Banská Bystrica Neusohl (maďarsky Besztercebánya) Банска-Бистрица

Urpín

Šalková

MAPA.

24.03.2024

V září 1933 vznikl Aeroklub Banská Bystrica.


V roce 1934 zahájení výcviku.


V roce 1935-36 Jozef Revallo a Ján Martinec začali stavět kluzák R 1 Urpín.


Na jaře 1936 Jozef Revallo ho zalétal na svahu Urpína. Na podzim 1936 byl kluzák poškozen ale nebyl opraven, protože Jozef Revello v říjnu 1936 odešel do VLU v Prostějově. Kluzák byl likvidován.

Václav Kunc postavil motorové letadlo. Pokusy o let byly neúspěšné.

Václav Kunc postavil kluzák. Pokusy o let na ploše Dúbrava u obce Selce. 

Václav Kunc postavil Nebeskou blechu Henriho Migneta. Vystavena na náměstí. Pokusy o let na ploše Dúbrava u obce Selce byly neúspěšné.

Od roku 1936 rozhlasový vysílač Banská Bystrica s frekvencí 392 kHz (délka vlny 765,3 m) a o výkonu 30 kW. Podrobnosti str. 171. Možnost jeho využití i jako leteckého nesměrového rádiového majáku - Navigationsfunkfeuer.


1.1.1937 v Banské Bystrici vznikla Letecká skupina štábu VII. sboru. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Josef Dembovský. Ve věcech odborných podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě, ve věcech ostatních veliteli VII. sboru.


Teritoriální obrana proti letadlům (TOPL). Podrobnosti.

Skupina OPL (obrana proti letadlům) v Banské Bystrici měla v podřízenosti jednu stálou rotu kulometů proti letadlům 1/26 srKPL. Jednalo se organizační celky, které byly vytvořeny až v době uvádění čs. armády do stavu zvýšené bojové pohotovosti během mnichovské krize, konkrétně v době vyhlášení tzv. „plánu C“, tj. povolání záložníků na zvláštní cvičení realizované 13.9.1938. Celkem bylo vytvořeno 48 srKPL, které většinou dosáhly bojové pohotovosti 15.9.1938. Každá z těchto rot disponovala 12 ks 7,92 mm kulometu vz. 26, rozdělených do tří čet.

V Banské Bystrici byla mobilizační stanice.

Mobilizační těleso 112 vzniklo z velitelství VII. sboru. Ve skupině A vytvořilo Leteckou skupinu štábu XV. hraničního pásma, ve skupině B vytvořilo Leteckou skupinu štábu VII. sboru a ve skupině C vytvořilo Leteckou skupinu VII. sborové oblasti.

24.9.1938 byla Letecká skupina štábu VII. sboru začleněna do Mobilisačního tělesa 112.

24.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu XV. hraničního pásma v sestavě Mobilisačního tělesa 112 jako součást mobilizovaného útvaru 112-A-1. Krycí jméno Adam 10 a od 1.10.1938 do 1.12.1938 Jaroslav 10. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Josef Dembovský. Ve věcech odborných podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády, ve věcech ostatních podléhala veliteli XV. hraničního pásma.

26.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu VII. sborové oblasti v sestavě Mobilisačního tělesa 112 jako součást mobilizovaného útvaru 112-B-5. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Václav Jiroušek. Ve věcech odborných podléhala přednostovi Třetího odboru (leteckého) ministerstva, ve věcech ostatních veliteli VII. sborové oblasti.

26.9.1938 vznikla Letecká skupina štábu VII. sboru v sestavě Mobilisačního tělesa 112 jako součást mobilizovaného útvaru 112-B-3. Krycí jméno Hurban 10. Funkci přednosty skupiny zastával mjr. let. Jan Drobný. Ve věcech odborných podléhala veliteli Velitelství zemského letectva v Bratislavě a od 27.9.1938 veliteli Velitelství letectva III. armády, ve věcech ostatních podléhala veliteli VII. sboru.

27.9.1938 se Letecká skupina štábu VII. sboru přesunula do Vráblí (okres Nitra).

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

11.10.1938 byla Letecká skupina štábu VII. sborové oblasti demobilizována.

