Vrtulníky Sovětské armády na letišti Milovice-Mladá Миловице-Млада, Божий Дар

09.06.2023

Letiště do 1950.

30.3.1968 ortofotomapa západní část. Střední část. Východní část.

20.8.1968 invaze.

Naši technici na letišti Mladá pozorují invazní Mi-6 jištěnou ze země obrněncem.

Přistávající "invazní" vrtulník Mi-6A, před ním jsou ještě letouny An-12 a Il-14, úplně vlevo je pak směrovka letounu An-24. Foto Ing. P. Týc.

 

V roce 1968 po invazi letiště Mladá opustil 13. vrlt, 47. pzlp (do Pardubic), Fotoletecká skupina (do Hradce Králové) a Výcvikové středisko (do Brna).

Nacházelo se zde jak velitelství Střední skupiny vojsk ЦГВ, tak i velitelství 131-я смешанная авиационная Новгородская Краснознамённая дивизия. Letiště se přejmenovalo na letiště Milovice-Mladá Миловице-Млада.

390-й отдельный смешанный авиационный полк (390-й осап). Měl vrtulníky?

3 эскадрилья, 10-й отдельный разведывательный авиационный полк (10-й орап) se přejmenovala na 100 отдельная  разведывательная авиационная эскадрилья (100 ораэ). Kdy?


7.5.1969 v předvečer výročí osvobození Československa vykonal velezrádce prezident L. Svoboda první oficiální návštěvu Střední skupiny sovětských vojsk v Milovicích. V prezidentově doprovodu byli vlastizrádci G. Husák, O. Černík, L. Štrougal, Š. Sádovský a M. Dzúr. V pozadí vrtulníky Mi-4 od 7. leteckého oddílu z Kbel. Kdy?


.


.


Spojenecké cvičení Štít 72.


-


.


Koncem roku 1975 se 100 ораэ přesunula na Sliač.

Koncem roku 1975 se ze Sliače přesunul 114-й истребительный авиационный полк (114-й иап).

V roce 1975 sloučením 1 эскадрилья 390-й осап a 2 эскадрилья 390-й осап vznikla 173 отдельная смешанная авиаэскадрилья (173 осаэ) "войсковая часть полевая почта 80676" měla ve výzbroji koncem 80-tých let šest vrtulníků Mi-8, z toho 2 byly v salónní verzi Mi-8PS "55 a 100" a 4 v klasické transportní verzi Mi-8T "52, 53, 54, 56". Od kdy? 170 орато (отдельная рота авиационно-технического обеспечения) "войсковая часть полевая почта 22268".

Отдельный авиаотряд поддержки пехоты (4 или 6 Ми-2). Od kdy?


.


.


.


Sovětská agrese v Afghánistánu od 24.12.1979.


231 отдельная вертолётная эскадрилья od kdy?

Zabezpečovací útvary?

570 отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения.
649 отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения.

Na začátku 80-let se do výzbroje 231 овэ dostaly bitevní vrtulníky Mi-24D.

1980(?) Mi-24 ? Balonka u Mladé Během nácviku vzdušného boje nevybrali střemhlavý let a skončili v březovým háji.

V západní části letiště vybudováno 29 stojánek vrtulníků, povětšinou pro vrtulníku Mi-24 a Mi-17. Nedaleko těchto stojánků se nacházely i opravny a sklad vrtulníkové munice. Zdroj. Letecké muniční skladiště Kozí hřbet. Kdy?

Vrtulník Mi-8 "53" asistoval u vyšetřování havárie vrtulníku Mi-8TB na letišti Česká Lípa 25.6.1981. Podrobnosti.

Opravny vrtulníků.

Budova směny vrtulníkářů.

Stojánky vrtulníků.


Spojenecké cvičení Družba 82.

V letech 1982 a 1983 přinesl armádní měsíčník ATOM dvě fotografie vrtulníků Mi-24D, jejichž autorem byl Alexandr Prilipko, fotoreportér deníku Střední skupiny vojsk "Sovětskij soldat". Tyto "čtyřiadvacítky" pocházejí pravděpodobně od 231-й овэ, i když se mohlo jednat i o stroje z letiště Hradčany nebo Sliač, ovšem to je málo pravděpodobné. "Čtyřiadvacítky", pocházející z počátečních sérií mají na fotografiích nový kamuflážní nátěr a nedisponují filtry PZU na vstupech k motorům. Rovněž infrarušič L-166V-11E "Ispanka" není nainstalován.


Popsat kamufláž vrtulníků Mi-8TB této letky je velmi složité, neboť co stroj, to originál. Rozdíly byly nejen v odstínech barev, ale i v provedení kamuflážních polí. Velmi všeobecně se však dá říci, že kamufláž se skládala z nepravidelných polí středně zelené a dvou odstínů hnědé barvy, spodní plochy byly nastříkány světlou šedomodrou barvou. Dvoumístná "bortová" čísla na trupu v místě nad závěsníky byla červená, bíle lemovaná.

