Dopravní letecký pluk MNO VÚ 3300 Kbely

12.07.2019

K 31.10.1985 sloučením 3. dlp a jeho dosud samostatných zabezpečujících jednotek 8. lpr a 16. pr rtz byl vytvořen Dopravní letecký pluk MNO, od roku 1986 na dlp FMNO.

Velitel pluku plk. Krahulec Metoděj. Další funkcionáři, kteří působili u 3. dlp/dlp FMNO.

Zástupci velitele:  pplk. Hájek Jaroslav, pplk. Nývlt, pplk. Kodejš Antonín, pplk. Procházka Josef. ZV-pro týl: pplk. Akrman Karel, ZV-pro RTZ:  pplk.Daníček Miroslav, ZV-pro ILS:  pplk. Michálek Josef, ZV-pro let. výcvik (letouny): pplk. Ježek Ladislav, ZV-pro let. výcvik (vrtulníky): pplk. Svoboda Miroslav, ZVP: pplk. Marhoul, pplk. Kačer, pplk. Novotný Milan, pplk. Kubát Vilém.

Náčelníci štábu: pplk. Charvát R., pplk. Snídal J., pplk. Dejdar Josef, pplk. Rous Lubomír, ITP dopravní letouny: pplk. Ing. Novotný Jiří, ITP vrtulníky: mjr. Procházka Jiří, pplk. ing. Kirpal Tomáš.

K 1.12.1986 byla zřízena smíšená letka speciálního určení pro přepravu inspektorů.

V lednu 1987 vznikla smíšená dopravní letka s L-410 a Mi-8. VL pplk. Meduna J. 

K 31.12.1989 byl obnoven 3. dlp FMNO.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.