v policejních službách. Letoun SPAD S.VII C1 asi od Letecké roty 33 měl být použit proti stávkujícím v Rosicích a Oslavanech. Než však letoun dolétl, stávkující se rozešli. Během přistání došlo k nehodě. Podrobnosti.


30.6.1921 při vzletu po zborcení kola došlo k převrácení letounu Salmson SAL. 2 A. 2 N°.4376 od Letecké roty 1. Posádka letm. Josef Hartl a npor. Walter Hohl.

15.7.1921 se Letecká rota 61 přejmenovala na Leteckou rotu 3.

Od 10.8.1921 letecká výstava v Olomouci ve stanech na zahradě Štefánikových kasáren. Ve dnech 8.-18.9.1921 byl vystaven jeden letoun Salmson SAL. 2 A. 2.

, .

23.8.1921 nehoda letounu Salmson SAL. 2 A.2 N°.4430 od Čs. letecké dílny Olomouc při přeletu Olomouc - Nitra. Nehoda u obce Německé Jasenice dnes Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín). Posádka letm. Rudolf Jambor a npor. Jaroslav Jirout.

V roce 1921 bylo z Francie dovezeno 20 kusů stíhaček Spad  S.VII u nás označený Spad I. Letouny byly podrobeny revizím a opravám v Leteckém arsenálu a dále v Olomouci, v továrnách Aero, továrna na létadla, společnost s ručením omezeným a AVIA, společnost pro výrobu a opravu letadel, Praha-Vysočany. V Olomouci od kdy?

1.-18.9.1921 uspořádán I. národní letecký meeting v Praze. Okružní let na trati Praha - Olomouc - Nitra - Bratislava - Olomouc - Praha vyhrál šéfpilot Avie Bohumil Munzar na BH 1bis. helo7723.jpg (204018 bytes)

K 7.10.1921 se Hlavní letecký sklad přejmenoval na Hlavní vzduchoplavecký sklad.

Od října 1921 nový název leteckých dílen Čs. hlavní vzduchoplavecké dílny.

22.10.1921 posádka letm. František Najman a kpt. Vladislav Květoň přelétla letoun Salmson SAL. 2A.2 N°.4536 do Chebu.

23.10.1921 příprava ke vzletu. helo7642.jpg (165439 bytes)

Od 1.12.1921 Hlavní letecká povětrnostní stanice 2 (HLPSt 2). Podrobnosti.

V roce 1921 bylo zřízeno velitelství Pluku protiletadlového dělostřelectva č. 151 v Praze a třetí baterie se přesunula do Olomouce. Následně byly tři dosavadní baterie pluku rozšířeny na oddíly o třech bateriích.

od 27.12.1921 do prosince 1926.


16.1.1922 se Náhradní letecký prapor přejmenoval na Náhradní prapor leteckého pluku 2 s podřízenou Náhradní rotou leteckého pluku 2.

16.1.1922 byl Fokker D.VII převezen vlakem do Čs. hlavních vzduchoplaveckých dílen a 3.6.1922 jej Josef Pospíšil znovu zalétal.

V březnu 1922 se Jindřich Maršálek stal velitelem Letecké roty 1 v Olomouci do února 1923 a od listopadu 1923 stál v čele Prvního praporu leteckého pluku 2 (od května 1924 První peruť leteckého pluku 2) v Olomouci. Poté absolvoval stáže ve Francii a studium v Kursu pro velitele oddílů v Praze. Po jeho ukončení se stal zástupcem velitele Leteckého pluku 2 v Olomouci, do září 1928.

15.5.1922 u Těšíkova zahynuli polní pilot letmistr Antonín Bělohlávek a npor. polní pozorovatel Antonín Špaček v letounu Š 1.19 (původně Š-H-1.19) od Letecké roty 3. Požár za letu. Letecká badatelna.

22.6.1922 prodala společnost Falco Ministerstvu národní obrany svůj jediný předváděcí Albatros D.II (Oef) 53.05 s motorem Austro-Daimler W.Nr. 18011. Po celkové opravě v Olomouci během roku 1923 dostal stroj nové čs. označení D II-1 (respektive D2-1). Dne 31.5.1923 byl po opravě zalétnut.

Kdy?

30.6.1922 npor. Josef Hamšík a mechanik Vojtek při pojíždění na vzlet narazili s letounem Salmson SAL. 2A.2 N°.4566 do čerstvě opraveného letounu SPAD N°.5036 rtm. Josefa Tomance.

, .

Září 1922. První Československé armádní manévry roku 1923 u Sedlčan. Tři Letecké roty po šesti letounech. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota č. 2, 4 a 32, olomoucká Letecká rota č. 1, 3, 33, nitranská Letecká rota č. 5, 6, 8, 31 a košická Letecká rota č. 7.

V listopadu 1922 byl dán Nieuport 3598 do generální opravy v Olomouci. helo7743.jpg (141700 bytes)


8.2.1923 se zabil kpt. Josef Pospíšil, velitel Letecké roty 33 na stroji SPAD S.VII C1 v. č.20096.

15.3.1923 vznikl První prapor leteckého pluku 2.

V březnu 1923 byl škpt. let Bedřich Starý přemístěn k Leteckému pluku 2 do Olomouce. Sloužil pod velením pplk. let. Fr. Sazimy jako důstojník z povolání, kdy se plně začal věnovat vojenskému leteckému dorostu u pluku.

V květnu 1923 v Hlavním vzduchoplaveckým skladu byl jeden letoun  Salmson SAL. 2 A. 2, jeden letoun Hansa-Brandenburg C.I a šest letounů Anatra DS Anasal.

10.6.1923 v pátek dopoledne okolo 9 hodiny proběhlo nouzové přistání vojenského letadla. Npor. Otto Bayer od Leteckého pluku 2 (asi od Letecké roty 33) z Olomouce zachytil o koruny stromů a dopadl na pole u Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou). Pilot byl vážně zraněn. Prvotní ošetření provedl MUDr. Vejrosta. Mapa.

31.7.1923 byl přidělen Učilišti pro letectvo v Chebu,.

Po návratu z Francie byl Bedřich Starý dne 1.8.1923 určen velitelem Prvního praporu leteckého pluku 2 v Olomouci, u kterého setrval do 12.11.1923.

1.9.1923 v 8.25 hod. při přeletu velké formace letounů na cvičení do Šebetova (okres Blansko) nehoda letounu Š 1.11 (původně Š-H-1.11) od Leteckého pluku 2. Posádka rtm. pil. let. Josef Slovák a pozorovatel zbrojíř voj. Potůček zahynuli. Letecká badatelna.

Září 1923. Československé armádní manévry roku 1923 u Poličky. Video od 22.30 min záznamu. Pět Leteckých rot s 50 letouny. Cvičení se mohly teoreticky účastnit letouny těchto jednotek: kbelská Letecká rota č. 2, 32, 34 a 71, olomoucká Letecká rota č. 1, 3, 33, nitranská Letecká rota č. 5, 6, 8, 31 a košická Letecká rota č. 7.

28.9.1923 pilot Rudolf Jambor zalétal letoun Nieuport 3598. helo7090.jpg (97504 bytes), helo7091.jpg (463066 bytes). Poté přeletěl do Chebu.

15.11.1923 založena Letecká rota 35

23.11.1923 se Hlavní vzduchoplavecký sklad přejmenoval na Hlavní letecký sklad (HLS). Jindřich Kostrba se stal také velitelem pododdílu HLS.

Od listopadu 1923 nový název leteckých dílen Hlavní letecké dílny Olomouc (HLDO).


Od 1.1.1924 zavedeny plukovní znaky. Letecký pluk 2 .

1.1.1924 vznikl Park leteckého pluku 2 .

V lednu 1924 byl pluk č. 151 zrušen a jeho oddíly se osamostatnily, aby se staly zárodkem tří nově postavených dělostřeleckých pluků. Od 1.10.1924 se československé protiletadlové dělostřelectvo skládalo ze tří pluků. Pluk 151 sídlil v Praze, pluk 152 nalezl posádku v Olomouci a pluk 153 vznikl v Bratislavě.

Breguet Bre. XIV A. 2 od Letecké roty 3.

28.4.1924 se Náhradní rota leteckého pluku 2 rozdělila na První náhradní rotu leteckého pluku 2 a Druhou náhradní rotu leteckého pluku 2 .

4.5.1924 se Letecká rota 1 přejmenovala na Letku 1.

4.5.1924 se Letecká rota 3 přejmenovala na Letku 3.

4.5.1924 se Letecká rota 33 přejmenovala na Letku 33.

4.5.1924 se Letecká rota 35 přejmenovala na Letku 35.

4.5.1924 se velitelství Náhradního praporu leteckého pluku 2 přejmenovalo na velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 2 .

4.5.1924 se podřízená První náhradní rota leteckého pluku 2 přejmenovala na První náhradní letku leteckého pluku 2 .

4.5.1924 se podřízená Druhá náhradní rota leteckého pluku 2 přejmenovala na Druhou náhradní letku leteckého pluku 2 .

4.5.1924 se velitelství Prvního praporu leteckého pluku 2 přejmenoval na velitelství První peruti leteckého pluku 2 .

V květnu 1924 balónové roty přešly k těžkému dělostřelectvu, Balonová rota 1 k Dělostřeleckému pluku 305 České Budějovice, Balonová rota 2 k Dělostřeleckému pluku 302 Olomouc a Balonová rota 3 k Dělostřeleckému pluku 304 Brno.

V červnu roku 1924 byla oficiálně dána k užívání v dolní části letiště, blíže k Topolanům, šestice montovaných hangárů typu Pícha I. Tyto následně doplnily ještě dva, o něco větší montované hangáry typu Pícha II.

HLDO získal dva kovové hangáry Pícha.

V roce 1924 kpt. ing. Tomáš Zeman postavil v HLDO kluzák HLDZ 1.

V roce 1924 pplk. Rudolf Holeka postavil v HLDO kluzák Míra 3.

10.8.1924 Balonový oddíl zanikl.

15.8.1924 Balonová rota 2 přešla pod Dělostřelecký pluk 302 Olomouc.

V říjnu 1924 u HLDO bylo pět letounů LETOV Š 2, dva letouny LETOV Š 4, jeden letoun AVIA BH 11, devět letounů LETOV Š 1, dva letouny AERO A 18, jeden  letoun AERO A 15 a dva letouny Breguet Bre. XIV A. 2.


1.5.1925 u Hodonína zřícení letounu Breguet XIV výr. č. 9116 od Letky 3. Pilot des. Krajča Jaroslav a pozorovatel por. Heran Josef zahynuli. Letecká badatelna.

15.5.1925 vznikla Letka 72.

25.5.1925 zahájen vojenský rádiový provoz na letecké síti Cheb - Praha - Olomouc - Nitra. Letecký pluk 1 měl stanici KEL na vlně 720 m, Letecký pluk 2 měl stanici LM, rovněž na 720 m a Letecký pluk 3 měl stanici LA na vlně 540 m.

Letov Š 6.

Roj letounů Letov Š 6. V pozadí Fort XX, za ním obec Křelov.

V roce 1925 kpt. ing. Tomáš Zeman postavil v HLDO kluzák HLDZ 2.

HLD 1923-25, Julius Pražský je 9. zleva, v horní řadě. Zdroj.

Hangárovala zde i letadla továrníka Bati ze Zlína.

Hangár Pícha II hel643.jpg (62536 bytes), hel644.jpg (84690 bytes) umístěné asi u hangárů Wagner. (?) Později byl přesunut do proluky mezi hangáry Ehrenwald a Wagner (?) hel646.jpg (49501 bytes).

31.7.1925 ve Kbelích se zabili škpt. pilot Vladimír Barth – velitel První peruti leteckého pluku 2 a pozorovatel npor. Vítězslav Kaštil od Leteckého pluku 1 v letounu Breguet Bre. XIV A.2. Havárie při startu do Olomouce za silného větru. Letecká badatelna.

Od 15.9.1925 byl Letecký pluk 2 podřízen Zemskému vojenskému velitelství v Brně.

1.9.1925 se Hlavní letecká povětrnostní stanice 2 přejmenovala na Leteckou povětrnostní stanici 10.

1.10.1925 byla Balonová rota 2 zrušena.


1.1.1926 vznikla Letka 37.

Roku 1926 se na místě původních dřevěných polních hangárů započalo se stavbou dvou velkých železobetonových hangárů. hel648.jpg (309307 bytes) 

26.3.1926 poslední let letounu Salmson SAL. 2 A.2 N°.4345. Posádka čet. Karel Kolařík a npor. Janoušek od Druhé náhradní letky leteckého pluku 2.

Myšlenka založit v Olomouci civilní leteckou organizaci vznikla současně na dvou místech, v HLDO a v České sportovní společnosti Olomouc. Svolavatelem se stala Česká sportovní společnost. Ustavující schůze se konala 7.4.1926.

