Dary na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Velitelství

velitelské orgány vojenského letectva

velitelské orgány protivzdušné obrany státu

22.05.2019

Květen 1945 - vytvořeno: Velitelství letectva Hlavního štábu (ministerské složky).

K 29.5.1945 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO sborový generál ing. Alois Vicherek. (Již v té době vlastně začal ideologický boj! Největší autorita našeho zahraničního letectva - divizní generál RNDr. Karel Janoušek "nebyl žádoucí"!!!)

Velitelství protileteckého vojska.

1.6.1945 - vytvořena: velitelství leteckých oblastí 1 až 3 (Praha, České Budějovice, Brno) (operační velitelství). 1.7.1945 - vytvořeno: velitelství letecké oblasti 4 (Bratislava) (operační velitelství).

31.12.1945 - zrušena: velitelství leteckých oblastí 1 až 4 (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

1.1.1946 - vytvořena: velitelství letectva 1. až 4. oblasti (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

31.7.1947 - zrušena: velitelství letectva 1. až 4. oblasti (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

1.8.1947 - vytvořena: velitelství I. až IV. leteckého sboru (Praha, České Budějovice, Brno, Bratislava) (operační velitelství).

Výstavba letectva probíhala v nepříznivých podmínkách. Docházelo především o "střet" dvou protichůdných koncepcí. Skupina důstojníků letectva, která se vrátila z RAF narážela na odpor "zastánců" realizace Košického vládního programu - tedy podle vzoru letectva sovětského. To vše bylo ovlivňováno i ekonomickými možnostmi státu. Postupně se podařilo přijat plán výstavby v horizontu 10 let. Podle něj mělo být vybudováno až 8 leteckých divizí (4 divize stíhací a 4 divize bitevní). Každá divize měla mít 3 letecké pluky. Dále se počítalo ze vznikem dopravního pluku, zpravodajských pluků (LP 41, LP 42, LP 43, LP 44 a spojovacích letek . .

Základem se staly přirozeně navrátivší se letecké jednotky. Z bývalé 1. čs smld v SSSR vznikla 4. ld: s LP 1, LP 2, LP 3, ze Stíhací skupiny" - 310., 312., 313. peruti RAF pak 1. ld: s LP 10, LP 12, 2. ld: s LP 4, LP 5 a 3. ld: LP 7, LP 8. Bývalá 311. peruť se stala základem 6. ld: s LP 24, LP 25.

Výstavba letectva probíhala pomalu - u mnoha leteckých pluků existovala dlouho jen jedna letka! Byl nedostatek personálu i letadel. Letecký park tvořila pestrá směs typů a to jednak "válečné", na kterých se vrátili naši letci, dále množství "kořistních" a pak z domácí výroby! Ta jich dodala několik stovek!

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

16.3.1948 - zrámcováno: velitelství I. leteckého sboru Praha (operační velitelství).

1.5.1948 - zrámcováno: velitelství IV. leteckého sboru Bratislava (operační velitelství).

1.7.1948 - zrámcováno: velitelství II. leteckého sboru České Budějovice (operační velitelství).

Tento "přelom" definitivně rozhodl směr výstavby čs.letectva. Přinesl však především čistky a persekuci "západních letců včetně jejich nejvyššího velitele"! Došlo k nejhanebnějším aktům proti těm, kteří se zasloužili o obnovu státu. Ve snaze "odstranit ideově nevhodné tradice"byly v poúnorovém období rámcovány a rušeny útvary, jimž byly v březnu 1948 presidentem uděleny čestné historické názvy: LP 4 "Letce Vašátka", LP 7 "Invazní", LP 24 "Biskajský", LP 25 "Atlantický", LP 41 "T. G. Masaryka", LP 43 "Dr. E. Beneše" a LP 44 "M. R. Štefáníka".

Velitelství letectva hlavního štábu mělo koncem roku 1949 měla v podřízenosti III. letecký sbor VÚ 3977 v Brně, 2. ld, 3. ld, 4. ld, velitelství leteckého týlu, ústřední letecký sklad, I. letecký okruh, II. letecký okruh a III. letecký okruh.

