Týlové zabezpečení na letišti Dobřany

01.12.2016

Výstavba betonové VPD.

Počátky působení leteckého týlu na letišti Dobřany sahají do počátků léta 1952.

Na letišti v Mladé nově vytvořené: 14. letištní prapor pro 8. lp a 18. letištní prapor pro 5. lp. V dubnu 1952 bylo do Dobřan zahájeno přemísťování týlových a později i dalších útvarů velitelství 3. lsd s 5. lsp a 8. lsp do Dobřan.

Po změnách "sestav" 1. lsd a  3. lsd byl 1.8.1952 zřízen třetí - 20. letištní prapor VÚ 3294 k týlovému zabezpečení 16. leteckého stíhacího pluku. Tento útvar zabezpečoval do podzimu r. 1954.

Proto, že došlo na podzim 1954 k redislokaci 2. sld do posádek na Slovensku, byl 20. lpr přemístěn do Košic, kde převzal zabezpečení 7. slp. (Týl na letišti Košice.) 

V té době byl  8. slp přemístěn do Kbel a zabezpečení 16. slp převzal 14. letištní prapor.

Letištní prapory od 1.8.1957 podléhaly velitelství 3. letecké technické skupiny VÚ 4402. U 3. sld to byly Dobřany. Spolu s přečíslováním  žatecké sld  na 3 .sld, bylo velitelství 3. lts z Líní redislokováno do Žatce. Po vzniku 3. lts velel plk. Bílek Jan do 2.8.1958 mjr. Herman Václav (od 2.8.1958 do 27.7.1960), pplk. Dušánek Zdeněk (od 20.7.1960 do zrušení 3. lts 20.7.1961).

Při reorganizaci letectva v létě r. 1958 byl 16. slp a s ním i 14. letištní prapor zrušen.

Tak zde zůstal  jeden stíhací letecký pluk - 5. slp, zabezpečovaný 18. letištním praporem a 3. prpzn. Spolu pak "vydržely"u 3. sld, jejiž velitelství bylo v srpnu 1958 přemístěno do Žatce, až do července 1961.

V létě 1958 byl z Plzně do Dobřan redislokován 45. dpzlp i ze zabezpečovacím 30. letištním praporem VÚ 1731. Velitelem byl ustanoven mjr. Hanousek .., později dlouhá léta npor./pplk. Šebela František. 

3. lts byla zrušena až 20.7.1961 spolu s velitelstvím 3. sld (č. j. 006190-OMS-1961) a vznikem velitelství 3. sboru PVOS.

Od reorganizace 7. A PVOSaL v létě 1961  přešly tyto útvary - 5. slp, 18. lpr a 3. prpzn k 1. sld u frontového letectva - 1. ssmls / 10. LA. V tomto složení i podřízenosti spolu působily do 30.4.1990.

Kdo velel 18. lpr: mjr. Tícha Ferdinand (do 9.7.1952), mjr. Vahala Jaromír (9.7.1952 - 31.3.1953), mjr. Protivánek (1.4.1953 - 31.8.1958 ), kpt. Ing. Elsner Emil (1.9.1958 - 13.9.1963), mjr. Petržela František (13.9.1963 -29.9.1970), mjr. Ing. Polák Miroslav (29.9.1970 - 20.10.1972), mjr. Ing. Setunský Jiří (20.10.1972 - 31.3.1978), plk. Eret Tomáš (1.4.1978 - 1982), pplk. Gaňo Matěj (1982 - 1984), mjr. Kočí ..

---------- Okupace 21.8.1968 ---------- 

Oba útvary - 45. dpzlp a 30. lpr spolu působily do podzimu r. 1969, kdy byly zrušen.

Zůstaly zde v podřízení 1. sld u 10. LA 5. slp, 18. lpr a 3. prrtz.

K 1. listopadu 1985 se 1. letka velení a průzkumu přesunula z Plzně do Dobřan.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Od 5.1990 přešly 5. slp, 18. lpr a 3. prrtz spolu do podřízení velitelství 3. dPVOS v Žatci.

Za rok je všechny stihl stejný osud - byly zrušeny!

Letiště Plzeň bylo zrušeno na podzim 1991 a 11. vrp se přemístil místo zrušeného 5. slp do Dobřan. 111. prapor letištního zabezpečení a 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení se po přesunu do Dobřan spojily a byly doplněny o část bývalého 3. praporu rtz. Dobřany do podoby 111. praporu letištního a radiotechnického zabezpečení.

Na konci roku 1994 se přestěhoval 11. vrp do Přerova. (Týl na letišti Přerov.)

V Dobřanech zůstalo středisko letecké a požární záchranné služby Kryštof 7.

 

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.