Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

46. letecká divize

46. letecká bombardovací divize

46. bombardovací letecká divize VÚ 6806

12.07.2019

Poslední redislokace 47. lzpp se uskutečnila 14.9.1951, kdy byla shromážděna letecká technika (C-3) a personál na letišti Hradčany. Po doplnění letového personálu o nové absolventy z LU bylo možno s výstavbou bombardovacího svazku 46. ld a jeho první bojovou součástí se stal 24. letecký pluk, z počátku o 2 letkách C-3B.

Výnosem MNO – GŠ OMS byla dnem 1.9.1951 zřízena na letišti v Hradčanech u Mimoně 46. letecká divize a její první "bojová" součást - 24. letecký pluk. Tím byly položeny základy pro výstavbu nového bombardovacího svazku s plánovaným 25. lp a 29. lp.

Dislokace velitelství 46. ld bylo od podzimu 1952 v Zákupech. 46. ld byla v podřízenost MNO-VL. Velitelský roj byl na letišti v Hradčanech (Kumr).

V podřízenosti 46. ld měla: 46. leteckou spojovací rotu, 46. leteckou divizní opravnu, 46. rotu LZP Hradčany.

46. ld měla "shodná" čísla podřízených lp, jako 6. ld, ovšem bez jakékoliv "návaznosti tradic". "Poválečné" letectvo nemělo bombardovací jednotky, ale "bitevní"!

Velitel byl pplk. let. Novák František, pověřen byl pplk. Špička František.

Letadlem pro přechodné výcvikové období byl určen víceúčelový dvoumotorový“ Aero C-3 (Siebel Si 204).

Umístění nového "bombardovacího" svazku na letišti Hradčany v blízkosti polygonu umožňovalo intenzivní výcvik v bombardování jednotlivými letouny i ve skupinách, střelbu na vzdušný cíl, výstup a sestup přes mraky. Slétanost skupin se nacvičovala "po letkách" i "v pluku". Dokonce cvičení na Moravě zúčastnila se celá divize. Rozhodně nutno konstatovat, že dvoumotorové "Síbly" splnily očekávání při výcviku osádek a pro mnohé se staly dobrou "průpravou" na proudové "osmadvacítky"!

Každý pluk měl "velitelský roj" a "letky". Z počátku měli lp jen dvě letky, až od r. 1953 byly lp na stavech tří letek. Bombardovací letka byla základní výcvikovou jednotkou a měla 133 osob. Tvořily ji tři roje. Celkem tedy 42 výkonných letců, 9 letounů C-3B + cvičné.

Velitel byl od roku 1953 plk. Končír Jozef.

Vlastní přezbrojování z "pístových" C-3B na B-228 zahájili osádky velitelství 46. bold a 25. bolp 2.2.1955.


Dislokace velitelství 46. bold-pístové bylo od 11.1955 v Přerově. 46. bold byla v podřízenosti MNO-VL. Velitelský roj 46. sbold na letišti Přerov.

46. bold měla v podřízenosti 24. bolp, 25. bolp a 29. bolp.

46. bold-reaktivní měla v podřízenosti: 46. leteckou spojovací rotu, 46. leteckou divizní opravnu, 46. rotu LZP a od roku 1956 samostatný prapor přistávacích zařízení, z něj v r. 1957 vznikl 1. pr pzn. Letištní prapory podléhaly velitelství 1. ltd HT VL.

Druhá etapa přezbrojování navázala na "redislokaci" velitelství 46. bold a 24. bolp z Hradčan do Přerova, a 29. bolp do Mladé. Tak se "opakovala"situace jako v případě 25. bolp, že se "létalo ještě" na C-3, současně se vybrané osádky připravovali na B-228/CB-228.  

4.9.1955 letecký den na Ruzyni. Video.

První "reorganizovaný"- 25. bolp  k 1.11.1955 měl v nové organizační struktuře 401 osob, 32 "bojových"B-228 a 3 cvičné CB-228 a jeden kurýrní K-65.

Po dobu osmi měsíců existovali pluky "obou typů". Hlavním důvodem byl nedostatek "reaktivních".

Tak k reorganizaci 24. a 29. bolp došlo až k 1.7.1956. Nutno podotknout, že zatím co 24. bolp se "těmto stavům blížil", na 29. bolp se vzhledem k celkovému počtu dodaných letounů "už nedostalo. V létě 1956 dokončeno "přezbrojení" na B-228/Il-28, čímž byla celá divize reorganizována 46. bold-reaktivní.

Od podzimu r. 1957 byly u velitelství leteckých divizí zřízeny letecké technické skupiny /lts/, které řídily činnost letištních praporů. Tak byla v Přerově zřízena 46. lts. Té podléhaly: 11. lpr, 17. lpr a 16. lpr. Od r. 1958 27. lpr.

30.7.1958 byl zrušen 29. bolp v Mladé a divizi byl podřízen 32. bilp, 27. lpr a 14. pr pzn na letišti v Trenčíně.

1.9.1958 byla zřízena radiotechnická letka u 46. bold, 46. letka radiotechnického průzkumu „Netopýr.

V září 1958 byl zřízen 17. pr pzn. 11.10.1959 byl převelen do podřízenosti 8. slp v Mošnově a redislokován.

Velitel byl v době od 9.1959-6.1960 pověřen ZV pplk. Ing. Dvořák Jaroslav.

Velitel byl v době od 6.1960 plk. Ing. Končír Jozef až do zrušení.  

Nařízením VLaPVOS č. j. 003038 z 13.6.1960 v rámci organizačních změn v čs.letectvu byla 46. bold zrušena 15.9.1960.

46. letka radiotechnického průzkumu „Netopýr přešla do Mladé k 47. pzlp.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003

Zpracoval Stanislav Vystavěl.