1.6.1950 - zrušeno: velitelství III. leteckého sboru Brno (operační velitelství).

K 1.7.1950 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO sborový generál Josef Hanuš.

K 1.10.1950 zůstala v podřízenosti velitelství letectva existovat pouze velitelství - 3. ld a 4. ld, čtyři bojeschopné stíhací pluky (1. lp "Zvolenský", 3. lp, 5. lp a 8. lp), bitevní 30. lp "Ostravský", zpravodajský 47. lp, 1. ldp a 45. lp.

V roce 1951 v Mladé byly přeškoleny 1. lp, 5. lp a 8. lp a byla reorganizována 3. ld na 3. leteckou stíhací divizi proudovou.

1.6.1951 byla založena v Plzni-Skvrňanech 22. ld (stíhací pístová). Spolu založeny 4. lp a 18. lp a "podřízen" 3. lp.

1.11.1951 - vytvořeno: velitelství 15. leteckého sboru Praha, 28.2.1955 zrušeno (operační velitelství). Do jeho podřízenosti začaly být zařazováni všechny vznikající stíhací divize a pluky vyzbrojené proudovou technikou.

1.4.1952 zřízeno velitelství 5. ld (5. letecké stíhací divize proudové) v Žatci.

Po květnové přehlídce 1952 redislokováno velitelství 3. ld (3. letecké stíhací divize proudové) do Dobřan.

V roce 1952 se stal velitelem letectva při hlavním štábu MNO genpor. Josef Vosáhlo.

Přejmenováno: Velitelství protileteckého vojska na Velitelství protiletadlové obrany státního území (ministerské složky).

Vzdušná a protiletecká obrana státu se "děla" jednak v rámci Protiletecké obrany státního území PLOSÚ a letectva.

1.9.1952 zřízeno velitelství 1. ld (1. letecké stíhací divize proudové) v Českých Budějovicích.

Velitelství letectva bylo v roce 1953 v paláci Kotva.

15.3.1953 bylo zřízeno velitelství 166. lsdp (166. letecké stíhací divize proudové) v Mladé a byl jí podřízen 51. lsp (původně samostatný, vzniklý z Bezpečnostního letectva v 12.1950).

K 1.10.1953 bylo nařízeno přečíslování 166. lsdp na 2. lsdp, která byla pak podřízena MNO-VL.

Od 1.11.1954 definitivní označování pluků: např 1. slp. Do té doby 1. lsp, předtím 1. lp.

1.11.1954 - přejmenováno: Velitelství protiletadlové obrany státního území PLOSÚ na Velitelství protivzdušné obrany státu velitelství PVOS (ministerské složky).

Velitelství 22. letecké stíhací divize pístové se přestěhovalo v roce 1954 do Chrudimi, kde byla k 1.11.1954 reorganizována na proudovou a název změněn na 22. sld.

Koncem roku 1954 stěhování 2. sld do Zvolena.


1.3.1955 - podřízeno: Velitelství letectva Náměstkovi MNO pro PVOS a letectvo (ministerské složky).

1.3.1955 - podřízeno: Velitelství protivzdušné obrany státu Náměstkovi MNO pro PVOS a letectvo (ministerské složky).

Náměstek MNO pro PVOS a letectvo: genpor. Josef VOSÁHLO 1.3.1955 - 31.12.1956.

Velitel letectva (bez SL PVOS) genmjr. Jaroslav TÝKAL 1.3.1955 - 31.12.1956.

Velitel vojsk PVOS: genmjr.Josef HRBÁČEK 17.2.1955 - 31.12.1956.

Došlo "rozdělení" letectva s vyčleněním 3 stíhacích leteckých divizí pro PVOS - vzniklo u velitelství PVOS nové velitelství SL-PVOS z 15. sls. (Od té doby se letectvo rozdělilo podle velení na "zelené" a "modré"! Za deset let zmizely na mnoho let i tradiční modré uniformy!)

K 30.6.1956 vznikla 6. sld v Čáslavi.

