RTZ na letišti Dobřany

Neoficiální stránky RTZ v Dobřanech

 01.12.2016

Po krátkém působení velitelství 3. letecké stíhací divise proudové v Dobřanech byla na letišti 1.6.1952 zřízena světlometné četa LUČ. (Zřízena MNO č. j. 001660-OMS-1952 z 10.6.1952 dle tab. číslo 7/24 - Dokument podepsal NGŠ div. gen. Václav Kratochvíl).

Zrušena  1.1.1953  -  č. j. 0055964-VL-1953. Počátkem r. 1953 vznikl již  samostatný VÚ 3263 Dobřany - 3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 3263 (3. r lzp).Velitelem 3. roty LZP byl ustanoven kpt.Kuneš … .

V té době bylo prvořadým úkolem vybudování a rozmístění prostředků LZS podle systému OSP-48. Ten byl orientován ve směru 240°. Podle dokumentu MNO - SL PVOS č. j. 0040214/1955 a jeho hlavní prostředky tvořily: DPRS (dálná) 3900 m, BPRS (bližná) 950 m před začátkem VPD, KV zaměřovač 1400 m za koncem VPD. Světlotechnické prostředky tvořily: osvětlovací souprava LUČ-1 a světlomety.

Po pětiletém působení byla 3. rota LZP přejmenována  k 1.10.1957 na 3. rotu pozemního zabezpečení navigace (3. rpzn).

Za rok byla rota, spolu s velkou reorganizací a redislokací VL a PVOS (č. j. 0018887-VL PVOS-1958) reorganizována na prapor. Při této reorganizaci došlo jednak ke snížení počtu leteckých útvarů a především z letištních praporů na letišti byly vyčleněny spojovací čety a ty včleněny spolu s podstatou roty PZN do nového útvaru.

Tak již 25. srpna 1958 vznikl -3. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 3263. Jednalo se o celý komplex reo-redi v rámci nového velitelství 3. sld v Žatci, do jehož podřízení spolu s 5. slp,18. lpr přešel i 3. prpzn. Velitelé 3. pr pzn: kpt. Sadílek Oldřich, kpt. Mazel Jiří, mjr. Špaček František, mjr. Beneš Jaroslav.

Od reorganizace 7. A PVOSaL v létě 1961 přešly tyto útvary na letišti Dobřany k 1. sld u frontového letectva.

V souvislosti s "přezbrojením" 45. dpzlp na proudovou techniku byl v r. 1962 zřízen pro něj nový 53. prapor pozemního zabezpečení navigace (53. prpzn).

3. prpzn byl zrušen k 31.8.1963 (č. j. 005045-OMS-1963). V té době již byly u útvarů PZN zasazeny radiolokační systémy a tak byl změněn i jejich název, odpovídající jejich poslání (a tak byly také pojmenovány v letectvu našeho velkého spojence!). 1.9.1963 vznikl 3. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 3263 (3.prrtz). Velitelé 3. pr rtz: mjr. Beneš Jaroslav, mjr. Mládek Vladimír, pplk. Ing. Linhart Miloš, pplk. PaeDr. Šourek Pavel,  mjr. Ing. Kotásek Adolf, mjr. Ing. Mulák Ladislav, mjr. Vaněk Pavel.

Tak zbývající období existence byl 45. dpzlp zabezpečován 53. praporem radiotechnického zabezpečení (53. prrtz). Velitelé 53. pr pzn / 53. pr rtz: mjr. Málek ..,

---------- Okupace 21.8.1968 ---------- 

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Po redislokaci 11. vrp na letiště v Dobřanech na podzim roku 1991 došlo k reorganizaci zabezpečovacích jednotek a útvarů. Vznikl 111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení (111. pr lt rtz) VÚ 8475. Z bývalé plzeňské 11. rsrtz a části dobřanské 3. prrtz vznikly 1. a 2. rota spojení a rtz jimž veleli mjr. ing. Hlinka Peter a npor. ing. Jenčík Milan.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.