Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000 606 220 / 2010.

Pilotní škola I v Prostějově

Pilotní škola I v Olomouci (od 1.5.1950)

03.05.2019

Počátkem června 1945 opětovně zahájilo činnost Vojenské letecké učiliště (VLU) VÚ 2295 v Prostějově.

Letouny LU byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UA, PŠ II ve Stichovicích ( Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UC.

V polovině prosince 1945 bylo učiliště přejmenováno na Letecké učiliště (LU), z důvodu možné záměny s VLÚ - Vědeckým leteckým ústavem v Letňanech.

Od ledna 1946 vznikaly pilotní školy jakožto řídící mezičlánek leteckého výcviku mezi velitelstvím LU a výcvikovými jednotkami. Byly podřízeny po všech stránkách veliteli školní peruti s výjimkou výcvikových otázek, kde podléhaly veliteli LU. Pilotní škola sestávala z velitelství, učitelského sboru a vlastní pilotní školy, kterou tvořili učitelé létání a žáci.

15.1.1946 vzniklo Velitelství pilotních škol a kursů Prostějov I.

9.2.1946 se z Velitelství pilotních škol a kursů Prostějov I stalo Velitelství pilotních škol Prostějov.

26.2.1946 obdrželo název Pilotní škola I v Prostějově.

Elementární výcvik PŠE 1a a PŠE 1b, a dále pouze pokračovací výcvik jednomotorový počínaje PŠP 3.

Od 23.5.1946 do 1.11.1947 součástí Školních perutí (ŠP) byly jednotlivé pilotní školy - PŠ I v Prostějově.

PŠE. Kdy?

13.6.1946 u obce Hrubá Voda (okres Olomouc) zřícení školního letounu Zlín C 6. Letecký dorostenec Emil (Vlastimil) Hanzl zahynul. První mrtvý. Letecká badatelna.

Letouny LU od roku 1947 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ I v Prostějově UC, PŠ II ve Stichovicích (Prostějov II) UB, PŠ III v Olomouci UA.

C-6 "UA-54" Kdy a kde? Je to v Prostějově?

1.10.1947 byly Školní perutě přejmenované na Školní základny (ŠZ I - III), které dnem 1.11.1947 přešly do podřízenosti V II. LO. v Brně, ovšem se zachováním dosavadních povinností vůči LU. Školní základna I.

Od 1.11.1947 přešly Pilotní školy již jako samostatné útvary do podřízenosti velitele LU. Obdržely svá krycí čísla: PŠ I VÚ 8967, PŠ II VÚ 5441, PŠ III VÚ 8833.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

Od 1.10.1949 dostalo LU nové krycí číslo na VÚ 8866. PŠ I v Prostějově VÚ 3999, PŠ II ve Stichovicích VÚ 9957 a PŠ III v Olomouci VÚ 6989. ŠP I VÚ 9952, ŠP II VÚ 8159, ŠP III VÚ 4932.

Od 1.12.1949 pokračovací výcvik jednomotorový části 8. turnusu.


1.5.1950 bylo nařízeno přečíslování pilotních škol a školních základen tak, aby číslování odpovídalo posloupnosti výcviku. K 1.5.1950 přejmenování Pilotní školy I v Prostějově na Pilotní školu III v Prostějově a Pilotní školy III v Olomouci na Pilotní školu I  v Olomouci.

Od 1.5.1950 Pilotní škola I v Olomouci.

Letouny LU od roku 1950 byly označeny dvojicí písmen podle příslušnosti k pilotní škole: Velitelství učiliště UR, PŠ III v Prostějově UC, PŠ I v Olomouci UA, PŠ IV ve Stichovicích a v Trenčíně UB, PŠ II v Piešťanech UP, PŠ V ve Zvolenu UL.

15.5.1950 u Holic nouzové přistání letounu C-2B ev. č. 206 "U?-175". Instruktor por. Jindřich Macháček těžce zraněn a žák čet. Kolmačka lehce zraněn. Letecká badatelna.

--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Dnem 15.3.1951 byly pilotní školy přejmenovány na letecké školní pluky. Pilotní škola I v Olomouci na 1. lšp LU VÚ 6989 v Olomouci.

 

NAVRCHOLU.cz