31. smíšená letka velení a průzkumu Bechyně VÚ 6810

28.10.2016

K 31.10.1985 byla bechyňská 14. vrtulníková letka a 4. spojovací letka zrušena. Z nich vznikla k 1.11.1985  31. smíšená letka velení a průzkumu - 31. smltvpz.  Přes velitelství 10. LA byla řízena a jím byl zabezpečován její výcvik a provoz. Operačně však byla nadále podřízena velení ZVO. U letky byly též dva vrtulníkové odřady - 9. vro (pro 9. tankovou divizi v Táboře) a 15. vro (pro 15. motostřeleckou divizi v Č. Budějovicích) s vrtulníky Mi-2.

Pozemní zabezpečení na letišti Bechyně zajišťovala 31. rota letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 6613.

10. velitelská letka v Hradci Králové byla zrušena v listopadu 1985. Nově utvořený roj se stal odloučenou částí bechyňské 31. smltvpz. Měl označení VÚ 6810/HK. Velitelem roje ustanoven mjr. Rédl Milan.

Velitelem 31. smltvpz byl mjr. Ing. Prokop Dolejší. ZV mjr. Karel Bílek, později mjr. Oldřich Bartoš, kpt. Ján Hornák, mjr. Jozef Piter-Bučko, mjr. Jiří Závěta. NŠ mjr. Ernest Šutka, později npor. Petr Lipták, kpt. Zdeněk Košnář. ZVP kpt. Uhlíř, později mjr. Jan Hrnčárek, mjr. Miroslav Vašica. ZV ILS mjr. Ján Mitál´, později mjr. Ladislav Káva.

Vrtulníky Mi-2, Mi-8 0812, 0816, 0818, 0819, 0837, 1632.

Vrtulník Mi-9  (0001) byl určen jako velitelské stanoviště pro velitele ZVO a vrtulníky Mi-8PPA (2520, 2522, 2523 později přeznačené na 7520, 7522, 7523) byly určené k vedení radioelektronického boje. Vrtulník Mi-8 1632 po převzetí z LOT Trenčín měl vestavěno speciální zástavbu "VELÍN". Bylo to též velitelské stanoviště. Do těchto vrtulníků bylo vestavěno i chemické průzkumné vybavení. Tato technika podléhala nejpřísnějšímu utajení

Piloti letky: Oldřich Bartoš, Prokop Dolejší,  Jan Kvarda, Petr Zeleňák, Karel Tichava, Miloslav Hrubant, Ján Hornák, Jiří Závěta, Milan Brndiar, Jozef Piter-Bučko, Jozef Pecko, Zdeněk Umlauf, Tibor Bednár, Karel Jebavý, Andrej Biačko, Štefan Bernáth, Jindřich Kovač, Ján Breuer, Ladislav Körmöndy, Miloš Palko, Zdeněk Starý, Jaroslav Hase, Martin Ruta, Jiří Michovský, Pavel Dutka, Vlast. Hromek, Karel Pusch, Otakar Štokr, Rostislav Samec, Július Szabó, Stanislav Bauer, Tomáš Trnečka, Viktor Kašák, Stanislav Raška, Leoš Voltr, Petr Kubeška, Zdeněk Novotný, Petr Havala, Petr Novotný, Vratislav Eliáš, Martin Neuwirt, Schwarz Pavel, Václav Vokáč, Luděk Rotrekl, Hnidka Daniel.

Palubní technici letky: Ladislav Káva, Jaroslav Pluner, Vladimír Šenkýř, Rudolf Kodad, Miroslav Štefíček, Pavel Mareš, Jaroslav Kolář, Roman Burda, Richard Schötz, Roman Míka, Dalibor Hruška, Stanislav Verzich, Vojtěch Weiss, Michal Sedláček.

