2. divize PVO Brno VÚ 7357

12.07.2019

Po roce 1989 bylo snaha zajistit rovnoměrnější „rozložení sil a prostředků“ i ve východní části státu. Proto byla"původní" 2.dPVOS  byla "rozdělena". K 1.5.1991 vznikla 2. divize PVO Brno a 1.divize PVO Trenčín.

Na jaře 1991 se 8. slp přesouvá do Mošnova.

Bývalý 8. slp byl rozdělen na 82. sslt, která zůstala v Mošnově a "zůstala" u velitelství 2. dPVO Brno a 81. sslt, která odlétla na letiště Sliač a podřízenou nově vzniklému velitelství 1.dPVO Trenčín/Zvolen/.

Byly zřízeny ostatní "divizní" útvary /např. 21. spojovací prapor/.

Podobně došlo k rozdělení i u "zelených":

RTV: u 2. rtb  zůstávají "moravské" - 61. a 62. rtpr ; k "nové" 1. rtb přechází 63., 64., 65. rtpr

PLRV: u 2.d PVO "zůstávají" 76. a 77. plrp, k 1.d PVO "přechází" 186. plrp.

Byla to "předzvěst dělení armády"! Postupně byla na Slovensko předávána technika a zařízení z rušených "západních" útvarů.

Samostatnému vrtulníkovému roji velel plk. Ing. VESELÝ Pavel. Činnost roje od 1.7.1992 do 28.2.1994, na vrtulníku Mi -17, ev. č. 0816. Mi -2 žádná! Piloti: velitel kpt. BORTEL Jiří, SYNEK Miloslav a SUTNER Václav. Palubní technici: Pplk. Ing. ŠMIDRA Ivo a kpt. ONDRIAŠ Pavel. pozemní technický personál: vedoucí HRABINA Eugen, VALACH Jiří, HAVIAR František, POSPÍŠIL Miroslav, DIVIŠ Slavomír, SHALLER Jiří a BUČÍK Milan.


K 1.11.1993 bylo zrušeno velitelství PVO ve Staré Boleslavi a na jeho místě vytvořen 4. sbor PVO, kterému velel plk. Ing. Josef Dufek. (2. dPVO Brno a 3. dPVO Žatec)

K 1.3.1994 byla 2. dPVO zrušena.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.