13.6.1926 na letišti výstava.

13.6.1926 se na letišti zřítil letoun Aero A 18.20 od Letky 33 či Letky 35 nebo Letky 37. Četař Otto Beneš zahynul. Letecká badatelna.

23.8.1926 se zabili piloti čet Václav Pálek a svob. Touš v letounech Letov Š 20 oba od Letky 35 po srážce při skupinovém letu. Dopad u letiště.

1.10.1926 vznikla Letka 39.

1.10.1926 vznikla Druhá peruť leteckého pluku 2 .

První z dvojice nových hangárů byl zkolaudován 2.11.1926. hel645.jpg (130704 bytes)

Asi od roku 1926 Jan Hrbek konstruktérem HLDO.

, , od prosince 1926 do 1939.


30.3.1927 se zabil pilot des. Narcis Tálský. Porucha konstrukce křídla při střemhlavém letu.

1.4.1927 se První náhradní letka leteckého pluku 2 přejmenovala na Náhradní letku leteckého pluku 2 .

1.4.1927 se Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 přejmenovala na Cvičnou letku leteckého pluku 2 .

V roce 1927 byla založena Místní župa MLL v Olomouci, která obsahovala řadu místních skupin.

3.6.1927 u Olomouce srážka dvou letounů. Zahynuli por. Roháč, čet. Manhard, čet. Kolařík, všichni od Leteckého pluku 2.

Pro potřeby leteckých dílen byla v letech 1927-1928 zvýšena budova reduituo jedno podlaží a v prostoru hlavního vstupu do reduitu byl vybudován hranolový přístavek výtahu až do třetího podlaží. Zdroj.

hel649.jpg (219503 bytes) U druhého železobetonového hangáru však došlo při odstraňování bednění ke zřícení dvou třetin tohoto hangáru vlivem nekvalitních prací. Jeho trosky byly po ukončení soudních sporů odstraněny až v roce 1940.

hel650.JPG (44594 bytes), hel651.JPG (74249 bytes), hel652.JPG (73720 bytes), hel653.JPG (72974 bytes), hel654.JPG (91662 bytes), hel655.JPG (87959 bytes), hel656.JPG (71769 bytes).

V červenci roku 1927 byla letištní plocha v jižní části rozšířena, což umožnilo přistávat i příčně směrem k hangárům. hel646.jpg (49501 bytes)


Úpravy letiště pokračovaly dále v roce 1928, kdy byla vyválcována cesta podél hangárů.

Největším civilním uživatelem byla od roku 1928 Letecká župa MLL v Olomouci, její Propagační letka.

15.4.1928 v 1.50 hod. odstartovala vzducholoď Italia z letiště Milano k letu na pobřeží Baltu do města Stolp dnes polský Słupsk. MAPA. Mezi šestnácti muži na palubě vzducholodi se přitom nacházel také český fyzik František Běhounek. První radiotelegrafické spojení s Prahou navázala Italia v 10.37 hodin. Osádka vzducholodi požadovala podrobnou zprávu o povětrnostní situaci nad územím Československa. Tu jí neprodleně poskytl Státní meteorologický ústav v Praze. Další takovou zprávu obdržela vzducholoď ve 12.17 hodin z Brna. V 14.00 hod. vzlétl  vstříc vzducholodi letoun pilotovaný šéfpilotem Karlem Brabencem. Přes všechen um se však se vzducholodí nesetkal. Jednak díky meteorologické situaci, jednak proto, že nemohli navázat radiové spojení. Kolem šestnácté hodiny dokončila Italia okruh nad Brnem a zmizela v oblačné frontě. Pražské gonio PRG (Petřín) a brněnské gonio PBR (Královo Pole) bylo schopno zjistit její polohu. V pozdních odpoledních hodinách se však prudce zhoršilo počasí nad česko – moravským pomezím. V 16.30 hodin vyslal velitel Leteckého pluku č. 2 v Olomouci, podplukovník František Sazima další tři doprovodné letouny aby ji našli. Po pětatřiceti minutách letu vzducholoď dostihly severně od Moravské Třebové. Osádky strojů vzducholoď vyfotografovaly a doprovázely ji dál po trase Staré Město – Třebařov – Krasíkov – Albrechtice – Čermná – Vernéřovice – Letohrad. Zde Italia nabrala kurs na Kladsko a doprovodným letounům zmizela v mracích.

hel176.jpg (151022 bytes), hel175.jpg (90205 bytes), .

15.6.1928 se Letka 72 přejmenovala na Letku 9.

24.8.1928 zahynul pilot četař Čeněk Kulásek (ze Studénky) ve stíhačce Letov Š 20.19 od Leteckého pluku 2, (Letka 33 nebo Letka 37 nebo Letka 39). Havárie před přistáním na polním letišti. Pomník. Podrobnosti. Letecká badatelna.

19.9.1928 otevření letiště Dolní Benešov se zúčastnilo několik letadel od Leteckého pluku 2.


8.1.1929 letectvo převzalo první zvědné stroje Letov Š 16.3 a Š 16.4.

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929. Kódy.

Letecký pluk 2 .

1.10.1929 se Letka 1 přejmenovala na Letku 5.

1.10.1929 se Letka 3 přejmenovala na Letku 7.

1.10.1929 se Letka 9 přejmenovala na Letku 8.

1.10.1929 se Letka 33 přejmenovala na Letku 34.

1.10.1929 se Letka 37 přejmenovala na Letku 36.

Letka 39.

1.12.1929 vznikla Letka 63.

1.12.1929 se velitelství Druhé peruti leteckého pluku 2   přejmenovalo na velitelství Třetí peruti leteckého pluku 2 .

1.12.1929 vzniklo velitelství Druhé peruti leteckého pluku 2 .

V letech 1929 až 1931 a pak 1934 až 1936 působil Jaroslav Kamarýt jako instruktor v Leteckém učilišti v Prostějově a v Olomouci.


1.4.1930 byla Letecká povětrnostní stanice 10 přejmenována na Leteckou povětrnostní stanici 6.

V letech 1930-1931 dochází k dalším stavebním pracím. Jsou postaveny nové ubikace pro mužstvo a kanceláře štábu. Dochází též k úpravě silnice Olomouc - Topolany těsně okolo Fortu XV. Silnice je napřímena a prochází částí Fortu. Tramvajová trať městské dráhy je prodloužena až k bráně letiště. hel646.jpg (49501 bytes)

23.11.1930 byl založen na župní schůzi Plachtařský odbor MLL v Olomouci a činnost zahájil v roce 1931 stavbou kluzáku Hol´s der Teufel v HLDO. Stavbu řídil Jan Hrbek a kluzák dostal jméno Albatros.


13.1.1931 zřícení letounu A 11.84 od Letky 7 z důvodu vysazení motoru. Svobodník Antonín Štěpánek těžce zraněn, pozorovatel des. asp. Arnošt Mihola zahynul. Letecká badatelna.

V roce 1931 byly v HLDO postaveny tři kluzáky Zögling 31 a připraveny součásti pro stavu čtvrtého.

V srpnu 1931 proběhla první škola bezmotorového létání v ČSR. Uspořádal ji PO MLL v Olomouci v Chomýži u Bystřice pod Hostýnem.

13.9.1931 letecký den Poličce.

V říjnu 1931 druhý kurs bezmotorového létání v Olomouci. Vedoucím byl Jan Hrbek. helo5296.jpg (222420 bytes) V pozadí kluzák Zögling 31 "1".

Od října 1931 Letka leteckého pluku 5 do března 1936.

16.10.1931 Ludvík Kratochvíl a přeletěl ze Zábřehu (okres Šumperk) do Olomouce. Stalo se tak  a tímto činem se dostalo Kratochvílovi veřejné publicity dokonce i v zahraničí. Samotný půlhodinový let byl bez problémů, ale přistání v Olomouci probíhalo za značně dramatických okolností, neboť zde vál silný nárazový vítr, který si s malým letadélkem dělal, co chtěl. Samotní vojenští piloti měli ten den v Olomouci kvůli počasí zákaz vzletů. Let i přistání konstrukce letadla naštěstí vydržela, ale po přistání při obhlídce letadla zůstalo Kratochvílovi v ruce výškové kormidlo. Domů se tedy z Olomouce vracel s letadlem naloženým na autě svého bratra. Na pozadí tohoto smělého letu údajně byla sázka, kterou tímto Kratochvíl vyhrál.

V listopadu 1931 Letka 39 se přesunula do Vajnor.


1.1.1932 se Hlavní letecký sklad přejmenoval na Zemský letecký sklad II. Kde byla Odbočka zemského leteckého skladu II? Vznikla Pomocná letka zemského leteckého skladu II.

V roce 1932 se v Zemském leteckém skladu II postavily dva větroně Kassel 20. Jeden byl předán Ústřednímu plachtařskému výboru MLL v Praze, druhý zůstal v Olomouci.

V roce 1932 se v Zemském leteckém skladu II postavil větroň Kassel 25 ale z neznámých důvodů byl veden pod typovým označením Kassel 26 "Dea". Využíván byl hlavně pro aerovleky. 

PO MLL v Olomouci byl na jaře roku 1932 první v ČSR, který vyzkoušel a zavedl autostarty kluzáku Zögling 31 opatřen gondolou (žlutě natřená - "kanár"), tj. starty ve vleku za jedoucím automobilem. První termické lety s kluzákem Albatros.

Téhož roku byly provedeny první aerovleky v ČSR s větroněm Kassel 20. Nácvik vleků i pro plachtaře z jiných skupin.

helo5273.jpg (237276 bytes) Letadlový park PO MLL v Olomouci a Propagační letky Olomouc v roce 1932.

helo5297.jpg (230595 bytes) Třetí kurs bezmotorového létání v Olomouci v roce 1932. V pozadí kluzák Zögling 31 "1".

helo5283.jpg (207688 bytes) Jediný olomoucký Letov Š 18 OK-LIH v roce 1932.

5.6.1932 Ludvík Kratochvíl zalétal KLZ.IV.

Tomáš Baťa, majitel firmy BAŤA, akciová společnost s chotí. Pilot Jindřich Brouček na křídle letounu Junkers F 13ge D-1608 najmutý od DeutscheSchuh A.G. Berlin. (12.7.1932 se továrník Tomáš Baťa a šéfpilot Jindřich Brouček zabili.)

V  srpnu 1932 Ludvík Kratochvíl se odhodlal k delším přeletům. Vzlétl v Olomouci a po mezipřistání ve Zlíně dolétl až do Piešťan. Zpáteční cesta byla rovněž s mezipřistáním ve Zlíně.

5.10.1932 Ludvík Kratochvíl přiletěl s KLZ.IV do Olomouce ke složení oficiální pilotní zkoušky. Jelikož ale jeho letadlo nemělo letové osvědčení, musel nakonec pilotní zkoušky absolvovat na jiném aeroklubovém stroji.

31.12.1932 zanikl Park leteckého pluku 2 .


helo5271.jpg (258603 bytes) První vlečný letoun v ČSR, Letov Š 10 OK-ILL v roce 1933. Vlečné zařízení je nad trupem.

helo5300.jpg (256968 bytes) Větroň Morava I, konstrukce Jana Hrbka. První let v Olomouci v roce 1933.

6.6.1933 Rudolf Stejskal na větroni Kassel 25 "Dea" vykonal první termický let v oblačné termice po aerovleku, v trvání 45 min., na trati Olomouc - Prostějov a zpět.

V červenci 1933 prof. Maňák a jeho synové Jiří a Josef Maňák z Českých Budějovic prodělali výcvik v létání ve vleku za autem a složili zkoušku "B".

1.8.1933 provedl olomoucký plachtař Cyril Kudlička nad Olomoucí sérii 14 přemetů na větroni Kassel 20.

2.8.1933 po vzletu pomocí aerovleku uskutečnil let v trvání 1 hod. a 31 min. nad malým svahem u Šternberka.

1. čs. závody v bezmotorovém létání v Olomouci. Kdy? Účast kluzáku Konice 1 od PO MLL v Konici.

PO MLL v Olomouci postavil větroň Grunau Baby II a větroň Morava.

7.10.1933 Jan Hrbek přelétl větroň Morava za motorovým letounem, řízeným Dr. L. Pospíšilem do Přerova, což byl tehdy první aerovlek provedený s větroněm domácí konstrukce a výroby.


Od 1.1.1934 Letecký pluk 2 patřil pod Zemské velitelství letectva Morava v Brně.

25.3.1934 provedl pilot Luboš Reis první termický let s větroněm Kassel 20 po vzletu aerovlekem. Vypnul se ve výšce 450 m, dosáhl výšky 1 100 m v době 25 min.

helo5281.jpg (203843 bytes) Letov Š 10 OK-LIA od Propagační letky MLL v Olomouci v roce 1934.

V červenci 1934 Jiří a Josef Maňák z Českých Budějovic prodělali výcvik v aerovlecích na větroni Kassel 20.