Létající personál odřadů, 9. a 15. společně, poté roj Mi-2:
Piloti odřadů: Karel Jančík, Ladislav Pejs, Vladimír Mišina, Josef Galčík, Jiří Vaník, Galdošík, Martin Ryška, Július Szabó, Viktor Kašák, Miroslav Votřel, Ivan Žemla, Martin Velička.

Palubní technici odřadů: Josef Dragoun, Vladimír Peško, Štefan Fejerčák, Zdeněk Hašek, Richard Schötz, Jaroslav Kolář, Marián Pekár, Karel Cihelník (přišel od VKR), Petr Režný, Luděk Bruštík, I. Vondráček.

Operátoři Mi-9: Zdeněk Pekař, Otto Waldhaus, Vladimír Bystrianský, Václav Kušina, Lubomír Hanuš, Zoltán Roháč,

Operátoři Mi-8 PPA: Otakar Jahna, Jan Šťastný, Michal Kucík, Juraj Nagy, Jan Novák.

Padáčkáři (IKBP instruktor kontroly balení padáků): Martin Novotný, Pavel Tureček, ???

V únoru 1986 přišly Mi-8 0133 a 1932. I další stroje 0818 a 0819 pocházely z Prostějova.

Ze Kbel přišly do Bechyně dvě An-26. Výcvik v Mošnově. V této době měla tedy bechyňská letka i letouny An-24, L-410 UVP, L-410 M. Roj An-24, (seznam je neúplný) příslušníci roje i s technikou byli po čase odveleni ke kbelskému pluku.
Piloti: Karel Bílek, Antonín Fibichr, Josef Podolan, Juraj Béreš, Dunda.
Navigátoři: Jan Ších, Ferdinand Hořínek (odešel před skončením výcviku), Miloš Komjati.
Radisti: Míra Hampl, František Shejbal.
PT: Votýpka.

Na jaře 1986 se odřady osamostatňují. Jsou vyjmuty z podřízenosti 31. smltvpz a dány do přímé podřízenosti 10. LA v Hradci Králové. Odřady ale nadále s letkou úzce spolupracují.

K 21.10.1987 přechází letka z podřízenosti od 10. LA do podřízenosti velitele ZVO v Táboře.

Hradecký roj VÚ 6810/HK přešel do podřízenosti mošnovského 1. smdlp asi v roce 1987. Velitelem tohoto roje se v "mošnovské éře" stal Milan Brndiar, který z Bechyně odešel do Mošnova.

4.7.1988 v Táboře byl předveden na aerovandrování Mi-8 s pilotem Kvardou.

9.6.1989

Mi-8PPA

? Bechyně Pokles otáček při kontrolním zavisení.

V roce 1989 je provedena další reorganizace. Při ZVO v Táboře vzniká Velitelství vojskového letectva a jeho velitelem se stává dosavadní zástupce velitele 10. LA, genmjr. Josef Diblík.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Nedlouho nato se odřady dostávají do podřízenosti 31. smltvpz. Podle článku 11, směrnice pro činnost vojskového letectva ZVO v míru, kterou schválil NGŠ 27.11.1989 a která nabyla platnosti od 1.12.1989: "Jsou velitelé vrtulníkových odřadů v míru přímo podřízeni veliteli vrtulníkové letky podle zařazení odřadu."

helo8827.jpg (1209432 bytes) Přežití 1990 - zakončení letního přežití na chalupě u Jardy Koláře v Želči. Zleva Pavel Dutka, MUDr.Jiří Trska, Martin Ruta, Stanislav Bauer, Jiří Michovský, Štefan Bernáth, Jozef Piter-Bučko.

Od 1.9.1990 byly dva vrtulníky Mi-8 0818 a 1932 připraveny k plnění úkolů v systému LZS. Létali se převážně sekundární lety. Přelety byly velmi časté, někdy i každý den. Záchranka se držela až do 31.5.1993.

20.12.1990

Mi-8 1932

Kovač, Raška, Kodad

Bechyně

Nezdařené vybrání cvičné ART.

