Vrtulníky Sovětské armády na letišti Hradčany Мимонь - Градчаны

24.05.2024

Letiště do 1950.

Sověti byli na cvičení v Hradčanech v květnu 1968.

20.8.1968 invaze.

Vrtulník Mi-1 v noci 21.8.1968 naváděl letouny invazní armády na přistání. L+K 8/08

2. stíhací-bombardovací letecký pluk byl později zrušen a personál a technika přemístěna do Hradce Králové. Fotoletecká skupina byla přemístěna do Hradce Králové.

192-й истребительный авиационный полк (192-й иап) в/ч пп 80544. Od kdy?


.


.


.


Spojenecké cvičení Štít 72.


-


.


Od roku 1975 Отдельное вертолетное звено Ми-2 поддержки пехоты pro 18-я гвардейская мотострелковая дивизия v Mladé Boleslavi.

? Mi-2 ? Z letiště Hradčany ?

.


? Mi-2 ? Z letiště Hradčany ?

.

? Mi-2 ? Z letiště Hradčany ?

Sovětská agrese v Afghánistánu od 24.12.1979.


V letech 1980-85 zde sloužil Володимир Родіонович Кличко Volodimir Rodionovič Kličko * 24.4.1947 jako pilot vrtulníku. Jeho synové studovali na Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň. Віталій Володимирович Кличко Vitalij Volodimirovič Kličko * 19.7.1971 pobýval v Mimoni od svých 9 do 14 let a Володимир Володимирович Кличко Volodimir Volodimirovič Kličko * 25.3.1976.


? Mi-2 ? Nový Bor ?

8.4.1981 katastrofa dvoumístného letounu (asi MiG-21U). Piloti капитан Гавриэлян a старший лейтенант Сергей Копилъцов zahynuli. Letecká badatelna.

230 отдельная вертолётная эскадрилья od kdy?

V roce 1981 se objevily první čtyři bitevní vrtulníky Mi-24D. Bitevní "čtyřiadvacítky" měly žlutá bortová čísla, červeně lemovaná. Stání měly u věže.


Spojenecké cvičení Družba 82.

1982 Mi-8 ze Sliače †Arzeněv, PT, †5 civilistů, 2 těžce zranění Letiště Česká Lípa-Lada Vazdušnoje chuliganstvo. Podrobnosti.

.

1982 Mi-8 ? Pertoltice pod Ralskem Nouzové přistání. Trosky přivezli na podvalníku na letiště.

 

9 апреля 1982 года 199-я отдельная вертолётная эскадрилья (199-я овэ) передана из состава 131-й САД ВВС ЦГВ в состав Армейской Авиации ВВС ЦГВ и передислоцирована в полном составе из аэродрома города Оломоуц ЧССР на аэродром города Градчане ЧССР. Часть получила наименование "войсковая часть полевая почта 22726". По штату в ОВЭ числилось 3 Ми-8т, 3 Ми-8ппа, 2 Ми-6вкп, Ми-22, 2 Ми-24к, 2 Ми-24р. Nemohly mít vrtulníky Mi-24K a Mi-24RCh. Ty jednotka dostala později. Měla vrtulníky Mi-2? Mi-8R.

Присутствие воинского контингента в Западной Европе было необходимо для поддержания паритета между Организацией Варшавского Договора и войсками НАТО. Основная задача 199-й эскадрильи была поддержка и обеспечение жизнедеятельности Центральной Группы Войск. Осуществлялась она по нескольким направлениям:
- обеспечение специальной связью руководство Армий при ведении тактических учений и боевых действий;
- проведение фото, видео, химических и бактериологических разведок;
- подавление радиотехнических средств противника;
- десантирование и перевозка специальных групп.

V roce 1982 měla ve výzbroji zhruba 12 vrtulníků Mi-2, které byly umístěny na SZ straně letiště po obou stranách pojížděčky a jeden Mi-8VKP. Některé vrtulníky Mi-2 disponovaly kamufláží, složenou z tmavě zelené barvy na horních a bočních plochách, zatímco spodní plochy byly světlešedomodré. Mi-6 mají klasický světlý šedozelený nátěr, doplněný dvoumístným červeným "bortovým" číslem.

?

Mi-8

?

U nádraží v Mimoni Nouzové přistání v noci bez poškození.

?

Mi-2

+?, jeden přišel o ruku

U letiště Hradčany V mlze střet se stromem během přistání. Převrácení a požár. Kabina byla později využita na letišti.

Během oslav Dne letectva (19.8.1984) byly na statické ukázce předvedeny vrtulníky: Mi-8T "83" a Mi-24V "23", v pozadí je Mi-2 "36" .

