2. stíhací bombardovací letecká divize "Opavská"

28.10.2016

K 1.9.1961 se 2. stíhací letecká divize na Sliači přejmenovala na 2. stíhací bombardovací leteckou divizi. Ta byla podřízena 1. samostatnému smíšenému leteckému sboru, jemuž velel gen. Jozef Kúkel. (1. sld, 2. sbold, 34. sbold, ..)

Velitelem 2. sbold plk. Jaďut Štefan od 1.9.1961 do 13.10.1966. Pod 2. sbold patřil 2., 6. a 20. sbolp. K zabezpečení 2. sbold byl zřízen 32. prapor spojení a RTZ, pro opravy letecké techniky 32.LVO.

Z 1. ssls se 1.5.1962 vytváří 10. LA, mající v podřízenosti frontové, vrtulníkové a dopravní letectvo, včetně 47. pzlp.

2. sbolp v Bratislavě byl k 1.9.1964 zrušen. Od 34. sbold přešel 30. sbolp k 1.9.1964 pod velení 2. sbold. "Nový" 2. sbolp v Hradčanech přešel pod 34. sbold.


Velitelství divize se spolu s 6. sbolp přesunulo ze Zvolena do Přerova 23.9.1965. Velitelský roj 2. sbold na letišti Přerov.

K 1.10.1966 pod divizi patřil 6., 20. a 30. sbolp.

Velitelem 2. sbold  plk. Ing. Vtelenský Jiří od 13.10.1966 do 11.9.1969.

Po zrušení 18. sbolp přešel 30. sbolp pod 34. sbold.

Dnem 28.8.1969 přešel 6., 20. a 30. sbolp pod 34. sbold "Těšínská".

Velitelský roj 2. sbold měl 2 MiG-15bis,1 C-205 a 2 vrtulníky Mi-1. Po jeho zrušení předány k 6. sbolp. 1 L-200 předán k 34. velitelské letce.

2. sbold "Opavská" byla zrušena k 1.9.1969.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.