K 31.12.1956 byla zrušena tzv. dvojí podřízenost v letectvu.


1.1.1957 - na základě Velitelství letectva a Velitelství PVOS vytvořeno: Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu (ministerské složky).

Náměstek MNO pro letectvo a PVOS / velitel L a PVOS: genpor. Josef VOSÁHLO 1.1.1957 - 30.9.1960.

Zástupce velitele L a PVOS pro PVOS: genmjr. Josef HRBÁČEK 1.1.1957 - 29.9.1959.

Zástupce velitele L a PVOS pro letectvo: genmjr. Jaroslav TÝKAL 1.1.1957 - 29.9.1959.

Usnesení vlády ČSR na snížení počtů ČSLA. Rozkaz NMNO, VLaPVOS č. j. 0018887 z července 1958 k provedení organizačních a dislokačních změn v r. 1958. "Vzhledem k dosažení kvalitativně lepší vybaveností novou, nadzvukovou technikou, byl snížen počet stíhacích leteckých pluků i stíhacích leteckých divizí.

Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze"..m.j. tedy: zrušeno velitelství 34. bild (zůstal jen 32. bilp a ten podřízen 46. bold místo zrušeného 29. bolp), dále zrušeny 15. slp, 16. slp, 19. slp; 18. slp reorganizován na 18. sbolp, 22. slp reorganizován na 28. sbolp, 26. slp reorganizován na 30. sbolp! Velitelství 3. sld v Dobřanech bylo zrušeno, zrušeno velitelství v Žatci, bylo přečíslováno na 3. sld. Velitelství 22. sld je redislokováno do Brna. Velitelství čáslavské 6. sld reorganizováno / přejmenována na velitelství 34. sbold v Čáslavi s 18. sbolp, 28. sbolp a 30. sbolp. Tento stav "vydržel" 2 roky.

Zástupce velitele L a PVOS pro letectvo: plk.Jozef KÚKEL 30.9.1959 - 30.9.1960.

Zástupce velitele L a PVOS pro PVOS: plk.Zdeněk KAMENICKÝ 30.9.1959 - 30.9.1960.

Na podzim 1960 bylo zrušeno velitelství 46. bold a 24. bolp.

1.10.1960 - vytvořeno: Velitelství 7. armády PVOS letectva Praha (operační velitelství), pod který patřilo: 7. lo ve Kbelích, 1.sld v Bechyni, 2. sld ve Zvolenu, 3. sld v Žatci a 22. sld v Brně, 34. sbold v Čáslavi, 1. dvlp v Mošnově, 45. dpzlp v Dobřanech, 47. pzlp v Mladé, 50. spojlp v Klecanech, ...

Náměstek MNO PVOS a L: genplk. Josef VOSÁHLO 1.10.1960 - 31.10.1966.

Velitel 7. armády PVOS a L: neobsazeno - z postu ZV velel plk. Kamenický Zdeněk 1.10.1960 - 4.5.1961, genmjr. KAMENICKÝ Zdeněk 5.5.1961 - 31.8 1961.

1.9.1961 - vytvořeno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru Hradec Králové (operační velitelství), jemuž velí gen. Jozef Kúkel..

1.9.1961 - reorganizováno: velitelství 7. APVOSL na velitelství 7. A PVOS, vytvořena: velitelství 3. a 2. sboru PVOS (Žatec, Brno)  (operační velitelství).

1.5.1962 - reorganizováno: velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru na velitelství 10. LA Hradec Králové (operační velitelství).

31.10.1966 - zrušeno: Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu (ministerské složky).


1.11.1966 - vytvořena: Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu, 31.8.1969 zrušena (ministerské složky).

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genplk. Josef VOSÁHLO 1.11.1966 - 30.4.1968

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genpor. Oldřich ŠTANGL 1.5.1968 - 31.7.1969.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Zástupce MNO / náčelník HS letectva a vojsk PVOS: genmjr. Jozef ČINČÁR 1.8.1969 - 30.8.1969.

31.8.1969 - zrušena: Hlavní správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu (ministerské složky).