Od 1.5.1991 vrtulníky Mi-2 0715 a 4541 od odřadů v Bechyni sloužily na stanici LZS Planá v Českých Budějovicích Kryštof 13. Vrtulníky byly upraveny ve Kbelích na záchranky. Dostaly i nové, nápadné žluté zbarvení a označení vrtulníků LZS. Piloti: mjr. Jančík, mjr. Pejs, Jebavý, Piter-Bučko, Galčík, Vaník. Lékařský personál tvořili lékaři, zdravotníci a sestry od záchranné služby v Českých Budějovicích. Vrtulníky Mi-8 pro sekundární lety nadále startovaly přímo z Bechyně.

Velitel pplk. Ing. Hornák Ján k 31.8.1991 odchází do Líní do funkce velitele 1. letky velení a průzkumu (1. ltvpz). Po něm přebírá funkci velitele letky mjr. Ing. Jančík Karel.

5 kusů Mi-8T, jeden Mi-8 salon (0837), tři Mi-8PPA, jedna Mi-9.

K 1.12.1991 jsou i vrtulníkové útvary vojskového letectva převedeny do podřízenosti Velitelství letectva a PVO ve Staré Boleslavi.

13.12.1991 před Mi-8PPA J. Závěta, P. Havala, D. Hruška a R. Kodad helo8343.jpg (575142 bytes). Mi-9 helo265.jpg (48039 bytes), Mi-8PPS 7522 helo264.jpg (68634 bytes), helo274.jpg (17343 bytes).

17.7.1992

Mi-2Ch 9425 15.vro

Jančík, Káva, Jan Plesník a Ludvík Klega

Z rybníka Sobík u Soděraz

Vysazení levého motoru za letu ve 100 m. Převrácení při přistání. Vrtulník shořel. Podrobnosti. 

Okolo 21.7.1992 sloužila Mi-8 1632 pro LZS z letiště Planá helo8339.jpg (555518 bytes), helo8342.jpg (415404 bytes) (nebyla schopná žádná Mi-2) s posádkou Tibor Bednár, Stanislav Bauer a Dalibor Hruška.

Letka měla organizační schéma pluku, ačkoliv počet osob odpovídal v podstatě síle samostatné letky. Tzn., že měli velitele útvaru i velitele letky, letovoda útvaru i letovoda letky, ZV ILS útvaru i ZV ILS letky apod.

helo4403.jpg (385051 bytes) Mi-8PPA 7522 v září 1992(?) na letišti Prostějov. Foto Petr Popelář.

Mi-8PPA 7520 helo8344.jpg (589638 bytes).

helo8829.jpg (1075746 bytes) Čáslav 1992- osádka vrtulníku Mi-8 PPA na letišti Čáslav. Zleva Pavel Dutka, Martin Ruta, Otakar Jahna, Václac Kušina, Štefánik, dole Roman Míka.

K 31.10.1992 byl odřady zrušeny a začleněny do stavu letky. U letky vznikly z odřadů její 4. a 5. roj.

Vrtulníky rušené 52. ltvpz v Havlíčkově Brodě Mi-8 0313, 0816, 1032, 1532 a 1632 byly předány do Bechyně.

Koncem roku zůstaly u letky vrtulníky Mi-2 čísla 0244, 0715, 2508, 4541, 8748 a 8749, dále vrtulníky Mi-8 čísel 0133, 0313, 0816, 0818, 0819, 0820, 1032, 1532 a 1632, Mi-8PPA 7520, 7522, 7523 a Mi-9 číslo 0001.

K 1.11.1992 v souvislosti s rozpadem republiky se 31. smíšená letka velení a průzkumu (31. sltvpz) přejmenovala na 31. letku velení a průzkumu 31. ltvpz s velitelem Jančíkem. Vznikla technická letka.

 

Odkazy: Jiří Havel - O létání v Bechyni (2002)