47. letecký zpravodajský pluk VÚ 8863 Kbely

47. letecký průzkumný pluk VÚ 8863 Kbely

47. průzkumný letecký pluk VŮ 8863 Mladá

Podrobnosti.

12.07.2019

V létě 1951 ze 4. ld vyčlenily její letecké pluky do nově zřízených leteckých divizí: 3. lp do 22. ld, 30. lp do 34. ld a 47. lzpp se rozdělil. Jeho největší část s letouny C-3 přelétla spolu s velitelem pplk. let. Františkem Novákem 14.9.1951 na letišti Hradčany. Výnosem MNO – GŠ OMS byla dnem 1.9.1951 zřízena na letišti v Hradčanech u Mimoně 46. letecká divize a její první bojová součást 24. letecký pluk.

Zbytek 47. lzpp s B-36 a několika K-65 a C-3AF s personálem byl shromážděn ve Kbelích. Stali se základem nového 47. leteckého zpravodajského pluku VÚ 8863, zřízeného 8.3.1952 rozkazem NGŠ MNO č.j.400.1952. Velitelem byl ustanoven kpt. let. Jozef Končír, ale pověřen výkonem jeho funkce byl npor. Antonín Elleder.

Velitelský roj: OV-01 a výše, 1. letka: PU-10 a výše, ( B-36 Mosquito krátce létaly s původními kódy IY-xx a JX-xx ), později přeznačené na PU-10 a výše), 2. letka RT-30 a výše, 3. letka LZ-50 a výše.

Pluk měl v době založení 1. letku B-36 (VL npor. let. Emil Racko), 2. letku C-3AF (VL por. let. Michal Kanca) a od konce března 1952 3. letku s K-65 a C-3 (VL kpt. Nápravník).

V roce 1952 se letouny B-36 účastnily natáčení filmu Únos.

K 1.1.1953 Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM ze 4.2.1953 "Útvary letectva-reorganizace-prozatímní mírové počty-vydání" byl 47. lzpp přejmenován na 47. letecký průzkumný pluk.

V roce 1953 bylo u pluku jen 5 kusů B-36 a dva CB-36.

Pro označení letounů 2. a 3. letky byla provedena změna/záměna kódů: 2. letky: LZ-30 a výše, 3. letky: RT-50 a výše.

Velitelem 47. lpzp od 29.10.1953 byl kpt. Emil Racko. V té době došlo k vyřazení posledních B-36 a K-65.

Na jaře 1954 začalo přeškolování na S-102 /MiG-15.

Sestavu pluku: velitelský roj, 1. a 2. letka proudová s S-102/S103 a 3. a 4. letka s C-3.

U pluku se změnilo pořadí číslování letek takto: 1. letka – RT-50 a výše (S-102), 2. letka – MY-70 a výše (S-102), 3. letka – PU-10 a výše (C-3 ), 4. letka – LZ-30 a výše (C-3 ).

helo4967.jpg (311967 bytes) S-102 RT-50.


K 30.10.1954 se 47. lpzp přestěhoval do Mladé. Od 1.11.1954 také 47. přejmenován na 47. pzlp.

V roce 1956 přiletěly průzkumné verze Il-28R. Ty byly rozděleny u 3. a 4. letky.

Il-28R PU-12 . Jeden kus měl označení OV-03.

Později byly vyřazeny C-3 a v r. 1957 přezbrojena další letka na MiG-15bis.

Velitelem 47. pzlp od 21.11.1958 byl kpt. Vladimír Nývlt.

Velitelem 47. pzlp od 5.5.1959 byl kpt. Vladimír Kvarda.

K 1.10.1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva pod velením plk. Zdeňka Kamenického. Pod 7. AL aPVOS patřilo 1., 2., 3. a 22. sld, 34. sbold, 1. dvlp. 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

K 47. pzlp byla od 7.1960 - od zrušené 46. bold předána bývalá 46. letka radiotechnického průzkumu 46. lt RTP „Netopýr“ a byla zařazena jako - 5. letka RT průzkumu.

1.9.1961 - vytvořeno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru Hradec Králové (operační velitelství), jemuž velí gen. Jozef Kúkel. Pod 1. ssls patřil i 47. pzlp.

1.5.1962 - reorganizováno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru na velitelství 10. LA Hradec Králové (operační velitelství). Pod 10. LA patřil i 47. pzlp.

V r. 1965 byla výzbroj pluku rozšířena o vrtulníky Mi-4 a L-200 "Morava". U štábního roje 47. pzlp s vrtulníky Mi-1 sloužil mjr. Jan Novák, kpt. Vlastimil Pospíšil, kpt. Pavel Břicháček, ..

Letka radiotechnického průzkumu Netopýr byla k 1.9.1965 včleněna do 10. prtlo v Přerově.

2.3.1966

Mi-1

kpt. Pospíšil Vlastimil

?

Pokles tlaku oleje. Přistání do terénu.

.

12.9.1966

Mi-1

kpt. Pospíšil Vlastimil

?

Vysazování motoru a třesení. Vypnutí magnet a přistání ART. Ulomená ostruha.

V květnu 1968 bylo zahájeno přezbrojení 1. letky na MiG-21FR (VL mjr. Karel Veškrna).

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V roce 1968 se pluk přemístil do Pardubic.

 

Odkazy:

Jaroslav Dvořák - Letcem ve studené válce, Erika 2003