Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Letecký pluk 7

Letecký pluk 7 "Invazní"

21.09.2020

28.10.1945 se No. 313 ( Czechoslovak) Squadron RAF ve Kbelích s letouny Supermarine Spitfire L.F. Mk. IXE stala základem nově vytvořené 3. letecké divize v Brně (tvořil ji Letecký pluk 7 a Letecký pluk 8 ). 

Letecký pluk 7 VÚ 5446 vznikl z letky A. První velitel byl pplk. let. Hugo Hrbáček. V době zřízení byl pluk rámcovaný - pouze velitelství a jedna letka.


Do konce ledna 1946 se personál a potřebné vybavení Velitelství 3. ld, LP 7 a LP 8 přesunuly do Brna, které uvolnili Sověti. O letouny se ve Kbelích staral detachement (odloučená jednotka) pod velením npor. let. Františka Masaříka.

7.9.1946 ve Kbelích vysazení motoru po vzletu letounu Spitfire "TE 570" "IV 8" od 1. letky. Miroslav Liškutín vyvázl bez škrábnutí.

, , .

Detachement se do Brna přesunul mezi 23.9. až 5.10.1946, kdy přelétl letový sled.

Spitfire velitelského roje s kódovým označením "JP-1". Kde?

Spitfire od 1. letky s kódovým označením "IV-10". Kde?

K 12.3.1947 bylo u pluku 10 letounů Spitfire a dva letouny C-8.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název Invazní.

Od dubna provoz S-199.

17.6.1948 zahynul rt. Imrich Jarábek.

Od 1.8.1948 postavena 2. letka.

K 1.9.1948 bylo u velitelství pluku devět letounů S-199, dva letouny C-2 a jeden letoun K-68.

K 1.9.1948 bylo u 1. letky devět letounů S-199, dva letouny C-2, jeden letoun C-4, C-104.

K 1.9.1948 bylo u 2. letky deset letounů S-199, dva letouny C-2 a dva letouny C-104.

15.11.1948 postavena i 3. letka.

31.3.1949 zahynul npor. let. Eduard Rizman.

1.4.1949 nehoda letounu S-199.302 "IV-3". Pilot rtm. Josef Filus od 1. lt lehce zraněn. Zdroj.

K 25.4.1949 bylo u pluku 31 letounů S-199, jeden letoun CS-199, osm letounů C-2, jeden letoun C-3, pět letounů C-4/104 a jeden letoun K-68.

24.6.1949 nehoda letounu Avia  S-199.174 "KT-7". Pilot rt. Jaroslav Galát od 3. lt lehce zraněn. , . Zdroj.

Od října 1949 VÚ 9951.

2.12.1949 por. let. Miloš Hrbek a rt. Leopold Kozák s letounem Avia CS-99, výr. č. 524 "JP-14" během přeletu z Brna do Prahy  ve špatném počasí narazili do kopce u Radostína nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou) a zahynuli. Letecká badatelna.

K 5.12.1949 bylo u pluku 35 letounů S-199 a tři letouny CS-199 ve třech letkách, avšak pouze pro 27 letounů byli k dispozici piloti. Pluk byl schopen postavit dvě úplné letky.

1.5.1950 přečíslován na LP 9 a v červnu 1950 rámcován. Materiál a technika byla využita k posílení ostatních pluků 3. ld a jeho rámcovou agendu převzal LP 8.