Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

3. letecká stíhací divize proudová

3. stíhací letecká divize VÚ 8271 Dobřany

26.02.2018

V září 1951 přejmenování 3. LD v Mladé na 3. lsdp.

V létě 1952 redislokována na letiště do Dobřan spolu s 5. a 8. lp a do Č. Budějovic pak 1. lp Zvolenský.

Velitel 3. lsdp plk. Štangl Oldřich, plk. Bílek Soběslav, plk. Mošna Josef. Velitelský roj 3. lsdp.

Koncem léta 1952 se pak 1. lp stal základem 1. ld. Ta měla mít v sestavě 9., 16., 19. lp a do podřízení 3. lsdp přešel 1. a 16. lp.

Podřízené 5. slp, 8. slp a 16. slp byly na letišti Dobřany.

1.1.1953 byla LDO vyčleněna z velitelství 3. lsdp a zřízen samostatný útvar 3. letecká divizní opravna na letišti Dobřany (č.j.0055964-VL-1953).

3. lsdp  měla v roce 1954 v podřízenosti 5. slp a 16. slp v Dobřanech a 8. slp ve Kbelích.

Od roku 1955 přejmenování na 3. stíhací letecká divize VÚ 8271.

4.9.1955 letecký den na Ruzyni. Video.

Přesun 8. slp do Kbel a ten přešel v září 1958 od 3. sld pod  22. sld.

16. slp byl v září 1958 zrušen.

Velitelství 3. sld na letišti Dobřany bylo zrušeno v srpnu 1958, oficiálně k 1.10.1958. Pokračovatelem všech tradic se stala po zrušení 5. sld 3. sld s velitelstvím v Žatci. Krycí číslo VÚ 8271 zůstalo!


3. stíhací letecká divize VÚ 8271 Žatec

Platnost nové organizace a dislokace ČSLA stanovil ministr národní obrany dnem 1.10.1958. Nové složení svazku, velitelská, politická a operační podřízenost, materiální a finanční zabezpečení uvedeno v příloze".

Organizační opatřeni: Při likvidaci vašeho svazku a výstavbě nové 3. sld provést tato opatření:

Převzít v době od 15.7.-31.7.1958 do své podřízenosti /nové 3. sld/ 5. slp a 3. ldo Dobřany.

Zrušit v době od 1.8. -15.8.1958 15. slp a 5. ldo Žatec.

Přejmenovat v době od 15.8.- 31.8.1958 velitelství 5. sld na velitelství 3. sld, 5. lsr na 3. lsr. /Praktickým sloučením obou štábů vytvořit nové velitelství 3. sld Žatec, které převezme zástavu a veškerý dokumentační materiál, související s historickou tradicí 3. sld.

Reorganizovat v době od 1.8.- 25.9.1958 roty PZN na prapory PZN: 3. r pzn na 3. pr pzn, 5. r pzn na 5. pr pzn, 46. r pzn na 46. pr pzn.

Převzít příslušníky spojovacích čet a povětrnostních stanic: 14., 18., 13., 23., 7., 30. a 33. letištního praporu a zařadit je na funkce u praporů PZN. V době od 1.10. - 1.11.1958 provést stmelení reorganizovaných útvarů, zahájení nového VR…."

Velitel 3. sld v Žatci: plk. Bílek Soběslav.

Novou sestavu svazku tvořily: 3. letecká spojovací rota - 3. lsr. 1.10.1960 včleněna do velitelství 3. sld /č. j. 004300-OMS-1960/.

Z Dobřan do Žatce redislokované velitelství letecké technické skupiny pro řízení letištních praporů u 3. sld. Bojovou sílu svazku tvořily tři stíhací letecké pluky. Přínosem bylo "rozložení" leteckého provozu tak, že pro každý stíhací letecký pluk bylo vyčleněno "vlastní" letiště vč. letištního, radionavigačního a radiotechnického zabezpečení.

Na letišti Žatec: 11. slp, 23. letištní prapor; 5. prapor PZN. (Přešel od 5. sld.)

Na letišti Dobřany: 5. slp, 18. letištní prapor, 3. prapor PZN.

Na letišti Hradčany: 17. slp, 7. letištní prapor, 46. prapor PZN. (Přešel od 5. sld.)

Jako vždy "vše souvisí se vším, pokrok ve výzbroji jedné ze složek armády, ovlivňuje i další. Je to nejlépe vidět u letectva. Reorganizace letectva z r. 1958 neměla dlouhé trvání!

U PVOS byl k 1.11.1959 zřízen první protiletadlový raketový útvar. Protiletadlové rakety měly postupně nahradit velkorážové PLD strategicky důležitých aglomerací a objektů. 

Pro velení složkám PVOS a letectva byl k 1.10.1960 zřízen nový operační svaz -7. armáda letectva a PVOS, pod který patřilo 1., 2., 3. a 22. sld, 34. sbold, 1. dvlp. 45. dpzlp, 47. pzlp, 50. spojlp, 7. lo.

Velitel 3. sld v Žatci byl od r. 1960 plk. Hájek Emil.

Od 1. září 1961 je z tohoto svazu vyčleněno letectvo jako 1. samostatný smíšený letecký sbor (1. ssmls), jemuž velí gen. Jozef Kúkel.

Od 3. sld pod 1. sld přešel 5. slp a 17. slp.

7. armáda PVOS zůstává jako operační svaz PVOS, jenž zahrnuje vybrané stíhací útvary a jednotky vybavené protiletadlovými raketami s celým naváděcím, technickým a zabezpečujícím zázemím.

K 1. 9. 1961 vznikl z velitelství 3. sld 3. s PVOS, který patřil pod 7. A PVOS. Pod 3. s PVOS přešel od 1. sld 1. slp a 4. slp, a od 3. sld 11. slp.

 

Zpracoval Stanislav Vystavěl.