9. vrtulníkový odřad Bechyně VÚ 6942

12.07.2019

1.11.1985 byl vytvořen 9. vro s vrtulníky Mi-2 pro táborskou 9. tankovou divizi. Odřad je v podřízenosti 31. smltbvpz.

Odřadu velel mjr. Václav Vokáč a měl ve svém stavu tři piloty, dva palubní techniky. NŠ plk. Milouš Novák, později mjr. Ernest Šutka. ZV ILS kpt. Vladimír Peško.

Dva vrtulníky Mi-2 2508 a 4541. Tyto vrtulníky přišly od LS FMV. Většinou bylo u odřadu o jeden vrtulník s palubním technikem navíc. Odřad měl i svůj pozemní technický personál a četu vojáků, zabezpečujících převážně obsluhu vlastních automobilových pozemních zabezpečovacích prostředků. V případě mobilizace se měl odřad doplnit o další dva vrtulníky od Slov-airu.

Od ledna 1986 zahájen výcvik na vrtulnících Mi-2.

Velitelem odřadu se stal 27.2.1986 mjr. Karel Jančík.

Na jaře 1986 se odřad osamostatňuje. Je vyjmut z podřízenosti 31. smltbvpz a dán do přímé podřízenosti 10. LA v Hradci Králové. Odřad ale nadále s letkou úzce spolupracuje.

V roce 1986 plnil jeden vrtulník Mi-2 s osádkou mjr. Jančík a kpt. Peško zabezpečení "Rally Bohemia". Vozili filmaře, prováděli oblety tratě a kontroly tratě.

V roce 1986 a 1987 přišlo mnoho mladých pilotů.

V roce 1987 plnil jeden vrtulník Mi-2 s osádkou mjr. Jančík a kpt. Peško zabezpečení "Rally Bohemia".

Dne 21.10.1987 přešel útvar na základě nařízení NGŠ č. j. 0011970/80 ze dne 27.4.1987 do přímé podřízenosti velitele ZVO. Náčelníkem Oddělení řízení vojskového letectva v Táboře je pplk. Viktor Galata.

V roce 1989 plnil jeden vrtulník Mi-2 s osádkou mjr. Jančík a kpt. Peško zabezpečení "Rally Bohemia".

V roce 1989 je provedena další reorganizace. Všechny vrtulníkové útvary, doposud podřízené 10. LA jsou převedeny do přímé podřízenosti podzemního vojska. Při ZVO v Táboře vzniká Velitelství vojskového letectva a jeho velitelem se stává dosavadní zástupce velitele 10. LA, genmjr. Josef Diblík.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Nedlouho nato se odřady dostávají do podřízenosti 31. smltvpz. Podle článku 11, směrnice pro činnost vojskového letectva ZVO v míru, kterou schválil NGŠ 27.11.1989 a která nabyla platnosti od 1.12.1989: "Jsou velitelé vrtulníkových odřadů v míru přímo podřízeni veliteli vrtulníkové letky podle zařazení odřadu."

Velitelem odřadu se stal 6.9.1991 kpt. Josef Galčík. Vrtulníky Mi-2 2508, 4541 a 8748.

K 1.12.1991 jsou i vrtulníkové útvary vojskového letectva převedeny do podřízenosti Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi.

K 31.10.1992 byl odřad zrušen a začleněn do stavu 31. letku velení a průzkumu. U letky vznikl z odřadu její 4. roj.

 

Odkazy: Jiří Havel - O létání v Bechyni (2002)