1. letecký školní pluk VÚ 8727 Přerov

12.07.2019

VSL bylo "přímým" předchůdcem 1. lšp, který vznikl 1.9.1973. Ten byl podřízen VVLS SNP v Košicích 31.12.1992, do rozdělení federace..

V Piešťanech se nacházela Odloučená část 1. lšp VÚ 8727 do roku 1987.

Velitelé:  plk. Ing. Wúnsche Jaroslav, pplk. Kadlec, pplk. Čeklovský Juraj, plk. Pidrman Zdeněk, pplk. Ing. Bury Vladislav.

V roce 1992 z Líní přichází piloti: Daniel Kubínek, ..

----------- Vznik Česka k 1.1.1993. ----------

1. letecký školní pluk Přerov

V květnu 1993 udělen čestný název “Generála Karla Janouška".

V druhé polovině roku 1993 bylo od 51. vrp předáno sedm vrtulníků Mi-2 (0242, 0244, 3302, 5432, 7741, ..) k 1. lšp a 4. sslt do Přerova. Z Bechyně byla předána Mi-8 0313.

V roce 1994 zde byla 35. letecká základna, která vznikla na základě zrušeného 5. prlrtz a 61. prlrtz.

K letce L-39 byli přiděleni první tři instruktoři vrtulníků Mi-2: Petr Havala, Karel Kouřil a Zdeněk Svoboda. 

helo1477.jpg (71455 bytes)

24.5.1994

Mi-2 0242

Kubínek, Kohout

U Lípníka nad Bečvou

Při vzletu z terénu střet se stromem. Přistání.

Asi za tři měsíce se počet pilotů instruktorů Mi-2 rozrostl. Velel tomu Karel Jančík.

helo4119.jpg (281663 bytes) Instruktoři: horní řada zleva doprava: Havala Petr, Kouřil Karel, Mede Zdeněk, Hacura Pavel, Velička Martin, Novák Petr, dolní řada zleva doprava: Szabó Július, Kubínek Daniel, Janečka Vladimír, Hromek Vlastimil, Sikora Jaromír, ležící: Svoboda Zdeněk.

4.10.1994

Mi-2 3302

Sikora, Szabo, Tvrdoň

Přerov

Pokles otáček motoru na volnoběh při přistávání v noci.

 

1. lšp byl "přetransformován". V Pardubicích byla k 1.11.1994 ustanovena 34. základna školního letectva.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.