Vrtulníky Sovětské armády na letišti Sliač Зволен - Слиач

09.06.2023

Letiště do 1950.

V říjnu 1968 z Košic se přesunul 159-й истребительный авиационный Таллинский Краснознамённый полк (159-й иап).

н/н отдельная вертолетная эскадрилья "войсковая часть полевая почта 35761". Kdy přiletěla? Čísla vojenské pošty jednotek během Operace Dunaj.


.


.


.


21.7.1972 se 159-й иап přejmenoval na 114-й истребительный авиационный полк (114-й иап).


.


.


Koncem roku 1975 se 114-й иап přesunul do Milovic-Mladé.

Koncem roku 1975 se 100 отдельная  разведывательная авиационная эскадрилья (100 ораэ) přesunula z Milovic-Mladé na Sliač.

Od roku 1975 vrtulníkový odřad odřad, později letka pro podporu 30-я гвардейская мотострелковая дивизия ve Zvolenu.


.


В период с мая 1977 года по 22 октября 1990 года на аэродроме базировался 238-й отдельный вертолётный полк "войсковая часть полевая почта 95730" на вертолетах Ми-8ТВ, МТ (1977—1992), Ми-24Д (1977—1988), Ми-24В, П (1985—1992) обслуживал отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания (обато) и отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения (орсрто) 365-й обато (в/ч 23434) и 463-я орсрто (в/ч 23367). 238 овп – пришёл с Бердичева, Украина, (ПрикВО), 131 сад ВВС ЦГВ. Вертолетный полк (две аэ Ми-24 и 1аэ Ми-8).

Od května 1977 na Sliači sloužil 238 отдельный вертолётный полк vyzbrojen vrtulníky Mi-24D a Mi-8T. Tento pluk disponoval třemi letkami o celkovém počtu do 60 vrtulníků. Dvě letky byly vyzbrojené útočnými Mi-24D, zatímco zbývající letka měla transportní Mi-8TB/MT. Každá letka se skládala z pěti rojů (zvenó) po čtyřech vrtulnících. Část vrtulníků zřejmě plnila bojovou podporu celému 28-й армейский корпус se sborovým velitelstvím v Olomouci.

V listopadu 1977 se Mi-24A vrátily do SSSR.

Od prosince 1977 přezbrojování 1. a 2. letky na vrtulníky Mi-24D.


.


Sovětská agrese v Afghánistánu od 24.12.1979.


.


246-я отдельная вертолётная эскадрилья "войсковая часть полевая почта 35761". Od kdy?

25.6.1981

Mi-8 ze Sliače

+Arzeněv, PT, +5 civilistů, 2 těžce zranění

Letiště Česká Lípa Vazdušnoje chuliganstvo. Podrobnosti.

Spojenecké cvičení Družba 82.


Ve dnech 7. a 8.6.1983 se piloti našeho 51. vrp z Prostějova zúčastnili návštěvy sliačského pluku a po oba dva dny létali ze zdejšího letiště. Dva naši piloti si rovněž mohli vyzkoušet i zdejší trenažér na Mi-24.


Veřejnosti se poprvé bitevní vrtulníky ze sliačského pluku představily v srpnu 1984, když se leteckého dne k 40. výročí SNP na letišti Očová zúčastnil roj sovětských bitevních vrtulníků Mi-24D. Stroje pocházely z prvních výrobních sérií, neboť neměly nainstalovány filtry PZU na vstupech k motorům a infrarušič L-166V-11E "Ispanka". Zajímavá je kamufláž těchto vrtulníků, neboť nemají klasickou "trojlístkovou" kamufláž, ale stejný nátěr a rozmístění polí jako naše první Mi-24D. (L+K 23/84)  

Spojenecké cvičení Štít 84.


.


26.4.1986 vybuchla atomová elektrárna v Čornobylu.

Spojenecké cvičení Družba 86.

V roce 1986 proběhlo na Sliači a přilehlém VVP Lešť cvičení Podzim 86, kterého se zúčastnila naše letka vrtulníků Mi-24D z 51. vrp  z Prostějova.


Podzim 1987 Mi-8 ? Lešť Srážka dvou Mi-8
Podzim 1987 Mi-8 ? Lešť Srážka dvou Mi-8

Přibližně na konci první poloviny 80. let začíná pluk dostávat nové a modernější verze "čtyřiadvacítek", jako Mi-24V/P či speciální verze Mi-24RChR/K. Rovněž transportní Mi-8TB jsou postupně doplňovány modernějšími Mi-8MT (Mi-17).

