RTZ na letišti Přerov

 04.08.2016

Pro zabezpečení výcvikových úkolů u 7. lšp v Přerově vznikla od 1.1.1953 14. radiotechnická četa I. třídy letecké zabezpečovací služby.

Z ní pak od 1.5.1953 vznikla 24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Přerov.

"Rota LZP je vybavena prostředky LZS, kterými je schopna zabezpečiti provoz letecké divise (pluku) v jednom letištním uzlu i za ztížených povětrnostních podmínek. Operačně je podřízena veliteli letecké divise (pluku), jejíž provoz zajišťuje. Velitelsky je podřízena veliteli letištního praporu, který  zajišťuje rotu materielně".

Tato rota LZP byla vybavena prostředky LZS podle systému OSP-48V ve 070°: DPRS (dálná) 3900 m, KV zaměřovač 1400 m a BPRS (bližná) 900 m od začátku VPD. Světlotechnické prostředky tvořila osvětlovací souprava LUČ-1 a světlomety.

Na podzim  - k 1.10.1954 byl zde zrušen 7. lšp a "jeho" místo zaujal 25. bolp ještě s letouny C-3. Čekalo zde přezbrojení 46. letecké bombardovací divize na B-228. Proto se sem "přestěhoval" i 24. bolp. Tyto letouny měly mnohem dokonalejší radionavigační vybavení. Proto zde byl "rozvinut" systém SP-50 k zajištění přesného přístrojového přistání letounů používal  přistávací radiové majáky PRGM-2.

1.10.1956 zde vznikl první prapor LZS - Prapor přistávacích zařízení SP-50 Přerov.

1.10.1957 proběhla reorganizace a vznikl 1. prapor pozemního zabezpečení navigace Přerov VÚ 1118

1.9.1963 z praporů PZN vznikly prapory RTZ - 1. prapor radiotechnického zabezpečení Přerov VÚ 1118. Velitelé 1. prpzn/rtz: mjr. Balvín .., kpt. Duda .., mjr. Masaryk.., mjr. Tomášek .., mjr. Keprda .., pplk. Ing. Nižník ..,

V té době zde působil také 4. lšp VLU a  25. bolp. Ten byl  v r. 1965 zrušen a vznikl zde 10. prtlo.

Přerov byl také od roku 1965 sídlem velitelství "frontové" 2. sbold. Pro jejich zabezpečení po stránce spojení a RTZ to byl 32. prapor spojení a RTZ. Skládal se z velitelství, linkové roty, radiové roty, roty naváděcích radiolokátorů. Velitelé 32. prspojrtz: pplk. Neuwirth .., mjr Mihalák ..,  

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

32. prspojrtz působil až do podzimu 1969.

V důsledku "redislokačních změn vyvolaných VSTUPEM" bylo přemístěno do Přerova z Brna (předtím v Mladé) Výcvikové středisko letectva. Z něj vznikl 1. lšp VVŠL.

V roce 1973 se 11. prrtz VÚ 5960 z Piešťan přestěhoval do Přerova, kde zabezpečoval 1. lšp VVLŠ. Velitelé 11. prrtz: mjr. Buček .., pplk. Turčan .. , pplk. Ing. Venkrbec Zdeněk,..

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

Bojový 6. sbolp s 11. lpr a 1. pr rtz  spolu vydržely až do července 1991, kdy byly zrušeny.

Málo známou skutečností je "existence" 61. praporu letištního a radiotechnického zabezpečení Přerov. Vznikl v souvislosti se "zrušením" původních praporů RTZ a jejich "transformace do LZ jen z jednou rotou RTZ. Pro potřeby zabezpečení záložních letišť v "mírové době" byl určen 61. prlrtz! (Existovaly také "válečné" prlrtz !!!)

Poslední jednotkou RTZ na 33. z VrL je Technická letka RTZ leteckého technického zabezpečení.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.