V srpnu 1934 se Letka 34 přesunula do Hradce Králové.

V srpnu 1934 z Hradce Králové se přesunula Letka 14.

12.8.1934 letecký den ve Žďáře nad Sázavou.

13.8.1934 se zabil Vojtěch Hanák a čet. asp. Němeček při předvádění se na svatbě sestry Hanáka. Letoun se zřítil na zahradu č.p. 6 (tj. u Hniličků) v Troubelicích (okres Olomouc). Letecká badatelna.

15.8.1934 se konal letecký den u Malého Dvora (obec Lesnice, okres Šumperk). MLL Olomouc tam vyslala letoun Letov Š 19W OK-ALL.


Od 1.4.1935 byla Letecká povětrnostní stanice 6 přejmenována na Leteckou povětrnostní stanici 6.

2.6.1935 nehoda letounu Avia Ba 33 "C-145" od Vojenského leteckého učiliště (VLÚ).

3.6.1935 polní pilot letec rtm. Zdeněk Ťok od Leteckého pluku 2 tragicky zahynul na Hanáckém leteckém dnu, hrob v Prostějově.

6.6.1935 byl slavnostně otevřen první vlastní hangár Letecké župy MLL v Olomouci.

Byl postaven za 425 000 Kč stavební firmou Schmalz na městském pozemku těsně u vojenského letiště v Neředíně. U této příležitosti se konal Hanácký letecký den. Kdy?

Od roku 1935 provoz kluzáků Zlín  Z V

helo5298.jpg (227127 bytes) Větroň Kassel 20 plachtařského odboru Olomouc. Letiště Neředín v roce 1935.

helo5299.jpg (331300 bytes) Větroň Kassel 26 "Dea" na letišti Neředín v roce 1935. V kabině Cyril Kudlička, stojící Metoděj Kluka.

helo5282.jpg (242690 bytes) Letov Š 20 OK-LEO byl na všech plochách červený.

V roce 1935 byla v rámci Propagační letky letecké župy MLL v Olomouci zřízena pilotní škola, která byla koncem roku 1935 převedena na samostatný spolek - Hanácký aeroklub Olomouc.

1.7.1935 byl v Prostějově František Fajtl jmenován pilotem letcem. Dne 2.7.1935 byl ve Vojenské akademii v Hranicích slavnostně vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Poté nastoupil v Olomouci. Po příchodu se podrobil přezkoušení u Cvičné letky leteckého pluku 2. Pak jej přiděli k Letce 8.

1.9.1935 vznikla Letecká radiotelegrafní stanice 4.

Album pana Františka Salcmana 1935-36.

V roce 1935-36 byl v dílnách PO MLL v Olomouci pod vedením Ladislava Koutného při stavebních nákladech 19 000 Kč postaven větroň ing. Václava Ošťádala a ing. Jana Golda VSB-35 "Olomouc". Větroň úspěšně létal na Rané.

Aeroklub M. L. L. v Olomouci. Od kdy?

Stav motorových letounů MLL. ke dni 20.11.1935 .


Stavba dvojmístného kluzáku EL 2 M Šedý vlk. Zakoupil ho PO MLL v Prostějově.

30.4.1936 východně letiště havaroval por. Rostislav Lakomý s Avií B 534.86 "G6" od Letky 36.

Pro III. národní soutěž plachtařů MLLŽilině bylo stavěno mnoho nových konstrukcí větroňů. ÚPO MLL vypsalo národní soutěž na nové konstrukce výkonných větroňů právě se zřetelem na blížící se závody. V této soutěži dostal třetí cenu větroň konstruktéra ing. Jaromíra Chlupa CH 2 Duha-Malva, který byl postaven v dílnách PO MLL v Olomouci.

Plachtaři PO MLL v Olomouci létali s větroněm Grunau Baby II "Lída".

srpnu 1936 ve Žďáře uspořádán další letecký den.

19.10.1936 se František Fajtl od Letky 5 stal pobočníkem velitele První peruti leteckého pluku 2.


1.1.1937 vznikla Letecká skupina štábu IV. sboru. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Jaroslav Rýdl.

1.1.1937 se velitelství Zemského leteckého skladu II přejmenovalo na velitelství Leteckého skladu 2. Funkci velitele skladu zastával plk. technické zbrojní služby letectva Ing. Jan Urban. Pomocná letka zemského leteckého skladu II se přejmenovala na Pomocnou letku leteckého skladu 2.

8.3.1937 začala stavba větroně CH-2.2 Duha "OK-MARIO"  ve Státní čsl. odborné škole pro zpracování dřeva v Hodolanech. Stavbu řídil i prováděl Ladislav Koutný, jako zaměstnanec Místní skupiny MLL Olomouc s dalším zaměstnancem MLL a za pomoci studentů školy, později s dalším zaměstnancem MLL. Výrobu a montáž kování řídil sám konstruktér ing. Jaromír Chlup. Stavba byla ukončena 26.6.1937 v dílně Hanáckého aeroklubu. Dne 27.6.1937 byl větroň zalétán za motorovým letounem piloty ing. Chlupem a Metodějem Klukou a poté byla Duha slavnostně pokřtěna na OK-MARIO, jménem syna sponzorů stavby, majitelů Obchodního domu ASO, manželů Androvových.

helo5301.jpg (244766 bytes) Slavnostní křest větroně CH 2 Duha "OK-MARIO". Zleva ing. Chlup, Prachař, Sedláček, Andrová, Rubringerová.

Od 28.4.1937 nesl Letecký pluk 2  čestné jméno "Letecký pluk Edvarda Beneše".

helo5284.jpg (262520 bytes) Beta-Minor Be 50 OK-EAF, Hanácký aeroklub Olomouc. Sloužil v letech 1937-1939.

helo5302.jpg (221352 bytes) Větroň VSB 35 "OK-OLOMOUC" na letišti Neředín v roce 1937.

helo5285.jpg (256847 bytes) Dvoumístná Praga E 114 Air Baby.

helo5286.jpg (294461 bytes) Sportovní letoun Zlín XII s motorem Persy.

helo5290.jpg (239245 bytes) Beneš-Mráz Be 60 Bestiola OK-LOG, Hanácký aeroklub Olomouc.

helo5289.jpg (252413 bytes) Pilotní žáci akce "1000 pilotů republice" u letounu Praga E 39G OK-ECC. Zleva dole: Dostálek, Friml, Valoušek; nahoře: Sladký, Tichý.

6.6.1937 bylo slavnostně otevřeno nové civilní letiště Olomouc-Holice. Během vystoupení na leteckém dni v Olomouci-Neředíně vysadil motor Avii B 534.22 "G1" od Letky 36. Čet. Jan Holoubek při nouzovém přistání zabil mechanika čet. Františka Erbena od Letky 8, dále došlo k poškození letounů Aero MB 200.11 od Letky 84 a Avie Ba 122.10 pilota Petra Širokého.

Přesun civilů do Holic. Hangár MLL v Něředíně byl prodán vojenské správě, která jej využívala jako sklad.

1.10.1937 vznikla Letka 33, Letka 51 a Letka 62.

1.10.1937 vzniklo velitelství Letecké povětrnostní ústředny 2.

3.12.1937 na letišti slavnostní odhalení pomníku na paměť 76 příslušníků od Leteckého pluku 2, kteří padli při výkonu letecké služby od převratu do dnešního dne.


Stálé vojenské letiště Olomouc I. Rozměry 870 x 900 m. Hangáry a skladové prostory.

V lednu 1938 se velitelství Druhé perutě leteckého pluku 2 , Letka 7, Letka 8 a Letka 62 přestěhovaly do Vyškova.

13.6.1938 por. František Fajtl od Letky 5 byl poslán do stíhacího kurzu ve Stichovicích. Kurz ukončen koncem 12.8.1938. Poté se vrátil do Olomouce. Dne 1.9.1938 byl oficiálně určen ke stíhacím pilotům.

20.7.1938 u obce Březce (okres Olomouc) zřícení letoun Aero A 100.31 od Letky 63. Pilot čet. Jaroslav Šála se zachránil pomocí padáku, ppor. Jaroslav Stehlík zahynul. Letecká badatelna.

Ortofotomapa 1.7.1938.

Na ortofotomapě je u bývalého hangáru MLL ještě letoun. Poté tam byl autopark.

Teritoriální obrana proti letadlům TOPL. Podrobnosti.

Olomoucká Skupina OPL I/152 měla v podřízenosti baterie 1 a 10/152 s 9 cm PLK vz.12/20 a tři stálé roty kulometů proti letadlům 1/3, 2/3, 1/6 srKPL. Jednalo se organizační celky, které byly vytvořeny až v době uvádění čs. armády do stavu zvýšené bojové pohotovosti během mnichovské krize, konkrétně v době vyhlášení tzv. „plánu C“, tj. povolání záložníků na zvláštní cvičení realizované 13.9.1938. Celkem bylo vytvořeno 48 srKPL, které většinou dosáhly bojové pohotovosti 15.9.1938. Každá z těchto rot disponovala 12 ks 7,92 mm kulometu vz. 26, rozdělených do tří čet.

9.8.1938 přeletěl nad letištěm německý vojenský letoun.

1.9.1938 v 16.55 přistál letoun Miles Mohawk G-AEKW pilota Lindbergha a jeho ženy Anne. Ti na cestě z Krakova do Prahy kvůli počasí přistáli v Olomouci-Neředíně. Byli slavnostně přijati. Tlumočil por. František Fajtl.

2.9.1938 odletěli v doprovodu tří Avií B.534 do Prahy-Ruzyně, kde přistáli v 12.30 hodin. VHU.

 

Velitelství Leteckého pluku 2 (plk. let. V. Květoň) k 1.9.1938.

Velitelství První peruti leteckého pluku 2. Velitel mjr. let. František Mikala.

Velitelství Třetí peruti leteckého pluku 2. Velitel pplk. let. Václav Liška.

Velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 2. Velitel pplk. let. František Kabeláč.

Cvičná letka leteckého pluku 2.

Náhradní letka leteckého pluku 2.

Technická letka leteckého pluku 2. Velitel škpt. let. Karel Vorlíček.

Pomocná letka leteckého skladu 2.

Sklad leteckého skladu 2.

Dílny leteckého skladu 2.

 

12.9.1938 bylo aktivováno velitelství Ústředny hlásné služby Olomouc mimo mobilizační plány. Krycí jméno K. Velitel mjr. let. Václav Kapras. Ve věcech odborných podléhala veliteli Hlavní ústředny hlásné služby, ve věcech ostatních veliteli Velitelství zemského letectva v Brně a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva II. armády.

14.9.1938 se Letka 5 přesunula do Dvora Papůvky.

14.9.1938 se Letka 14 přesunula do Holic.

14.9.1938 se Letka 14 přesunula se na polní letiště Ivanovice na Hané (okres Vyškov).

14.9.1938 se Letka 36 přesunula do Prostějova.

14.9.1938 se Letka 63 přesunula do Přerova.

 

15.9.1938 byl stíhač por. František Fajtl poslán do Kbel na dvoutýdenní pilotní výcvik na vícemotorových letounech.

 

19.9.1938 bylo velitelství První peruti leteckého pluku 2 přejmenováno na velitelství Páté peruti leteckého pluku 2 a ihned se přesunulo se na polní letiště Ivanovice na Hané (okres Vyškov).

19.9.1938 se velitelství Třetí peruti leteckého pluku 2 přesunulo do Tovačova (okres Přerov).

19.9.1938 se Letka 33 přesunula do Tovačova.

19.9.1938 se Letka 35 přesunula do Tovačova.

19.9.1938 se Letka 51 přesunula do Prostějova.

19.9.1938 vznikla Letka 52.

V Olomouci byla mobilizační stanice.

Mobilizační těleso 109 vzniklo z velitelství IV. sboru. Ve skupině A vytvořilo Leteckou skupinu štábu XIII. hraničního pásma, ve skupině B vytvořilo Leteckou skupinu štábu IV. sboru a ve skupině C vytvořilo Leteckou skupinu IV. sborové oblasti.

Mobilizační těleso 602 vzniklo z Leteckého pluku 2. Vytvořeno celkem 26 mobilizovaných útvarů. Mobilizační stanice Olomouc, Přerov a Vyškov.

Mobilizační těleso 608 vzniklo z Leteckého skladu 2 a Odbočky leteckého skladu 2. Vytvořeno celkem 12 mobilizovaných útvarů. Mobilizační stanice Olomouc a Prostějov.

V září 1938 letiště mělo stupeň dokončení 100 %, plné vybavení, ubikace ve městě.

 

24.9.1938 byla Letecká skupina štábu IV. sboru začleněna do Mobilisačního tělesa 109.

24.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma v sestavě Mobilisačního tělesa 109 jako součást mobilizovaného útvaru 109-A-1. Krycí jméno Rostislav 10. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Jaroslav Rýdl.