Podle dochovaných fotografií se vrtulníky Mi-24V a Mi-24P vyskytují na Hradčanech již v srpnu roku 1984. Během oslav Dne letectva SSSR byl na Hradčanech v srpnu 1984 poprvé předveden bitevní vrtulník Mi-24V se žlutým, červeně lemovaným bortovým číslem "23". Tento stroj je zajímavý tím, že nemá kování k uchycení chladičů EVU, rovněž rušič IČ pozadí L-166V-11E "Ispanka" ještě není nainstalován. "Ispanky" se montují až o něco později přímo u útvaru - včetně nových Mi-24P, RCh, K. Další zajímavostí je, že kamuflážní schéma této "čtyřiadvacítky" není tvořeno úplně typickými trojlístky, tak jako u později dodaných strojů, jako třeba Mi-24P "žlutá 27". Podle výrobního čísla 353 243 34 20549 je možné určit, že tato "čtyřiadvacítka" verze P byla vyrobena v roce 1984. Jakékoliv další informace o působení vrtulníků Mi-2 u této letky v první polovině 80. let bohužel nejsou k dispozici.

V srpnu 1984 192-й иап přejmenován na 236-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков в/ч пп 45097.

Během spojeneckého cvičení Štít 84 zde najednou přistálo 54 vrtulníků Mi-8, Mi-24 a Mi-6 různých modifikací.

Tanker "66"


Výluka letiště v roce 1985-86.

V roce 1985 Kličkovi odešli do Kyjeva.


Začátkem roku 1986 230 овэ obdržela první dva specializované vrtulníky  Mi-24RCh "33" a "34", které byly začleněny do výzbroje 4. roje. Specializovaná verze Mi-24RCh byla určena k provádění radiačního a chemického průzkumu a díky svému na tehdejší dobu modernímu vybavení byla schopna účinně detekovat použití chemických bojových látek, a vyhodnocovat sílu radiace v prostoru zamoření. Na koncích křídel byla namontována hydraulicky ovládaná ruka pro odběr vzorků z horních vrstev půdy. Celkově bylo možné odebrat šest druhů vzorků zeminy, jejich analýza se ale prováděla až po přistání. Na levé spodní části trupu, přímo mezi pilotní kabinou a nákladovým prostorem, se nacházel lapač s kruhovým průřezem, který byl součástí zařízení pro odběr vzorků vzduchu, jejichž analýza probíhala přímo na palubě vrtulníku. V nákladové kabině byl umístěn pracovní pult dvou chemiků-operátorů, kteří zajišťovali obsluhu elektronických měřících systémů a přístroje pro měření radiace a chemického zamoření. Kabina byla plně hermetizována a zajištovala možnost nasazení v zamořeném prostředí díky speciálnímu filtru klimatizačního a filtroventilačního systému SŽO (Sistěma Žizně Obespečenija). Oba operátoři měli k dispozici ochranné obleky typu „Kompakt-L“, plynové masky „Jaseň-L“ a samostatné kyslíkové lahve. Veškeré získané údaje bylo možné přenášet v reálném čase do řídícího centra pomocí radiodatalinku. Na ocasní ostruze ještě byly instalovány trubkové výmetnice značkovacích světlic, které sloužily k vytyčování hranice zamořené oblasti pro příslušníky pozemního vojska.

V dubnu 1986 se vrtulníky přemístily do Mnichova Hradiště.

26.4.1986 vybuchla atomová elektrárna v Čornobylu.

Bylo vybudováno 20 stojánek vrtulníků na JV straně letiště. helo2133.jpg (192060 bytes), helo2134.jpg (180714 bytes).

Dodávka dalších specializovaných vrtulníků směřovala v létě roku 1986 k 199 овэ, ke které byly dodány dva úplně nové Mi-24RCh "62" a "63". Oba vrtulníky byly přelétnuty na již opravené letiště Hradčany přímo z výrobního závodu a je velmi pravděpodobné, že se i tyto stroje později zapojily do monitorování radiační situace na území Československa.

V létě 1986 se vrtulníky vrátily z Mnichova Hradiště.

230 овэ – Мимонь /Градчане/, "войсковая часть полевая почта 23424"; vyzbrojen moderními vrtulníky Mi-24V/P/RCh/K a Mi-8TB, které měly stanoviště na nově vybudovaných heliportech v JV části letiště.

V roce 1986 vrtulník Mi-6VzPU nebo Mi-22 od 173 осаэ v Milovicích-Mladé byl předán 199-я овэ.

Stanoviště všech vrtulníků Mi-6VKP/VzPU, Mi-24RChR/K a Mi-8T/PPA od 199 овэ bylo na SZ stojánkách hradčanského letiště.

Spojenecké cvičení Družba 86.


Přistávání do terénu se cvičilo na plochy u obce Dubá a na letiště Lada v České Lípě a to i v noci.

Jedna Mi-8 z Hradčan přiletěla do Liberce na seskoky v Parašutistické soutěži Bohemia Děčín v roce 1987. (L+K 18/87)


Ke konci 80-tých let bylo na Hradčanech umístěno okolo 33 vrtulníků.

Odchod Sovětské armády z Afghánistánu k 16.2.1989.

