3. letecká stíhací divize proudová

3. stíhací letecká divize VÚ 8271 Dobřany

08.04.2023

V září 1951 přejmenování 3. LD v Mladé na 3. lsdp.

1.9.1951 3. letecká stíhací divize v Mladé.


V roce 1952 redislokována na letiště Dobřany spolu s 5. lp a 8. lp a do Č. Budějovic pak 1. lp Zvolenský.

Velitel 3. lsdp plk. Štangl Oldřich, plk. Bílek Soběslav, plk. Mošna Josef. Velitelský roj 3. lsdp.

Od 1.5.1952 radiolokační stanoviště Radiotechnická stanice Nová Hospoda Plzeň-Skvrňany obsluhovalo obě divize 3. lsd a 22. lsd.

Koncem léta 1952 se pak 1. lsp stal základem 1. lsd. Ta měla mít v sestavě 9. lsp, 16. lsp a 19. lsp a do podřízení 3. lsdp přešel 1. lsp a 16. lsp.

Podřízené 5. lsp, 8. lsp a 16. lsp byly na letišti Dobřany.

1.1.1953 byla LDO vyčleněna z velitelství 3. lsdp a zřízen samostatný útvar 3. letecká divizní opravna na letišti Dobřany (č.j.0055964-VL-1953).

Od 1.12.1954 přejmenování na 3. stíhací letecká divize VÚ 8271.

4.9.1955 letecký den na Ruzyni. Video.

Přesun 8. slp do Kbel a ten přešel v září 1958 od 3. sld pod 22. sld.

16. slp byl v září 1958 zrušen.

Velitelství 3. sld na letišti Dobřany bylo zrušeno v srpnu 1958, oficiálně k 1.10.1958. Pokračovatelem všech tradic se stala po zrušení 5. sld 3. sld s velitelstvím v Žatci. Krycí číslo VÚ 8271 zůstalo!


3. stíhací letecká divize VÚ 8271 Žatec

Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze".

Organizační opatřeni: Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě nové 3. sld provést tato opatření:

Převzít v době od 15.7.-31.7.1958 do své podřízenosti /nové 3. sld/ 5. slp a 3. ldo Dobřany.

Zrušit v době od 1.8.-15.8.1958 15. slp a 5. ldo Žatec.

Přejmenovat v době od 15.8.- 31.8.1958 velitelství 5. sld na velitelství 3. sld, 5. lsr na 3. lsr. /Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý dokumentační materiál, související s historickou tradicí 3. sld.

Reorganizovat v době od 1.8.- 25.9.1958 roty PZN na prapory PZN: 3. r pzn na 3. pr pzn, 5. r pzn na 5. pr pzn, 46. r pzn na 46. pr pzn.

Převzít příslušníky spojovacích čet a povětrnostních stanic: 14., 18., 13., 23., 7., 30. a 33. letištního praporu a zařadit je na funkce u praporů PZN. V době od 1.10. - 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového VR…."

Velitel 3. sld v Žatci: plk. Bílek Soběslav.

Novou sestavu svazku tvořily: 3. letecká spojovací rota (3. lsr). 1.10.1960 včleněna do velitelství 3. sld /č. j. 004300-OMS-1960/.

Z Dobřan do Žatce redislokované velitelství letecké technické skupiny pro řízení letištních praporů u 3. sld. Bojovou sílu svazku tvořily tři stíhací letecké pluky. Přínosem bylo "rozložení" leteckého provozu tak, že pro každý stíhací letecký pluk bylo vyčleněno "vlastní" letiště vč. letištního, radionavigačního a radiotechnického zabezpečení.

Na letišti Žatec: 11. slp, 23. letištní prapor, 5. prapor PZN. (Přešel od 5. sld.)

Na letišti Dobřany: 5. slp, 18. letištní prapor, 3. prapor PZN.

Na letišti Hradčany: 17. slp, 7. letištní prapor, 46. prapor PZN. (Přešel od 5. sld.)

Jako vždy "vše souvisí se vším, pokrok ve výzbroji jedné ze složek armády, ovlivňuje i další. Je to nejlépe vidět u letectva. Reorganizace letectva z r. 1958 neměla dlouhé trvání!

U PVOS byl k 1.11.1959 zřízen první protiletadlový raketový útvar. Protiletadlové rakety měly postupně nahradit velkorážové PLD strategicky důležitých aglomerací a objektů. 

Pro velení složkám PVOS a letectva byl k 1.10.1960 zřízen nový operační svaz -7. armáda letectva a PVOS, pod který patřilo 1., 2., 3. a 22. sld, 34. sbold, 1. dvlp. 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

Velitel 3. sld v Žatci byl od r. 1960 plk. Hájek Emil.

Od 1.9.1961 je z tohoto svazu vyčleněno letectvo jako 1. samostatný smíšený letecký sbor (1. ssmls), jemuž velí gen. Jozef Kúkel.

Od 3. sld pod 1. sld přešel 5. slp a 17. slp.

7. armáda PVOS zůstává jako operační svaz PVOS, jenž zahrnuje vybrané stíhací útvary a jednotky vybavené protiletadlovými raketami s celým naváděcím, technickým a zabezpečujícím zázemím.

K 1.9.1961 vznikl z velitelství 3. sld 3. s PVOS, který patřil pod 7. A PVOS. Pod 3. s PVOS přešel od 1. sld - 1. slp a 4. slp, a od 3. sld - 11. slp.