24.9.1938 bylo velitelství Leteckého pluku 2 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 602.

Škpt. let. Josef Duda od Letky 45 byl pověřen velícími povinnostmi v SV Olomouci. Velel Třetí peruti leteckého pluku 2 od 24.9.1938 Polní peruť III/2, velitelství začleněno do sestavy Mobilisačního tělesa 602 jako součást mobilizovaného útvaru 602-A-9. Polní letka 33 a Polní letka 35.

24.9.1938 byla Letka 52 zařazena do Mobilisačního tělesa 602 mimo mobilizační plány. Vznikla Letka 52. Krycí jméno ? Velitel por. let. Otakar Korec, od 1.10.1938 npor. let. Rostislav Lakomý. Podléhala III. peruti leteckého pluku 2, velitelství.

24.9.1938 bylo velitelství Náhradní perutě leteckého pluku 2 začleněno do sestavy Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-C-1. Vznikla Náhradní peruť leteckého pluku 2. Velitel pplk. let. František Kabeláč.

24.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 2 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 602 jako součást mobilizovaného útvaru 602-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 2. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 2.

24.9.1938 byla Náhradní letka leteckého pluku 2 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 602 jako součást mobilizovaného útvaru 602-C-1. Vznikla První náhradní letka leteckého pluku 2 a Druhá náhradní letka leteckého pluku 2. Podléhaly veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 2.

24.9.1938 bylo velitelství Letecké povětrnostní ústředny 2 začleněno do stavu Mobilisačního tělesa 602.

24.9.1938 byla Letecká povětrnostní stanice 6 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 602.

24.9.1938 byla Letecká radiotelegrafní stanice 4 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 602.

24.9.1938 byla Technická letka leteckého pluku 2 začleněna do stavu Mobilisačního tělesa 602.

24.9.1938 bylo velitelství Leteckého skladu 2 začleněno stavu Mobilizačního tělesa 608.

24.9.1938 byla Pomocná letka leteckého skladu 2 začleněna stavu Mobilizačního tělesa 608.

24.9.1938 vznikla Náhradní technická letka leteckého pluku 2, v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako součást mobilizovaného útvaru 602-C-1. Velitel npor. let. František Machálek.

 

25.9.1938 se Letka 52 přesunula do Tovačova (okres Přerov).

25.9.1938 vzniklo velitelství Leteckého parku 72 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-1. Krycí jméno ? Velitel pplk. technické zbrojní služby let. Ing. Miloslav Reitler. Podléhalo veliteli Velitelství zemského letectva v Brně a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva II. armády.

25.9.1938 vznikly Sloučené parkové dílny 72 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako součást mobilizovaného útvaru 608-B-1. Krycí jméno ?. Velitel ? Podléhaly veliteli Leteckého parku 72.

25.9.1938 vznikla Letecká pracovní rota 72 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-A-6. Krycí jméno ?. Velitel ? Podléhala veliteli Leteckého parku 72.

25.9.1938 vznikla Záloha leteckého materiálu 72 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-1. Krycí jméno ? Velitel ? Podléhala veliteli Leteckého parku 72.

 

25.9.1938 vzniklo velitelství Leteckého parku 74 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-8. Krycí jméno ? Velitel škpt. technické zbrojní služby let. Ing. Josef Havránek. Podléhalo veliteli Velitelství zemského letectva v Brně a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva IV. armády.

25.9.1938 vznikly Sloučené parkové dílny 74 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako součást mobilizovaného útvaru 608-B-8. Krycí jméno ?. Velitel ?. Podléhaly veliteli Leteckého parku 74.

25.9.1938 vznikla Letecká pracovní rota 74 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-A-13. Krycí jméno ?. Velitel ?. Podléhala veliteli Leteckého parku 74.

25.9.1938 vznikla Záloha leteckého materiálu 74 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-1. Krycí jméno ? Velitel ? Podléhala veliteli Leteckého parku 74.

 

25.9.1938 vzniklo velitelství Leteckého skladu 2 v sestavě Mobilizačního tělesa 608  jako mobilizovaný útvar 608-C-1. Funkci velitele skladu zastával plk. technické zbrojní služby letectva Ing. Jan Urban.

25.9.1938 vznikla Pomocná letka leteckého skladu 2 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako součást mobilizovaného útvaru 608-C-1. Funkci velitele letky zastával npor. let. Bohumil Jaroušek a od 15.10.1938 škpt. let. Mikuláš Šapošnikov. Podléhala veliteli Leteckého skladu 2.

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 4 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-2. Krycí jméno ? Velitel ? Podléhaly veliteli Leteckého skladu 2.

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 5 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-3. Krycí jméno ? Velitel ?

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 6 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-4. Krycí jméno ? Velitel ?

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 10 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-11. Krycí jméno ? Velitel ppor. let. Josef Fiala.

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 11 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-12. Krycí jméno ? Velitel ?

25.9.1938 vznikly Polní letecké dílny 12 v sestavě Mobilizačního tělesa 608 jako mobilizovaný útvar 608-B-13. Krycí jméno ? Velitel ?

 

26.9.1938 byl por. František Fajtl poslán z Kbel zpět do Olomouce, kde byl přidělen k Letce 63 v Přerově.

 

26.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu IV. sboru v sestavě Mobilisačního tělesa 109 jako součást mobilizovaného útvaru 109-B-3. Krycí jméno Myslbek 10. Funkci přednosty skupiny zastával ?

26.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu IV. sborové oblasti v sestavě Mobilizačního tělesa 109 jako součást mobilizovaného útvaru 108-B-6. Funkci přednosty skupiny zastával ?

26.9.1938 vznikla Kurýrní letka 102.

26.9.1938 vznikla Letecká fotografická četa 72 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-17. Krycí jméno ? Velitel ? Podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Brně a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva II. armády.

26.9.1938 vznikla Letecká fotografická četa 91 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-18. Krycí jméno ? Velitel ? Podléhala veliteli Velitelství letectva hlavního velitelství a od 14.10.1938 veliteli Velitelství letectva II. armády.

26.9.1938 vznikla Letecká povětrnostní stanice 6 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-C-2.

26.9.1938 vzniklo velitelství Polní povětrnostní ústředny 72 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-20. Krycí jméno Rám. Velitel por. let. František Bauer.

26.9.1938 vznikla Polní povětrnostní stanice 8 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-22. Podléhala veliteli Polní povětrnostní ústředny 72.

26.9.1938 vznikla Polní povětrnostní stanice 10 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-23.  Podléhala veliteli Polní povětrnostní ústředny 72.

26.9.1938 vznikla Polní povětrnostní stanice 13 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-24.  Podléhala veliteli Polní povětrnostní ústředny 72.

26.9.1938 vznikla Polní povětrnostní stanice 14 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-A-25.  Podléhala veliteli Polní povětrnostní ústředny 74.

26.9.1938 vznikla Letecká radiotelegrafická stanice 4 v sestavě Mobilisačního tělesa 602 jako mobilizovaný útvar 602-C-6.

26.9.1938 se velitelství Leteckého parku 72 přesunulo do Topolan (dnes Olomouc-Topolany).

26.9.1938 se Sloučené parkové dílny 72 přesunuly do Topolan.

26.9.1938 se Záloha leteckého materiálu 72 přesunula do Topolan.

26.9.1938 se Letecká pracovní rota 72 přesunula do Topolan. 

26.9.1938 se Polní letecké dílny 4 přesunuly do Topolan.

26.9.1938 se Polní letecké dílny 6 přesunuly do Topolan.

26.9.1938 se Polní letecké dílny 5 přesunuly do Prostějova.

26.9.1938 se Polní letecké dílny 10 přesunuly do Brna.

26.9.1938 se Polní letecké dílny 11 přesunuly do Brna.

26.9.1938 se Polní letecké dílny 12 přesunuly do Brna.

 

27.9.1938 por. František Fajtl a četař Bartoš přeletěli s letounem Aero A 100 k Letce 63 do Přerova.

 

27.9.1938 vzniklo Velitelství letectva II. armády ve stavu Mobilizačního tělesa 103 jako součást mobilizovaného útvaru 103-A-1. Krycí jméno Jirásek. Funkci velitele letectva zastával plk. let. Jaroslav Plass. Ve věcech odborných podléhalo veliteli Velitelství letectva hlavního velitelství a od 14.10.1938 přednostovi III. odboru (leteckého) ministerstva, ve věcech ostatních podléhalo veliteli II. armády.

27.9.1938 se Kurýrní letka 102 přesunula do Vyškova.

27.9.1938 se Letecká fotografická četa 91 přesunula do Vyškova.

27.9.1938 se Polní povětrnostní stanice 8 přesunula do Šumperka.

27.9.1938 se Polní povětrnostní stanice 10 se přesunula do Opavy.

27.9.1938 Polní povětrnostní stanice 13 se přesunula do Frenštátu pod Radhoštěm.

27.9.1938 Polní povětrnostní stanice 14 se přesunula do Kroměříže.

27.9.1938 se velitelství Leteckého parku 74 přestěhovalo do Brna.

27.9.1938 se Letecká pracovní rota 74 přesunula do Brna.

27.9.1938 se Sloučené parkové dílny 74 přesunuly do Brna.

27.9.1938 se Záloha leteckého materiálu 74 přesunula do Brna.

 

28.9.1938 vzniklo velitelství Cvičné peruti II. Krycí jméno Palma. Velitel npor. let Josef Hartman, od 1.10.1938 škpt. let. Justin Ďurana a od 10.10.1938 škpt. let Josef Wyzula. Ve věcech odborných podléhalo přednostovi Třetího odboru (leteckého) ministerstva, ve věcech ostatních veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 2.

28.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 2 přejmenována na První letku cvičné peruti II. Podléhala veliteli Cvičné peruti II. Velitel por. let. Vojtěch Svozil.

----------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

2.10.1938 se velitelství Polní povětrnostní ústředny 72 přesunulo do Piešťan.

2.10.1938 z Šumperka se přesunula Polní povětrnostní stanice 8.

2.10.1938 z Opavy se přesunula Polní povětrnostní stanice 10.

2.10.1938 z Frenštátu pod Radhoštěm se přesunula Polní povětrnostní stanice 13.

2.10.1938 z Kroměříže se přesunula Polní povětrnostní stanice 14.

aa.png (466402 bytes)

4.10.1938 z Červenky se přesunula Letka 5.

5.10.1938 z Vyškova se přesunula Letecká fotografická četa 91.

7.10.1938 vznikl Letecký pluk 2.

7.10.1938 se Letecká skupina štábu IV. sboru přesunula do Prostějova.

7.10.1938 ze Studénky přiletěl pilot Matěna s T 001 OK-TAN.

7.10.1938 ze Studénky přiletěl rtm. Murcek s T 101 OK-TAO.

7.10.19638 ze Studénky přiletěl T 201 OK-TAS.

7.10.1938 ze Studénky přiletěl pilot Matěna s T 301 OK-TAT do Leteckého skladu 2.

8.10.1938 se Velitelství letectva II. armády  přesunul

8.10.1938 se Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma přesunula do Holešova.

8.10.1938 z Piešťan se přesunulo  velitelství Polní povětrnostní ústředny 72.

11.10.1938 byla Letecká skupina štábu IV. sborové oblasti demobilizována.

11.10.1938 z Prostějova se přesunula Letecká skupina štábu IV. sboru.

12.10.1938 z Holešova se přesunula Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma.

12.10.1938 byla Letecká skupina štábu IV. sboru demobilizována.

12.10.1938 z Tovačova se přesunula Letka 14.

12.10.1938 z Topolan se přesunulo velitelství Leteckého parku 72.

12.10.1938 z Topolan se přesunuly Sloučené parkové dílny 72.

12.10.1938 z Topolan se přesunula Letecká pracovní rota 72.

12.10.1938 z Topolan se přesunula Záloha leteckého materiálu 72.

12.10.1938 z Topolan se přesunuly Polní letecké dílny 4.

12.10.1938 z Topolan se přesunuly Polní letecké dílny 6.

13.10.1938 bylo velitelství Cvičné peruti II demobilizováno.

13.10.1938 byla První letka cvičné peruti II demobilizována.

15.10.1938 z Otrokovic se přesunula III. peruť leteckého pluku 2, velitelství.

15.10.1938 z Otrokovic se přesunula Letka 33.

15.10.1938 z Otrokovic se přesunula Letka 35.

15.10.1938 z Otrokovic se přesunula Letka 52.

17.10.1938 z Brna se přesunulo velitelství Leteckého parku 74.

17.10.1938 z Brna se přesunula Letecká pracovní rota 74.

17.10.1938 z Brna se přesunuly Sloučené parkové dílny 74.

17.10.1938 z Brna se přesunula Záloha leteckého materiálu 74.

20.10.1938 z Brna se přesunuly Polní letecké dílny 12.