1.9.1969 - vytvořena: Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu (ministerské složky).

1.9.1969 - reorganizována: velitelství sborů PVOS na velitelství divizí PVOS (operační velitelství).

Zástupce MNO / náčelník letectva a vojsk PVOS: genpor.Jozef ČINČÁR 1.9.1969 -1973.

Zástupce MNO / náčelník letectva a vojsk PVOS: genpor. Jozef REMEK 1973 - 1975.


1.1.1976 reorganizována: Správa letectva a vojsk protivzdušné obrany státu na Velitelství letectva (ministerské složky).

1.1.1976 - reorganizováno: velitelství 7. armády PVOS na Velitelství PVOS (operační velitelství).

Velitelství letectva bylo v Praze. Mělo pod sebou 10. LA v Hradci Králové, VVLŠ SNP v Košicích, VLU v Prešově, řízení vojenských kateder civilních VŠ, letecké opravárenské podniky a mělo odbornou působnost k letectvu PVOS.

Na oddělení bojové přípravy (gen. Šejnoha) VL starší inspektor pilot vrtulníků Juraj Gbúr, později Tomáš Kirpal (do roku 1982) a plk. Ing. Zdeněk Dvorník (do roku 1989). Inženýr ILS byl Ing. Vladimír Meduna.

1981 - redislokováno: Velitelství protivzdušné obrany státu z Prahy do Staré Boleslavi  (operační velitelství).

Velitelství letectva mělo v podřízenosti velitelství PVOS ve Staré Boleslavi, velitelství 10. LA v Hradci Králové, VVLŠ SNP v Košicích, 3. dlp v Praze-Kbelích. Dále odborně řídil vojskové letectvo ZVO v Táboře, armád a divizí.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Velitel letectva: genmjr. Ing. Ondrej KUBIZNIAK 27.12.1989 - 10.7.1991.

Součástí změn ve společnosti byl narůstající "odpor" k armádě včetně letectva! Nastává období reorganizací - redislokací - rušení.


V květnu 1990 došlo k vytvoření tzv. integrovaného druhu ozbrojených sil formou sloučení PVOS, vojskové PVO a frontového letectva. Velitelství ve Staré Boleslavi se stalo Velitelstvím letectva a PVOS, jemuž byla podřízena 10. letecká armáda a protiletadlové raketové útvary vojskové PVO, 3. dlp Kbely, 2. dPVOS Brno a 3. dPVOS Žatec.

Na oddělení bojové přípravy (gen. Hrubý) VL byli inspektoři u skupiny vojskového a dopravního letectva plk. Ing. Zdeněk Dvorník a plk. Ing. Rudolf Koubek. Letovod byl inspektor pplk. Ing. Pavel Barták. 

30.4.1991 - zrušeno: Velitelství letectva (ministerské složky).


1.5.1991 - reorganizováno: Velitelství protivzdušné obrany státu na Velitelství letectva a protivzdušné obrany (operační velitelství).

Vzhledem ke změněné vojensko-politické "konstelaci" je snaha zajistit "rovnoměrnější" rozdělení sil a prostředků na celém území státu - místo dosavadní koncentrace sil v "západní" části státu je snaha "posílit" východní část. K 1.5.1991 byla "Brněnská divize PVOS" je rozdělena: (8. slp rozdělen na 81. sslt a 82. sslt). K 1.5.1991 vzniklo pro Slovensko Velitelství 1. divize PVO Sliač,v podřízenosti: 1. rtb, PLRV a 81.sslt. V podřízenosti 2. divize PVO Brno zůstaly "moravské "útvary 2. rtb, PLRV a 82. sslt. Sestava 3. divize PVO Žatec "zatím" v původním stavu.

Velitel letectva a PVO: genmjr. Jan PLOC, 10.7.1991 - 1993.

1.10.1991 - reorganizováno: velitelství 10. letecké armády na velitelství 1. smíšeného leteckého sboru Hradec Králové, který přešel do podřízenosti Velitelství letectva a PVO Stará Boleslav (operační velitelství).

