Letecký pluk 24

Letecký pluk 24 "Biskajský"

28.05.2023

Za první poválečné bombardovací útvary jsou někdy považovány Letecké pluky 24 a 25, náležející do složení velitelství 6. letecké divize v Havlíčkově Brodě. Podle dobové terminologie se ale jednalo o pluky dvoumotorových bitevních letadel. 

Letecký pluk 24 vznikl 2.1.1946, kdy na bázi personálu No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF došlo ke zřízení jeho 1. letky.

Označení letounů pluku: velitelský roj "KP", 1. letka "IY" a 2. letka "JX".

26.1.1946 bylo přiděleno krycí číslo VÚ 8842.


V polovině února 1946 se personál přesunul na letiště Plzeň-Skvrňany.

Prvním letounem, na němž byl prováděn od konce února 1946 udržovací výcvik byl Airspeed Oxford Mk. II "PH 511", který zůstal z bývalé No. 311 (Czechoslovak) Squadron RAF.

4.3.1946 se letka pod velením kpt. let. Miloslava Mansfelda nachází ve stadiu příprav k odjezdu do Velké Británie k přeškolení na letoun De Havilland Mosquito FB Mk.VI.

Velitelství LP 24 bylo zřízeno až k 1.5.1946.

Od 10.5. do 12.6.1946 se 74 příslušníků pluku přesunulo po skupinách do V. Británie.

15.5.1946 se prozatímním velitelem stal pplk. letectva Vlastimil Veselý.

Od června 1946 přeškolení na typ Mosquito ve Velké Británii. 

V červenci 1946 se vrátili bez letounů.

V srpnu 1946 zformována 2. letka.

8.9.1946 letoun Oxford "KP-2" letěl s posádkou kpt. let. Kučera a kpt. let. Peroutka do Českých Budějovic.

Od podzimu 1946 pluk provozoval letouny Piper L-4 a také letoun Aero C-3A.

První stroj přeletěl do Plzně 19.12.1946.

K 20.1.1947 bylo u pluku: pět letounů Mosquito, tři letouny C-3A, čtyři letouny C-8 a jeden letoun Airspeed Oxford Mk. II "PH511".

8.2.1947 přiletěly další letouny Mosquito.

12.2.1947 přiletěly další letouny Mosquito.

Ve dnech 10. až 15.3.1947 byly odveleny posádky (bez techniky) do Malacek za účelem likvidace ledových bariér na Dunaji pod Bratislavou.

K 12.3.1947 bylo u pluku: pět letounů Mosquito, jeden letoun C-3A, jeden letoun C-8 a jeden letoun Airspeed Oxford Mk. II "PH511".

Postavena i 2. letka.

20.5.1947 dosáhla 1. letka bojové pohotovosti.

21.5.1947 přiletěly další letouny Mosquito.

7.6.1947 přiletěly další letouny Mosquito.

Celkem bylo do června 1947 z Velké Británie dovezeno 24 bojových Mosquito FB Mk. VI.

Od roku 1947 bylo Mosquito FB Mk. VI označované v čs. letectvu jako Mo a od května 1947 jako B-36. 

Kdy a kde?

B-36 "IY-10". Kdy?

 B-36 "IY-12". Kdy?

B-36 a C-3B od 2. letky s kódovým označením JX. Vpravo stříbrný velitelský "KP-1". Kdy?

 

8.6.1947 letecký den na letišti Plzeň-Bory.

22.6.1947 letecký den na letišti České Budějovice.

31.8.1947 letecký den na letišti Staňkov.

7.9.1947 letecký den na letišti Praha-Ruzyně.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název Biskajský.

LP 24 jako nespolehlivý byl rámcován do 17.4.1948, (v některých dokumentech k 1.9.1949 zrušen).

Veškerou spisovou agendu pluku a obě letky převzal Letecký pluk 25.

Až v roce 1948 byly dodány dva cvičné letouny Mosquito T.Mk.III.