2. velitelský roj VÚ 7357

2. velitelská letka Brno-Černovice VÚ 4652

28.10.2016

Spolu se zřízením "Velitelství 2. sboru PVOS" v červenci 1961 vznikl pro přepravu funkcionářů štábu "2. velitelský roj". Jeho velitelem se stal  mjr. Švábeník Boris.

28.3.1968

Mi-1MU 6018

kpt. Glinz Oldřich, mjr. Tůma Zdeněk

?

Nenormální zvuk a chvění. Přechod do ART. Přistání v oraništi. Poškozena ocasní vrtulka.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Od 1.10.1968 měl vznikla 2.velitelská letka. Velitel mjr. Švábeník Boris.

Letecká technika a létající personál:

                                           piloti:                   navigátoři:             radisté:            pal. technici:

Li-2  2108 do 15.8.1965  mjr. Švábeník B. mjr. Moravec A.,  kpt. Bílek        kpt. Moučka R  

Li-2  2710 do 27.7.1967  kpt. Káňa Fr.      kpt. Pisklák Ant.   rtm. Hynšt J.   kpt. Palán Vl.

Il-14 3150 do 29.9.1973  mjr. Káňa Fr.      mjr. Pisklák Ant.   ppor. Hynšt J. mjr. Palán Vl.          

                                           mjr. Spurný Miloš

                                           mjr. Prchal Oldřich

L-200A 0320                     mjr. John Josef     pplk. Vlk Alois

Ae-145 ?                           mjr. Uhál Jan, npor. Grmela Radek + piloti ze štábu 2.s/dPVOS

L-29 Delfín ?                    plk. Inž. Šídlo Vlad.,  “štábní piloti-funkcionáři 2. s/d PVOS “

                                          pplk. Vlk Alois,...Martinec Boh., mjr. Hruška, pplk. Petr Karel,

                                          pplk. Tupý Old., pplk.Jančík Jan, 

Mi-4  1193, 1274, 8145, Mi-1  4001,  4002, 6018. Piloti: mjr. Školný Vlastimil, mjr. Mezník Josef, mjr. Palán Vlast., mjr. Řepka Oldřich, mjr. Grmela Radek, mjr. Šrámek Josef, mjr. Ondrušek František, mjr. Nahodil Mojmír. Palubní technici: mjr. Pohl Josef, mjr. Schaller Jiří, prap. Čermák Karel, mjr. Šťastný Jiří.

2. sbor PVOS byl zrušen 31.8.1969. Reorganizace 1.9.1969 na 2. d PVOS.

21.6.1971

Mi-4 8145

mjr. Školný Vlastislav

?

Třesení. Snížení otáček motoru na volnoběh. ART. přistání do terénu.

.

1.10.1971

Mi-1 6018

kpt. Nahodil Mojmír

Vyškov

Vysazení generátoru za letu.

Velitel od r. 1972 mjr. Prchal Oldřich.

Spojenecké cvičení Štít 72.

Po katastrofě Il-14 dne 29.9.1973 v MLR - Vszepremu “Rozkazem velitele 7.a PVOS“ využito jako záminka a v důsledku organizačních změn. Nadále převzal zajišťování přepravy V.I.P. svazků PVOS nový útvar, postavený z podstaty zrušeného 50. spojlp. Novým útvarem se stal 3. dlp.

2.velitelská letka byla zrušena 1.8.1974. Poté opět 2. velitelský roj.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.