Letecký zpravodajský pluk 47

47. letecký zpravodajský pluk

12.07.2019

Zpravodajský“ LP 41 byl v Havlíčkově Brodě 1.5.1950 přečíslován na Letecký zpravodajský pluk 47 VÚ 8863.

Ve Kbelích působila odloučená část s letouny B-36.

K 1.6.1950 předal pluk svou 3. letku Navigační škole, zřízené v rámci LU k 1.1.1950, a zároveň vyklidil letiště Havlíčkův Brod, kam se přesunula právě Navigační škola LU.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


K 5.7.1950 se Lzpp 47 přesunul do Kbel.


K 30.9.1950 přešel Lzpp 47 do Brna. Velitel pluku byl František Novák. Velitel letky Rudolf Dvořák. Pluk měl 12 (13) kusů B-36 a jeden CB-36.

Od srpna 1950 bylo velitelství 4. ld bylo v Brně. V podřízení byl 3. lp v Brně, 30. lp "Ostravský" ve Stichovicích a Lzpp 47 v Brně.

K říjnu 1950 bylo u pluku: 11 letounů C-2, 43 letounů C-3, 2 letouny C-4, 4 letouny C-104, jeden letoun C-8 a jeden letoun K-68.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (LP 1 Zvolenský, LP 3, LP 5 a LP 8), LP 30 Ostravský, Lzpp 47, LDP 1 a LP 45.

K 15.12.1950 přejmenování z Leteckého zpravodajského pluku 47 na 47. letecký zpravodajský pluk.

V létě 1951 se ze 4. ld vyčlenily její letecké pluky do nově zřízených leteckých divizí: 3. lp do 22. ld, 30. lp do 34. ld a 47. lzpp se rozdělil.


Jeho největší část s letouny C-3 přelétla spolu s velitelem pplk. let. Františkem Novákem 14.9.1951 na letišti Hradčany. Shromážděná letecká technika (C-3) a personál na letišti Hradčany se po doplnění letového personálu o nové absolventy z LU stal jádrem výstavby bombardovacího svazku 46. ld a jeho první bojové součásti 24. letecký pluk, z počátku o 2 letkách C-3B. Výnosem MNO – GŠ OMS byla dnem 1.9.1951 zřízena na letišti v Hradčanech u Mimoně 46. letecká divize.

25. letecký pluk chtěl fakticky velitel letectva zřídit přečíslováním 47. lzpp na 25. lp. To mu MNO-GŠ neschválil a de jure ke zřízení -jak je často uváděno k 19.11.1951- neměl pravomoc! Proto bylo požádáno nově o zřízení a na to MNO-GŠ zřídilo 25. lp k 1.11.1951.

Zbytek 47. lzpp s B-36 a několika K-65 a C-3AF s personálem byl shromážděn ve Kbelích. Stali se základem podle sovětského vzoru nového 47. leteckého zpravodajského pluku VÚ 8863, zřízeného 8.3.1952 - rozkazem NGŠ MNO č.j.400.1952. Velitelem byl ustanoven kpt. let. Jozef Končír, ale pověřen výkonem jeho funkce byl npor. Antonín Elleder.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003

Zpracoval Stanislav Vystavěl.