Letecký pluk 25

Letecký pluk 25 "Atlantický"

28.05.2023

Za první poválečné bombardovací útvary jsou někdy považovány Letecké pluk 24 a Letecké pluk 25, náležející do složení 6. letecké divize. Podle dobové terminologie se ale jednalo o pluky dvoumotorových bitevních letadel.

1.2.1946 došlo na letišti Havlíčkův Brod ke zřízení 1. letky Leteckého pluku 25.

Označení letounů pluku: velitelský roj "LO", 1. letka "LV" a 2. letka "MU".

26.1.1946 bylo přiděleno krycí číslo VÚ 2149.

Prvním letounem, na němž byl prováděn již k 4.3.1946 udržovací výcvik byl letoun C-2.

Velitelství LP 25 bylo zřízeno až k 1.5.1946. Prvním velitelem se stal plk. letectva Jan Klán.

Vznik 2. letky.

28.5.1946 bylo do Kbel pluku dodáno 20 strojů Pe-2FT a 2 cvičné stroje UPe-2.

V červnu až září 1946 proběhlo ve Kbelích přeškolení jeho příslušníků sovětskými instruktory.

Velitelem pluku byl od 16.8.1946 pplk. let. Kostohryz Jan.

Letiště v Havlíčkově nebylo vhodné pro výcvik s letouny Pe-2. V následujícím období útvar poměrně často měnil svá letiště.


Přesun od září 1946 do Českých Budějovic. Kvůli rozběhu výcviku u SVS se pluk opět stěhoval.


Přesun k 20.11.1946 na letiště Plzeň-Skvrňany.

K 20.1.1947 měl pluk ve stavu: 24 letounů Pe-2 (z toho 21 kusů v Havlíčkově Brodě), 3 letouny UPe-2, jeden letoun C-8 v Havlíčkově Brodě a 3 letouny C-3A.

K 12.3.1947 měl pluk ve stavu: 29 letounů Pe-2 a UPe-2, jeden letoun C-8 a 7 letounů C-3A.

Od 17.3.1947 byl u pluku zřízen přeškolovací kurz pro piloty i pozemní personál dvoumotorových letounů C-3.

Od května 1947 byl letoun Pe-2FT označen jako B-32.

B-32 "LV-11" a "LV-14". Kdy a kde?

C-3 "LV-23". Kdy a kde?

20.7.1946 zahynul kpt. let. Bohuslav Bříza.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název Atlantický.

Letouny B-32 v roce 1948 byly odstaveny kvůli technickému stavu.

6. ld a LP 24 po rámcování k 17.4.1948 byly obě letky LP 24 včleněny do LP 25. Tak se do výzbroje pluku dostaly B-36 Mosquita. LP 25 podléhal velitelství II. LS v Českých Budějovicích.

Červen 1948 na letišti Malacky. Stroj B-36 "IY-5" od bývalé 1. letky LP 24.

, , .

K 1.7.1948 následovalo úplné rámcování velitelství II. LS, jehož kompetence převzalo velitelství 2. ld.


Ve dnech 15.-20.7.1948 se část pluku přesunula do Trenčína na cvičení. Zabránění úletům.

K 22.7.1948 už se LP 25 dostal do přímé podřízenosti VL.


Ke dni 15.9.1948 se přesunulo z Trenčína do Kbel deset letounů B-36.

20.9.1948 se měly letouny B-36 přesunout z Plzně do Havlíčkova Brodu.

11.10.1948 u Říčan (okres Praha-východ) zřícení letounu B-36 "HR 255" "IY-11". Npor. Liška Vratislav a ppor. Mudr Votruba František zahynuli. Letecká badatelna.

Jedna letka byla v Havlíčkově Brodě, později také přesun do Kbel. Něco šlo do Brna a poté i do Hradčan. Letouny B-36 pouze do Kbel.

Až v roce 1948 byly dodány dva cvičné letouny Mosquito T.Mk.III.

V roce 1948 počet B-32 a CB-32 klesl na 16 a o rok později na 15 letounů. 

Zatímním velitelem pluku mjr. let. Týkal Jaroslav

V té době byla 1. letka vyzbrojena letouny B-32 a 2. letka letouny B-36.

V lednu 1949 prováděl pluk přeškolování nepřecvičených pilotů na bojové letouny, pokračovací bojový výcvik nebyl vůbec zahájen pro technické obtíže a přeškolení piloti prováděli pouze udržovací lety.

K 1.2.1949 měl pluk ve stavu: 26 letounů B-32, 22 letounů B-36, 5 letounů C-3 a 4 letouny C-4/104.

K 15.2.1949 přešla Cvičná letka 1 do podřízenosti LP 25.

4.3.1949 u Kvaštova, Sedlec-Prčice (okres Příbram) se zřítil letoun B-36 "RF 913" "JX-4". Zahynul rt. let. Michal Engelman a škpt. let. Stanislav Židlický. Letecká badatelna.

Počátkem roku 1949 se pluk zúčastnil velitelského cvičení u II. sboru v Písku.

4.9.1949 se pluk účastnil Dne čs. letectva devíti letouny B-36, které spolu se skupinou letounů S-199 od LP 4 a LP 5 měly po přeletu Ruzyně pokračovat dále na Kladno, Plzeň, a poté během zpátečního letu do Kbel samostatně přelétnout na Mostem.

Od 1.10.1949 změněno krycí číslo LP 25 VÚ 5224.

Velitelem pluku škpt. let. Prokopec Bohumil.

Závěrem roku 1949 byl výcvik omezen.

Pověřen velením pluku škpt. let. Pimassl Josef.

31.3.1950 byl LP 25 zrušen.

Personál s leteckou technikou vytvořil 4. letku LP 41 v Havlíčkově Brodě jako jeho odloučená část ve Kbelích. V souvislosti přečíslováním LP 41 na LP 47 pak postupně přešli s Mosquity k LP 47.

CL 1 se k 1.4.1950 vrací do podřízenosti LDP.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------