Týlové zabezpečení na letišti Olomouc

04.08.2016

Letiště v  Olomouci má dlouhou tradici, sahající do I. republiky, kdy zde působil LP 2 Dr. E. Beneše.

V poválečném období se stalo prvním "uschopněným" v síti letišť na střední Moravě, kde mělo působit Letecké učiliště. Již od 21.1.1946 byla zřízena výnosem MNO-VL č. j. 8001/46 Školní peruť III. Přejmenována na Školní základnu III. (ŠZ III) VÚ 4932 Olomouc a 1.1.1951 Výnosem MNO č. j. 695/3-51 vznikla 24. letecká základna.

15.3.1951 z ní vznikl 24. letištní prapor. Od svého zřízení zajišťoval 1. letecký školní pluk v Olomouci. Využíval také plochu letiště v Olomouci Holicích.

Po  redislokaci na podzim 1955 do Prostějova byl jeho 24. lpr v r. 1955 redislokován spolu s přečíslovaným 4. lšp na 2. lšp do Čáslavi. (Týl na letišti Čáslav.)

Velitelé 24. lpr: plk. Topič.., pplk. Šárovec Štefan (1951-1954), plk. Kilián Václav (1954-1955).

 

15.8.1962 byl založen 12. vrtulníkový pluk v Olomouci. Zabezpečovací útvary: 2. letištní prapor a 18. pr PZN/RTZ. Tento 2. lpr vznikl jako "nový" a zabezpečoval 12. vrp až do podzimu 1968.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

V důsledku "redislokačních změn vyvolaných VSTUPEM, letiště DOČASNĚ obsadili "VSTUPCI", proto na podzim 1969 zrušeny.  

Výstavba asfaltové VPD.

Vrtulníky startovaly kursem 120 stupňů - přímo na nemocnici ve městě. Pro velký odpor obyvatelstva Sověti umožnili postavit českou firmou a za české peníze dráhu orientovanou tak, aby vrtulníky nelétaly přímo přes město. Dvě krátké asfaltové VPD o délce 500 m sloužily především k provozu vrtulníků Mi-6VKP.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.