7. armáda PVOS VÚ 2477

28.10.2016

K 1. říjnu 1960 vzniká smíšený operační svaz označený jako 7. armáda letectva a protivzdušné obrany státu pod velením plk. Zdeňka Kamenického. Pod 7. A LaPVOS patřilo 1. sld, 2., 3. a 22. sld, 25. bolp, 34. sbold, 1. dvlp, 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

Od 1. září 1961 je z tohoto svazu vyčleněno letectvo jako 1. samostatný smíšený letecký sbor (1. ssmls), jemuž velí gen. Jozef Kúkel. 

Velitelství 7. A PVOS sídlilo v Praze na Smíchově ("u tanku"). Velitel genmjr. Zdeněk Kamenický od 1.9.1961.

Zjednodušené schéma odpovídá stavu v době vzniku - léto 1961.

Nařízením o reorganizačních a redislokačních změnách č. j. 006190-OMS-1961/20.7.1961 byla zrušena velitelství 3. sld a 22.sld, zároveň byly zrušeny všechny součásti "velitelství" těchto divizí.

Pro zajištění úkolů "protivzdušné obrany státu" 7. A PVOS, bylo území státu rozděleno do působnosti dvou svazků - sborů, zahrnující tři složky: stíhací letectvo (vždy po třech slp), radiotechnické vojsko RTV - které bylo reorganizováno tak, že jeho 4 radiotechnické pluky byly zrušeny a bylo zřízeno 8  samostatných radiotechnických praporů, zajišťující lepší "radiolokační krytí" celého území a protiletadlovci - dělostřelectvo i nové PLRV pro:

- východní část státu, včetně důležitých oblastí a objektů (Brno, Bratislava, Ostravsko, Pováží) vznikl 2. sbor PVOS s velitelstvím v Brně (z části na základech zrušeného velitelství 22. sld). Leteckou část tvořily: 3. slp v Brně, 7. slp v Piešťanech a 8. slp v Mošnově.

- západní část státu a dále strategické prostory (zejména Praha, Plzeň s okolím a Mostecko) vznikl 3. sbor PVOS s velitelstvím v Žatci (z části zřízené na základech zrušeného velitelství 3. sld). Leteckou část tvořily: 1. slp v Plané u Č. Budějovic, 4. slp v Pardubicích a 11. slp v Žatci.

Pod 7. A PVOS patřil i 7. lo ve Kbelích, letecké armádní opravny 7. LVO v Českých Budějovicích, 7. provozní prapor, 17. /letecký/ spojovací pluk, 7. armádní spojovací a radiotechnická opravna, 7. výpočetní středisko.

Tehdy znovu "vystoupilo" SL jako jedna ze samostatných složek PVOS. Mělo na "nejvyšším" velitelství náčelníky SL: plk. Jozef  Kúkel 1.10.1960-6.6.1961, plk. Zdeněk  Praus 6.6.1961-10.9.1962, plk. Josef  Mošna 28.9.1962-22.9.1969, plk. Viktor Augustin 23.9.1969-6.1.1970 + K./ plk.Josef Macek, Náč. BP - pověřen velením SL . Dále jako náčelníci SL u PVOS působili: plk.Štefan  Jaďut, …… plk. Jan Budinský,… plk.Václav Vašek.

Spolu s rozšiřováním počtů palebných protiletadlových raketových oddílů docházelo ke snižování počtů stíhacích leteckých pluků. (V r.1964 byl "předán" 4. slp k 1. sld 10. LA a zrušen 3. slp; v r.1967 byl zrušen 7.slp.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Od roku 1969 reorganizace sborů na divize. 7. A PVOS měla v podřízenosti 2. div PVOS v Brně a 3. div PVOS v Žatci. 7. lo ve Kbelích byl zrušen.

V rámci reorganizace byly reorganizovány některé brigády PLRV na pluky, byla redislokována velitelství radiotechnických praporů a zřízen další - 55. rtpr. U velitelství divizích byly v podřízení velitelské letky.

Velitel genmjr. Zdeněk Kamenický byl vyhozen. (Diagnóza 68/69!)

Velitel genpor. Marušák Josef od 1.1.1970 do 31.12.1975.

K 31. prosinci 1975 bylo velitelství 7. A PVOS zrušeno. Od 1. ledna 1976 nové Velitelství PVOS. To patří do Velitelství letectva a PVOS.

Zpracoval Stanislav Vystavěl.