15.11.1938 z Vráblí se přesunula Letecká skupina štábu VII. sboru.

19.11.1938 byla Letecká skupina štábu VII. sboru demobilizována.

1.12.1938 byla Letecká skupina štábu XV. hraničního pásma demobilizována. 


---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Letouny nadále označeny , , .

Po zahájení polské kampaně byl 10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).


3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor ( SleS).

V roce 1940 v dílně pana Nuttera "Perle" v Hornej ulici stavba třech školních kluzáků Zögling. Stavbu pro Slovenský letecký sbor (SLeS) Banská Bystrica vedl Václav Kunc.

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)

Bezmotorová letka č. 14. Od kdy?


V roce 1941 přišel instruktor bezmotorového létání Anton Královič, pod jehož vedením se dokončila stavba kluzáků.

Od srpna 1941 výcvik na zloušky "A" na kluzácích Zögling na letišti Veľká Lúka (okres Zvolen) vedl instruktor Královič. Úspěšně ho dokončilo 20 účastníků.

Slovenské krídla č. 2 Október 1941, Ročník VI.


.


V roce 1943 na Straníku u Žiliny absolvovali výcvik a zkoušky "B" Ján Revallo, Vilo a Julo Hudec. 

Létalo se na ploše Dúbrava u obce Selce.

Z Bratislavy byl dovezen nedokončený větroň Grunau Baby GB II, který byl dokončený v letecké dílně pod vedením V. Hudeca. helo8981.jpg (64403 bytes)

V srpnu 1943 byl uspořádaný kurz na letišti Veľká Lúka, kde se zkoušel větroň Grunau Baby II.

Na podzim 1943 pokus o létání na západním konci obce Šalková, v lokalitě vrchu Diel (pro vzlety) a na loukach u Hrone (pro přistání) s kluzákem Schulgleiter SG 38. Majitel pozemku je však vyhodil.

V zimě pokus o létání na Šalkové větroněm Grunau Baby II.


Slovenské krídla č. 6 Február 1944, Ročník 8.

helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

V dubnu 1944 vykonal V. Hudec na kluzáku Schulgleiter SG 38 na Straníku zkoušku C. Potom pracoval v letecké dílně na Straníku až do začátku SNP.

Kdy?

V srpnu 1944 byla v Banské Bystrici umístěna Letecká škola, Škola leteckého dorostu, Letecký studijní ústav.

30.8.1944 vyhlášení SNP. helo5990.png (609862 bytes)

30.8.1944 tři německé letadla od Gefechtsverband Henne z Malacek shodily 12 pum na vysílač. Vysílač fungoval dál.

Po vypuknutí SNP byl provoz SLeS Banská Bystrica minimální. Členové v dílně odstraňovali některé nedostatky na větroni Grunau Baby II. Na Straníku probíhala stavba dvojsedadlového větroně A. Královiče KSM-1.

V srpnu 1944 u Banské Bystrice výsadek skupiny Mastelová. Kdy?

Část personálu se zapojila do bojů v rámci Zmiešanej skupiny DPLP (ZS DPLP) s jednotkami: Batéria 10 s 8,35 cm PLK, Batéria 18 s 88 mm Flak 37, Batéria 22 s 2 cm Oerlikon, zahmlievacia batéria (jako pěšáci) a čata (4 kusy) 60 cm svetlometev (jako pěšáci), chránili Banskú Bystricu a letiště Tri Duby v počtu 620 mužů. Protiletecká obrana.

Ostrý vrch 896 m n. m. Hláska protiletecké obrany. Od kdy?

V noci z 1. na 2.9.1944 američtí letci společně se svými strážemi opustili zajatecký tábor v obci Grinava (Pezinok) a odešli do Banské Bystrice.

2.9.1944 šest německých letadel shodil 35 pum na vysílač. Vysílač zmlkl uprostřed věty.

Poškozená budova vysílače.

Banská Bystrica po bombardování Luftwaffe.

2.9.1944 zástavník František Cyprich pak během Slovenského národního povstání dosáhl posledního sestřelu u Radvaně, dosaženého dvouplošnou stíhačkou ve druhé světové válce, když sestřelil na letounu Avia B.534.217 "S-13" maďarský třímotorový Junkers 52/3m g7e "S.2+07" z 102/1. futárszállitó század MKHL. Foto.

