Od 1.6.1945 Velitelství letecké oblasti 1 (VLO 1) do 28.10.1945

 

Od 28.10.1945 Velitelství letectva 1. oblasti (VL 1. O) do 1.8.1947

Od 28.10.1945 Velitelství leteckého týlu 1. oblasti do 2.1.1946

 

Od 2.1.1946 Velitelství leteckých základen 1. oblasti (V LZ 1. O) do 1.8.1947

 

Od 1.8.1947 Velitelství I. leteckého sboru (V I. LS) do 6.3.1948

Od 1.8.1947 Velitelství I. leteckého okruhu (V I. LO) do 1.1.1951

 

Od 1.1.1951 1. letecká technická divize

12.07.2019

Velitelé leteckých oblastí byli pověřeni výkonem funkce výnosem čj. 8005/taj.let. 45 dnem 1.6.1945.

K 1.6.1945 v Praze vzniklo Velitelství letecké oblasti 1. Velitel plk. let. Jaroslav Borecký. Byly mu podřízeny pozemní útvary letectva.

15.6. 1945 ve Kbelích vzniklo Náhradní těleso letecké oblasti 1.

15.9.1945ve Kbelích zřízen Letecký náhradní pluk 1, který měl za úkol evidenci záloh, výcvik povolanců a záloh. Za mobilizace měl za úkol postavení nových útvarů.

VLO 1 bylo k 28.10.1945 transformováno na Velitelství leteckého týlu 1. oblasti. Velitel plk. let. Jaroslav Skála.

K 28.10.1945 vzniklo nové Velitelství letectva 1. oblasti VÚ 2220. Velitel brig. gen. Vilém Stanovský. 

Byly mu podřízeny bojové 1. ld a zpravodajské útvary letectva LP 41 v oblasti a prostřednictvím Velitelství leteckého týlu 1. oblasti, reorganizovaného od 2.1.1946 na Velitelství leteckých základen 1. oblasti, také všem pozemním útvarům letectva v oblasti kromě leteckých škol.

Letoun Percival Proctor. Od 21.1.1946 byla pro označení letounů VL 1. O přidělena čísla 1-10. 

1. ld rámcována.

Od 1.8.1946 v podřízenosti také CL 1.

 

K 1.8.1947 VL 1. O reorganizováno na Velitelství I. leteckého sboru VÚ 2220. Sboru velel z titulu své funkce zástupce velitele brig. gen. Karel Mareš. Byly mu podřízeny divize a pluku bojového a zpravodajského letectva v oblasti.

Z jeho sestavy bylo vyjmuto Velitelství leteckých základen 1. oblasti a reorganizováno na na Velitelství I. leteckého okruhu (V I. LO) VÚ 8985, od 1.10.1949 VÚ 4570 v Praze, které převzalo působnost v oblasti materiálně technického a týlového zabezpečení na základě teritoriálního členění: zabezpečoval letectvo v rámci I. a II. leteckého sboru na území Čech. 

Od 1.9.1947 v podřízenosti nová Spojovací letka 1.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

K 6.3.1948 bylo vydáno nařízení k úplnému rámcování V I. LS.

Po rámcování V I. LS podřízený LP 41 a CL 1 přešly pod V II. LS v Českých Budějovicích a SL 1 přešla do podřízenosti LZ 1 Kbely.

 

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Ke dni 1.1.1951 bylo V I. LO reorganizován na 1. leteckou technickou divizi.