Výcviková letka tryskových letadel

Stíhací letka 5

5. stíhací letka

Výcvikové středisko určené k přeškolování na proudové letadla

Proudové výcvikové středisko letectva

05.05.2023

K 1.4.1949 byla při LVÚ zřízena Výcviková letka tryskových letadel při LVÚ na letišti Žatec s S-92 a CS-92 (Me 262).


V listopadu 1949 přesun do Kbel, kde byla hotova betonová dráha.

Koncem září 1950 letka rozpuštěna a přesunuta do Mladé.


Dne 1.10.1950 na letišti Mladá byla zřízena Stíhací letka 5  VÚ 8685 v podřízenosti 3. ld. Velitel letky byl kpt. letectva Ludovít Solár.

Provozovala čtyři S-92 a tři CS-92.

Od 22.12.1950 5. stíhací letka.

25.2.1951 zřízení Výcvikového střediska určené k přeškolování na proudové letadla, podřízené přímo MNO - VL. Velitel pplk. let. Jaroslav Týkal. V podřízenosti mělo 5. stíhací letka.

Od 29.3.1951 výcvik na letounech S-101 (Jak-23).

30.5.1951 první vývozní let na CS-102 absolvoval kpt. letectva Ludovít Solár.

K 1.6.1951 bylo z této letky vytvořeno Proudové výcvikové středisko letectva VÚ 8044. To zajišťovalo masový výcvik stíhačů na MiG-15.


PVSL bylo přemístěno počátkem roku 1952 do Přerova.

S-102 EZ-62. Patřil pod PVSL?

1.1.1953 vznikl 7. lšp, podřízený velitelství 15. leteckého sboru!

 

Odkazy:

Jaroslav Šrámek - Vzpomínky pilota -účastníka incidentu československých a amerických letounů, při kterém sestřelil veterána korejské války, Svět křídel, září 2010