28. stíhací bombardovací letecký pluk "Těšínský" VÚ 1115 Čáslav

12.07.2019

K 1.10.1958 dochází k vytvoření 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku z 28. bilp v Brně a přečíslovaného 22. slp. K pluku přišla z Brna celá 1. letka 28. bilp. Byl mu předán od 28. bilp historický název "Těšínský".

28. sbolp přešel do podřízenosti 34. sbold. Prvním velitelem byl pplk. František Filip. 

Velitelem 28. sbolp od 22.9.1960 byl mjr. Jaroslav Úlehla.

Od roku 1964 byl u velitelského roje 28. sbolp vrtulník Mi-1. Starší pilot, pom. NŠ, Miroslav Žák.

Velitelem 28. sbolp od 3.8.1966 byl pplk. Ing. Josef Kloboučník.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

27.1.1969

Mi-1 4009

kpt. Novotný Milan

?

Poškození listů při roztáčení rotoru. Hrubá práce se spojkou.

Velitelem 28. sbolp od 1.6.1970 byl pplk. Ing. Emil Orság.

Velitelem 28. sbolp od 7.1.1976 byl mjr. Ján Kollár.

Velitelem 28. sbolp od 3.11.1977 byl mjr. Ing. Karel Hrubý.

Velitelem 28. sbolp od 30.11.1979 byl mjr. Ing. Ladislav Klíma.

V roce 1983 byl vyřazen vrtulník Mi-1 1005.

Velitelem 28. sbolp od 1.7.1985 byl pplk. Ing. Pavel Štrůbl.

Velitelem 28. sbolp od 1.11.1986 byl mjr. Ing. Oldřich Horák.

 ---------- Převrat 17.11.1989 ----------   

Velitelem 28. sbolp od 1.1.1990 byl pplk. Ing. Jiří Bis.

Na jaře přišlo několik Mi-2

V roce 1992 reorganizace 21. lpr a 7. prRTZ na 28. leteckou základnu.

Od 1.6.1993 piloti vrtulníků Zdeněk Umlauf, Luboš Kuba. PT-Peter Režný, Michal Sedláček.

Mi-8 1032 přišla z Bechyně. Od 51. vrp v červenci 1993 předána Mi-2 0713. Ten byl v říjnu přelétnut do Pardubic.

28. sbolp byl zrušen k 31.12.1994.

Od 1.1.1995 vznikla v Čáslavi 4. základna stíhacího letectva.

 

Odkazy : Ing. Jan Dúbravčík - Osmadvacítka, Svět křídel, 2007