Dodané Mi-24RCh sloužily k běžnému výcviku pilotů bitevních Mi-24, neboť pro ně chyběli vyškolení specialisté pro obsluhu zařízení pro radiační a chemický průzkum. Zde se tedy do monitorování situace po Čornobylu zřejmě zapojily ještě starší verze Mi-2RCh, používané v počtu cca 1-2 kusy u divizních vrtulníkových letek vojskového letectva Střední skupiny až do příchodu moderních Mi-24RCh.

V březnu 1988 se 100 ораэ přesunula do Milovic-Mladé.


Odchod Sovětské armády z Afghánistánu k 16.2.1989.

Полковник Владимир Кокарев velel 238 овп.

 

231 овэ z Milovic-Mladé přiletěla na Sliač. Kdy?

 

1.6.1989 vrtulníkové jednotky dosud podřízené Армейской Авиации ВВС ЦГВ přešly do podřízenosti 131-й САД ВВС ЦГВ.

1 июня 1989 года образован 490 отдельный вертолётный полк "войсковая часть полевая почта 40346" (Оломоуц) который входил в состав 131-й смешанной авиационной дивизии ВВС ЦГВ. Основой формирования явились пять отдельных вертолетных эскадрилий:
230-й овэ – Мимонь /Градчане/, "войсковая часть полевая почта 23424"; (asi 20 vrtulníků)
231-й овэ – Божи Дар /Миловице, Млада-4/, "войсковая часть полевая почта 36611"; (asi 20 vrtulníků)
232-й овэ – Оломоуц "войсковая часть полевая почта 23425"; (asi 20 vrtulníků)
246-й овэ - Зволен /Слияч/ "войсковая часть полевая почта 35761"; (asi 20 vrtulníků).
313-й овэ – Оломоуц, "войсковая часть полевая почта 36621". (asi 20 vrtulníků).

Nebo taky :

230-я овэ (в/ч пп 23424) 18 гв. мсд, 231-й овэ (в/ч пп 36611) 15 гв. тд, 232-й овэ (в/ч пп 23425) 31 тд, 246-й овэ (в/ч 35761) 30 гв. тд, 313-й овэ (в/ч пп 36621) 48 мсд.

 

На основании Директивы Главнокомандующего ВВС от 23 февраля 1989 г. в составе Центральной группы войск, на территории Чехословакии 1 июня 1989 г. был сформирован 490-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления). Полк 4-х эскадрильного состава формировался на базе пяти вертолетных эскадрилий 230-й, 232-й, 246-й, 231-й и 313-й. Вновь сформированный полк вошел в состав 131-й смешанной авиационной дивизии. Базировался он на двух аэродромах. Управление полка, 1 -я и 2-я вертолетные эскадрильи дислоцировались в Оломоуце; 3-я и 4-я вертолетные эскадрильи, а также ТЭЧ – в Зволене. На вооружении состояло более 80 вертолетов Ми-8 и Ми-24 разных модификаций (в том числе Ми-8ВКП и Ми-9, Ми-24К), причем деления на «боевые» и «транспортные» эскадрильи не было: на вооружении одной эскадрильи состояли как Ми-8, так и Ми-24. Примерно 100 летчиков полка прошло Афганистан, 30 человек принимало участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Менее чем через год после формирования количество эскадрилий сократили с четырех до трех. Полк нес боевое дежурство по охране Госграницы ЧССР и обеспечению ПВО во взаимодействии с войсками ПВО Чехословакии, готовился к уничтожению танков, артиллерии, противотанковых средств и других малоразмерных подвижных бронированных целей, живой силы на переднем крае и в тактической глубине, а также к десантированию и поддержке действий сухопутных войск. Общий налет за 1989 г. составил 80% от планового.

První a druhá letka 490 овп (биу) byla v Olomouci.

Třetí letka 490 овп (биу) byla na Sliači. Bílá trupová čísla.

Čtvrtá letka 490 овп (биу) byla na Sliači.

Na Sliači se nacházelo 42 vrtulníků 490 овп a ТЭЧ (technické opravny pluku).