20.10.1938 z Vyškova se přesunula Kurýrní letka 102.

21.9.1938 byla Kurýrní letka 102 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká fotografická četa 91 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká fotografická četa 72 demobilizována.

21.10.1938 bylo velitelství Polní povětrnostní ústředny 72 demobilizováno.

21.10.1938 byla Letecká povětrnostní stanice 6 demobilizována.

21.10.1938 byla Polní povětrnostní stanice 8 demobilizována.

21.10.1938 byla Polní povětrnostní stanice 10 demobilizována.

21.10.1938 byla Polní povětrnostní stanice 13 demobilizována.

21.10.1938 byla Polní povětrnostní stanice 14 demobilizována.

21.10.1938 byla Letecká radiotelegrafická stanice 4 demobilizována.

21.10.1938 bylo velitelství Ústředny hlásné služby Olomouc demobilizováno.

21.10.1938 bylo velitelství Leteckého parku 72 demobilizováno.

21.10.1938 byly Sloučené parkové dílny 72 demobilizovány.

21.10.1938 byla Letecká pracovní rota 72 demobilizována.

21.10.1938 byla Záloha leteckého materiálu 72 demobilizována.

21.10.1938 bylo velitelství Leteckého parku 74 demobilizováno.

21.10.1938 byla Letecká pracovní rota 74 demobilizována.

21.10.1938 bylo velitelství Leteckého skladu 2 demobilizováno.

21.10.19389 byla Pomocná letka leteckého skladu 2 demobilizována. 

21.10.1938 byly Polní letecké dílny 12 demobilizovány.

22.10.1938 byla Náhradní technická letka leteckého pluku 2 demobilizována.

22.10.1938 byla Letecká skupina štábu XIII. hraničního pásma demobilizována.

22.10.1938 byla III. peruť leteckého pluku 2, velitelství demobilizována.

22.10.1938 byla Letka 33 demobilizována.

22.10.1938 byla Letka 35 demobilizována.

22.10.1938 byla Letka 52 demobilizována.

22.10.1938 bylo velitelství Náhradní perutě leteckého pluku 2 demobilizováno.

22.10.1938 byla První náhradní letka leteckého pluku 2 demobilizována.

22.10.1938 byla Druhá náhradní letka leteckého pluku 2 demobilizována.

22.10.1938 byly ČLH propuštěny z armádní podřízenosti zpět pod pravomoc ministerstva vnitra. Četnická letecká hlídka Staré Město (u Moravské Třebové) přiletěla ze Starého Města u Moravské Třebové. Založena Četnická letecká hlídka Olomouc v Bystré. 

Četnická letecká hlídka Moravská Ostrava přiletěla z Moravské Ostravy a 7.11.1938 do Německého Brodu.

16.11.1938 z Piešťan se přesunula IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství. Velitel pplk. let. Josef Heřmanský.

16.11.1938 z Piešťan se přesunula Letka 36.

16.11.1938 z Piešťan se přesunula Letka 51.

16.11.1938 z Prievidze se přesunuly Polní letecké dílny 10 a byly ihned demobilizovány.

16.11.1938 ze Spišské Nové Vsi se přesunuly Polní letecké dílny 11 a byly ihned demobilizovány.

18.11.1938 byla Letka 36 demobilizována.

18.11.1938 byla Letka 51 demobilizována.

Ve Zprávě MNO hlavního štábu pro parlament z 29.11.1938 je stav letišť v ČSR. Letiště hotová, která zůstanou v používání jako nezbytně nutná. Stálá vojenská letiště obsazena trvale vojenskou leteckou posádkou. První dvě používají současně letecké továrny. Jsou to Praha-Kbely, Praha-Letňany, Milovice, Prostějov I, Prostějov II, Německý Brod, Olomouc-Neředín, Vyškov, Přerov, Spišská Nová Ves, Trenčín, Plzeň-Škvrňany, Malacky.

Por. František Fajtl od Letky 63 v Přerově létal do Olomouce, kde cvičil na stíhačkách B.534 od Letky 35 a Letky 33.


3.3.1939 por. František Fajtl od Letky 63 v Přerově měl poslední cvičný let na olomoucké stíhačce B.534 - přelet z Olomouce do Piešťan.

4.3.1939 por. František Fajtl od Letky 63 v Přerově měl poslední let na letounu Aero A.211 - přelet z Olomouce do Přerova.

15.3.1939 neletové počasí.

15.3.1939 v 7 hodin ráno přijel německý kapitán s několika vozy a asi 60 vojáky. Žádal předání zbraní a veškerého materiálu. Letiště předal velitel Třetí peruti leteckého pluku 2 a letiště pplk. Václav Liška. Hobby Historie 21/2013

Podrobnosti.

Letecký sklad 2 Na Šibeníku převzali Němci. Práce v dílnách pokračovala.

Ukořistěné letouny Š.328 od Letky 5 , , .

Avia B.534 s novými znaky .

Kam odletěly čs. letouny?

17.3.1939 z Breslau-Schöngarten se přesunula I./JG 331 s letouny Bf 109 D. MAPA.

31.3.1939 zrušena ČLH Olomouc.

Od 1.4.1939 Luftgau-Kommando VIII.

21.4.1939 se I./JG 331 přesunula zpět do Breslau-Schöngarten.

Kdy se z Pardubic přesunula I./ZG 76 na přeškolení na těžké stíhací letouny Bf 110 B/C? Podrobnosti.

2./ZG 76 .

Bf 110 B "M8+BL" od 3./ZG 76 .

.

.

Bf 110 B "??+CL" od 3. Staffel

.

AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Olmütz. (?) Kde?

Stavební úřad letectva (Bauleitung der Luftwaffe Olmütz/Mähren), letecký sklad (Flugdepot 2), kde byla soustředěna ukořistěná československá letecká technika. Odtud si například Slováci odebrali v letech 1941-43 celkem 21 letounů Š.328 pro doplnění stavu svého letectva a v roce 1942 školní letouny E.39 a E.241, vyrobené pro ně v Praze.

K 1.7.1939 vznikl Fliegerhorst-Kommandantur Olmütz (Velitelství letiště), podřízeno Flughafen-Bereichs-Kommando Brünn (Velitelství letištní oblasti), podřízeno Luftgau-Kommando VIII.

Z Hradce Králové se přesunula III./KG 77 s Do 17. Kdy?

Letoun Do 17 E-1 či F-2 "3Z+??" od I./KG 77 z Kbel. (Na kterém letišti?)

31.7.1939 zrušen Letecký pluk 2.

25.8.1939 se I./ZG 76 přesunula na letiště Ohlau Oława (Märzdorf Marcinkowice). Podrobnosti. MAPA.

Asi 25.8.1939 se III./KG 77 s 34 (26) kusy Do 17 přesunula na letiště Brieg Brzeg. MAPA.

---------- 1.9.1945 Němci přepadli Polsko ----------

Od září 1939.Flughafen-Bereichs-Kommando Brünn podřízeno Luftgau-Kommando XVII. Fliegerhorst-Kommandantur Olmütz se změnil na Flugplatzkommando A 12/XVII.

21.9.1939 se přesunula I./JG 77 s Bf 109. MAPA.

24.9.1939 se I./JG 77 přesunula do Breslau-Schöngarten. MAPA.

28.9.1939 z letiště Radom Mazowszany-Kacin do Olomouce přelétla mezi 8.45-10.25 hod. 3./ZG 76MAPA.

29.9.1939 z letiště Radom Mazowszany-Kacin do Olomouce přelétla 3./ZG 76.

30.9.1939 z letiště Radom Mazowszany-Kacin do Olomouce přelétl zbytek vzdušného sledu ZG 76.

1.10.1939 dorazil do Olomouce pozemní sled skupiny ZG 76.

V říjnu se I./ZG 76 přesunula na letiště Bönninghardt. MAPA.

V říjnu 1939 se z Straubingu přesunula Schule/FAR. 24. Satelitní letiště v Holicích, Přerově a v Kroměříži. MAPA.

Koncem roku 1939 osazenstvu leteckých dílen oznámeno, že dílny Na Šibeníku budou přejmenovány na Flugzeugwerke Letov A.G., Prag, Werk II. Olmütz. Všichni zaměstnanci dostali od MNO k 31.12.1939 výpověď s tím, že mohou dál zůstat v zaměstnání za dosavadních platových podmínek.


Dva cvičné dvouplošníky He 72 Kadett, v popředí WNr. 1149 "PP+NA" a vzadu "DK+NX". Dále je v pozadí rozeznatelná řada cvičných strojů, jako např. Go 145, Fw 58, Fw 56, Ar 65 a další.

 Kl 35 B "PT+NY".

Aero A 304 "BH+AI" he112.jpg (48633 bytes).

7.8.1940 u obce Jakubovice (okres Šumperk) narazil do svahu za pěkného počasí německý letoun W 34 od Schule/FAR. 24. Čtyřčlenná posádka zahynula. Letecká badatelna.


Š.528 "BO+DL" v letech 1941-42 helo5356.jpg (114892 bytes). V Olomouci sloužily vlečné Š.328. Sloužily zde i tři B.534.

30.3.1941 přejmenování Velitelství letištní oblasti na Flughafen-Bereichs-Kommando 3/XVII.

1.10.1941 se přejmenovala na FFS A/B 24.


Od března 1942 se Luftschutz (Protiletecká ochrana) dělila podle důležitosti na I., II. a III. řád. Luftschutz I. řádu byla v Praze, Plzni, Olomouci, Brně a Ostravě, kde byly oddíly Luftschutz vojensky organizované, uniformované a speciálně vycvičené.

11.4.1942 z Dessau přiletěla I./JG 52 s Bf 109. (Stab/JG 52 a II./JG 52 byla v Plzni.) Velitel Gruppenkommandeur I./JG 52 Hauptmann Karl-Heinz Leesmann - nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (23.7.1941). hel066.jpg (41662 bytes) Dne 25.7.1943 zahynul.

17.5.1942 odletěla na východní frontu.

Letištní plocha byla jihozápadním směrem rozšířena a její rozměr byl 900 x 1000 m. Dřevěné hangáry typu Ehrenvald byly zbourány, a na jejich místě byl v roku 1942 postaven nový hangár typu HOBAG (zbourán v roce 1955, boční přístavky tohoto hangáru zůstaly zachovány). Vzniká i nový barákový tábor s ubikacemi (po pravé straně cesty směrem od letiště k Olomouci). K železobetonovému hangáru byla přistavena zděná přístavba s kancelářemi a ubikacemi. Dalšími stavbami byly: kancelářská budova, dřevěné převlékárny, dílenská budova a benzínová čerpací stanice.

3.7.1942 v Olomouci měli mezipřistání slovenští letci, kteří se vraceli z přeškolení na Bf 109 E v dánském Grøve do Piešťan. Skupinu osmich slovenských pilotov viedol nemecký inštruktor Oblt. Reinwald. 

5.7.1942 dorazil další slovenský Bf 109. 

25.8.1942 dorazily zbylé tři slovenské stroje.

20.9.1942 bolo na letisku v Trenčianskych Biskupiciach prevzatých prvých 6 strojov Caudron C.445M Goéland, ktoré prileteli z Olomouca, kde boli uskladnené - išlo o lietadlá v.č. 804, 805, 819, 821, 822 a 823. Spolu s predvádzacím lietadlom (v.č. 812), ktoré bolo na Slovensku už od 20.8.1942 teda disponovali Slovenské vzdušné zbrane koncom septembra 1942 už siedmimi lietadlami. Dme 9.11.1942 došlo k dohode ministra obrany generála Čatloša s generálmajorom Keiperom o dodávke dvoch ďalších lietadiel nad rámec objednaných kusov. Zároveň bola vznesená požiadavka na úpravu dvojice lietadiel na prepravu zranených vojakov. Z dôvodu prestavby a navýšenia objednávky sa ďalšia dodávka realizovala postupne. 2.2.1943 boli prevzaté lietadlá v.č. 863 a 864, 22.2.1943 desiate lietadlo s výrobným číslom 865 a 23.7.1943 prileteli z Olomouca posledné dve lietadlá upravené na sanitnú službu (v.č. 935 a 936). Sanitné lietadlá dostali označenie C.445M zdrav (pozn.: je možné že tieto lietadlá neboli len upravené C.445M, ale išlo o špeciálnu sanitnú verziu C.447).


29.1.1943 přeletěla FFS A/B 24 do Kitzingenu. MAPA.

V únoru 1943 v Olomouci reformována FFS C 12 s He 111, Ju 52, Ju 86 a dalšími. Satelitní letiště Holice a Přerov.

Od února 1943 Flugplatzkommando A 12/XVII podřízeno Flughafen-Bereichs-Kommando 2/XVII (Velitelství letištní oblasti) ve Kbelích, podřízeno Luftgau-Kommando XVII.

Letecká hláska FluKo 23 na letišti patřila pod Flugmelde Zentrale Brünn. Od kdy?