6.6.1944 v 18.10 hodin Božík s Cyprichom na Bf 109 z letiště Tri Duby sestřelili průzkumný Fw 189 A-2 WNr. 2349 od Gefechtsverband Henne. Letoun se zřítil u obce Kremnička. Škoda v rozsahu 40 %. Střelec Uffz. Rolf Zöbisch byl zabit, pilot Fw. Gerhard Treichel a pozorovatel Ogefr. Karl Milchelberger utrpěli zranění.

Fončorda. Vybalování zbraní po 5.9.1944.

Z 15. na 16.9.1944 byli velitel pluku František Fajtl, jeho zástupce Jan Klán a velitelé obou perutí pluku Josef Stehlík a František Chábera ubytováni v hotelu Národní dům v Banské Bystrici.

17.9.1944 bylo 13 amerických a 2 britští letci odvezeno na letiště Tri Duby, odkud odletěli do Itálie.

Od noci z 1. na 2.10.1944 noční útoky Si 204  od 2./NSGr. 4 na nádraží v Banské Bystrici.

7.10.1944 bylo 25 spojeneckých letců, 5 francouzských partyzánů odvezeno na letiště Tri Duby, odkud odletěli do Itálie.

18.10.1944 ppor. J. Řezníček utrpel pri tom vážne zranenia. Jeho číslo A. Matušek manévrovaním a streľbou upozornil na miesto havárie miestnych obyvateľov a drevorubačov, ktorí mu tak mohli pomôcť a dopraviť ho do Štátnej nemocnice v Banskej Bystrici.

23.10.1944 bol letecky dopravený na liečenie do Sovietskeho zväzu.  

Po obsazení města Němci odvezli vysílací aparaturu.


V noci z 20.2. na 21.2.1945 v 22.50-22.55 hod. letoun Li-2 od 4 гбак, 18 ВА shodil z výšky 400 m 1 000 kg nákladu ve prospěch NKVD Ukrajinya v oblasti Kislovoda? (16 km severovýchodně Banskej Bystrice. Deník bombardovacího korpusu.

Deväť pilotov Esc. 41 na Hs 129 v štyroch misiách napadlo Očovú a Lieskovec, kde boli umiestnené, a útokom zničené delostrelecké batérie. Na ciele zhodili letci 2700 kg bômb. Sesterská escadrila 74 vyslala celkove 21 Ju 87 v štyroch misiách, ktorých posádky napadli Slatinu, Očovú a stanicu Banská Bystrica. Zhodili 7650 kg. Dopoludnia Stuky napadli Očovú a v poobedňajších hodinách zaútočili Stuky na železničnú stanicu v Banskej Bystrici

Gymnazista Ondrej Ďurej spomínal: “V utorok bombardovali nemocnicu, ženské oddelenie. Nemocnica sa musela presťahovať do kláštora na Dolnej ulici. Z lietadiel vyzývali obyvateľstvo, aby sa vysťahovalo dvesto metrov od stanice. V utorok bol v Bystrici Alexander Mach, ktorý vraj sľúbil, že v Bystrici chlapov nebudú brať.”

V noci na 11.3.1945 por. Dmitrij Dmitrijevič Smirnov, pilot 392 нбап, 312 нбад, 5 ВА uskutočnil štyri bojové vzlety na miesto Bystrica. Výsledkom bombardovania boli štyri zničené automobily. Letec založil dve ohniská požiarov a spôsobil jeden výbuch veľkej sily. Potvrdili posádky: por. Osipovskij - por. Marťjanov, por. Kornejev - por. Jemeľjanov. Zdroj.

Приказ Верховного Главнокомандующего
26 марта 1945 года
№ 310 Об овладении в Чехословакии городом Банска-Бистрица

летчики генерал-лейтенанта авиации Каманина 5 шак, 5 ВА,

полковника Сапрыкина 4 гшад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Семенова ?,

полковника Семененко 331 иад, 5 шак, 5 ВА.

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

12.4.1945 oživení aeroklubu Banská Bystrica.