11. vrp a 51. vrp byly k 1.11.1991 vyňaty z podřízenosti rušeného ZVO a přešly pod Velitelství letectva a PVO. L+K 8,16/92

Na oddělení vojskového letectva Velitelství letectva a PVO byli: náčelník Štefan Vazovan, Jiří Rajda, Marián Vlček, Jaroslav Švarc (starší inspektor bezpečnosti letů).


K 1.7.1993 byli ustanoveni do funkcí funkcionáři Štábu letectva a PVO. Stěhování funkcionářů ze Staré Boleslavi do Prahy.

K 1.11.1993 vznikl Štáb letectva a PVO na v Praze.

Inspektor letectva a PVO: genmjr. Pavel ŠTRŮBL, ?1.7.1993 - 30.6.1997

K 1.11.1993 bylo zrušeno Velitelství PVO a na jeho místě vytvořen 4. sbor PVO, kterému velel plk. Ing. Josef Dufek.  Ve Staré Boleslavi zůstává 4. sbor PVO. (2. dPVO Brno a 3. dPVO Žatec).

Vrtulníkáři na VVzS: Jan Dubec, Petr Šamaj, ..

Vrtulníkáři na : Zdeněk Motyčka

Vrtulníkáři na MO: Jaroslav Švarc.


Počínaje 1.4.1997 se změnila organizační struktura letectva. Inspektorát byl nahrazen Velitelstvím vzdušných sil ve Staré Boleslavi. Základny přešly pod VeVzS.

Velitel Vzdušných sil AČR: genpor.Ing.Ladislav KLÍMA, 1.7.1997 - 30.1.2001.

Jaromír Šebesta od roku 2000 na oddělení bezpečnosti letů.

Velitel Vzdušných sil AČR: genpor.Ing.František PADĚLEK, 1.9.2001 - 16.12.2002.

Daniel Kubínek 1.8.2002 nastoupil na skupinu inspektorů pod Petera Smika až do 30.11.2003.

Velitel Vzdušných sil AČR: brig.gen.Ing.Jan Vachek od 17.12.2002 - 20.10.2003.


Velitel Vzdušných sil Velitelství společných sil AČR: brig. gen.Ing. Ladislav Minařík od 16.10.2003 - 28.2.2009.

Velitelství vzdušných sil bylo zrušeno k 30.11.2003.

Od 1.12.2003 vzniklo v Olomouci Velitelství společných sil. Daniel Kubínek od 1.12.2003 do 31.7. 2006 byl na nově utvořeném VeSpS na odboru letectva jako náčelník skupiny dopravního a vrtulníkového vojska. Po něm to vzal mjr. Miloš Pecha a po něm to teď dělal mjr. Karel Valvoda.

Vrtulníkáři: 

Sekce vyzbrojování MO Praha: ředitel odboru programů vzdušných sil ing. Jaroslava Šefla, vedoucí programu modernizace vrtulníkového letectva ing. Josef Plšek.

Sekce rozvoje druhů sil MO Praha: vedoucí referátu vrtulníkového a dopravního letectva pplk. Ing. Zdeněk Motyčka.

Do 31.8.2008 Jaroslav Špaček náčelník vrtulníkového letectva na .

Velitel Vzdušných sil Velitelství společných sil AČR: plk.gen.Ing. Jiří Verner od 1.3.2009 - 31. 5. 2013.

Pplk. Petr Čepelka - oddělení vrtulníkového a dopravního letectva odboru Vzdušných sil na sekci rozvoje druhů sil - operační sekce MO (SRDS-OS MO). A report 3/12


Po devíti letech a sedmi měsících přechází útvary vzdušných sil z podřízenosti současného velitele společných sil generálmajora Jána Gurníka do podřízenosti velitele vzdušných sil. Tím je od 1.6.2013 plukovník gšt. Libor Štefánik.

Od 28.7.2016 velitel vzdušných sil AČR brigádní generál Ing. Jaromír Šebesta.

Od 1.5.2018 velitel vzdušných sil AČR brigádní generál Ing. Petr Hromek.

 

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.