Vrtulníky (~8 ks Mi-24 a ~6 ks Mi-8) byla údajně vyčleněna pro bojovou podporu milovické 15-я гвардейская танковая дивизия.


Spojenecké cvičení Štít 84.

Mi-24V "červená 18"

Od roku 1984 velitelem 173 осаэ byl pilot letounů подполковник Виталий Михайлович Репетин Vitalij Michajlovič Repetin.


.


26.4.1986 vybuchla atomová elektrárna v Čornobylu.

Spojenecké cvičení Družba 86.

Mi-8S "100" od 173 осаэ. Foto Václav Jukl.

V roce 1986 vrtulník Mi-6VzPU nebo Mi-22 od 173 осаэ byl předán 199-я овэ v Hradčanech.


V červnu 1987 vrtulník Mi-8TB "červená 24" létal při parašutistické soutěži Bohemia Děčín.

Byl zde simulátor Mi-24.

Mi-24RCh dodány až po roce 1986. Kdy?

Návštěva od 11. vrp Plzeň (1987 nebo 1988). Řekli nám, "pojedete do Milovic". Těšil jsem se, že uvidím sovětské letadla. A oni nás odvezli někam do ruského městečka. Letadla jsme neviděli, jenom ruský магази́н. Až v roce 2021 jsem se dozvěděl, že nás vyfotili před Karpatsko dukelským památníkem. Samozřejmě jsme dovnitř nešli. Přesto "družba" byla a politruci byli spokojeni.


Na konci 80-tých let se 231 овэ skládala z vrtulníků Mi-24V/P, Mi-8TB, Mi-6VKP a Mi-6VzPU (Mi-22).

V březnu 1988 se ze Sliače přesunul 100 ораэ.


Odchod Sovětské armády z Afghánistánu k 16.2.1989.

Kdy a kde? Video z té doby: Milovice-Mladá a Slič.

Na jaře 1989(?) 231 овэ odletěla na Sliač.

Na podzim 1989 se 100 ораэ přesunula na Hradčany.

Pozemní zabezpečovací jednotky na letišti:

1108 отдельный батальон связи
4306 отдельный радиотехнический батальон
570 отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения
170 отдельная рота авиационно-технического обеспечения
1916 отдельный батальон авиауправления
649 отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения

---------- Převrat 17.11.1989 ----------


30.6.1990 v sobotu vysazoval kolínské výsadkáře do poděbradského jezera vrtulník Mi-8T "54" od 173 осаэ.

12 июля 1990 года 199-я отдельная вертолётная эскадрилья (199-я овэ) перебазирована в полном составе из аэродрома города Градчане ЧССР на аэродром Божи-Дар ЧССР.

, , .

Mi-8T "83" , "84" , "85" , .

Mi-8PPA "80" , "82" .

Mi-24RCh "62" helo5938.jpg (303277 bytes), , , "63" .

Mi-6VKP "60" helo8017.jpg (383500 bytes).

Mi-6VzPU "61" .

Mi-8T "54" helo5937.jpg (327461 bytes), Mi-8T "56" helo7999.jpg (405910 bytes), , Mi-8S "100" helo8040.jpg (432139 bytes), , od 173 осаэ. A taky letouny , CCCP-11961 , , An-26 "2" , An-26 "3" , An-24 "4" , Tu-154 CCCP-85559  , , ,

В 1990 году на основании Приказа МО СССР от 30.07.1990 г. №0028 к 1 декабря 1990 года эскадрилья с частями обеспечения была передана из подчинения 131-й САД ЦГВ в подчинение Армейской Авиации ВВС ЦГВ. По штату 15/542-52 в ОВЭ числилось 163 человека (102 офицера, 40 прапорщиков).


21.1.1991 odletěl 114-й истребительный авиационный полк do SSSR.

23.1.1991 odletěly tři vrtulníky Mi-8PPA.

19.3.1991 odlétlo zbylých 11 vrtulníků.

30 марта 1991 года 199-я овэ передислоцирована в полном составе на территорию СССР на аэродром "Троицк" Челябинской области и передана в состав ВВС ПУрВО. Командовал эскадрильей подполковник Ерохин.

20.5.1991 jako poslední odletěla 173 отдельная смешанная авиаэскадрилья se sedmi vrtulníky Mi-8S a Mi-8T. Velitel Виталий Михайлович Репетин Vitalij Michajlovič Repetin. Velitel roje vrtulníků майор Андрей Степаненко Andrej Stěpaněnko.

20.5.1991 Mi-8 "56" od 173 осаэ † mjr. Andrej Stěpaněnko, † kpt. Krylov, † kpt. Mjasnikov, † cestující? Vtáčník MAPA. Plně naložený vrtulník vojáky při přeletu na Sliač za špatného počasí narazil do zalesněného svahu. Shořelo vše.

Letiště bylo opuštěno v roce 1991.

 

2002 ortofotomapa západní část. Východní část.