Už 17.6.1945 fúkal priaznivý severný vietor, ktorý na blízkych svahoch vytváral výstupné prúdenie, umožňujúce dlhšie plachtárske lety. Podarilo sa zvolať dostatočný počet pomocníkov (väčšinou leteckých modelárov) na transport rozobratého vetroňa na transportnom vozíku na vhodné miesto štartu nad Šalkovou a tam ho zložiť. Prvý do vetroňa Grunau Baby II nasadol najskúsenejší Julo Hudec a lietal 2 a pol hodiny nad svahom. Potom dokázal odvážne, ale bezpečne pristáť na mieste, kde pred tým odštartoval. Umožnil tak odštartovať aj svojmu bratovi Vilovi, ktorý tak isto lietal najprv nad Šalkovou a keď získal dostatočnú výšku, zaletel nad svah Starej Kopy, kde v danom vetre nalietol silné stúpanie. Zakrátko už lietal vysoko nad Kopou, čo mu umožnilo zaletieť až nad okraj Banskej Bystrice, kde hľadal vhodné miesto na pristátie vetroňa, aby čo najviac skrátil jeho spätný transport. Úspešne pristál na ploche pred starou nemocnicou, ktorá bola vtedy ešte voľná.

V júni 1945 vzniká prípravný výbor pre znovu založenie SNA pobočka Banská Bystrica, predsedom ktorého sa stal Ferdinand Trebichavský. Podnetom pre založenie SNA bolo obnovenie činnosti pobočiek v Banskej Bystrici, Bratislave-Vajnoroch, Trenčíne, Trnave, Nitre a na Straníku pri Žiline.

30.8.1945 založena ako prvá SNA pobočka Banská Bystrica na čele s MUDr. Petelenom, primárom nemocnice a veľkým leteckým nadšencom a Ing. Šándorom ako tajomníkom. Prebehla celoslovenská ustanovujúca schôdza v Bratislave, v hoteli Carlton, kde sa zúčastnili aj naši zástupcovia.

Po odlesnění části svahu se začalo používat svahové letiště Šalková.

1.9.1945 založen Plachtařský odbor SNA pobočka Banská Bystrica. Výcvikový tábor. Za čtrnáct dnů bylo vyřazeno 14 pilotů.

Schulgleiter SG 38 , Albin Filo , , , . Kdy?

Větroň Grunau Baby II OK-3017 , , , . Kdy?


Na lúke pri Hrone bola v roku 1946 postavená ubytovňa s kuchynkou pre účastníkov kurzov lietania, neskôr aj hangár.

Kdy?

Pre uľahčenie namáhavého transportu lietadiel na vrch Diel bol nainštalovaný navijak na svah.

12.8.1946 nehoda La-7, Pod Urpínom, Žlté Piesky, pilot Tomáš Sýkora od LP 1.


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


Jedným z najúspešnejších rokov šalkovského letiska bol rok 1949. Uskutočnilo sa 1.634 štartov, nalietalo 227 hodín a skúšky zložilo úspešne 19 uchádzačov.

Pri štarte z tunajšieho letiska bola po prvá krát na Slovensku prekročená výšková hranica dosiahnutá vetroňom vo vlnovom prúdení. Podarilo sa to v roku 1949 letcovi Vilovi Hudecovi na vetroni Grunau Baby II, keď s ním dosiahol výšku 3 200 metrov, za čo získal "zlatý odznak".


V květnu 1950 je zřízena pobočka Letecké skladu 4 Bánská Bystrica VÚ 1123.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------


Aeroklub Drevoin. Banská Bystrica. hel981.jpg (115845 bytes)

Letci v Šalkovej neskôr využívali aj dvojsedadlové vetrone, napr. typov LG-130 a VT-109. Na šalkovskom letisku sa aj začiatkom päťdesiatych rokov pokračovalo v kurzoch bezmotorového lietania. Postupne však ubúdalo inštruktorov.


.


.


Okrem toho v Československu sa sprísňovali bezpečnostné opatrenia pre vzdušný priestor, až napokon v roku 1954  boli letiská nevyhovujúce novým podmienkam zrušené. Medzi nimi žiaľ aj to šalkovské.

Bystrický aeroklub svoju činnosť presunul na letisko v Sliači, neskôr do Očovej.