Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Letecký pluk 43

Letecký pluk 43 Dr. Edvarda Beneše

12.07.2019

Letecký pluk 43 VÚ 2266 zpravodajský zřízen výnosem VL čj. 8433/taj.let.46 ze 4.6.1946 s určením pro 3. oblast, s trvalou mírovou posádkou v Přerově, prozatím jako rámcový.

Počátky formování pluku probíhaly na letišti Boží Dar u LP 41, kde byl soustředěn určený personál, samotný akt postavení 1. letky LP 43 byl původně stanoven na 1.8.1946 již v Přerově po ukončení přesunu. Personál byl vybrán z frekventantů Pilotního přeškolovacího kurzu č. 1, který skončil výcvik v LU k 30.6.1946. Velitel pplk. let. Vojtěch Michalec.

Označení letounů pluku: velitelský roj "RU", 1. letka "ST" a 2. letka "MZ".

Od 1.8.1946 byl pluk podřízen veliteli III. LS.


Mužstvo základní služby bylo do Přerova odesláno k 15.8.1946, první letový sled z Božího Daru dorazil až 30.8.1946.

K 31.8.1946 bylo u pluku šest letounů C-5 a jeden letoun C-8.

Přesun byl ukončen k 1.9.1946.

Pluk zahájil činnost prozatím v síle jedné letky.

C-5 (K-65) bez onačení na letišti Přerov. Kdy?

K 1.9.1946 byla postavena 2. letka.

Od 1.10.1946 velitel pluku pplk. let. Svátek Lubomír.

K 12.3.1947 bylo u pluku osm letounů C-5, tři letouny C-3 a jeden letoun C-8.

Od 23.8. do 5.9.1947 pluk zajišťoval činnost letecké detašmánu na letišti Žilina, který prováděl průzkumnou činnost ve prospěch velitelství Teplice v bojích s banderovci.

Od 5.9. do 16.10.1947 pluk zajišťoval činnost letecké detašmánu na letišti Tri Duby, který prováděl průzkumnou činnost ve prospěch velitelství Teplice v bojích s banderovci.

---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------

3.3.1948 rozkazem prezidenta republiky byl pluku udělen čestný název "Dr. Edvarda Beneše".

Od 15.3.1948 velitel pluku pplk. gšt. Tomáš Vybíral.

Od 10.4.1948 velitel pluku pplk. let. Jaroslav Rýdl.

K 4.9.1948 bylo u pluku deset letounů K-65, sedm letounů C-3, jeden letoun K-68 a tři letouny C-104.

Na základě dekretu prezidenta republiky z 1.7.1948 byl pluku 28.10.1948 na přerovském náměstí slavnostně předán prapor bývalého LP 2 Dr. Edvarda Beneše". Prapor předal velitel  veliteli III. LS div. gen. Ludvík Budín, a příslušníci pluku složili praporu slavnostní přísahu.

25.11.1948 zřícení letounu C-104. Rtm. Kovarčík nacvičoval v prostoru města Přerova ve výši asi 1000 m akrobatické prvky. Náhle došlo ke dvěma výbuchům a letadlo začalo hořet. Pilot  ve výši asi 700 m vyskočil na padáku a zachránil si tím život. Letecká badatelna.

14.2.1949 s účinností k 28.2.1949 bylo nařízeno úplné rámcování velitelství pluku, zbytek, reprezentovaný jednou letkou dvoumotorovou, byl po přesunu na Boží Dar včleněn k LP 41 jako jeho 3. letka.

Hlášení o splnění úkolu podal velitel pluku 10.3.1949.