333 орсрто (отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения).

Intenzita létání 238 овп a  je poměrně vysoká a tak si samozřejmě část obyvatelstva z přilehlých obcí stěžuje. Vše jde dokonce tak daleko, že zástupci ONV Zvolen jednají se sovětskou stranou o nadměrném hluku a ekologických problémech. Dne 25.8.1989 je potom uzavřena dohoda o regulaci letového plánu sovětských vrtulníků.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------


Počátkem roku 1990 se na letišti nacházelo na 800 vojáků a 60 občanských pracovníků.

V roce 1990 dochází k dalšímu omezení letového provozu. Rozhodnutím rady ONV (okresní národní výbor) byly v letním období povoleny letové akce vrtulníků pouze do 22 hodin, dvakrát týdně. Taktéž se sleduje dohodnutý koridor letů a výška letu nad obytnými zónami okresu Zvolen.

 

5.4.1990 pro špatné počasí z letiště Olomouc přiletělo 39 vrtulníků 490 овп. Ostatních deset vrtulníků první a druhé letky doletělo až do Mukačeva.

9.4.1991 odletělo 39 vrtulníků první a druhé letky 490 овп z Olomouce.

10.4.1990 ze Sliače odletělo dalších 42 vrtulníků třetí a čtvrté letky 490 овп zamířily na letiště Klokovo v Moskevském vojenském okruhu.

V první etapě stahování vojsk CGV z Československa do 31.5.1990 odletělo 92 vrtulníků 490 овп.

 

22.10.1990 238 отдельный вертолётный полк odlétl během druhé etapy stahování vojsk CGV z Československa. První stroj z celkem 54 vrtulníků vzlétl v 10.25 hodin, následován dalšími, které se po zakroužení nad městem Zvolen vydaly na 400 km dlouhý přelet na letiště Novyi Kalyniv. Video.

Na sklonku roku bylo mezi odsunutou techniku útvaru dodatečně započítáno 6 vrtulníků, které odletěly již 22.10.1990, ale nejednalo se o bojové stroje.

Pozemní sled ke svému odjezdu potřeboval 7 železničních transportů vypravených 4.-26.10.1990 z nádraží ve Vlkanové.

Přesun 365. letištního praporu a 463. roty spojení a RTZ do Sovětského svazu proběhl z téhož nádraží 9 železničními transporty ve dnech 20.10.-23.11.1990. Po krátké zastávce na letišti Kalinov v Přikarpatském vojenském okruhu, se pluk přesunul do posádky Ozinki-Slancevyj Rudnik v Přivolžsko-Uralském vojenském okruhu, kde byl sloučen s místním vrtulníkovým útvarem.

Ve Sliači zůstala pouze likvidační skupina 365. letištního praporu, která měla za úkol připravit předání opuštěných objektů.

Čs. armáda na sklonku listopadu 1990 převzala nejenom letiště SNP a letecká kasárna, ale i zaměřovač Badín, bližnou naváděcí stanici Hájníky, dálnou naváděcí stanici Dobrá Niva a muniční sklad Širiny.


V lednu 1991 následovalo předání akumulačního skladu leteckých PHM ve Vlkanové (uloženo 15 tisíc tun PHM).

Poslední transport 365. letištního praporu opustil nádraží ve Vlkanové 20.1.1991.

20.5.1991 z letiště Milovice-Mladá jako poslední odletěla 173 отдельная смешанная авиаэскадрилья se sedmi vrtulníky Mi-8S a Mi-8T. Velitel Виталий Михайлович Репетин Vitalij Michajlovič Repetin. Velitel roje vrtulníků a této skupiny byl майор Андрей Степаненко Andrej Stěpaněnko.

20.5.1991 Mi-8 † mjr. Andrej Stěpaněnko, † kpt. Krylov, † kpt. Mjasnikov, † cestující? Vtáčník MAPA. Plně naložený vrtulník při přeletu z Milovic-Mladé na Sliač za špatného počasí narazil do zalesněného svahu. Shořelo vše.

Ostatní přistály na Sliači.

21.5.1991 odletěly.

 

V květnu 1991 se na uvolněné letiště přesunula nově vytvořená 81. samostatná stíhací letka, která se po téměř čtvrt století stala prvním bojovým útvarem čs. vojenského letectva dislokovaným na území Slovenska.