Údržba v Bechyni

04.10.2021

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 19. slp 1955-58, 9. slp 1957-90, 1. sld 1958-90, 4. vrlt 1960-63, 4. spojlt 1963-69, 1. velitelský roj a 1. vlt 1958-74

1. letecká divizní opravna VÚ 4938 v době od 1.9. do 15.9.1958 se redislokovala z Českých Budějovic do Bechyně.

 

Vrtulníky Mi-1 a Mi-4, které přišly do Bechyně k 9. slp, byly udržovány Technickým oddělením 9. slp.

Vytvořením vrtulníkových opraven v Bechyni byla v roce 1963 pověřena 1. sld. Zabezpečením tohoto úkolu byl pověřen 9. slp. Ten měl opravnu vybavit materiálně a dodat i technický personál a VZS. Útvar se začal tvořit od 1.12.1963.

1.9.1964 byla zřízena 4. letecká technická opravna (4. lto) VÚ 9544 pro zabezpečení revizí a oprav letecké techniky útvarů 4. A. Foto. 4. lto byla podřízena táborské 4. A.  Prováděly se zde i revize a opravy vrtulníků z Havlíčkova Brodu či z Hradce Králové ale i vrtulníků Mi-1 Svazarmu.

Velitelem byl kpt. Stanislav Jareš. Palubní technik kpt. Jaroslav Falta. NŠ mjr. Zezula.

TO mělo jednotlivé skupiny podle odborností a kontrolní oddělení.

Náčelník skupiny D+M : kpt. Bohumil Šortner, kpt. Jozef Kapusta, kpt. Stanislav Juráček, kpt. Jan Kolář

Náčelník skupiny El.spec. vybavení : npor. Bohumil Švarc, pprap. Ivan Liška

Náčelník skupiny RV : kpt. Oldřich Graja

Náčelník skupiny ZV : kpt. Václav Souhrada

Náčelník KO : kpt Josef Linhart

D+M : kpt. Josef Nekola

El.spec. vybavení : mjr. Milan Malík, kpt. Pavel Kysela

RV : kpt. Jaroslav Vondruška

ZV : kpt. Milan Říha

 

Od 1.9.1965 pak SVO. Úkolována byla LO SVO.

3.3.1968

Mi-1 1005 4.vrlt

npor. Libosvár Petr

U Bechyně

Volný montážní klíč spadl do ventilátoru, který poškodil.

---------- Okupace 21.8.1968 ----------

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 9. slp 1957-90, 1. sld 1958-90, 4. spojlt 1963-69, 40. spojlt 1969-74, 9. vrlt 1969-74, 1. velitelský roj a 1. vlt 1958-74, 14. vrlt 1974-85, 4. spojlt 1974-85, 31. smltvpz 1985-92, 9. vro 1985-92, 15. vro 1985-92.

1.9.1969 přešla 4. lto do přímé podřízenosti velitelství písecké 4. A.

V březnu 1970 se technický personál 1. velitelské letky zúčastnil školení na provádění revizí I. a II. v Plzni a v Brně. Kronika 33. V červnu 1970 byla založena Skupina Technického oddělení (TO) u 1. velitelské letky a hned Skupina TO pod vedením náčelníka nprap. Jiřího Jílka udělala první II. revizi vrtulníku Mi-4. Kronika 44

V roce 1974 se velitelem 4. lto stal por. Ing. Trávníček.

Na podzim roku 1976 se stal velitelem mjr. Ernest Šutka.

Když jsem přišel k 4. lto v dne 17.8.1977 tak ještě velitel útvaru byl Trávníček a později byl velitel útvaru z pověření mjr. Ernest Šutka a ZV ILS mjr. Josef Linhart, náčelník kontrolního oddělení pro D+M byl mjr. Jaroslav Staněk, pro EL+SPEC mjr. Pavel Kysela, pro ZV kpt. František Lédl a pro RTV mjr. Vondruška Jaroslav. Dále náčelník skupiny D+M por. Bohumil Vávrů, starší technik Jan Hlídek a technici rtm. František Vince a Milan Fulin. Pro oddělení EL+SPEC por. Jiří Pech, technici: Milan Kováč, Vojtěch Weiss a Radek Ton. Náčelník skupiny RTV ppor. Bílý Josef, nrtm. Bartoloměj Švéda a technik RTZ nrtm. Václav Majer a náčelník pro opravu listů a Pol-2 prap. Šefl Josef. Zaznamenal Milan Fulin.

ppor. Josef Bílý a rtm. Bartoloměj Švéda.

PCOJ u VÚ 9544. Zleva Bartoloměj Švéda, Jan Hlídek, Bohouš Vávrů a František Vince.

Oslavy Silvestra mjr. Kysela Pavel a rtm. Bartoloměj Švéda. , mjr. Staněk Jaroslav, mjr. Kysela Pavel a rtm. Bartoloměj Švéda. , Bartoloměj Švéda, Josef Bílý, Milan Kováč. , ppor. Josef Bílý, mjr. Jaroslav Staněk, další/ pátráme/, kpt. Václav Souhrada a rtm. Bartoloměj Švéda .

Horní řada zleva mjr. Ernest Šutka, mjr. Jaroslav Staněk, kpt. František Lédl, mjr. Stanislav Jareš, rtm. Josef Bílý, mjr. Jaroslav Linduška, rtm. Milan Kováč, mjr. Pavel Kysela, rtm. Lazor/ bohužel jméno nikdo neví/.

Spodní řada zleva rtm. Zdeněk Landa, rtm. Bartoloměj Švéda, rtn. František Vince, rtm. Zdeněk Věncek, rtn. Jan Hlídek a ppor. Bohumil Vávrů.

V roce 1979 byla 4. lto zrušena.

Na jejím základě bylo v Bechyni u 14. vrtulníkové letky zřízeno její Technické oddělení, které v následujícím období do značné míry suplovalo její funkci.

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 9. slp 1957-90, 1. sld 1958-90, 31. smltvpz 1985-92, 9. vro 1985-92, 15. vro 1985-92, 31. ltvpz 1992-93.

---------- Převrat 17.11.1989 ----------

31. smltvpz neměla své Technické oddělení, revize vrtulníků - předepsané práce B po 100 a C po 200 hodinách se vykonávaly v opravnách Havlíčkův Brod. Předepsané práce A po 50 hodinách se dělaly silami útvaru. TO letka neměla, jen Skupinu oprav, ta však měla poněkud jiné zaměření než přímou práci na revizích, nebyla totiž obsazena specialisty, ale z větší části vojáky v základní službě. Náčelníkem Skupiny oprav byl mjr. Lacina později kpt. Karel Žák. TO měla však skupina REB, starající se o vrtulníky PPA. Skupina pozemního personálu REB byla totiž rozdělena na Technické oddělení a Provozní oddělení.


 

Odkazy: Jiří Havel - O létání v Bechyni (2002)