15.10.1943 byla FFS C 12 přeznačena na FFS B 12.

V roce 1943 byly německou okupační správou projektován systém využití podzemních minových chodeb fortu na letecké kryty. Tento projekt byl realizován v letech 1944-1945 a zahrnoval propojení podzemních minových chodeb „E“ a „L“ s betonovými kryty a výstupy na koliště v čele fortu, a dále napojení betonové chodby na podzemní minovou chodbu „O“ s výstupem do prostoru koliště na pravé straně fortu. Z této doby také pocházejí dochované pozůstatky čerpacích zařízení ve studnách podzemních minových chodeb. Zdroj.


Německá říše vlastnila Flugzeugwerke Letov A.G., Prag, Werk II. Olmütz, 23.6.1944 jej odkoupila Flugzeugwerke Letov A.G., Prag. Měly se zde montovat letouny. Opravy německých automobilů pro Wehrmacht.

Flugzeugwerke Letov A.G., Prag, Werk II. Olmütz. Výroba křídel letounů Bf 109. Výroba a montáž Bf 109 v protektorátu.

Podnik Milo dodával kryty chladičů kapaliny v křídle letounů Bf 109. Výroba a montáž Bf 109 v protektorátu.

Firma Sigmund-Chema v Lutíně vyráběla trupy letounů Bf 109, které se po vlastní ose dopravovaly na letiště v Olomouci ke konečné montáži a záletům. Od května 1944 montovány trupy Bf 109 G-6 nebo G-6/U4 a od poloviny roku pak Bf 109 G-14/U4. Výroba a montáž Bf 109 v protektorátu.

Zálety a předávací lety k útvarům vykonávala jednotka 1./Fl.Ü.G. 1 Flugzeugüberführungsgeswader 1 (Gruppe Süd-Ost).

V červenci 1944 byla FFS B 12 zrušena.

22.8.1944 letecká bitva východně Olomouce. Na bombardéry od 15th USAAF z Itálie zaútočily stíhačky od JG 3, JG 300, JG 53 a JG 5. Celkem 55 letounů vedených Maj. Franzem Götzem bylo navedeno na americký svaz zhruba v prostoru Lipníka nad Bečvou.

Že by po boji s americkými bombardéry pro nedostatek paliva přistály německé Bf 109 G-6/R6. Od JG 3?

24.8.1944 zřícení Fw 190 A-8 WNr. 681378 od IV.(Sturm)/JG 3. Pilot Uffz. Ulrich Töllner zraněn. Kde?

3.9.1944 průzkum jihoafrickým Mosquitem od No. 60 Squadron, SAAF.

Od října 1944 Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 218/VIII (Velitelství letiště).

Zálety Bf 109 se prováděly do prosince 1944 v Olomouci. Poté v Letňanech a Kralupech nad Vltavou.

Od prosince 1944 Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 218/VIII (Velitelství letiště) podřízen Flughafen-Bereichs-Kommando 5/VIII (Velitelství letištní oblasti.) v Brně.

17.12.1944 pravděpodobně Fw. Hubert Engst od 6./JG 300 sestřelil bombardér B-24J-15-FO S/N: 42-52025 "26" "Arsenic and Lace" od 756th BS, 461st BG, 15th USAAF z Itálie. Z posádky velitele 2/Lt Geralda R. Smithe přežilo pět mužů. Dopadl na Olomouc, jeho část skončila i přímo na neředínském hřbitově. Podrobnosti. Letecká badatelna.

18.12.1944 v 13.30 hod. na volné pole u továrny Zora se zřítil Fw 190 A-8 WNr. 738288 "černá 9" od 2./Erg. JG 1. Pilot Oblt. Wolfgang Habrich se zachránil pomocí padáku a byl zraněn. Letoun byl sestřelen zadním střelcem Sgt. Carnese z bombardéru B-17G "42-32110 od 416th BS, 99th BG, 15th USAAF z Itálie, který bombardoval Odertal dnes Zdzieszowice.


V noci z 2.2. na 3.2.1945 mělo 83 letounů B-25 Mitchell a 18 letounů Li-2 od 4 гбак, 18 ВА bombardovat nádraží v Přerově. Deset letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА mělo blokovalo přepravu na trati Olomouc - Přerov a Vyšňakov? (Vyškov) - Přerov. Pro špatné počasí bylo bombardování a blokování přepravy zrušeno. Deník bombardovacího korpusu.

----------

----------

V noci z 4.2. na 5.2.1945 mělo 83 letounů B-25 Mitchell od 4 гбак, 18 ВА bombardovat nádraží v Přerově. Šest letounů A-20G Boston od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА mělo blokovalo přepravu na trati Olomouc - Přerov a Vyšňakov? (Vyškov) - Přerov. Pro špatné počasí bylo bombardování a blokování přepravy zrušeno. Deník bombardovacího korpusu.

----------

----------

V únoru 1945 se z Sagan - Küpper Żagań-Tomaszowo přemístila 3. Flieger-Division. MAPA. Velitel Generalmajor Sigismund Freiherr von Falkenstein hel062.jpg (19707 bytes). MAPA letišť ve Slezsku. Kdy?

----------

7.2.1945 návštěva Generalmajora Sigismund Freiherr von Falkenstein v Dolním Benešově (okres Opava).

----------

8.2.1945 z Neisse-Stephansdorf (Neiße-Stephansdorf) Nysa Radzikowice se přesunula průzkumná 1./NAGr. 2 s Bf 109. Velitel Staffelkapitän 1./NAGr. 2 Oberleutnant Kurt Kohlhagen, nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (30.9.1944, jeden z celkem 7 313). hel063.jpg (10443 bytes) Na fotce jako Leutnant. Vykonávala taktický průzkum v oblasti Slezska a severní Moravy.

----------

----------

----------

----------

12.2.1945 v oblasti Racibórz nezvěstný Uffz. Hans Lenkeit na stroji Bf 109 G-8 WNr. 202105 od 1./NAGr. 2.

12.2.1945 v oblasti Racibórz nezvěstný Ofhr. Karl Steinkegler na stroji Bf 109 G-8 WNr. 201119 od 1./NAGr. 2.

----------

----------

----------

15.2.1945

----------

----------

----------

18.2.1945 na letišti Olomouc. Bf 109 G-10 . V kabině velitel Staffelkapitän 1./NAGr. 2 Oblt. Kurt Kohlhagen.

----------

 

----------

----------

V noci z 21.2. na 22.2.1945 letouny A-20 od 22 гнбап, 321 бад, 8 ВА z letiště Krosno prováděly ozbrojený průzkum železniční tratě Moravská Ostrava - Olomouc, Pumy odhozeny na železniční stanici Moravská Ostrava, Orlová, německé opěrné body v Opavě a letiště Dolní Benešov. Realita: pumy dopadaly na Kunčice, Michálkovice, Heřmanice. Tři zpalné pumy dopadly na Šternberk.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.3.1945 jihozápadně Bergstadt Horní Město (okres Bruntál) se zřítil Bf 109 G-10 WNr. 612764 od 1./NAGr. 2. Uffiz. Kurt Hahn zahynul.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

16.3.1945 u obce Klein-Kutzendorf ostw Kunčičky u Bašky (okres Frýdek-Místek) pro poruchu motoru nouzově přistál Bf 109 G-10 WNr. 618750 od 1./NAGr. 2. Flf. Helmut Kuschatke zraněn.

16.3.1945 z Glatz-Komturhof Kłodzko přiletěla průzkumná Stab/NAGr. 2. Velitel  Gruppenkommandeur Maj. Wolf-Friedrich Schöne.

16.3.1945 z Glatz-Komturhof Kłodzko přiletěla průzkumná 2./NAGr. 2. Velitel Hptm. Horst Jehser.

16.3.1945 z Glatz-Komturhof Kłodzko přiletěla noční průzkumná 1./31 (Nacht) s letouny Fw 189. Velitel Staffelkapitän 1./31 (Nacht) Oblt. Hans Albers.

----------

17.3.1945 se průzkumná Stab/NAGr. 2 a 2./NAGr. 2 vrátily do Glatz-Komturhof Kłodzko.

----------

----------

19.3.1945 jihozápadně Wiesenstein Bílý kámen 589 m n. m. (okres Šumperk) (?) se zřítil průzkumný Bf 109 G-10 WNr. 612730.

----------

20.3.1945 u Gilschwitz Kylešovice (okres Opava) sovětský stíhač sestřelil Bf 109 G-10 WNr. 612773 "bílá 13" od 1./NAGr. 2. Uffz. Alfred Linke zahynul. Sestřely německých a sovětských stíhaček u Ostravy a Opavy.

----------

----------

----------

----------

----------

25.3.1945 východně Wilmersdorf Věřňovice (okres Karviná) protiletecká obrana sestřelila průzkumný Bf 109 G-10 WNr. 770228 "černá 2" od 1./NAGr. 2. Oberleutnant Kurt Kohlhagen zahynul. Hrob má ve Valašském Meziříčí.

Nový velitel Staffelkapitän 1./NAGr. 2 Oblt. Ernst (?) Kleinhaus.

V noci z 25.3. na 26.3.1945 v 20.45-21.35 hod. 9 letounů A-20G Boston a 3 letouny B-25 od 27 гбап, 14 гбад, 4 гбак, 18 ВА blokovaly přepravu na trati Moravská Ostrava - Přerov. Z výšky 1 000-200 m provedeno 62 útoků. Posádky zaznamenali zapálení vlaku 5 km jihozápadně železniční stanice Suchdol nad Odrou, 10 km jihozápadně Studénky ostřelován cosi, ostřelována stanice Nový Jičín, 15 km severovýchodně Suchdola nad Odrou ostřelována autokolona, ostřelován železniční uzel Olomouc, kde bylo několik vlaků. Protiletecká palba do 3 baterií a 2-3 mobilních protileteckých prostředků na železničním uzlu Olomouc. Deník bombardovacího korpusu.

----------

26.3.1945 byla 1./NAGr. 2 v Glatz-Komturhof Kłodzko.

----------

----------

----------

29.3.1945 byla 1./NAGr. 2 opět v Olomouci.

----------

----------

----------

1.4.1945

V dubnu 1945 se přesunula noční průzkumná 1./31 (Nacht) s letouny Fw 189 do Moravské Ostravy. Kdy?

----------

----------

----------

----------

----------

----------

V noci z 7. na 8.4.1945 celkem 10 letounů Po-2 od 87 гоап ГВФ, 8 ВА z letiště Bielsko prováděly průzkum silniční a železniční dopravy ve směru na Opavu, Olomouc a Těšín. Provedeno 49 letů s náletem 52 hodin. Deník letecké armády.

V noci z 7. na 8.4.1945 celkem 4 letouny A-20 od 321 бад, 8 ВА prováděly průzkum silniční a železniční dopravy ve směru na Opavu, Olomouc a Těšín a bombardovaly letiště Dolní Benešov (3 letouny), železniční stanici v Moravské Ostravě, Těšíně, Karviné a Fryštátě. Nálet 6 hodin. Deník letecké armády.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

15.4.1945 ráno vyštartovala  Rotte prieskumných Bf 109 s podvesenými prídavnými nádržami od 1./NAGr. 2, pravdepodobne aby zistila situáciu v priestore Trenčína, kde prebiehala ofenzíva 1. Rumunskej kráľovskej armády a 40. sovietskej armády, ktorú zo vzduchu aktívne podporoval Corpul 1 Aerian Român. Letoun Bf 109 G-10/R2 WNr.771129 "biela 15" havaroval z dôvodu poruchy motora severozápadne od Trenčína, pričom pilot sa zachránil na padáku. Meno pilota, aj keď nie je potvrdené je pravdepodobne Ofw. Dietrich, ktorého zaradením bol Stab/NAGr. 2. Zdroj.

15.4.1945 z Glatz-Komturhof Kłodzko přiletěla průzkumná Stab/NAGr. 2. Velitel Maj. Wolf-Friedrich Schöne.

15.4.1945 z Glatz-Komturhof Kłodzko přiletěla průzkumná 2./NAGr. 2. Velitel Hptm. Horst Jehser.

Ve dnech 15. a 16.4.1945 bylo letiště Dolní Benešov vyklizeno.

----------

16.4.1945 o 8.00 hod 1./NAGr. 2 měla ve stavu ještě 15 průzkumných Bf 109 G-6/R2, G-8, G-10/R2 a G-10/U4, z toho 11 bylo schopných operačního nasazení.

----------

17.4.1945 konec provozu Luftwaffe na letišti Brno i Tuřany.

----------

----------

----------

20.4.1945 průzkum letiště sovětským Pe-2 od 511 орап. Byl napaden dvěma Fw 190 F ale ubránil se.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

Ve dnech 28. a 29.4.1945 bylo letiště Ostrava-Hrabůvka vyklizeno.