Na konci 80-tých let se 230 овэ – Мимонь /Градчане/, "войсковая часть полевая почта 23424"; skládala ze dvou rojů (zvenó) bitevních vrtulníků Mi-24V/P o celkovém počtu 8 ks, dále dvou rojů transportních a útočných vrtulníků Mi-8TB, opět o celkovém počtu 8 ks a konečně jednoho roje vybaveného vrtulníky Mi-24RChR/K o počtu 2/2ks. Část vrtulníků (~8 ks Mi-24 a ~6 ks Mi-8) byla údajně vyčleněna pro bojovou podporu 18-я гвардейская мотострелковая дивизия s divizním velitelstvím v Mladé Boleslavi.

Kamufláž většiny vrtulníků Mi-8TB této letky se skládala z nepravidelných polí středně zelené a dvou odstínů hnědé barvy, spodní plochy byly nastříkány světlou šedomodrou barvou. Dvoumístná "bortová" čísla na trupu v místě nad závěsníky byla žlutá, červeně lemovaná. Vrtulníky Mi-24V/P/RChR/K nesly na horních a bočních plochách klasický "trojlístkový" nátěr světle šedou a tmavě šedozelenou barvou, spodní plochy byly světle šedomodré. Po několika letech provozu však kamufláž a především tmavě šedozelená barva jevily známky značného opotřebování a změnily tak odstín na světlejší. Dvoumístné žluté "bortové" číslo bylo malováno na ocasní nosník.

Mi-24P helo856.JPG (43248 bytes), helo860.JPG (43019 bytes), helo861.JPG (47044 bytes), helo862.JPG (32010 bytes)  Mi-8 helo864.JPG (34775 bytes), helo1244.jpg (14016 bytes).

Mi-24P
Mi-8TB
Mi-24RChR
"27", ???
"
30", "31", ???
"
33", ??

230-я овэ odletěla do Olomouce. Kdy?

Statická ukázka během oslav Dne vítězství v květnu 1989 na východní stojánce. Mi-24RCh "63" od 199 овэ. , , , helo858.JPG (41673 bytes). Zdroj.

Mi-6 helo845.JPG (30546 bytes), helo846.JPG (25293 bytes), Mi-8 "83" helo866.JPG (45581 bytes), "84" helo867.JPG (31347 bytes), "85" helo865.JPG (30331 bytes), Mi-24RCh "62" helo847.JPG (37420 bytes), helo848.JPG (27523 bytes), Mi-24K "65" helo857.JPG (54603 bytes), helo859.JPG (56511 bytes).

Mi-8
Mi-8PPA
Mi-24RChR
Mi-24K
Mi-6VKP
Mi-6VzPU
"83", "84", "85"
"80", "81", "82"
"62", "63"
"65"
"60"
"61"

40% личного состава имели боевые ордена и медали за участие в боевых действиях в республике Афганистан. Майор Гуськов А. А. – штурман эскадрильи, является кавалером двух орденов «Красная Звезда». Майор Голубчиков Ф. – штурман вертолетного отряда Ми-6, награжден орденом "За службу Родине" III степени, майор Назимкин Ю. И. – заместитель командира эскадри-льи, награжден орденами "Красной Звезды" и "За службу Родине" III степени.

 

Na podzim 1989 z Milovic-Mladé přiletěla 100 отдельная  разведывательная авиационная эскадрилья (100 ораэ).

---------- Převrat 17.11.1989 ----------


Počátkem roku 1990 se na letišti nacházel 236. stíhací bombardovací letecký pluk (VÚ-45097), 932. letištní prapor a 573. prapor spojení a RTZ, společně s 199.samostatnou vrtulníkovou letkou), 244. letištní rotou, 100. průzkumnou letkou a 83. letištním stavebním praporem, u kterých dohromady sloužilo 1300 vojáků a 100 občanských pracovníků. Pro potřeby leteckých útvarů zde bylo uloženo 3 000 tun munice.

Před odletem vrtulníků z letiště Hradčany bylo během několika nočních letových provozů spotřebováváno velké množství klamných cílů - světlic IK. Vrtulníky při průletech nad letištěm a nad výcvikovým prostorem Ralsko odpalovaly z výmetnic snad vše - co se dá odpalovat. Šlo o vypotřebování IK - lovušek, které tak nebylo nutné transportovat v bednách do tehdejšího SSSR. Velitel jedné OVE byl pplk. Arbuzov.

Všechny vrtulníky 199 овэ se přesunuly na nové heliporty v JV části letiště.

Odsun techniky a materiálu letištního praporu byl zahájen již počátkem června a do poloviny srpna odjelo z nádraží v Mimoni celkem 18 železničních transportů.

23.5.1990 odletěl poslední letoun 100 ораэ do SSSR.

12 июля 1990 года 199 овэ перебазирована в полном составе на аэродром Божи-Дар ЧССР.

21.7.1990 odletěl 236-й апиб do SSSR.


Letiště převzala čs. armáda kompletně až koncem května 1991, ale pro svoje potřeby je již nevyužila.

Letiště bylo opuštěno v roce 1991.