----------

----------

30.4.1945 letouny Corpul 1 Aerian Român z (Miskolc či Zvolen či Piešťany) (?) bombardovaly Olomouc a letiště. Podrobnosti.

K 30.4.1945 podle průzkumu 8 ВА bylo na letišti 31 letounů, převážně jednomotorových. Přehled bojové činnosti letecké armády.

----------

1.5.1945 z Prostějova a ze z Jakartovic přiletěly části II./JG 77 s Bf 109 G. MAPA.

Velitel Gruppenkommandeur II./JG 77 Major Armin Köhler, nositel vysokého vyznamenání - Rytířský kříž Železného kříže Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (7.2.1945, jeden z celkem 7 313). hel033.jpg (44692 bytes)

Příslušníci Gruppenstab: ?.

Velitel Staffelkapitän 5./JG 77 ?. Piloti:

Velitel Staffelkapitän 6./JG 77 ?. Piloti:

Velitel Staffelkapitän 7./JG 77 ?. Piloti:

Ve dnech 1. a 2.5.1945 bylo letiště Petřvald vyklizeno.

1.5.1945 v 22.03 hod. rozhlasové vysílání Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. (Zastřelil se 30.4.1945 v 15.30 hod.).

----------

Ve dnech 2. a 3.5.1945 bylo letiště Suchdol nad Odrou vyklizeno.

Ve dnech 2. a 3.5.1945 bylo letiště Jakartovice u Opavy vyklizeno.

----------

----------

4.5.1945 letouny Corpul 1 Aerian Român z Piešťan bombardovaly Olomouc a letiště.

V noci z 4. na 5.5.1945 bylo nádraží bombardováno nočním bombardérem Po-2 od 930 нбап, 312 нбад, 5 BA z polního letiště Cunín (okres Skalica). Odhozeny ampule AŽ-2 s hořlavou náplní KS. Výsledky útoku byly fotografovány. , . Deník bojové činnosti divize.

----------

5.5.1945 II./JG 77 odletěla do Skutče. MAPA.

5.5.1945 průzkumné Stab/NAGr. 2, 1./NAGr. 2 a 2./NAGr. 2 odletěly do Pardubic.

Kdy bylo letiště opuštěno?

5.5.1945 stíhačky od 10 иак, 8 ВА doprovázely letouny Il-2 a Il-10 od 8 шак, 8 ВА a bombardéry od 321 бад, které útočily na německé pozice u obce Moravský Beroun, Šternberk, Olomouc, Šmejl?, a dále stíhačky prováděly průzkum u obce Dvorce, Litovel, Prostějov, Olomouc, Lipník nad Bečvou (okres Přerov). Deník stíhacího korpusu.

----------

----------

helo6122.jpg (1392683 bytes), helo8071.jpg (261405 bytes).

7.5.1945 letouny Il-2 a Il-10 od 224 шад, 8 шак, 8 ВА pod přikrytím stíhaček od 10 гиад, 10 иак, 8 ВА a od 15 гиад, 10 иак, 8 ВА útočily na německé pozice v okolí Olomouce, Klepáčova (okres Šumperk), Šternberka, a průzkum silnic Náměšť na Hané - Prostějov - Olomouc - Litovel - Břidličná (okres Bruntál) - Václavov u Bruntálu (okres Bruntál) - Rýmařov (okres Bruntál) - Horní Město (okres Bruntál) - Valšov (okres Bruntál). Deník bitevní divize.

7.5.1945 stíhačky od 10 иак, 8 ВА doprovázely letouny Il-2 a Il-10 od 8 шак, 8 ВА, které útočily na německé pozice u Olomouce a dále stíhačky prováděly průzkum u Mohelnice, Litovle a Olomouce. Deník stíhacího korpusu.

V noci ze 7. na 8.5.1945 celkem 5 letounů Po-2 od 87 гоап ГВФ, 8 ВА z letiště Štěpánkovice (okres Opava) provádělo průzkum. Provedeno 16 letů s náletem 28 hodin. Deník letecké armády.

----------

8.5.1945 letouny Il-2 a Il-10 od 224 шад, 8 шак, 8 ВА pod přikrytím stíhaček od 10 гиад, 10 иак, 8 ВА a od 15 гиад, 10 иак, 8 ВА útočily na německé pozice v okolí obcí Olšany u Prostějova (okres Prostějov), Topolany, Unčovice, Cholina, Horka nad Moravou, Křelov, Příkazy, Senice na Hané, železniční stanice Hejčín,  a průzkum silnic západně Olomouce. Po srážce s doprovodným stíhačem nouzově přistál asi 3 km severně Olomouce bitevní Il-2 v. č. 9816 od 565 шап, 224 шад, 8 шак, 8 ВА. Mládšij lejtěnant Šišněv a krasnoarmějec Sarvatskij. Deník bitevní divize.

8.5.1945 stíhačky od 10 иак, 8 ВА doprovázely letouny Il-2 a Il-10 od 8 шак, 8 ВА a bombardéry od 321 бад, které útočily na německé pozice u Olomouce, Litovle, Náměšti na Hané a dále stíhačky prováděly průzkum u Olomouce, Loštice (okres Šumperk), Moravské Třebové (okres Svitavy) a Prostějova. Deník stíhacího korpusu.

8.5.1945 devítky bombardérů A-20 od 321 бад, 8 ВА bombardovaly Olomouc, Olšany, Náměšť na Hané, Povel. Celkem létalo 44 bombardérů, provedeno 72 letů  Deník letecké armády.

Ke konci války byly provedeny přípravy k destrukcím všech budov na letišti a v přilehlých kasárnách, ničení nebylo však uskutečněno.

8.5.1945 po 14 hod. Sověti obsadili letiště.

Sověti u nás

Приказ Верховного Главнокомандующего
8 мая 1945 года
№ 365 Об овладении в Чехословакии городом Оломоуц

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова 8 ВА,

генерал-майора авиации Изотова 8 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Головни 10 иак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Котельникова 224 шад, 8 шак, 8 ВА,

полковника Обухова 227 шад, 8 шак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Ухова 10 гиад, 10 иак, 8 ВА,

генерал-майора авиации Лакеева 15 гиад, 10 иак, 8 ВА,

подполковника Чертова 113 гиап, 10 гиад, 10 иак, 8 ВА.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Z Moravské Ostravy přiletěl stíhací 181 гиап, 15 гиад, 10 иак, 8 ВА. Kdy?

Odletěl do Košic. Kdy?

Co bylo nalezeno z německé letecké techniky?

Po skončení války, byla na doporučení závodní rady zvolené 17.5.1945 a potvrzené 6.6.1945 Zemským národním výborem (dále ZNV), továrna Flugzeugwerke Letov, A. G. Prag-Letnian spravována tříčlennou prozatímní národní správou ve složení ing. Viktor Syrový, ing. Suk a ředitel Vladimír Kalousek. Současně byl její název změněn na Rudý Letov, čsl. továrna na letadla v Letňanech a prozatím jí zůstaly závody v Letňanech, Praze VII na Výstavišti a Rudý Letov Olomouc Na šibeníku. Zestátnění (krádež) továrny. Letouny Bf 109 byly převezeny do Avie v Čakovicích.

1.6.1945 byla zřízena Velitelství leteckých oblastí 1 3 a do jejich působnosti byla zahrnuta letiště. Letecká oblast 3 - Brno, Břeclav, Bzenec, Hrabůvka u M. Ostravy, Kroměříž, Křižanov, Kunovice, Moravská Třebová, Olomouc I (Neředín), Olomouc II (Holice), Prostějov I, Prostějov II (Stichovice), Přerov, Vyškov, Zlín.

1.6.1945 vznikl Dělostřelecký pluk 153 (protiletadlový).

Počátkem června 1945 opětovně zahájilo činnost Vojenské letecké učiliště (VLU) v Prostějově.

7.6.1945 v Olomouci je dokladován odbor letectvo při velitelství 7. pěší divize.

Vznik Leteckého pluku 202 v Olomouci. V podřízenosti měl Letecký detachement Přerov.

15.6.1945 na bázi LP 202 v Olomouci vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 3.

Počátkem července 1945 po odchodu Rudé armády na letiště přišli příslušníci čs. armády, kteří začali s úpravami objektů a letištní ploch.

20.7.1945 byl zřízen Oblastní letecký sklad 3 VÚ 8923, ve prospěch leteckých útvarů Velitelství letectva 3. oblasti.

28.7.1945 bylo vydáno nařízení ve věci zřízení Letištní perutě Olomouc, a to Velitelstvím oblastního letectva Morava.

1.8.1945 v Olomouci vznikla Letištní peruť Olomouc.

3.9.1945 byl zahájen Kurs č. 1 a Kurs č. 2 ve Škole pro učitele létání (ŠPUL). Výcvik zahájilo 30 žáků v každém kursu. Velitelem školy v Olomouci se stal mjr. let. Vojtěch Smolík. Od kdy?

15.9.1945 zřízen Letecký náhradní pluk 3, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů. Pluk postavil tři výcvikové perutě v Olomouci, Brně a Olomouci, kam 1.10.1945 nastoupilo 2 800 nováčků.

K 19.9.1945 se Pilotní přeškolovací kurs 1 (PPK 1) v Prostějově a Pilotní instruktorský kurs 1 v Prostějově přesunul do Olomouce.

V září 1945 přezkoumala komise MNO možnosti dalšího rozšíření a rozvoje letiště. Shledala, že letiště již nelze rozšířit a nelze na něm vybudovat startovní dráhy podle moderních požadavků. Navrhla proto, aby bylo letiště ponecháno jako travnatá plocha pro účely vojenského leteckého učiliště. V následujících letech je zbouráno několik nepotřebných budov v barákovém táboře.

K 15.10.1945 byl zahájen Pilotní instruktorský kurs 2 již v rámci Školy pro učitele létání (ŠPUL). Ján Režňák absolvoval v letech 1945-46 kurz a stal se instruktorem.

V listopadu 1945 převzalo VLU do své sestavy Letištní peruť Olomouc, která do té doby byla samostatným útvarem v podřízenosti VLO 3.

K 15.11.1945 bylo v rámci LNP 3 zřízeno Výcvikové středisko pro specialisty letectva, které se od 15.12.1945 stalo samostatným útvarem.

Vznikla Letištní správa Olomouc.

K 30.11.1945 byla Letištní peruť Olomouc přejmenována na Pomocnou peruť III Olomouc a začleněny do organizace VLU s úkolem zabezpečení technické a týlové stránky výcviku a veškerého provozu učiliště.

V polovině prosince 1945 bylo učiliště přejmenováno na Letecké učiliště (LU), z důvodu možné záměny s VLÚ - Vědeckým leteckým ústavem v Letňanech.

Do konce roku 1945 se u PPK 1 nalétalo jen 7 hodin na žáka. V roce 1946 během kurzu bylo mnoho pilotů přeřazeno do kursů ŠPUL, 12 pilotů do Kursu pro piloty dvoumotorových letadel v Plzni a do LVA.

Doškolovací kurs , . Asi rok 1945-46.

Zleva: Alois Mutňanský, ?, ?, ?, ?, ? , . Kdy?


Od ledna 1946 vznikaly pilotní školy jakožto řídící mezičlánek leteckého výcviku mezi velitelstvím LU a výcvikovými jednotkami. Byly podřízeny po všech stránkách veliteli školní peruti s výjimkou výcvikových otázek, kde podléhaly veliteli LU. Pilotní škola sestávala z velitelství, učitelského sboru a vlastní pilotní školy, kterou tvořili učitelé létání a žáci.

15.1.1946 vzniklo Velitelství pilotních škol a kursů Olomouc.

Rudý Letov, čsl. továrna na letadla v Letňanech byl vyhláškou ministerstva průmyslu č. 177 ze dne 24.1.1946 dnem 27.10.1945 znárodněn zestátněním. Zestátnění (krádež) továrny.

Dnem 29.1.1946 byla Pomocná peruť III reorganizována na Školní peruť III VÚ 5439. Letištní správa Olomouc včleněna ke Školní peruti III Olomouc.

9.2.1946 se z Velitelství pilotních škol a kursů Olomouc stalo Velitelství pilotních škol Olomouc.

26.2.1946 obdrželo název Pilotní škola III v Olomouci.

27.6.1946 nehoda ULa-5 3642 "42" . Zdroj.

1.3.1946 ukončilo 26 žáků Kurs č. 1 ŠPUL. Zahájen Kurs č. 3 s 35 žáky.

K 27.3.1946 byl Oblastní letecký sklad 3 přejmenován na Letecký sklad 3.

1.5.1946 ukončilo 30 žáků Kurs č. 1 ŠPUL.

Od 23.5.1946 do 1.11.1947 součástí ŠP III byla PŠ III v Olomouci, jejíž součástí byla Škola pro učitele létání (ŠPUL).

30.6.1946 ukončilo PPK 1 celkem 32 letců.

15.7.1946 ukončilo 29 žáků Kurs č. 3 ŠPUL. Zahájen Kurs č. 4 ŠPUL s 22 žáky.

1.10.1946 II. turnus Letecké přípravné školy (LPŠ) ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 2 (Pilotní škola elementární) v počtu 74 žáků.

Od 1.10.1946 do 30.5.1947 (přišel ze Šternberka) Mojmír Reich absolvoval PŠE 2 s prospechom veľmi dobrý. Bol 7. medzi 61 žiakmi. V novembri 1946 učil lietať na C 6.5 / 26 / 34 / 50 pilot rtm. Hrušák, veliteľom čaty bol kpt. Vychodil. Od decembra 1946 učili lietať na C 6.5 / 26 / 34 / 42 / 43 / 50 / 51 / 53, pilot rtm. Hrušák a kpt. Vychodil. Od 5.12.1946 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na lietadlách C 6 a C 106 a od 1.3.1947 mal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne v noci na lietadlách C 6 a C 106. Od januára 1947 učili lietať na C 6.3 / 5 / 15 / 26 / 34 / 40 / 42 / 53 piloti kpt. Uruba, rtm. Kuchl, kpt. Vychodil, rtm. Hrušák a rtm. Kozák. Od 3.4.1947 mohol samostatne lietať cez deň na C 104. Poté do Stichovic. Zdroj.

V polovině října 1946 zřízeny letové kontroly na letištích Boží Dar, Kbely, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Chrudim, Plzeň, Brno, Olomouc, Prostějov I, Trenčín, Zvolen.

1.11.1946 ukončilo 18 žáků Kurs č. 4 ŠPUL

18.11.1946 zahájen Kurs č. 5 ŠPUL s 13 žáky.


V roce 1947 nový název leteckých dílen Letecký sklad 3 Olomouc. Od kdy?

28.2.1947 ukončilo 8 žáků Kurs č. 5 ŠPUL.

1.4.1947 III. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 3 v počtu 80 žáků. Do ukončení výcviku do Prostějova nastoupilo 55.

K 3.6.1947 PŠE 2 úspěšně ukončilo 61 žáků a ti nastoupili ve Stichovicích.

C 104 "UA ??" Kdy?

C-2 "UA-??". Kdy?

11.7.1947 zahájen Kurs č. 6 ŠPUL s 26 žáky.

26.7.1947 ortofotomapa.

1.9.1947 IV. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 4 v počtu 62 žáků, k nim bylo přičleněno 5 dalších.

1.10.1947 byla ŠP III přejmenovaná na Školní základnu III, které dnem 1.11.1947 přešly do podřízenosti V II. LO. v Brně, ovšem se zachováním dosavadních povinností vůči LU.

Instruktor Ján Režňák v Olomouci na návrh bývalých pilotů RAF mjr. Karla Vildomce a kpt. Josefa Kubáka byl odeslán do Aplikační školy nižších důstojníků letectva v Prostějově kde měl dosáhnout hodnost poručíka letectva.

Od 1.11.1947 přešla PŠ III již jako samostatný útvar do podřízenosti velitele LU. Obdržela své krycí číslo VÚ 8833.

5.11.1947 ukončilo 22 žáků Kurs č. 6 ŠPUL.

K 13.11.1947 v Brně zřízena Povětrnostní ústředna II (PÚ II/PÚS II) VÚ 5478 pro Moravu. V podřízenosti měla povětrnostní stanice: Brno, Olomouc, Prostějov I, Prostějov II, Přerov, Kroměříž, Lysá hora, Praděd, Telč, Vyškov, Libavá a Znojmo.

K 15.11.1947 vzniklo Výcvikové středisko specialistů letectva (VSSL), jehož posláním bylo připravit k dalšímu studiu ve VOŠLM v Liberci respektivně později v LTU v Liptovském Mikuláši nevyučené absolventy měšťanských škol nebo nižších středních škol ze slabších sociálních vrstev, nemajících možnost vyučení kovodělnému řemeslu.

Od listopadu 1947 do března 1948 LU zabezpečoval pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

12.12.1947 Letecká hlídka Bezpečnostního letectva. Přibližně 4 stíhačky a dva až čtyři kurýrní letouny. Do kdy?


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

V únoru 1948 se žáci z PŠE 4 přesunuly k pokračovacímu výcviku do Stichovic.

1.3.1948 zahájen Kurs č. 7 ŠPUL s 20 žáky.

Od 1.3.1948 do 30.6.1948 (přišel ze Stichovic) Mojmír Reich absolvoval Kurs č. 7 ŠPUL, kde obdržal potvrdenie o schopnosti lietať v noci na C 104. Školu absolvoval s hodnotením veľmi dobrý a bol 2. medzi 20 poslucháčmi. Zdroj.

Od 8.3.1948 V. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 5 v počtu 53 žáků.

V březnu 1948 byl LNP 3 přesunut do Valašského Meziříčí.

1.7.1948 ukončilo 20 žáků Kurs č. 7 ŠPUL.

Od 1.7.1948 do 30.4.1949 Mojmír Reich absolvoval(?) PŠE 6. Poté do Prostějova. Zdroj. Fotky Mojmíra Reicha.

K 1.7.1948 nastoupilo 36 žáků od PŠE 5 do Prostějova. VI. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 6 v počtu 63 žáků.

Od 7.7.1948 do 27.11.1948 proběhly u PŠ III Olomouc dva kursy izraelských pilotů v rámci akce DI. Výcvik elementární a pokračovací. Deset nejslabších odešlo do LSŠ v Chrudimi. Podrobnosti.

30.11.1948 ukončilo PŠE 6 56 žáků. Přesun do Prostějova.


Od 1.1.1949 nastoupil 61 žáků VII. turnusu v LPŠ ve Šternberku do Olomouce k PŠE 7, kterou ukončilo 58 a jeden další žák. Přesun do Prostějova.

11.1.1949 zahájen Kurs č. 8 ŠPUL s 33 žáky.

28.2.1949 byla od LP 41 na letišti Boží Dar uvolněna Dělostřelecká letka, která se přemístila do Plzně-Skvrňan  a stala se samostatným útvarem. Dvě třetiny jejího stavu se přesunuly do Plzně, zbytek se přemístil do Olomouce jako odloučená část DL 1. Přesun do Přerova. Kdy?

20.4.1949 zahájen Kurs č. 9 ŠPUL s 28 žáky.

1.5.1949 ukončilo 25 žáků Kurs č. 8 ŠPUL.

Od května do července 1949 se konal v Olomouci Pilotní kurs (PŠE) pro letectvo SNB, který potom pokračoval ve Stichovicích do 21.1.1950.

V červnu 1949 VIII. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 8 v počtu 66 žáků.

26.7.1949 ukončilo 24 žáků Kurs č. 9 ŠPUL.

23.8.1949 zahájen Kurs č. 10 ŠPUL s 19 žáky.

V roce 1949 LU zabezpečoval pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

K 1.9.1949 bylo Výcvikové středisko specialistů letectva reorganizováno na Vojenské výchovné středisko pro letecké mechaniky (VVSLM).

Od 1.10.1949 nové krycí číslo PŠ III Olomouc VÚ 6989, ŠZ III VÚ 4932. Letecký sklad 3 VÚ 8697.

K 1.10.1949 bylo  Vojenské výchovné středisko pro letecké mechaniky (VVSLM) začleněno do Leteckého technického učiliště (LTU) v Liptovském Mikuláši

Od 1.10.1949 Škola leteckých mechaniků rovněž v podřízenosti LTU.

30.11.1949 ukončilo PŠE 8 61 žáků a dva další. Přesun do Prostějova a do Stichovic.


1.1.1950 IX. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 9.

15.1.1950 ukončilo 18 žáků Kurs č. 10 ŠPUL.

V roce 1950 LU zabezpečoval Pilotní kurs dělostřeleckých pozorovatelů v Olomouci.

7.3.1950 zahájen Kurs č. 11 ŠPUL s 24 žáky.

Od 1.4.1950 po provedené reorganizaci působí PÚS II ve složení: Povětrnostní družstva: Brno, Přerov. Povětrnostní stanice letectva: Třebíč, Praděd, Lysá hora, Nedvězí u Poličky. Povětrnostní stanice dělostřelectva: Vyškov, Libavá, Elbská (? mohla náležet k PÚS III). Povětrnostní hlídky letectva: Valašské Meziříčí. Vyhlášková kancelář: Prostějov I, Prostějov II a Olomouc.

1.5.1950 bylo nařízeno přečíslování pilotních škol a školních základen tak, aby číslování odpovídalo posloupnosti výcviku. Pilotní škola I a Školní základna I

15.5.1950 u Holic nouzové přistání letounu C 2B ev. č. 206 "U?-175" od Pš I. Instruktor por. Jindřich Macháček těžce zraněn a žák čet. Kolmačka lehce zraněn. Letecká badatelna.

Od 2.6.1950 do 1.10.1950 je pobočka Leteckého skladu 1 v Havlíčkově Brodě předána do podřízenosti Leteckého skladu 3 jako jeho pobočka.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Vyřazení PŠE 9. Přesun do Prostějova a Stichovic.

30.6.1950 ukončilo 137 pilotních žáků a 17 navigátorů X. turnus. Poté nastoupili do Olomouce k PŠE 10 a navigátoři pokračovali ve výcviku v Navigační škole.

K 1.7.1950 X. turnus v LPŠ ve Šternberku nastoupil do Olomouce k PŠE 10.

30.7.1950 ukončilo 24 žáků Kurs č. 11 ŠPUL.

Protiletadlové učiliště v Olomouci. Výcvik na letišti Holice. Zdroj.

1.10.1950 zřízeno Letecké operační středisko 2 (LOS 2) VÚ 8675.

14.11.1950 zahájen Kurs č. 12 ŠPUL s 27 žáky.

15.12.1950 z podstaty zrušeného Bezpečnostního letectva na letišti Plzeň-Skvrňany vznikl LP 51, který byl určen k ochraně západní hranice do doby, než přijdou stíhačky S 102. Jedna letka byla v Plzni, odloučené roje v síle 4 až 5 letounů dislokované v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Klatovech, Českých Budějovicích a údajně i ve Strakonicích a ve Staňkově.


Od 1.1.1951 nový název leteckých dílen Letecké dílny 2. letecké technické divize Olomouc.

1.1.1951 bylo LOS 2 přejmenováno na 2. letecké operační středisko.

S účinností k 15.1.1951 byly školní základny přejmenovány na letecké základny typu B (pro letecké školy): ŠZ I se přejmenovala na 24. leteckou základnu. Zároveň přešly do podřízenosti velitelství územně příslušných leteckých technických divizí, vzniklých k 1.1.1951 z dosavadních VLO.

31.1.1951 ukončilo 27 žáků Kurs č. 12 ŠPUL.

1.3.1951 vznikl 157. hlásný prapor VÚ 5948 s velitelstvím v Olomouci.

Dnem 15.3.1951 byly pilotní školy přejmenována na letecké školní pluky (LŠP)1. letecký školní pluk LU VÚ 6989 v Olomouci, elementární výcvik na C 5/C 105 od 1954 na C 11. 24. LZ přejmenována na 24. letištní prapor.

31.3.1951 bylo LOS 2 zrušeno.

K 1.4.1951 byl Letecký sklad 3 zrušen.

Vyšší škola důstojníků protiletadlového vojska.


V únoru 1952 ve Veľkých Úľanoch (okres Galanta) vznikla Radiotechnická rota v rámci jednotky 157. hlásný prapor VÚ 5948 s velitelstvím v Olomouci. Pravděpodobně již v této době začala v Moravské Nové Vsi (okres Břeclav) působit odloučená Radiotechnická četa. U roty byly k dispozici pouze čtyři opotřebované radiolokátory RZ-III kořistní provenience.

Od roku 1952 nový název leteckých dílen Ústřední dílny leteckého týlu Olomouc.


1. pomocné velitelské stanoviště 1953-55

Ortofotomapa z roku 1953

Fort XV.


.


V roce 1955 přejmenování Protiletadlového učiliště na Učiliště protivzdušné obrany. Do roku 1957.

V roce 1955 přejmenování Vyšší školy důstojníků protiletadlového vojska na Vyšší školu důstojníků protivzdušné obrany.

Zdokonalovací kurzy důstojníků PVOS.

Učební pomůcky Jaroslava Janečky , . S-92 "PL-01" skončila na letišti Holice.

Od roku 1957 nový název leteckých dílen Letecké opravny Olomouc.

Od roku 1959 nový název leteckých dílen 4. ústřední automobilní opravárenský závod.

12. vrp 1962-66

331. vrtulníkový roj 1964-68 / 46. dvld 1964-69 / Svazarm 1964-74

12. vrp 1967-68

Údržba Týl na letišti RTZ na letišti

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Sovětská armáda 1968-91

 

Kryštof 09 1990-